Pirmdiena, 16. janvāris
Šodien sveicam: Lida, Lidija
Laika ziņas: Sigulda -8°C vējš 1 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Budžets

2016.gada 13.janvārī, Siguldas novada Domes sēdē tika apstiprināts pašvaldības budžets 21 063 736 eiro apmērā, kas sastāv no 18 364 059 eiro ieņēmumu prognozes, 2 633 080 eiro ietaupījuma no 2015.gada, kā arī aizņēmuma no Valsts Kases 66 597 eiro apmērā. Investīciju projektu īstenošanai šogad plānots ņemt kredītu no Valsts kases 9 646 369 eiro. Plānots, ka kopumā 2016.gadā pašvaldība apgūs vairāk nekā 30 miljonus eiro, tajā skaitā veiks investīcijas turpat 14 miljonu eiro apmērā. Veiksmīgas Eiropas Savienības finansējuma piesaistīšanas gadījumā kopējie pašvaldības rīcībā esošie finanšu resursi varētu pieaugt vēl par vairākiem miljoniem eiro.

2016.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti 12 288 757 eiro, bet no nekustamā īpašuma nodokļa – 1 517 849 eiro. Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 75.8% un nekustamā īpašuma nodoklim – 8.26% pret kopējiem ieņēmumiem. 2016.gadā Siguldas novada pašvaldībai ir jāveic iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā no saviem budžeta līdzekļiem 336 246 eiro apmērā finansiāli vājāko pašvaldību atbalstam.

Siguldas novada pašvaldība sastādījusi budžetu ar 100% izpildes prognozi no aprēķinātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa un 90% – no aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa.

“Prognozētie nodokļu ieņēmumi 2016.gadā ir par 1 175 853 eiro lielāki nekā 2015.gadā faktiskie nodokļu ieņēmumi, jo pieaugusi valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga, kā arī mainīta pašvaldību finanšu izlīdzināšanas kārtība,” skaidro Siguldas novada pašvaldības ekonomiste Anita Strautmane.

“Mūsu 2016.gada lielākie izaicinājumi saistīti ar sporta, izglītības, kultūras un ielu, ceļu infrastruktūras attīstību. Viens no 2016.gada būtiskākajiem darbiem ir Siguldas sporta kompleksa būvniecības pabeigšana un kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšana novada iedzīvotājiem. Tāpat nepieciešams uzsākt Siguldas novada Kultūras centra rekonstrukciju, lai 2017.gada rudenī Kultūras centrs varētu uzsākt sezonu labiekārtotās, mūsdienīgās telpās. Noteikti turpināsies  ielu, ceļu un gājēju ietvju sakārtošana – 2016.gadā plānots veikt liela apjoma ielu rekonstrukcijas darbus Televīzijas, Līvkalna, Zinātnes un citās ielās, gājēju drošībai izbūvēsim jaunas ietves gar Nurmižu ceļu no Televīzijas līdz Nākotnes ielai un Strēlnieku ielā no Gāles ielas līdz tirdzniecības centram “Šokolāde”. Grantēto ielu posmi Nākotnes ielā no Tilta līdz Riekstu ielai un Paparžu ielā no Televīzijas līdz Doņu ielai pārtaps par asfaltētām ielām. 13 ielu posmos izbūvēsim ielu apgaismojumu. Izbūvēsim sen gaidīto liftu poliklīnikas ēkā, atvieglojot medicīnas pakalpojumu saņemšanu mūsu iedzīvotājiem, kā arī investēsim Siguldas slimnīcas attīstībā, iegādājoties mūsdienīgas tehnoloģijas un iekārtas. Viens no nākamā gada lielākajiem izaicinājumiem saistīts ar izglītības iestāžu infrastruktūras attīstības turpināšanu – šovasar jāiegulda nopietns darbs, lai veiktu hosteļa divu trešdaļu pārbūvi Laurenču sākumskolas vajadzībām. Uzsāksim arī priekšdarbus, lai 2017.gadā veiksmīgi notiktu Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas pilsētas vidusskolas maiņa ar ēkām – par šo konstruktīvo un ekonomiski pamatoto risinājumu jau esam vienojušies ar skolu un skolēnu vecāku pārstāvjiem. Kopumā pašvaldības investīciju apjoms šogad sasniegs vairāk nekā13 miljonus eiro,” par vērienīgākajiem plānotajiem investīciju projektiem stāsta Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, norādot, ka šis ir izaugsmes un lielu izaicinājumu budžets, pateicoties Siguldas novada iedzīvotāju kopīgam darbam.

