Ceturtdiena, 26. aprīlis
Šodien sveicam: Alīna, Sandris, Rūsiņš
Laika ziņas: Sigulda +5℃, DR vējš 4.1 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Investīciju projekti

 Esošie projekti (notiek realizācija)

Nosaukums

Summa

Apraksts

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Siguldas novada Kultūras centra ēkā

Projekta kopējās izmaksas ir 7 730 040 EUR, EKII projekta ietvaros attiecināmās izmaksas 2 744 530,04 EUR, no tām EKII sedz 70%, Siguldas novada Dome – 30%.

Projekta mērķis ir Siguldas novada Kultūras centra ēkas Pils ielā 10, Siguldā, energoefektivitātes uzlabošana, pārbūvējot esošo kultūras centra ēku par zema enerģijas patēriņa ēku.

Enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību pēc projekta īstenošanas būs 32.60 kWh/m2 gadā. Projekta oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 44 568.79 kg CO2/gadā.
Projekta īstenošanas laiks: 2016.–2018.gads.

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes arhitektūras piemineklī Nr.8333 “Jaunā pils”

Projekta kopējās izmaksas ir 904 979.95 EUR, attiecināmās izmaksas 714 285.00 EUR, no tām EKII sedz 70%, Siguldas novada pašvaldība – 30%.

Projekta mērķis ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr. 8333 “Siguldas Jaunā pils” ēkas energoefektivitātes uzlabošana.

Lai nodrošinātu visu būvdarbu un restaurācijas darbu saskaņotu un secīgu veikšanu, ēkas siltināšanas pasākumi tiks īstenoti vienlaikus ar plānotajiem pils restaurācijas darbiem. Restaurācijas darbu veikšanai ir plānots piesaistīt Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējumu.

Projekta ietvaros plānotais enerģijas ietaupījums ir 173 840 kWh gadā. Projekta oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 32 470,86 kg CO2/gadā.
Projekta īstenošanas laiks: 2016.–2019. gads.

INT-HERIT

 

INT-HERIT pilsētu sadarbības tīkls strādās pie inovatīvu modeļu īstenošanas kultūrvēsturiskā mantojuma pārvaldībā mazās un vidējās pilsētās.

Īstenošanas tīkli ir jauns URBACT projektu veids, kur pilsētas mainīsies pieredzē par rīcībpolitiku īstenošanu.

Skaņas un gaismas aprīkojuma iegāde Mores pagasta Tautas namam vietējo iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu realizēšanai Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 30 000 EUR, no tām ELFLA sedz 90%, Siguldas novada pašvaldība – 10%.

Projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu kultūras pasākumu un pakalpojumu sniegšanu Mores pagasta iedzīvotājiem, Mores pamatskolas skolēniem un visiem. Projekta ietvaros tiks iegādātas gaismas un skaņas iekārtas Mores pagasta Tautas namam.

Projekta īstenošana jāveic līdz 2017.gada 31.martam.
Mores Amatu mājas pārbūves projekta I kārta – sociālo pakalpojumu centra izveide Mores pagastā Projekta kopējās izmaksas 50 000 EUR, attiecināmās izmaksas 43 606,09 EUR, no tām ELFLA sedz 90%, Siguldas novada pašvaldība – 10%.

Projekta mērķis ir veikt Mores Amatu mājas pārbūves projekta pirmo kārtu, pārbūvējot un aprīkojot daļu no ēkas Siguldas ielā 7A, Morē, Mores pagastā, un izveidojot tajā sociālo pakalpojumu centru Mores pagasta iedzīvotājiem.

Projekta īstenošanu jāveic līdz 2018.gada 30.novembrim.

Allažu Tautas nama ēkas vienkāršota atjaunošana un teritorijas labiekārtošana

Kopējās projekta izmaksas 50 000 EUR, no tām 37 616 EUR sedz Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, 12 384 EUR – Siguldas novada Projekts tiks īstenots 2018.gadā.

Projekta mērķis ir veikt Allažu Tautas nama ēkas remontdarbus un labiekārtot teritoriju ap ēku, uzlabojot pieejamību kultūras pasākumiem, sabiedriskajām aktivitātēm dažādām iedzīvotāju grupām, veicinot iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs.

Projektā plānotās aktivitātes: pārbūvēt un sakārtot Tautas nama ieejas mezglu, izbūvējot arī pandusu; daļēji nomainīt vecos logus, sakārtot teritoriju ap ēku, izveidojot atpūtas vietu pasākumu rīkošanai.

Projekts tiks īstenots 2018.gadā.

Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Siguldas novada pašvaldības ražošanas apbūvei piegulošajās teritorijās

Projekta kopējās izmaksas ir 844 483.15 EUR, no tām 502 606.95 EUR ir attiecināmas izmaksas, projekta publiskās neattiecināmās izmaksas 234 162.58 EUR, privātās neattiecināmās izmaksas 107 713.62 EUR. Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums ir 427 215.89 EUR, jeb 85% no attiecināmajām izmaksām.

Projekta mērķis ir veicināt Siguldas kā reģionālas nozīmes attīstības centra izaugsmi, palielinot investīciju piesaisti, sekmējot dzīvotspējīgu uzņēmumu veidošanos, darbavietu un pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību, uzlabojot ceļu infrastruktūru ražošanas apbūves teritorijā.

Projekta ietvaros pārbūvēts Zinātnes ielas segums posmā no valsts nozīmes autoceļa A2 “Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)” līdz reģionālajam autoceļam P8 “Inciems – Sigulda - Mālpils”, veicot inženierkomunikāciju pārbūvi un uzlabošanu.

Projekta īstenošana no 2017.gada 10.marta līdz 2017.gada 31.decembrim.

Siguldas pils kompleksa pārbūve, revitalizācija uzņēmējdarbības atbalstam

Projekta kopējās izmaksas ir 4 945 953.26 EUR, no tām 3 946 235.12 EUR ir attiecināmas izmaksas, 999 718.14 EUR neattiecināmas izmaksas. Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums ir 3 085 516.71 EUR jeb 78.19% no attiecināmajām izmaksām.

Projekta mērķis ir Siguldas pils kompleksa revitalizācija, reģenerējot degradēto teritoriju atbilstoši pašvaldības Attīstības programmai, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darbavietu radīšanu.

 

Projekta ietvaros paredzēta Siguldas pils kompleksa trīs ēku pārbūve saimnieciskajai darbībai, kā arī pils kompleksa teritorijas labiekārtošana.

Projekta īstenošana veicinās 56 jaunu darbavietu izveidošanu, kā arī atbalstītajā teritorijā atrodošos komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos 80 000 EUR apmērā. Atjaunotā degradētā teritorija kopumā ir 2,5 ha.

 

Projekta īstenošanas ilgums: no 2017.gada 1.augusta līdz 2018.gada 30.septembrim.

 

Pasākumi