Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.
Trešdiena, 20. oktobris
Šodien sveicam: Leonīds, Leonīda
Laika ziņas: Sigulda +11.1℃, DR vējš 7 m/s
e.sigulda.lv
A- A A+ T T

Dienas centrs

Adrese: Rīgas iela 1, Sigulda, LV-2150
Tālrunis: 67974541, 20290018
E-pasts: ilona.elena@sigulda.lv
Darba laiks:

 • pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 18.00;
 • otrdienās un trešdienās no plkst. 8.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00;
 • piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.00;
 • sestdienās, svētdienās slēgts.

Vadītāja –​ Ilona Eļēna

Asistenta pakalpojumus pašvaldībā pieņem sociālā darbiniece Rita Balode pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 18.00. Tālrunis 26666876, e-pasta adrese rita.balode@sigulda.lv.

 

Dienas centrs uzsācis darbu 2002. gada 31. maijā un ir Sociālā dienesta struktūrvienība. Dienas centrs ir institūcija, kas sniedz sociālo atbalstu, koordinē sabiedrisko organizāciju darbu un nodrošina tās ar telpām, ar mērķi, izprotot iedzīvotāju vajadzības, dot iespēju cilvēkiem bagātināt savu sociālo dzīvi, apmeklēt informatīvus un izglītojošus pasākumus, pilnvērtīgi pavadīt savu brīvo laiku un aktīvi iesaistīties pilsoniskas un atvērtas sabiedrības veidošanā.

Dienas centra mērķauditorija pensionāri, cilvēki ar invaliditāti, bezdarbnieki, maznodrošinātās ģimenes un personas, kuras vēlas piedalīties sabiedriskās aktivitātēs. Dienas centrā ikdienas laipni tiek gaidīts ikviens, kas vēlas pilnveidot savas zināšanas un prasmes, gūt atbalstu, atrast domubiedrus un realizēt interesantas idejas. Centra aktivitātēs piedalās visu sabiedrības grupu pārstāvji neatkarīgi no vecuma, dzimuma, tautības, politiskās un reliģiskās piederības, sociālā stāvokļa.

Dienas centra galvenie darbības virzieni:

 • veicināt personu spējas pilnīgāk integrēties sabiedrības dzīvē un palielināt pašnoteikšanās iespējas;
 • sniegt apmeklētājiem profesionālu sociālo un psihosociālo palīdzību:
 • nodrošināt apmeklētājiem individuālās konsultācijas;
 • nodrošināt brīvā laika pavadīšanas iespējas;
 • apkopot informāciju par klientiem, viņu problēmām, situāciju novadā un sniegt priekšlikumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodaļai jaunu pakalpojumu un palīdzības veidu ieviešanai;
 • sniegt informāciju par sabiedrībā notiekošajiem procesiem un veicināt izpratni par sabiedrības dzīvi. Organizēt un dot iespēju diskutēt par jautājumiem, kas saistīti ar valsts politiku sociālo jautājumu risināšanas jomā un citām apmeklētājus interesējošām sfērām;
 • rast iespēju kontaktēties pensijas vecuma cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti, tiem kam ir vajadzīgs morāls vai materiāls atbalsts:
 • rūpēties par personu fizisko un intelektuālo attīstību, veselīga dzīvesveida sekmēšanu un veicināšanu;
 • koordinēt pulciņu darbību;
 • iesaistīt darbā brīvprātīgos palīgus.

 

Siguldas novada pašvaldības Dienas centrs apmeklētājiem piedāvā šādus pakalpojumus:

 • izglītojošas un informatīvas lekcijas;
 • informāciju par sociāliem pakalpojumiem, sociālo pakalpojumu sniedzējiem, par iespējamajiem palīdzības veidiem: sociālo palīdzību, asistenta pakalpojuma piešķiršanu, rehabilitāciju, aprūpi mājās;
 • praktiskas nodarbības jaunu prasmju un iemaņu apguvei;
 • iedzīvotāju tikšanās ar valsts, pašvaldības iestāžu darbiniekiem un dažādu nozaru speciālistiem;
 • fiziskās aktivitātes;
 • lasīt laikrakstus, žurnālus, grāmatas;
 • spēlēt galda spēles – dambreti, šahu, novusu (kultūras centrā „Siguldas devons”);
 • darboties Nevalstiskajās organizācijās, apvienībās, biedrībās, klubiņos, interešu un atbalsta grupās;
 • piedalīties tradīciju pasākumos;
 • piedalīties organizētajos diskusiju ciklos par dažādām tēmām;
 • piedalīties tematiskajos pasākumos;
 • piedalīties organizāciju rīkotajos kultūras un atpūtas pasākumos (izstādes, koncerti, ekskursijas, pieredzes apmaiņas braucieni u.c.);
 • tikties ar novada personībām, interesantiem cilvēkiem.


Dienas centrā notiek organizāciju dežūras un informācijas dienas:

 • katru otrdienu no plkst. 10.00 līdz 14.00 Siguldas pilsētas Pensionāru biedrības “Sigulda” dežūra kultūras centrā “Siguldas devons”;
 • katru otrdienu no plkst. 10.00 līdz 12.00 Siguldas pagasta pensionāru biedrības dežūra Siguldas pagasta Kultūras namā;
 • mēneša trešajā trešdienā no plkst. 11.00 līdz 13.00 LDA Diabēta asociācijas Siguldas nodaļas sanāksme:
 • Latvijas Politiski represēto apvienības Siguldas nodaļas dežūra. Tālrunis informācijai 29236902;
 • dāmu klubs “Madaras” nodarbības organizē divas reizes mēnesī: otrajā un ceturtajā trešdienā plkst. 13.00;
 • Anonīmo alkoholiķu atbalsta grupa pulcējas Dienas centrā uz savām sapulcēm katru ceturtdienu plkst. 19.00;
 • Latvijas Sarkanā krusta Siguldas nodaļas biedri tiekas katra mēneša pirmajā trešdienā plkst. 13.00;
 • regulāri tīmekļa vietnē www.sigulda.lv sadaļā “Sabiedrība” tiek publicētas nevalstisko organizāciju aktivitātes Dienas centrā.


Dienas centrā darbojas 15 Siguldas novada sabiedriskās organizācijas. Dienas centra Koordinācijas padome apvieno visu sabiedrisko organizāciju vadītājus.

Siguldas novadā aktīvi darbojas brīvprātīgie – līdzcilvēki, kuri bez atlīdzības ziedo savu laiku un prasmes citu labā, aktīvi iesaistās novada sabiedriskajā dzīvē un piedalās Dienas centra rīkotajos pasākumos.
Siguldas novada pašvaldības Dienas centrs aicina pievienoties ikvienu, kurš vēlas veidot sociālos kontaktus, atrast domubiedrus, kā arī aktīvi iesaistīties Dienas centra aktivitātēs un novada sabiedriskajā dzīvē.

Lai rosinātu sabiedrības aktivitāti un biedrību, atbalsta grupu, klubiņu sadarbību, izveidota Dienas centra Koordinācijas padome, kurā darbojas organizāciju vadītāji.

Pasākumi