Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.
Svētdiena, 24. oktobris
Šodien sveicam: Renāte, Modrīte, Mudrīte
Laika ziņas: Sigulda +5.6℃, DR vējš 2.2 m/s
e.sigulda.lv
A- A A+ T T

Teritorijas plānojums

Siguldas novada Teritorijas plānojums 2012.–2024. gadam


Siguldas novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar 29.08.2012. Siguldas novada Domes lēmumu “Par Siguldas novada Teritorijas plānojuma un Vides pārskata apstiprināšanu” (protokols Nr. 15, 1.§) ir apstiprināts Siguldas novada Teritorijas plānojums 2012.–2024. gadam un izdoti saistošie noteikumi Nr. 21 “Siguldas novada Teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.SIGULDAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2012.–2024. GADAM


I SĒJUMS – PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma raksts

II SĒJUMS – GRAFISKĀ DAĻA

Esošā un plānotā teritorijas izmantošana


Siguldas novada teritorijas pašreizējā izmantošana

Siguldas novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Allažu ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Allažmuižas ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Egļupes ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Jūdažu ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Mores ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Siguldas pilsētas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Stīveru ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Vējupītes ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Tematiskās kartes

Siguldas pilsētas ūdensapgādes tīklu shēma

Siguldas pilsētas kanalizācijas tīklu shēma

Siguldas pilsētas perspektīvās gāzes apgādes plānojums

Siguldas novada īpašo ainavu areāli

Siguldas novada ainavu vērtības un riski

Siguldas novada elektroapgādes shēma

Siguldas novada satiksmes infrastruktūras plāns

Allažu ciema kanalizācijas tīklu shēma

Allažu ciema ūdensapgādes tīklu shēma

Jūdažu ciema kanalizācijas tīklu shēma

Jūdažu ciema ūdensapgādes tīklu shēma

Mores ciema kanalizācijas tīklu shēma

Mores ciema ūdensapgādes tīklu shēma


III SĒJUMS – TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi


IV SĒJUMS – PĀRSKATS

1.daļa - Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi līdz 1.redakcijas izstrādei

2.daļa - Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi pēc 1.redakcijas izstrādes

V SĒJUMS – PIELIKUMI UN IZPĒTE

Izpēte

SIGULDA


ALLAŽI


Pielikumi


***

VIDES PĀRSKATS


Ziņojums

 

***

 

SIGULDAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2012.–​2024. GADAM, AR GROZĪJUMIEM

Siguldas novada pašvaldības dome 23.09.2021. ir pieņēmusi lēmumu “Par Siguldas novada (robežās līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma 2021.–2024.gadam grozījumu 3.1. redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 29.08.2012. saistošajos noteikumos Nr. 21 “Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”” apstiprināšanu” (protokols Nr. 8, 30.§) un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 20 “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes  29.08.2012. saistošajos noteikumos Nr. 21 “Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi””.

Spēkā nav piemērojams.

Saistošie noteikumi:

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Siguldas pilsētas funkcionālā zonējuma karte

Siguldas pagasta funkcionālā zonējuma karte

Allažu pagasta funkcionālā zonējuma karte

Mores pagasta funkcionālā zonējuma karte

Citas plānošanas dokumenta sadaļas:

Paskaidrojuma raksts

Tematiskie attēli

Pievienojumu vietas valsts autoceļiem

Vides pārskats

Pasākumi