Lielākie izdevumi 2016.gada budžetā paredzēti izglītībai – vairāk nekā 8,7 miljoni eiro, tajā skaitā 2,1 miljons eiro mērķdotācija pedagogu algām. Sportam un kultūrai plānoti turpat 8,3 miljoni eiro, tajā skaitā Siguldas sporta kompleksa būvniecībai un aprīkošanai nepieciešamie 6,5 miljoni eiro. Siguldas novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai, kā arī remontam paredzēti 4,2 miljoni eiro. Pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” deleģētajam funkcijām – Siguldas novada Tūrisma informācijas centram, Uzņēmējdarbības atbalsta punktam, Siguldas novada identifikācijas karšu programmas nodrošināšanai, Livonijas ordeņa Siguldas pils darbībai, Siguldas pils kompleksa attīstībai, Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra darbībai, no Dabas aizsardzības pārvaldes pārņemtā Tūrisma informācijas centra darbībai auto stāvlaukumā pie Gūtmaņalas un jaunā Siguldas sporta kompleksa darbības nodrošināšanai, kā arī jaunas mākslīgās slidotavas izveidei pie dzelzceļa stacijas kopumā plānoti 1,2 miljoni eiro. Iedzīvotāju sociālajai aizsardzībai paredzēti 1,3 miljoni eiro. Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai tiks tērēti 263  tūkstoši eiro. Pašvaldības īpašumā esošo ēku un teritoriju uzturēšanai, remontdarbiem un kopšanai, tajā skaitā lietusūdens kanalizācijas apsaimniekošanai un izbūvei, ielu apgaismošanai un citiem darbiem, paredzēti 3,4 miljoni eiro.


 

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS INVESTĪCIJAS 2016.GADĀ

Investīcijas

Kopējais finansējums
EUR

Pašvaldības finansējums
EUR

Kredīta līdzekļi
EUR

ES/valsts/cits finansējums
EUR

IZGLĪTĪBA

 

1313728

713728

600000

 

Bērnudārzs "Saulīte"

54789

54789

 

 

Rotaļu elementu uzstādīšana bērnu laukumos

42789

42789

 

 

Četras jaunas nojumes

12000

12000

 

 

Laurenču sākumskolas paplašināšana
(hosteļa ēkas projektēšana un rekonstrukcija skolas vajadzībām)

846789

446789

40000

 

Projektēšana

26789

26789

 

 

Rekonstrukcija

820000

420000

40000

 

Siguldas Valsts ģimnāzijas rekonstrukcijas projekts

200000

 

200000

 

Allažu pamatskolas rekonstrukcijas projekts

20000

20000

 

 

Allažu pamatskolas remontdarbi – sešu durvju nomaiņa un virtuves telpu remonts bērnudārzā

18000

18000

 

 

Bērnudārza "Pīlādzītis" teritorijas labiekārtošana

17000

17000

 

 

Bērnudārza "Ābelīte" telpu remonts

25000

25000

 

 

Veļas telpu pārbūve

15000

15000

 

 

Grupiņu telpu un grīdas remonts

10000

10000

 

 

1.pamatskolas skatuves un vingrošanas zāles apgaismojuma un ventilācijas pārbūve

49000

49000

 

 

Ugunsdzēsības signalizācijas izbūve Sporta skolā

6200

6200

 

 

Jaunrades centra telpas Skolas ielā 3

32000

32000

 

 

Telpu remonts

17000

17000

 

 

Bruģēšanas darbi un sētas izbūve bērnudārza “Pasaciņa” filiāles grupām

15000

15000

 

 

Zemes iegāde Laurenču sākumskolai (50%)

44950

44950

 

 

 KULTŪRA UN SPORTS

 

6990891

291555

6219499

479837

Siguldas sporta kompleksa būvniecība

6219499

 

6219499

 

Siguldas sporta kompleksa aprīkojums

291555

291555

 

 

Siguldas novada Kultūras centra rekonstrukcija

479837

 

