Otrdiena, 18. decembris
Šodien sveicam: Kristaps, Kristofers, Krists, Klinta, Kristers
Laika ziņas: Sigulda -5.1℃, D vējš 2 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Budžets

25.janvārī Siguldas novada pašvaldības domes sēdē tika apstiprināts 2018.gada pašvaldības pamatbudžets 27 313 523 eiro apmērā, kas sastāv no 20 910 523 eiro ieņēmumiem, 3 044 022 eiro ietaupījuma no 2017.gada, kā arī aizņēmuma Valsts kasē 3 358 978 eiro apmērā. Investīciju projektu īstenošanai šogad plānots piesaistīt līdzekļus no Eiropas Savienības struktūrfondiem, kā arī ņemt kredītu Valsts kasē. Plānots, ka 2018.gadā pašvaldība kopumā apgūs vairāk nekā 41 miljonu eiro, tajā skaitā veiks investīcijas novada attīstībā vairāk nekā 21 miljona eiro apmērā.

2018.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti 13 745 144 eiro un speciālā valsts budžeta dotācija 216 917 eiro, bet no nekustamā īpašuma nodokļa – 1 563 897 eiro.

Pašvaldības pamatbudžetu veido arī ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem un citiem maksas pakalpojumiem – 914 567 eiro, no valsts un pašvaldības nodevām, ieņēmumiem no uzņēmējdarbības un īpašuma – 322 461 eiro, kā arī valsts un pašvaldību transfertiem – 4 364 454 eiro.

Lielākie izdevumi 2018.gada budžetā paredzēti izglītībai – vairāk nekā 13,2 miljoni eiro, tajā skaitā 2,7 miljoni eiro mērķdotācija pedagogu algām. Kultūrai plānoti vairāk nekā 11,3 miljoni eiro, sportam – turpat viens miljons eiro, savukārt izpildvaras un likumdošanas varas institūcijām – vairāk nekā 1,4 miljoni eiro.

Siguldas novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai, kā arī remontam paredzēti vairāk nekā 5 miljoni eiro, tajā skaitā 1,4 miljoni eiro no pašvaldības budžeta līdzekļiem, 3,2 miljoni eiro – aizņēmumi no Valsts kases, 0,47 miljoni eiro – valsts mērķdotācija no ielu un ceļu fonda līdzekļiem. Pašvaldības īpašumā esošo ēku un teritoriju uzturēšanai, remontdarbiem un kopšanai, tajā skaitā lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošanai un izbūvei, ielu apgaismošanai un citiem darbiem ieplānoti turpat četri miljoni eiro. Pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” deleģētajām funkcijām – Siguldas novada Tūrisma informācijas centra, Gūtmaņalas Tūrisma informācijas centra, Uzņēmējdarbības atbalsta punkta, Siguldas novada identifikācijas karšu programmas un Livonijas ordeņa Siguldas pils darbības nodrošināšanai, Siguldas pils kompleksa attīstīšanai un Siguldas vizuālās identitātes tematiskā plānojuma izstrādei – plānots izlietot vairāk nekā miljonu eiro. Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai plānots izlietot vairāk nekā 363 tūkstošus eiro, vides aizsardzībai – 295 tūkstošus eiro, sociālajai aizsardzībai – vairāk nekā divus miljonus eiro.

2018.gadā Siguldas novada pašvaldība no sava budžeta veiks iemaksas 394 464 eiro apmērā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā finansiāli vājāko pašvaldību atbalstam.

„Siguldas novada pašvaldība jau 2017.gadā iesāka vērienīgu infrastruktūras objektu sakārtošanu. Šogad turpināsim iesākto, mērķtiecīgi strādājot pie ielu un ceļu tīkla sakārtošanas. Daļu no šogad īstenojamajiem projektiem ir ieteikuši novada iedzīvotāji, piedaloties akcijās „Dāvini ideju domei”, kā arī apmeklējot ikgadējās tikšanās ar pašvaldības darbiniekiem, – daži ieteikumi paveikti jau pērn, bet vairāki tiks īstenoti šogad. 2018.gads ir Latvijas simtgades gads, kurā mēs, Siguldas novada iedzīvotāji, mantojumā nākamajām paaudzēm atstāsim paliekošas vērtības – šogad pēc rekonstrukcijas durvis vērs Siguldas novada Kultūras centrs un Siguldas pils komplekss. Šogad tiks uzsākta Siguldas Jaunās pils rekonstrukcija, lai nākotnē to atvērtu iedzīvotājiem, apmeklētājiem, kultūras un mākslas baudītājiem. Kopējās investīcijas no pašvaldības budžeta, plānotā Eiropas Savienības fondu piesaistītā finansējuma un aizņēmuma līdzekļiem šogad pārsniegs 21 miljonu eiro, kas tiks ieguldīti infrastruktūras sakārtošanā,” skaidro Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.

