×

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes:
- Statistikas sīkdatnes (nepieciešamas, lai uzlabotu vietnes darbību un lietošanas pieredzi);
- Sociālo mediju sīkdatnes (nepieciešamas Facebook autorizācijai, video skatījumiem).

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu visām sīkdatnēm” vai veikt atsevišķu sīkdatņu izvēli, noklikšķinot uz pogas “Tikai analītiskajām sīkdatnēm” vai “Tikai sociālo mēdīju sīkdatnēm”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tikai nepieciešamās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Ceturtdiena, 30. marts
Šodien sveicam: Nanija, Ilgmārs
Laika ziņas: Sigulda +0.9℃, DA vējš 2.4 m/s
e.sigulda.lv
A- A A+ T T

Investīciju projekti

 Esošie projekti (notiek realizācija)

Nosaukums

Summa

Apraksts

Grupu mājas būvniecība sociālo un atelpas brīža pakalpojumu nodrošināšanai Siguldas novadā

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 591 061,75 eiro, no tām ERAF finansējums ir 502 402,48 eiro, Valsts budžeta dotācija pašvaldībām ir 17 731,85 eiro, Siguldas pašvaldības finansējums ir 70 927,42 eiro.

Projekta mērķis ir izveidot grupu dzīvokļu pakalpojuma infrastruktūru, kurā tiks izvietoti arī atelpas brīža pakalpojumi, lai nodrošinātu profesionālu aprūpi, paplašinātu cilvēku iespējas iekļaujošai dzīvei sabiedrībā, apgūtu sadzīves iemaņas, piedalītos sabiedrības dzīves norisēs un iegūtu zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas dalībai darba tirgū.

Projekta rezultātā Siguldā, Saules ielā 6B, tiks uzbūvēta jauna būve, kurā būs izveidotas 16 vietas grupu māju iedzīvotājiem un 2 vietas atelpas brīža apmeklētājiem. 

Projekta īstenošanas ilgums līdz 2021. gada decembrim.

Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos

Kopējās projekta īstenošanas izmaksas ir 12 174 703,73 eiro, t.sk., ERAF finansējums ir 5 862 719,33 eiro. Siguldas novada pašvaldības projekta īstenošanas kopējās izmaksas ir 4 884 068,99 eiro, no tām ERAF finansējums 1 366 507,58 eiro, valsts budžeta dotācija 140 613,16 eiro, pašvaldības līdzfinansējums 3 376 948,25 eiro.

Projekta īstenošanā ir iesaistīti astoņi sadarbības partneri, Siguldas novada pašvaldība ir projekta vadošais partneris.

Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt pašvaldību attīstības programmās balstītu nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, attīstīt esošās funkcijas un piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektos, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā.

Projekta ietvaros tiks saglabāti un atjaunoti deviņi valsts nozīmes kultūras mantojuma objekti:

  • Siguldas Jaunā pils (Nr. 8333; Nr. 7445);
  • Valmieras viduslaiku pils (Nr. 6921; Nr. 2505);
  • Sv. Sīmaņa baznīca (Nr. 6922);
  • Rubenes ev. lut. baznīca (Nr. 6903);
  • Cēsu pils komplekss (Nr. 6203; Nr. 6206; Nr. 392);
  • Sv. Jāņa luterāņu baznīca (Nr. 6214);
  • Āraišu arheoloģiskais parks (Nr. 6216; Nr. 398);
  • Ungurmuižas komplekss (Nr. 6260; Nr. 6261; Nr. 6262);
  • Ērģemes viduslaiku pils (Nr. 2362).

Saglabājot un atjaunojot minētos kultūras mantojuma objektus, tiks jaunradīti 15 pakalpojumi: Siguldas Jaunās pils izstādes, Siguldas Jaunās pils bibliotēka ar lasītavu, Valmieras pils kultūrvides centrs, Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas sakrālā mantojuma iepazīšana, zvanu, pulksteņa mehānisma un torņa apskate, Rubenes baznīcas ekspozīcija “Pa Hronikas pēdām” izveidošana, Cēsu viduslaiku pils piedzīvojums “Iejūties viduslaikos”, Cēsu viduslaiku pils multimediāla ekspozīcija “Dzīve Cēsu pils cietumā”, Cēsu Sv. Jāņa luterāņu baznīcas ekspozīcija baznīcas tornī “Zvana ceļš”, Cēsu Sv. Jāņa luterāņu baznīcas galvenās zāles ekspozīcija “Sv. Jāņa baznīca – Cēsu vēstures lieciniece”, Āraišu arheoloģiskā parka ezerpils brīvdabas ekspozīcijas papildinājums, Āraišu arheoloģiskā parka apmeklētāju centrs, Ungurmuižas “Vēsturiskā ekspozīcija”, Ungurmuižas “Dzīvā ekspozīcija”, Ungurmuižas “Cikliskā ekspozīcija”, Erģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa atjaunošana atvēršanai apmeklētājiem.

Objektu apmeklējumi 2023. gadā, salīdzinot ar apmeklējumu skaitu pirms investīciju veikšanas 2015. gadā, kopumā pieaugs par vismaz 87 000 apmeklējumiem.

Projekta īstenošanas ilgums plānots līdz 2021. gadam jūlijam.

Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas 1. pamatskolas atjaunošana, pārbūve un materiāltehniskās bāzes modernizācija

Projekta kopējās izmaksas ir 18 624 512,19 eiro, ERAF finansējums 2 988 570,00 eiro, valsts budžeta dotācija 1 654 557,24 eiro, Siguldas novada pašvaldības līdzfinansējums 13 981 384,95 eiro.

