×

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes:
- Statistikas sīkdatnes (nepieciešamas, lai uzlabotu vietnes darbību un lietošanas pieredzi);
- Sociālo mediju sīkdatnes (nepieciešamas Facebook autorizācijai, video skatījumiem).

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu visām sīkdatnēm” vai veikt atsevišķu sīkdatņu izvēli, noklikšķinot uz pogas “Tikai analītiskajām sīkdatnēm” vai “Tikai sociālo mēdīju sīkdatnēm”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tikai nepieciešamās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Sestdiena, 20. jūlijs
Šodien sveicam: Ritma, Ramona
Laika ziņas: Sigulda 0℃, Z vējš 0 m/s
e.sigulda.lv
A- A A+ T T

Projekts “LIFE Grassservice”

2016. gada rudenī projekta ietvaros Siguldas novadā uzņēmums “Vidzemes ekomežs” uzsāka zālāju atjaunošanas darbus 97 hektāru apmērā, lai veicinātu dabas daudzveidības saglabāšanu, kā arī radītu priekšnoteikumus tālākai zālāju apsaimniekošanai. Visplašākās aktivitātes notiek Mores pagastā, kur atjauno zālāju 62 hektāru platībā, Allažu pagastā darbi notiek 9 hektāru platībā, bet 

Siguldas pagastā un pilsētā – 26 hektāru platībā.
Visuzskatāmāk gan pilsētas iedzīvotājiem, gan tās viesiem atjaunošanas darbi redzami Gaujas senielejā

 pie Siguldas, īpaši atpūtnieku iecienītajā Balonu pļavā. Tā pēc koku un krūmu izciršanas ir kļuvusi plašāka un sakoptāka. Zālāju atjaunošanas aktivitātes novadā turpināsies līdz šī gada vasaras vidum, turpinot platību atbrīvošanu no krūmu un koku saknēm, augsnes apstrādi, zālāju piesēšanu un pirmreizējo pļaušanu.

Viens no projekta galvenajiem mērķiem ir izpētīt biodegvielas ražošanas iespējas no zāles biomasas – Rīgas Tehniskā universitāte ir sagatavojusi biobutanola ražošanas pilotiekārtu, kuras darbība interesentiem jau šobrīd tiek demonstrēta universitātes telpās Rīgā.


Savukārt SIA “Bio RE” speciālisti gatavo biogāzes pilotiekārtu uzstādīšanai Siguldas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā, kur tiks testēta un interesentiem demonstrēta tās darbība, iegūstot biogāzi no zāles.

Rudenī projekta ietvaros tiek plānots informatīvs seminārs Siguldas novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem. Vispirms eksperti iepazīstinās ar projektā iegūtajiem rezultātiem par zāles biomasas resursiem Siguldas novadā un to izmantošanu, zālāju atjaunošanas rezultātiem un izstrādātajām tehnoloģijām biogāzes un biobutanola ieguvei no zāles biomasas. Semināra noslēgumā visi dalībnieki tiks aicināti apmeklēt biogāzes ražošanas pilotiekārtu, kā arī speciāli uz semināru atvesto biobutanola ražošanas pilotiekārtu.

Savukārt novembrī plānota projekta starptautiska mēroga noslēguma konference, kurā ne tikai tiks prezentēti projekta rezultāti un atziņas, bet arī diskutēsim par zāles biomasas alternatīvajām izmantošanas iespējām un izstrādāto tehnoloģisko risinājumu perspektīvām.
_________________________________________________

Siguldas novada pašvaldība ir iesaistījusies Eiropas Savienības LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programmas projektā “Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai”, Nr. LIFE12 BIO/LV/001130 (LIFE Grassservice).
Aktualitātes:

Uzsākti zālāju atjaunošanas darbi Siguldas novadā

Siguldas novadā 2016. gada oktobrī projekta LIFE Grassservice ietvaros uzsākti zālāju atjaunošanas darbi, kuru mērķis ir uzlabot zālāju kvalitāti, īpašu uzmanību veltot dabisko zālāju saglabāšanai. Atjaunošanas darbus veic mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “Vidzemes ekomežs”.

Projektā ietvaros jau iepriekš izstrādāts rīcības plāns bioloģiski vērtīgo zālāju saglabāšanai un uzturēšanai Siguldas novadā, kā arī apzināti vairāk nekā 130 zemes īpašumi un to īpašnieki uzaicināti iesaistīties projekta īstenotajos zālāju atjaunošanas pasākumos. Pašreizējie atjaunošanas pasākumi paredz atjaunojamās platībās izcirst kokus un krūmus, izraut celmus un likvidēt koku un krūmu saknes, pēc nepieciešamības veikt zālāju piesēšanu un atjaunoto zālāju pirmreizējo pļaušanu, izlīdzināt mežacūku rakumus, kā arī novākt akmeņus un citus priekšmetus, kas traucē zālāju apsaimniekošanu. Nākamajā gadā ir plānots veikt arī latvāņu likvidēšanas darbus.

Kopumā, projekta budžeta ietvaros, atjaunošanas darbi Siguldas novadā tiks veikti 10 zemes vienībās ar kopējo zālāju platību 71 ha, to skaitā 26 ha tiks novākts koku un krūmu apaugums. Lai nodrošinātu ieguldīto līdzekļu ilgtspēju, zemes īpašnieki un apsaimniekotāji ir apņēmušies pēc atjaunošanas uzturēt zālājus labā stāvoklī, nepieļaujot to atkārtotu aizaugšanu.