 

Nozīmīgākās Siguldas novada pašvaldības finansiālie ieguldījumi 2018.gadā


Izglītība un sports

 • Darbu uzsākšana Siguldas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūvei, jaunas ēkas piebūvei un materiāli tehniskās bāzes modernizēšanai.
 • Siguldas 1.pamatskolas pārbūves projekta izstrāde; projekta pirmās kārtas darbu realizēšana.
 • Allažu pagasta pārvaldes un pirmsskolas izglītības grupu pārbūves projektēšana un darbu uzsākšana.
 • Inventāra iegāde 1.mākslu klases atvēršanai Siguldas pilsētas vidusskolā.
 • Dokumentācijas sagatavošana ēkas projektēšanai Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centra, Siguldas novada bibliotēkas, senioru un jauniešu satikšanās vietas izveidei Raiņa ielā 3, Siguldā.
 • Pedagogu un tehnisko darbinieku algu paaugstinājums.
 • Bērnudārza „Pīlādzītis” pagrabstāva remontdarbi.
 • Bērnudārza „Tornīši” teritorijas labiekārtošanas projekta izstāde.
 • Līdzfinansējums projekta „Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanai Laurenču sākumskolā, Siguldas 1.pamatskolā, Mores pamatskolā un projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai Siguldas 1.pamatskolā, Allažu pamatskolā un Siguldas pilsētas vidusskolā, kā arī vairāku projektu īstenošanai Siguldas novada Jaunrades centrā.
 • Skolēnu nodarbinātības projekta īstenošana.
 • Elektroierīču termogrāfija visās izglītības iestādēs.
 • Atbalsts 50 sporta pasākumu organizēšanai, tajā skaitā 49.FIL Eiropas čempionātam un Pasaules kausa posmam kamaniņu sportā, IBSF Pasaules kausa posmam bobslejā un skeletonā, Pasaules čempionātam orientēšanās sportā, EFOL Eiropas meža darbinieku čempionātam orientēšanās sportā, Latvijas riteņbraucēju Vienības braucienam un citiem.
 • Peldēšanas un distanču slēpošanas nodarbību nodrošināšana visu izglītības iestāžu skolēniem Siguldas Sporta centrā.
 • Turpināsies projekta „Esi vesels Siguldas novadā!” īstenošana, kura laikā novadniekiem tiks piedāvātas bezmaksas sporta nodarbības.


Kultūra un tūrisms

 • Siguldas novada Kultūras centra pārbūves pabeigšana un akustisko krēslu iegāde.
 • Siguldas pils kompleksa ēku pārbūves un teritorijas labiekārtošanas projekta noslēgums, vasaras paviljona izveidošana, kā arī nomnieku piesaiste un vasaras kultūras programmas nodrošināšana.
 • Siguldas Jaunās pils pārbūves un restaurācijas uzsākšana.
 • Pārvietojamo krēslu iegāde Siguldas pilsdrupu estrādei un citiem brīvdabas pasākumiem.
 • Mores pagasta bibliotēkas telpu remonts un pārcelšana uz pagasta pārvaldes ēku.
 • Atbalsts kultūras pasākumu organizēšanai un kultūras projektu norisei, tostarp Siguldas Opermūzikas svētkiem, vasaras saulgriežu svinībām Turaidā, „Sunset Festival”, TV3 sezonas atklāšanas pasākumam, Stādu parādei, grupas „Instrumenti” koncertam un citiem.
 • Atbalsts amatiermākslas kolektīvu dalībai XXVI Vispārējos latviešu dziesmu un XVI deju svētkos.


