×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas
Trešdiena, 8. februāris
Šodien sveicam: Aldona, Česlavs
Laika ziņas: Sigulda -0.1℃, DR vējš 4.2 m/s
e.sigulda.lv
A- A A+ T T

Budžets

Informācija publicēta: 1.02.2022.

2022. gada 1. februāra domes sēdē apstiprināts Siguldas novada pašvaldības 2022. gada budžets 52,49 miljonu eiro apmērā, ko veido ieņēmumu prognoze 43 806 697 eiro un 8 201 401 eiro līdzekļu atlikums no 2021. gada, kā arī plānotā aizņēmumu saņemšana no Valsts kases 486 321 eiro apmērā. Kopējais pašvaldības budžets tiek sadalīts, novirzot 48 787 971 eiro budžeta izdevumu segšanai, aizdevumu pamatsummas atmaksai Valsts kasei 3 667 436 eiro, ieguldījumiem pašvaldības kapitālsabiedrību pamatkapitālā 22 219 eiro, kā arī 2022. gada beigās plānojot atlikumu 16 793 eiro apmērā.

2022. gadā lielāko pašvaldības apvienotā pamatbudžeta ieņēmumu īpatsvaru – 56,89% apmērā veido ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 24 919 834 eiro un ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa – 2 755 470 eiro jeb 6,29%. Budžetu veido arī ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem – 5,38% un pārējie ieņēmumi (azartspēļu nodoklis un dabas resursu nodoklis, valsts un pašvaldības nodevas, ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma) – 1,29%, kā arī ieņēmumi no pašvaldības īpašuma atsavināšanas 4,56%, valsts un pašvaldību budžetu transfertiem – 25,59%.

2022. gadā tiks saņemta arī dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 213 131 eiro apmērā, kā arī speciālā valsts budžeta dotācija 1 882 585 eiro apmērā. Svarīgi atzīmēt, ka pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinam izmanto pašvaldību izdevumus raksturojošus, no pašvaldību darbības neatkarīgus statistikas rādītājus: iedzīvotāju skaitu, bērnu skaitu vecumā līdz 6 gadiem, bērnu un jauniešu skaitu vecumā no 7 līdz 18 gadiem, darbspējas vecumu pārsniegušo iedzīvotāju skaitu, kā arī pašvaldības teritorijas platību kvadrātkilometros, ko ar koeficientu aprēķiniem veido no datiem, kas uzkrāti datubāzēs.

Lielākie izdevumi 2022. gada budžetā paredzēti izglītībai 44,2%, sportam un kultūrai plānoti 7,9%, sabiedriskās kārtības nodrošināšanai 1,5%, vides aizsardzībai – 0,8%, ekonomiskai darbībai, tai skaitā ielu un ceļu uzturēšanai un remontdarbiem 14,8%. Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai plānoti 11,3%.

Izpildvaras nodrošināšanai, aizņēmumu apkalpošanas izdevumiem un aizņēmumu procentu segšanai, un savstarpējo norēķinu par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem finansēšanai 7,5%, savukārt sociālajai aizsardzībai – 11,3% un atbalstam ģimenēm ar bērniem 0,7%.

Šogad Siguldas novada attīstības nodrošināšanai plānots saņemt aizņēmumus no Valsts kases 486 321 eiro apmērā, kas paredzēti Mores Amatu mājas pārbūvei, Jūdažu ielas pārbūves pabeigšanai, kā arī zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma būvniecības pabeigšanai. Papildus tam plānots pieprasīt aizņēmuma līdzekļus būvniecības darbu pabeigšanai Krimuldas pagastā, tiek izskatīta iespēja aizņēmuma līdzekļus piesaistīt Mālpils pagasta infrastruktūras sakārtošanai, kā arī citiem darbiem izglītības iestāžu remontdarbos.

Pašvaldības saistību apmērs 2022. gadā tiek plānots 3 867 985 eiro, sasniedzot kopējo saistību apjomu 12% apmērā pret plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Kopumā 2022. gadā, tāpat kā iepriekš, pašvaldība turpinās izglītības infrastruktūras sakārtošanu, projektējot vairāku ēku remontdarbus un pārbūvi tuvākajos gados, tāpat turpināsies mērķtiecīgi iesāktā ielu un ceļu infrastruktūras sakārtošana, tostarp pielietojot grantēto ielu un ceļu apstrādi ar dubultās virsmas tehnoloģiju. Budžetā paredzētie remontdarbi tika plānoti kontekstā ar situāciju, ka valstī ir pieaugušas energoresursu cenas, tāpēc pašvaldība 2022. gadā kā prioritāti izvirza pašvaldības ēku energoefektivitātes izvērtēšanu, kā arī automātisku regulēšanas sistēmu uzstādīšanu esošo ēku apkures sistēmām, kas ļaus operatīvi veikt nepieciešamās korekcijas apkures nodrošināšanai telpās.