 

479837

PĀRĒJĀ SAIMNIECĪBA

 

1662163

1352163

250000

60000

Pašvaldības dzīvokļu remonts

70302

70302

 

 

Logu nomaiņa dzīvokļos

7200

7200

 

 

Dažādi kārtējie remonti dzīvokļos

39537

39537

 

 

Jumta seguma atjaunošana Siguldas 5, Morē

7800

7800

 

 

Jumta remonts Pulkveža Brieža 117 un Lakstīgalas 11E

6000

6000

 

 

Jumta remonts "Saules" Allažu pagastā

1915

1915

 

 

Jumta seguma nomaiņa "Nurmiži" 3

1500

1500

 

 

Pārējie remontdarbi

6350

6350

 

 

Dzelzceļa stacijas ēkas kosmētiskie darbi un izkārtņu apgaismojuma ierīkošana

28000

28000

 

 

Ieguldījumi SIA "Siguldas slimnīca"

128849

128849

 

 

Slimnīcas saimnieciskā korpusa fasādes remonts

16849

16849

 

 

Lifta izbūve poliklīnikas ēkā

42000

42000

 

 

Ieguldījums iekārtu iegādei saskaņā ar Domes lēmumu

70000

70000

 

 

Videonovērošanas sistēmas uzlabojumi

17700

17700

 

 

Lokālplānojuma izstrāde

46500

46500

 

 

Svētku laukums

20000

20000

 

 

Pulkveža Brieža iela/autoceļš A2 līdz dzelzceļam

11500

11500

 

 

Siguldas pilsētas vidusskolas un stadiona teritorija

5000

5000

 

 

Topogrāfijas pamatnes izstrāde teritorijas plānojumam

10000

10000

 

 

Lietusūdens kanalizācijas apsaimniekošana un izbūve

274672

274672

 

 

Lietusūdens kanalizācijas apsaimniekošana

68672

68672

 

 

Lietusūdens kanalizācijas izbūve

206000

206000

 

 

Kapitālsabiedrību audits

38720

38720

 

 

Novada apzaļumošanas darbi

188000

188000

 

 

Akmeņu joslas izveidošana Pulkveža Brieža un Dārza ielā, skatu vieta Lakstīgalas ielā

90000

90000

 

 

Dzelzceļa stacijas laukuma labiekārtojums

20000

20000

 

 

Bīstamo koku nozāģēšana

10000

10000

 

 

Apgaismotu baneru statīvu izgatavošana un uzstādīšana autoceļa A2 malā

10000

10000

 

 

Veloskvēra labiekārtojuma izveidošana

30000

30000

 

 

Serpentīna ceļa kopšana

13000

13000

 

 

Tualešu konteinera izvietošana Raiņa parkā

15000

15000

 

 

Siguldas Jaunās pils ēkas atjaunošanas darbu projektēšana

100000

100000

 

 

Siguldas pils kompleksa atjaunošanas darbu projektēšana

105100

105100

 

 

Ēkas Zinātnes ielā 7 telpu remontdarbi, lai izvietotu ģimenes ārsta privātpraksi, arhīvu un nevalstisko organizāciju tikšanās telpas

257605

7605

250000

 

Ielu apgaismojuma izbūve

52340

52340

 

 

Ventas iela

5340

5340

 

 

Graudu iela

4140

4140

 

 

Strauta iela

1860

1860

 

 

Jasmīnu iela

2100

2100

 

 

Cīruļu iela

2100

2100

 

 

Kuršu iela

1560

1560

 

 

Kārklu iela

1080

1080

 

 

Nākotnes iela

3000

3000

 

 

Viršu iela

3480

3480

 

 

Gravas iela

1110

1110

 

 

Ķiparu iela

690

690

 

 

Allažu pagasta Tautas nams

2400

2400

 

 

Serpentīna ceļš (Siguldas pusē)

3480

3480

 

 

Energoaudita veikšana

20000

20000

 

 

Pašvaldības Sociālo pakalpojumu centra ēkas attīstība Rīgas ielā 1

100000

40000

 

60000

Pašvaldības pakalpojumu pilnveidošanai nepieciešamo datorprogrammu licenču un jaunu programmu iegāde

70000

70000

 

 