Ielas, ceļi, ietves

 • Valsts autoceļa A2 krustojuma pārbūve no Saules ielas līdz Ventas ielai, kā arī gājēju ietves izbūve gar autoceļu A2 no Ventas ielas līdz Saltavota ielai Siguldā.
 • Cietā seguma izbūve Meldru un Doņu ielā, kā arī Miera ielas pārbūve Siguldā.
 • Ielu seguma atjaunošana Pulkveža Brieža ielā no valsts autoceļa A2 līdz aplim krustojuma zonā ar Strēlnieku ielu un Lāčplēša ielā no Čakstes ielas līdz Cēsu ielai Siguldā un Birztalu ielā Allažos.
 • Apjomīga grantēto ceļu sakārtošana, tostarp grants seguma atjaunošana un apauguma noņemšana lokālos ceļa posmos autoceļiem Allažu pagastā: Pullēni–Strazdiņi (C36), Vecumnieki–Bisenieki (C4), Vecumnieki–Pullēni (C3), Baznīca–Kapliča (C2), Pansionāts–Alkšņi (C1), Darbnīca–Stīpnieki–Bulduri (C13), Kalni–Pādes (C27), kā arī Šķiliņi–Ozolkalns (C18).
 • Dubultās virsmas apstrāde C24 autoceļam posmā no valsts reģionālā autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums (P8) līdz Pelītēm (Kreiļu ceļš) Siguldas pagastā.
 • Lokālu vietu krasta nostiprināšana un gājēju/veloceliņa remontdarbi Šveices ielā Siguldā.
 • Akseles tilta pār Mergupi Mores pagastā projektēšana un remontdarbu veikšana.
 • Turpināsies Lauku, Helmaņa un Jūdažu ielas pārbūves, kā arī Ābeļdārza ielas savienojuma ar Avotu, Pīlādžu, Ābeļu un Dailes ielu Siguldas pagastā projektēšana.
 • Kalmju, Mālkalnu, Vizbuļu, Doņu, Atbrīvotāju un Oskara Kalpaka ielas Siguldā pārbūves projektēšana.
 • Oskara Kalpaka, Pils, Jāņa Čakstes un Raiņa ielas krustojuma Siguldā pārbūves par apļveida krustojumu projektēšana.
 • Noliktavu ielas, gājēju ietves Bebrenes ielā un Ausekļa ielas gājēju pārejas Siguldā projektēšana.
 • Ielu un ceļu apsaimniekošana ziemas un vasaras sezonā, ielu marķējuma un ceļazīmju atjaunošana.


Vide un apzaļumošana

 • Siguldas novada vizuālās identitātes tematiskā plānojuma izstrāde.
 • Siguldas novada Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde.
 • Zaļo atkritumu kompostēšanas laukuma izveide.
 • Videonovērošanas sistēmas pilnveidošana.
 • Raiņa parkā esošo rotaļu elementu remontdarbi, atjaunošana un jaunu rotaļu elementu izbūve.
 • Jaunu apstādījumu veidošana un esošo atjaunošana.
 • Mores kauju piemiņas parka centrālā pieminekļa remonts.
 • Strūklakas atjaunošana pie Siguldas Evaņģēliski luteriskās baznīcas.
 • Spieķu parka labiekārtošana un atjaunošana.
 • Ielu apgaismojuma modernizēšana.
 • Līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu ēku pagalmu un piebraucamo ceļu infrastruktūras sakārtošanai, individuālo ēku ūdens un kanalizācijas inženierkomunikāciju pieslēgumu nodrošināšanai.
 • Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas apsaimniekošana, jaunas lietus ūdens sistēmas attīrīšanas iekārtu izbūve.


Sociālā joma un sabiedrība

 • Siguldas mobilās lietotnes un ID karšu programmas attīstīšana.
 • Mores Amatu mājas pārbūves darbu uzsākšana un sociālo pakalpojumu attīstīšana.
 • Ēkas Institūta ielā 5, Siguldas pagastā, siltināšana.
 • Sociālās aprūpes mājas „Gaismiņas” ēkas siltināšana un apkures katla nomaiņa.
 • Allažu pagasta kapličas remontdarbi.
 • Mores pagasta pārvaldes ēkas pieslēgšana katlumājai un remontdarbi.
 • Pašvaldības pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana.
 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšana novada trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem.
 • Līdzfinansējums biedrību un novada iedzīvotāju realizētajiem projektiem.

 

Pievienotie faili

Budžets 2018

Nr.14 Par grozījumiem 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 – Siguldas novada pašvaldības budžets 2018.gadam (ar pielikumiem).pdf (2.139 MB)
Grozījumi 2018.gada 15.martā – Siguldas novada pašvaldības budžets 2018.gadam.pdf (270.32 KB)
Pielikums Nr.2 saistošajiem noteikumiem Nr.8 – Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2 – Siguldas novada pašvaldības budžets 2018.gadam.pdf (575.48 KB)
Pielikums Nr.1 saistošajiem noteikumiem Nr.8 – Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2 – Siguldas novada pašvaldības budžets 2018.gadam.pdf (689.18 KB)
Siguldas novada pašvaldības budžets 2018.gadam.pdf (622.12 KB)
Pielikums Nr.1 saistošajiem noteikumiem – Siguldas novada pašvaldības budžets 2018.gadam.pdf (464.34 KB)
Pielikums Nr.2 saistošajiem noteikumiem – Siguldas novada pašvaldības budžets 2018.gadam.pdf (624.27 KB)