Izglītības kvalitātes un mūsdienu tehnoloģiju izmantošanas paplašināšanai, kā arī, lai izlīdzinātu datortehnikas nodrošinājumu Siguldas novada pašvaldības bērnudārzos un skolās, pašvaldība investēs vairāk nekā 200 tūkstošus eiro, lai iegādātos jaunu datortehniku un tā pēc nepieciešamības būtu pieejama ikvienam skolēnam mācību procesā.

Ņemot vērā mainīgos epidemioloģiskos apstākļus un energoresursu cenu pieaugumu, pašvaldība turpinās pilnveidot sociālo atbalstu pašvaldībā deklarētajiem iedzīvotājiem, īpaši tām grupām, kurām tas visvairāk nepieciešams. Tiek plānots mērķtiecīgs atbalsts bērnudārznieku un skolēnu ēdināšanai, no 2. februāra 100% apmērā finansējot daudzbērnu ģimeņu ēdināšanu, bet no 1. septembra nodrošinot bezmaksas ēdināšanu novadā deklarēto ģimeņu bērniem pašvaldības bērnudārzos, novada privātajos bērnudārzos, kā arī novada skolās no 1. līdz 9. klasei. Šajā gadā ēdināšanas atbalsta izdevumi pašvaldības budžetā plānoti vairāk nekā 650 tūkstošu eiro apmērā, nākamajā gadā sasniedzot pat vairāk nekā miljonu eiro. Plašāka informācija par ēdināšanas atbalstu bērnudārzos un skolās tiks izplatīta 2. februārī.

2022. gada 1. janvārī saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem Siguldas novadā deklarējušies 32 420 iedzīvotāji. Nedaudz vairāk nekā puse jeb 51% iedzīvotāju dzīvo novada administratīvajā centrā Siguldā un Siguldas pagastā. Siguldas novada kopējā teritorijas platība ir 1029,78 km2, kurā ietilpst vairāk nekā 700 kilometru dažāda seguma ceļi, vairāk nekā 30 izglītības iestādes, kuras apmeklē vairāk nekā 5 500 skolēni. Novada teritorijā ir 5 sociālās aprūpes mājas un 2 dienas centri, 12 kultūrvietas, 2 nozīmīgas ekspozīcijas, 12 bibliotēkas, kā arī Siguldas pils kvartāls ar tajā ietilpstošajām ēkām, tāpat arī 6 sporta centri, tostarp 4 peldbaseini un cita publiskā infrastruktūra, kuru ikdienā uztur un attīsta Siguldas novada pašvaldība no novadā deklarēto iedzīvotāju samaksātajiem nodokļiem.