Projekta mērķis ir attīstīt Siguldas novada izglītības iestāžu infrastruktūru, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu Siguldas Valsts ģimnāzijā un Siguldas 1. pamatskolā.

Projekta aktivitātes – Siguldas Valsts ģimnāzijas jaunā STEM korpusa būvniecība, vecā korpusa pārbūve Ata Kronvalda ielā 7, izveidojot ergonomisku mācību vidi, materiāltehniskās bāzes modernizācija, reģionālā metodiskā centra attīstība, Siguldas 1. pamatskolas ēkas pārbūve ergonomiskas mācību vides izveidošanai, materiāltehniskās bāzes uzlabošana – ir atbilstoša SAM 8.1.2.mērķim. Īstenojot projektu, tiks nodrošināta nepieciešamā vide un aprīkojums kvalitatīva, mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai.

Projekta īstenošanas ilgums līdz 2021. gadam decembrim. 

Lauku ielas pārbūve, teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības atbalstam

Projekta kopējās izmaksas ir 1 044 123,87 eiro; ERAF finansējums 887 505,29 eiro; valsts budžeta dotācija 31 323,72 eiro; Siguldas novada pašvaldības finansējums 125 294,86 eiro.

Projekta mērķis ir ražošanas apbūves teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradēto teritoriju atbilstoši pašvaldības Attīstības programmai, sekmējot dzīvotspējīgu uzņēmumu veidošanos, investīciju piesaisti, jaunu darbavietu radīšanu un nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi.

Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt Lauku ielu visā tās garumā – no apgriešanās laukuma aiz Beltes ielas līdz Gāles ielai un no Gāles ielas līdz Jūdažu ielai, veicot arī inženierkomunikāciju pārbūvi un ierīkojot ielas apgaismojumu.

Projekta īstenošana veicinās 38 jaunu darbavietu radīšanu, kā arī atbalstītajā teritorijā atrodošos komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos vismaz 50 000 eiro apmērā. Tiks atjaunota degradētā teritorija 3,5 ha platībā.

Projekta īstenošana plānota līdz 2021. gada beigām.

Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Siguldas novada pašvaldības ražošanas apbūvei pieguļošajās teritorijās – Limbu ceļa pārbūve

Projekta kopējās izmaksas ir 1 223 090,98 eiro; ERAF finansējums 1 039 627,33 eiro; valsts budžeta dotācija 36 692,73 eiro; Siguldas novada pašvaldības finansējums 146 770,92 eiro.

Projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību un palielināt privāto investīciju apjomu Siguldas novadā, uzlabojot ceļu infrastruktūru ar ražošanu saistītajā teritorijā atbilstoši pašvaldības Attīstības programmai.

Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt Limbu ceļu visā tās garumā – starp autoceļu P8 un Saltavota ielu, kas atrodas ar komercdarbību saistītā teritorijā un ir arī tās funkcionāls savienojums – izbūvēts cietais segums ar lietus ūdens atvadi, apvienotais gājēju-velosipēdistu ceļš un ielas apgaismojums.

Projekta īstenošana veicinās 28 jaunu darbavietu radīšanu, kā arī atbalstītajā teritorijā atrodošos komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos vismaz 5 000 000 eiro apmērā. Projekta īstenošanas rezultātā 7 komersanti gūs labumu no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā.

Projekta īstenošana plānota līdz 2021. gada beigām.

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes arhitektūras piemineklī Nr.8333 “Jaunā pils”

Projekta kopējās izmaksas ir 1 028 892,34 eiro. EKII finansējums ir 499 999,50 eiro, Siguldas novada pašvaldības līdzfinansējums 528 892,84 eiro.

Projekta mērķis ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr. 8333 “Siguldas Jaunā pils” ēkas energoefektivitātes uzlabošana.

Lai nodrošinātu visu būvdarbu un restaurācijas darbu saskaņotu un secīgu veikšanu, ēkas siltināšanas pasākumi tiks īstenoti vienlaikus ar plānotajiem pils restaurācijas darbiem. Restaurācijas darbu veikšanai ir plānots piesaistīt Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējumu.

Projekta ietvaros plānotais enerģijas ietaupījums ir 173 840 kWh gadā. Projekta oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 32 470,86 kg CO2/gadā.

Projekta īstenošanas ilgums līdz 2021. gada 3. februārim.

Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Siguldas novadā

Projekta kopējās izmaksas ir 615 537,82 eiro; Kohēzijas fonda finansējums 107 625,00 eiro; Siguldas novada pašvaldības finansējums 507 912,82 eiro.

Projekta mērķis ir izveidot zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukumu Siguldas novadā. Kompostēšanas laukumā tiks izmantotas aerobās kompostēšanas iekārtas. Kompostēšanas vietā plānots pieņemt zaļos dārzu un parku atkritumus līdz 3000 m³ jeb 750 tonnām gadā. Kompostēšanas laukumā pārstrādei tiks pieņemti tikai dalīti savākti bioloģiski noārdāmie atkritumi.

Projekta rezultātā Siguldas novada iedzīvotāji varēs nodot zaļos un dārza atkritumus kompostēšanas laukumā bez maksas.

Projekta īstenošanas ilgums līdz 2021. gada decembrim.

Projektu vīzijas un ieceres pieejamas failos zemāk!

Pasākumi