Budžets 2017Budžets 2016

Siguldas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu tāme 2016.gadam.pdf (526.51 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.pdf (318.36 KB)
2016.gada budžets.pdf (486.85 KB)
Valsts mērķdotācijas sadalījums 2016.gada 8 mēnešiem Siguldas novada pašvaldības pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās aapdrošināšanas obligātajām iemaksām.pdf (40.12 KB)
Valsts mērķdotācijas sadalījums 2016.gada 8 mēnešiem Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.pdf (43.14 KB)
Valsts mērķdotācijas sadalījums 2016.gada 8 mēnešiem Siguldas novada pašvaldības interešu izglītības pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.pdf (40.33 KB)
Pašvaldības autoceļu (ielu) seguma atjaunošanas, apsaimniekošanas un satiksmes drošības uzlabošanas programmas finansējums 2016. - 2018.g..pdf (68.23 KB)
Saistošie noteikumi - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.pdf (93.68 KB)
Ziedojumu un dāvinājumu tāme 2016.pdf (53.76 KB)
Pamatbudžeta izdevumu tāme 2016 (ar grozījumiem 16.03.2016).pdf (80.63 KB)
Pamatbudžeta ieņēmumu tāme 2016 (ar grozījumiem 16.03.2016).pdf (71.33 KB)
Ziņojums par pašvaldības 2016.gada budžetu.pdf (94.96 KB)

Budžets 2015

Ziedojumu un dāvinājumu tāme 2015 (ar grozījumiem, apstiprināts 13.01.2016).pdf (64.35 KB)
Speciālais budžets 2015 (ar grozījumiem, apstiprināts 13.01.2016).pdf (59.38 KB)
Pamatbudžeta izdevumu tāme (ar grozījumiem, apstiprināts 13.01.2016).pdf (85.01 KB)
Pamatbudžeta ieņēmumu tāme 2015 (ar grozījumiem, apstiprināts 13.01.2016).pdf (68.44 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam.pdf (335.36 KB)
Par grozījumiem Siguldas novada Domes saistošajos noteikumos Nr.2 - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam.pdf (245.05 KB)
Par grozījumiem Siguldas novada Domes 28.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.2 - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam.pdf (212.78 KB)
Siguldas novada pašvaldības 2015.gada konsolidētais budžets - pamatbudžeta izdevumu tāme.pdf (357.46 KB)
Siguldas novada pašvaldības 2015.gada konsolidētais budžets - pamatbudžeta ieņēmumu tāme.pdf (287.86 KB)
Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu budžeta izdevumu norēķinu veikšanai ar privātajām pirmskolas izglītības iestādēm 2015.gadā.pdf (54.39 KB)
Pamatbudžet ieņēmumu tāme 2015.pdf (71.83 KB)
Pamatbudžeta izdevumu tāme 2015.pdf (94.16 KB)
Speciālais budžets 2015.pdf (53.98 KB)
Siguldas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu tāme 2015.pdf (58.05 KB)

Budžets 2014

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014. gadam (08.01.2015.).pdf (88.68 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam (12.11.2014.).pdf (160.62 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014. gadam (17.09.2014.).pdf (85.57 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014. gadam (23.07.2014.).pdf (85.99 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014. gadam (28.05.2014.).pdf (85.61 KB)
Pamatbudžeta ieņēmumu tāme 2014.pdf (57.89 KB)
Pamatbudžeta izdevumu tāme 2014.pdf (80.74 KB)
Speciālais budžets 2014.pdf (55.27 KB)

Budžets 2013

1_Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam (08.01.2014.).pdf (109.36 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam (23.10.2013.).pdf (109.51 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam (31.07.2013.).pdf (110.63 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam (15.05.2013.).pdf (110.03 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam (24.04.2013.).pdf (109.41 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam (06.03.2013.).pdf (109.95 KB)
Pamatbudžeta ieņēmumu tāme 2013.pdf (56.92 KB)
Pamatbudžeta izdevumu tāme 2013.pdf (77.92 KB)
Speciālais budžets 2013.pdf (54.08 KB)

Budžets 2012Budžets 2011Budžets 2010Citi

Pasākumi