Nozīmīgākās investīcijas 2022. gadā Siguldas novadā

Izglītība un sports

 • Mores Amatu mājas pārbūves 2. kārtas realizēšana un telpu pielāgošana Mores pamatskolas vajadzībām.
 • Birzes ielā 4, Allažos, ēkas fasādes un jumta renovācija, nojumju būvniecība pirmsskolas grupu vajadzībām, iedzīvotāju publiskā laukuma izbūve, teritorijas labiekārtojuma projekta realizācija, ja tiks saņemts plānotais granta finansējums.
 • Projektu izstrādāšana Mores pamatskolas abām ēkām, Siguldas pilsētas vidusskolas ēkai, mākslu skolas “Baltais flīģelis” ēkai Šveices ielā 17, Siguldā.
 • Projekta izstrāde jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai Inčukalnā.
 • Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde pirmsskolas izglītības iestādei “Ābelīte”.
 • Būvprojekta sagatavošana minimālā sastāvā Krimuldas vidusskolas rekonstrukcijai, kā arī Krimuldas vidusskolas stadiona rekonstrukcijas pabeigšana.
 • Tehniskā projekta izstrāde skolas ēdnīcas un ēdamzāles pārbūvei Mālpils novada vidusskolā.
 • Siguldas Sporta skolas ģērbtuvju un dušas telpu remonts.
 • Darbi pie ventilācijas sistēmas sakārtošanas Siguldas 1. pamatskolā.
 • Teritorijas labiekārtošana un apgaismojuma sakārtošana pirmsskolas izglītības iestādes “Tornīši” teritorijā.
 • Remontdarbu veikšana Mālpils novada vidusskolā un Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” grupiņās.
 • Pirmsskolas izglītības iestādes “Krimulda” un “Ezerciems” telpu remontdarbu veikšana.
 • Neatliekamie remonti visās izglītības iestādēs.
 • Velotrases izbūve Inciemā.
 • Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas apkures sistēmas renovācija.
 • Mūzikas un mākslas skolas remontdarbi Inčukalnā, kā arī telpu remontdarbu veikšana Inčukalna pamatskolā un Inčukalna Sporta centrā.
 • Remontdarbu veikšana Inčukalna pirmsskolas izglītības iestādē “Minka”, Inčukalnā, un filiālē “Lapsiņa”, Gaujā.
 • Skolēnu nodarbinātības projektu īstenošana pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās, kā arī nodarbinātības organizēšana sadarbībā ar NVA.
 • Atbalsta sniegšana interešu un profesionālās ievirzes izglītības sportā treniņprocesa nodrošināšanai.
 • Sporta pasākumu un iedzīvotāju fizisko aktivitāšu organizēšana, atbalsts nevalstiskajām organizācijām sporta pasākumu organizēšanai.
 • Atbalsta sniegšana amatieru sportam un augstu sasniegumu sporta sportistiem.
 • Sporta laukumu/sporta bāzu apsaimniekošana un uzturēšana kārtībā.
 • Līdzfinansējums vairāku Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu realizācijai.
 • Peldēšanas nodarbību nodrošināšana visu izglītības iestāžu skolēniem.

 

Kultūra un tūrisms

 • Kultūras iestāžu darbības un Dziesmu svētku procesa nepārtrauktības nodrošināšana, novada apdzīvoto vietu identitātes stiprināšana, jaunu pasākumu formu iedibināšana.
 • Pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšana kultūras mantojuma un tūrisma attīstības veicināšanai.
 • Bibliotekārā pakalpojuma uzlabošana, uzstādot grāmatu maiņas pakomātu Turaidā un labiekārtojot telpas Krimuldā un Lēdurgā. 
 • Inčukalna Tautas nama, Mālpils Kultūras centra un Lēdurgas Kultūras nama remontdarbu veikšana.
 • Neatliekamo remontdarbu veikšana kultūras iestādēs un kultūrvietās.
 • Ēkas Zinātnes ielā 7 un 7B, Siguldā, fasādes siltināšana, ja tiks saņemts plānotais granta finansējums.
 • Kultūras un literatūras projektu īstenošana, tostarp akcentējot Siguldas Jaunās pils nozīmīgumu tūrisma un kultūras piedāvājumā. 
 • Siguldas Jaunās pils izstāžu zāļu aprīkojuma papildināšana un mēbeļu iegāde.
 • Gūtmaņa alas tirdzniecības vietu labiekārtošana un atjaunošana.
 • Livonijas ordeņa Siguldas pils aktivitāšu paplašināšana tūrisma plūsmas veicināšanai.

 