Katlu mājas L. Paegles ielā 6A demontāža

29875

29875

 

 

Graustu demontāža

30000

30000

 

 

Siguldas un Allažu kapliču remonts

30000

30000

 

 

Mores pagasta pārvaldes noliktavas jumta remonts

4500

4500

 

 

Šķūņa Kalnabeitēs remonts

35000

35000

 

 

Katlu mājas O.Kalpaka ielā remonts

45000

45000

 

 

Sociālās aprūpes iestādes "Gaismiņas " ēkas remonta projekts

10000

10000

 

 

IELU UN CEĻU REMONTS

 

3705114

743340

2576870

384904

Asfaltseguma rekonstrukcija

3119605

578896

2540609

384904

Dārza iela no Nītaures ielas līdz Televīzijas ielai

86316

19719

66597

 

Televīzijas iela no Dārza ielas līdz Līvkalna ielai

532442

148777

383665

 

Līvkalna iela no K. Barona ielas līdz Televīzijas ielai

543444

143361

400083

 

Pils, Cēsu, Līvkalna, K. Barona ielu krustojumā

107091

26773

80318

 

Pulkveža Brieža un Vildogas ielas krustojums

153812

47596

106216

 

Leona Paegles iela no Lāčplēša ielas līdz Svētku laukumam

194765

52452

142213

 

Laurenču ielas krustojums pie skolas

93290

28665

64625

 

Automašīnu stāvlaukuma izbūve pie Laurenču sākumskolas

416211

111553

304658

 

Zinātnes iela no šosejas A 2 līdz šosejai P 8

992234

 

992234

384904

Asfaltseguma izbūve grantētajās ielās

317781

91307

226474

 

Nākotnes iela no Tilta ielas līdz Riekstu ielai

117740

33500

84240

 

Paparžu iela no Televīzijas ielas līdz Doņu ielai

200041

57807

142234

 

Gājēju ietvju izbūve

267728

73137

194591

 

Strēlnieku ielā no Gāles ielas līdz TC "Šokolāde"

180200

45950

134250

 

Gar Nurmižu ceļu no Televīzijas ielas līdz Nākotnes ielai

87528

27187

60341

 

Ielu un ceļu projektēšana

64728

64728

 

 

Asfaltseguma rekonstrukcijas projektēšana: 28864 28864    
Allažu ielas izbūve no Pulkveža Brieža ielas līdz Stacijas ielai        
Miera ielas izbūve no Līvkalna ielas līdz kapiem        
automašīnu stāvvietu (kabatu) izbūve Pulkveža Brieža ielā pie mājām Nr.78 un 93        
Asfaltseguma izbūves projektēšana: 12429 12429    
Helmaņa ielas pārbūve no Dailes ielas līdz Graudu ielai        
Mazās Pēteralas pārbūve no Līvkalna Ielas līdz Pēteralas ielai        
Gājēju ietvju izbūves projektēšana: 9412 9412    
Oskara Kalpaka ielā no Raiņa ielas līdz Parka ielai        
Oskara Kalpaka ielā no Parka ielas līdz Dubura ielai        
Kalna ielā 2C pie autoservisa        
Grantēto ielu izbūves projektēšana: 14023 14023    
Helmaņa ielā no Graudu ielas līdz Jūdažu ielai        
Kuršu ielā no Skolas ielas līdz Cīruļu ielai        
Kuršu ielā no Cīruļu ielas līdz Atbrīvotāju ielai        
Cīruļu ielā no Līvkalna ielas līdz Kuršu ielai        

KOPĀ INVESTĪCIJAS 2016.GADĀ

13671896

3100786

9646369

924741

 

 

 

 

 

Ielu un ceļu apsaimniekošana

512568

512568

 

 

Ielu un ceļu apsaimniekošana ziemas periodā

204000

204000

 

 

Ceļu un ielu planēšana

186542

186542

 

 

Asfaltseguma bedrīšu remonts

52700

52700

 

 

Ceļazīmju remonts un atjaunošana

4500

4500

 

 

Ielu un gājēju pāreju marķēšana

12000

12000

 

 

Ceļa malu kopšana, grāvju tīrīšana, kanalizācijas vāku remonts u.c.