Līdz šī gada beigām plānots veikt koku un krūmu izciršanu un sakņu likvidēšanu, savukārt nākamajā gadā paredzēta augsnes sagatavošana un zālāja sēklu piesēšana, kur nepieciešams. Pašlaik zālāju atjaunošanas darbi jau ir uzsākti Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekotajos zālājos pie Gaujas, kā arī Siguldas novada Domes iznomātajās zālāju platībās  un privātpersonu īpašumos Mores pagastā.

__________________________________________________

Informācija par projektu

Projekta galvenais mērķis ir nodrošināt bioloģiski vērtīgu zālāju uzturēšanu, veicinot alternatīvas, ekonomiski ilgtspējīgas pieejas zālāju biomasas izmantošanai, kā arī veidojot sadarbības modeļus starp zemniekiem, uzņēmējiem un vietējām pašvaldībām, tādējādi nodrošinot zālāju apsaimniekošanas un piedāvāto tehnisko risinājumu dzīvotspēju.

Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2013. – 31.12.2017.
Projekta numurs: LIFE12 BIO/LV/001130
Projekta akronīms: LIFE GRASSSERVICE

Projekta uzdevumi:

 • novērtēt zālāju ekosistēmu bioloģisko un ekoloģisko vērtību, kā arī zālāju biomasas apjomu abās projekta teritorijās – Siguldas un Ludzas novados;
 • novērtēt zālāju izmantošanas potenciālu projekta teritorijās;
 • izstrādāt konkrētajām teritorijām piemērotus tehniskos risinājumus zālāju apsaimniekošanai un biomasas ekonomiski ilgtspējīgai izmantošanai;
 • iepazīstināt vietējos uzņēmējus un zemniekus ar alternatīvām iespējām biomasas izmantošanai;
 • izveidot kontaktus un sadarbības tīklus starp zemes īpašniekiem un uzņēmējiem, kas saistīti ar zālāju biomasas pārstrādi un/vai izmantošanu enerģijas ražošanā;
 • demonstrēt praksē alternatīvos risinājumus un tehnoloģiskās iespējas plašam ieinteresēto pušu lokam, tādējādi veicinot alternatīvu biomasas izmantošanas veidu un sadarbības modeļu pielietošanu cituviet.

Projekta aktivitātes tiks īstenotas divās Latvijas pašvaldībās – Siguldas un Ludzas novados. Abiem novadiem ir raksturīgs liels neizmanto lauksaimniecības zemju īpatsvars; neapsaimniekoti ir arī liela daļa bioloģiski vērtīgo zālāju, kā rezultātā tie aizaug ar krūmiem, zaudējot savu bioloģisko vērtību.

Projekta vadošais partneris: Baltijas Vides Forums – Latvija.
Projekta partneri: Latvijas Dabas fonds, Rīgas Tehniskā universitāte, SIA “Bio Re”, z/s “Skujas”, Siguldas novada pašvaldība, Ludzas novada pašvaldība.
Projektu finansē: Eiropas Savienības LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programma.
Projekta kopējās izmaksas: 1 280 964 EUR, kuras 50% apmērā sedz Eiropas Savienība LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programmas ietvaros.
Projekta realizācijasizmaksas Siguldas novadā ir 70 483 EUR, no tām 47,99% finansē Eiropas Savienība, 20% – Latvijas Vides aizsardzības fonds, 32,1% – Siguldas novada pašvaldība.

Papildu informācija par projektu pieejama šeit.

___________________________________________________

Alternative use of biomass for maintenance of grassland biodiversity and ecosystem services

The main objective of the project: to ensure maintenance of biologically valuable grasslands by enhancing alternative, economically sustainable approaches to the use of grassland biomass as well as establishing co-operation models between farmers, entrepreneurs and local authorities, this would ensure viability of grassland management and proposed technological solutions.

Project implementation: 01.10.2013. – 31.12.2017.
Project number: LIFE12 BIO/LV/001130
Project acronym: LIFE GRASSSERVICE

Project tasks:

 • To assess biological and economic value of grassland ecosystems and available amount of biomass at the two project pilot areas;
 • To assess the use potential of the grassland biomass of the project pilot areas;
 • To develop area specific technological solutions for grassland management and utilization of biomass in economically sustainable way;
 • To inform local stakeholders about alternative options for use of grassland biomass;
 • To establish contacts and co-operation networks among land owners and entrepreneurs engaged in production of energy and various goods from grassland biomass;
 • To demonstrate in practice alternative technological solutions for biomass processing to wide range of interested stakeholders thus promoting application of proposed technologies and co-operation models elsewhere.

 

Project activities will be carried out in two local municipalities of Latvia – Sigulda and Ludza, characterized by large areas of non-used agriculture land and abandoned grasslands, which due to lack of management are overgrowing and losing their biological value.

Project lead partner: Baltic Environmental Forum-Latvia, project manager Ms. Anda Ruskule, e-mail anda.ruskule@bef.lv.
Project partners: Latvian Fund for Nature, Riga Technical University, Bio Refinery Entrepreneurship LTD, Farm „Skujas”, Sigulda Municipality Council, Ludza Municipality Council.
Project is funded by: European Union LIFE+ Nature & Biodiversity programm.

 

Pasākumi