Sociālā joma, sabiedrība un uzņēmējdarbība

 • Atbalsta nodrošināšana iedzīvotājiem pandēmijas laikā, veicot pārtikas paku izdali, krīzes pabalsta piešķiršanu, cita atbalsta nodrošinājumu, kā arī atsevišķu pabalstu nodrošināšana dažādām iedzīvotāju grupām Covid-19 ārkārtējās situācijas laikā.
 • Sociālā palīdzība un sociālie pabalsti, tostarp ēdināšanas izdevumu segšanai, novada trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem un daudzbērnu ģimenēm, kā arī citām mērķgrupām.
 • Atbalsta nodrošināšana pandēmijas laikā visvairāk skarto uzņēmēju nozarēm, piešķirot nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, komunālo maksājumu vai nomas maksas samazinājumu, iespēju pārtraukt vai apturēt nomas līgumu ar pašvaldību, kā arī citas iniciatīvas. Atbalsts piemērojams arī saimnieciskās darbības veicējiem visvairāk skartajās sfērās.
 • Uzņēmēju atbalsta programmu nodrošināšana, turpinot aizsāktos grantus: “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” un “(ie)dvesma” līdzfinansējuma, kā arī veidojot jaunas atbalsta formas tūrisma un viesmīlības sektora atbalstam un sociālai uzņēmējdarbībai.
 • Uzņēmējdarbības atbalsts nodrošinot de minimis piešķiršanu.
 • Līdzfinansējums projekta “Grupu māju būvniecība” Siguldā realizēšanai.
 • Pašvaldības pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana.
 • Līdzfinansējuma nodrošināšana biedrību un novada iedzīvotāju realizētajiem projektiem.
 • ID karšu darbības nodrošināšana un funkcionalitātes paplašināšana, pakalpojuma attīstība.
 • Pediatru pieejamības nodrošināšana Siguldas slimnīcā brīvdienās un svētku dienās Siguldas novada ģimenēm ar bērniem.
 • Remontdarbi un invalīdu pacēlāju uzstādīšana sociālās aprūpes mājā “Gauja”.
 • Dienas aprūpes centra Pils ielā 7 un grupu dzīvokļu Pils ielā 12, Mālpilī, izveides pabeigšana.
 • Dienas aprūpes centra izveidošana personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Krimuldas pagastā.
 • Aprīkojuma iegāde dienas centram Sunīšos.
 • Remontdarbu veikšana veco ļaužu namā “Krimulda”.

 

Infrastruktūra

 • Multifunkcionāla aktīvās atpūtas un sporta zonas būvniecība Raiņa parkā Siguldā, kā arī Raiņa parka pārējās teritorijas labiekārtojuma projekta izstrāde.
 • Jūdažu, Vizbuļu, Mālkalnu, Kalmju ielas pārbūves pabeigšana Siguldā.
 • Gaujiešu ielas Krimuldā pieslēguma izbūve pie P7 Turaidā.
 • Autoceļa C8 Baņģi–Pilskalni Mālpilī būvniecība.
 • A2 krustojuma (Ventas ielas aplis un Priežu iela) un Pulkveža Brieža un Nītaures ielas krustojuma pārbūve un “kabatu” izbūve, ja tiks saņemts plānotais granta finansējums.
 • Ielu virskārtas uzlabošana ar dubultās virsmas apstrādes tehnoloģiju 1., 2. un 3. prioritātes ielām, kā arī pie labvēlīgiem apstākļiem 4. prioritātes novada ielām; kopskaitā līdz pat 26 ielām: Līvkalnu (70 metru atzars), Upes, Rasas iela Siguldā kā 1. prioritāte; Avotu, Nākotnes (no Nurmižu ceļa uz dzelzceļa pusi), Atpūtas, Pērsieša, Rotas ielas Siguldā kā 2. prioritāte, kā arī Mēness ielas Siguldā, ceļa uz Egļupi no V58, Saules ielas Krimuldā, Ievkalnu ielas Krustiņos, ceļa uz jaunajiem kapiem Inčukalna pagastā, Ceļa 6419 uz Grantiņiem, Eglīšu ceļa Inčukalna pagastā seguma atjaunošanas darbi ar dubultās virsmas apstrādi un citviet saskaņā ar pieejamo finansējumu un laikapstākļiem.
 • Inčukalna pagasta Kļavu ciema piebraucamā ceļa un galvenās ielas dubultās virsmas seguma apstrāde un apgaismojuma ierīkošana centrālajā ielā.
 • Remontdarbi ceļa seguma virskārtai tiks veikti arī Tirgus ielā Raganā un pievedceļam pie Krimuldas vidusskolas.
 • Asfalta virskārtas atjaunošana ielām prioritārā secībā.
 • Grantēto ielu un ceļu greiderēšana un asfalta bedrīšu remonts, kā arī grantēto ielu un ceļu pretputekļu apstrāde.
 • Klusās ielas Sunīšos pievienojuma pie Kopienas centra projektēšana.
 • Autoceļa Zemgaļi–A3 Krimuldas pagastā projektēšana.
 • Vildogas ceļa Siguldā ar caurtekas/tilta projektu pār Vējupīti (1,15 km) projektēšana.
 • Rūpniecības ielas Inčukalnā gājēju celiņa un brauktuves projektēšana.
 • Kantora, Mēness un Zvaigžņu ielu Sidgundā pārbūves projekta dokumentācijas izstrāde.
 • Lietus ūdens infrastruktūras projektēšana Mālpilī.
 • Ikgadējā tiltu inspekcija.
 • Satiksmes organizācijas līdzekļu iegāde.
 • Gājēju pāreju drošības uzlabošana/izveidošana prioritārā secībā.
 • Līdzfinansēta daudzdzīvokļu un individuālo ēku inženierkomunikāciju pieslēgumu nodrošināšana un infrastruktūras sakārtošana.
 • Lietusūdens kanalizācijas sistēmas apsaimniekošana un izbūve.
 • Teritorijas labiekārtošanas darbu veikšana novada kapsētās.
 • Ielu apgaismojuma modernizācija un izbūve, tostarp ielu apgaismojuma tīklu paplašināšana Krimuldas un Lēdurgas pagastos.
 • Ietvju seguma remonts gājēju ietvēm un veloceliņiem, tostarp gājēju celiņa izbūves darbi Mālpils novadā.
 • Gājēju ietves autoruzraudzība V58, projekta izbūvi veic VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.
 • Novada tūrisma un administratīvo iestāžu norāžu sistēmu atjaunošana. 
 • Bērnu laukumu uzturēšana, regulārās pārbaudes, remontdarbu veikšana.
 • Rekultivēto izgāztuvju pazemes ūdens monitorings, kā arī virszemes ūdens apsaimniekošanas izpēte un koncepcijas izstrāde.
 • Koku stāvokļa izvērtēšana, apsaimniekošanas plāna izstrāde, kā arī koku vainagu veidošana, bīstamo koku zāģēšana.
 • Atkritumu savākšanas laukuma izbūves uzsākšana Inčukalnā, kā arī pazemes atkritumu konteineru izbūve Sunīšos, kā arī vienotas atkritumu savākšanas akcijas visā novada teritorijā.