22826

22826

 

 

Atlikums sniega tīrīšanai 2017.gada janvārī - martā

30000

30000

 

 

 

Pievienotie faili

Budžets 2016

2016.gada budžets.pdf (486.85 KB)
Valsts mērķdotācijas sadalījums 2016.gada 8 mēnešiem Siguldas novada pašvaldības pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās aapdrošināšanas obligātajām iemaksām.pdf (40.12 KB)
Valsts mērķdotācijas sadalījums 2016.gada 8 mēnešiem Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.pdf (43.14 KB)
Valsts mērķdotācijas sadalījums 2016.gada 8 mēnešiem Siguldas novada pašvaldības interešu izglītības pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.pdf (40.33 KB)
Pašvaldības autoceļu (ielu) seguma atjaunošanas, apsaimniekošanas un satiksmes drošības uzlabošanas programmas finansējums 2016. - 2018.g..pdf (68.23 KB)
Saistošie noteikumi - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.pdf (93.68 KB)
Ziedojumu un dāvinājumu tāme 2016.pdf (53.76 KB)
Pamatbudžeta izdevumu tāme 2016 (ar grozījumiem 16.03.2016).pdf (80.63 KB)
Pamatbudžeta ieņēmumu tāme 2016 (ar grozījumiem 16.03.2016).pdf (71.33 KB)
Ziņojums par pašvaldības 2016.gada budžetu.pdf (94.96 KB)

Budžets 2015

Ziedojumu un dāvinājumu tāme 2015 (ar grozījumiem, apstiprināts 13.01.2016).pdf (64.35 KB)
Speciālais budžets 2015 (ar grozījumiem, apstiprināts 13.01.2016).pdf (59.38 KB)
Pamatbudžeta izdevumu tāme (ar grozījumiem, apstiprināts 13.01.2016).pdf (85.01 KB)
Pamatbudžeta ieņēmumu tāme 2015 (ar grozījumiem, apstiprināts 13.01.2016).pdf (68.44 KB)
Nr.1/2016 Grozījumi Siguldas novada domes 28.01.2015 saistošajos noteikumos Nr.2 - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam (13.01.2016).pdf (114.89 KB)
Par grozījumiem Siguldas novada Domes saistošajos noteikumos Nr.2 - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam.pdf (245.05 KB)
Par grozījumiem Siguldas novada Domes 28.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.2 - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam.pdf (212.78 KB)
Siguldas novada pašvaldības 2015.gada konsolidētais budžets - pamatbudžeta izdevumu tāme.pdf (357.46 KB)
Siguldas novada pašvaldības 2015.gada konsolidētais budžets - pamatbudžeta ieņēmumu tāme.pdf (287.86 KB)
Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu budžeta izdevumu norēķinu veikšanai ar privātajām pirmskolas izglītības iestādēm 2015.gadā.pdf (54.39 KB)
Pamatbudžet ieņēmumu tāme 2015.pdf (71.83 KB)
Pamatbudžeta izdevumu tāme 2015.pdf (94.16 KB)
Speciālais budžets 2015.pdf (53.98 KB)
Siguldas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu tāme 2015.pdf (58.05 KB)

Budžets 2014

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014. gadam (08.01.2015.).pdf (88.68 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam (12.11.2014.).pdf (160.62 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014. gadam (17.09.2014.).pdf (85.57 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014. gadam (23.07.2014.).pdf (85.99 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014. gadam (28.05.2014.).pdf (85.61 KB)
Pamatbudžeta ieņēmumu tāme 2014.pdf (57.89 KB)
Pamatbudžeta izdevumu tāme 2014.pdf (80.74 KB)
Speciālais budžets 2014.pdf (55.27 KB)

Budžets 2013

Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam (08.01.2014.).pdf (109.36 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam (23.10.2013.).pdf (109.51 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam (31.07.2013.).pdf (110.63 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam (15.05.2013.).pdf (110.03 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam (24.04.2013.).pdf (109.41 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam (06.03.2013.).pdf (109.95 KB)
Pamatbudžeta ieņēmumu tāme 2013.pdf (56.92 KB)
Pamatbudžeta izdevumu tāme 2013.pdf (77.92 KB)
Speciālais budžets 2013.pdf (54.08 KB)

Budžets 2012Budžets 2011Budžets 2010Citi

Pasākumi