 

Pievienotie faili

Pašvaldības nolikums, budžets, simbolika

Pielikums Nr. 2 2022. gada 14. jūlija s. n. Nr. 35 Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra s. n. Nr. 3 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam.pdf (289.44 KB)
Pielikums Nr. 3 2022. gada 14. jūlija s. n. Nr. 35 Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra s. n. Nr. 3 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam.pdf (439.5 KB)
2022. gada 14. jūlija s. n. Nr. 35 Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra s. n. Nr. 3 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam.pdf (295.95 KB)
Pielikums Nr. 1 2022. gada 14. jūlija s. n. Nr. 35 Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra s. n. Nr. 3 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam.pdf (401.04 KB)
2022. gada 1. februāra saistošie noteikumi Nr. 3 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam.pdf (665.52 KB)
Pielikums nr.1 2022. gada 1. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.3 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam.pdf (244.34 KB)
Pielikums nr.2 2022. gada 1. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.3 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam.pdf (346.16 KB)
Pielikums nr.3 2022. gada 1. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.3 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam.pdf (298.73 KB)
2021. gada 23. septembra s. n. Nr. 18 Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes s. n. Nr. 2 “Par Siguldas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam”.pdf (642.34 KB)
21.02.2019. s.n. Nr.3 Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 17.01.2019. s.n. Nr.2 Siguldas novada pašvaldības budžets 2019.gadam.pdf (657.32 KB)
2019.gada 17.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam.pdf (1.364 MB)
17.05.2018. s.n. Nr.14 Par grozījumiem SNP domes 25.01.2018. s.n. Nr.2 Siguldas novada pašvaldības budžets 2018.gadam.pdf (2.139 MB)
15.03.2018. s.n. Nr.8 Grozījumi SNP domes 25.01.2018. s.n. Nr.2 Siguldas novada pašvaldības budžets 2018.gadam.pdf (270.32 KB)
2018.gada 25.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 Siguldas novada pašvaldības budžets 2018.gadam.pdf (622.12 KB)
2017.gada 18.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam.pdf (323.97 KB)
11.01.2018. s.n. Nr.1 Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 18.01.2017. s.n. Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam.pdf (281.29 KB)
13.01.2016. s.n. Nr.1 Par grozījumiem Siguldas novada Domes 28.01.2015. s.n. Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam.pdf (335.36 KB)
22.04.2015. s.n. Nr.6 Par grozījumiem Siguldas novada Domes 28.01.2015. s.n. Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015. gadam.pdf (245.05 KB)
15.07.2015. s.n. Nr.8 Grozījumi Siguldas novada Domes 28.01.2015. s.n. Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam.pdf (212.78 KB)
2015.gada 8.janvāra saistošie noteikumi Nr.1 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam.pdf (88.68 KB)
2014.gada 12.novembra saistošie noteikumi Nr.20 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam.pdf (160.62 KB)
2014.gada 17.septembra saistošie noteikumi Nr.17 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam.pdf (85.57 KB)
2014.gada 23.jūlija saistošie noteikumi Nr.16 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam.pdf (85.99 KB)
2014.gada 28.maija saistošie noteikumi Nr.11 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam.pdf (85.61 KB)
2014.gada 8.janvāra saistošie noteikumi Nr.4 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam.pdf (109.36 KB)
2013.gada 23.oktobra saistošie noteikumi Nr.35 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam.pdf (109.51 KB)
2013.gada 31.jūlija saistošie noteikumi Nr.19 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam.pdf (110.63 KB)
2013.gada 15.maija saistošie noteikumi Nr.12 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam.pdf (110.03 KB)
2013.gada 24.aprīļa saistošie noteikumi Nr.11 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam.pdf (109.41 KB)
2013.gada 6.marta saistošie noteikumi Nr.9 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam.pdf (109.95 KB)
2013.gada 9.janvāra saistošie noteikumi Nr.1 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2012.gadam.pdf (110.52 KB)
2012.gada 10.oktobra Saistošie noteikumi Nr.27 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2012.gadam.pdf (113.04 KB)

Budžets 2021Budžets 2020Budžets 2019Budžets 2018Budžets 2017Budžets 2016

Siguldas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu tāme 2016.gadam.pdf (526.51 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.pdf (318.36 KB)
2016.gada budžets.pdf (486.85 KB)
Valsts mērķdotācijas sadalījums 2016.gada 8 mēnešiem Siguldas novada pašvaldības pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās aapdrošināšanas obligātajām iemaksām.pdf (40.12 KB)
Valsts mērķdotācijas sadalījums 2016.gada 8 mēnešiem Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.pdf (43.14 KB)
Valsts mērķdotācijas sadalījums 2016.gada 8 mēnešiem Siguldas novada pašvaldības interešu izglītības pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.pdf (40.33 KB)
Pašvaldības autoceļu (ielu) seguma atjaunošanas, apsaimniekošanas un satiksmes drošības uzlabošanas programmas finansējums 2016. - 2018.g..pdf (68.23 KB)
Saistošie noteikumi - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.pdf (93.68 KB)
Ziedojumu un dāvinājumu tāme 2016.pdf (53.76 KB)
Pamatbudžeta izdevumu tāme 2016 (ar grozījumiem 16.03.2016).pdf (80.63 KB)
Pamatbudžeta ieņēmumu tāme 2016 (ar grozījumiem 16.03.2016).pdf (71.33 KB)
Ziņojums par pašvaldības 2016.gada budžetu.pdf (94.96 KB)

Budžets 2015

Ziedojumu un dāvinājumu tāme 2015 (ar grozījumiem, apstiprināts 13.01.2016).pdf (64.35 KB)
Speciālais budžets 2015 (ar grozījumiem, apstiprināts 13.01.2016).pdf (59.38 KB)
Pamatbudžeta izdevumu tāme (ar grozījumiem, apstiprināts 13.01.2016).pdf (85.01 KB)
Pamatbudžeta ieņēmumu tāme 2015 (ar grozījumiem, apstiprināts 13.01.2016).pdf (68.44 KB)
Siguldas novada pašvaldības 2015.gada konsolidētais budžets - pamatbudžeta izdevumu tāme.pdf (357.46 KB)
Siguldas novada pašvaldības 2015.gada konsolidētais budžets - pamatbudžeta ieņēmumu tāme.pdf (287.86 KB)
Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu budžeta izdevumu norēķinu veikšanai ar privātajām pirmskolas izglītības iestādēm 2015.gadā.pdf (54.39 KB)
Pamatbudžet ieņēmumu tāme 2015.pdf (71.83 KB)
Pamatbudžeta izdevumu tāme 2015.pdf (94.16 KB)
Speciālais budžets 2015.pdf (53.98 KB)
Siguldas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu tāme 2015.pdf (58.05 KB)

Budžets 2014Budžets 2013Budžets 2012Budžets 2011Budžets 2010AtalgojumsCiti


Pasākumi