×

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes:
- Statistikas sīkdatnes (nepieciešamas, lai uzlabotu vietnes darbību un lietošanas pieredzi);
- Sociālo mediju sīkdatnes (nepieciešamas Facebook autorizācijai, video skatījumiem).

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu visām sīkdatnēm” vai veikt atsevišķu sīkdatņu izvēli, noklikšķinot uz pogas “Tikai analītiskajām sīkdatnēm” vai “Tikai sociālo mēdīju sīkdatnēm”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tikai nepieciešamās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Otrdiena, 23. jūlijs
Šodien sveicam: Magda, Magone, Mērija, Magdalēna
Laika ziņas: Sigulda 0℃, Z vējš 0 m/s
e.sigulda.lv
A- A A+ T T

Videonovērošana

Videonovērošana sabiedriskās kārtības un

nekustamā īpašuma aizsardzības nodrošināšanas mērķim

1. Pārzinis – Siguldas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000048152, juridiskā adrese Pils iela 16, Siguldas, Siguldas novads,  LV-2150, veic videonovērošanu sabiedriskās kārtības un nekustamā īpašuma aizsardzības mērķim. Videonovērošana tiek veikta pielikumā norādītajās vietās.

2. Videonovērošanas tiesiskais pamats – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c. , e un f. apakšpunkts. Likuma “Par pašvaldībām” 12. pants, 15.panta pirmās daļas 12.punkts. 21.03.2017. MK noteikumi Nr.153 “Kārtība, kādā policija veic novērošanu, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi”.

3. Personas datu saņēmēju kategorijas – pārzinis un tā pilnvarotie darbinieki, datu subjekts, valsts un pašvaldību iestādes normatīvajos aktos paredzētos gadījumos.

4. Attiecībā uz datu apstrādi automātiska lēmumu pieņemšana netiek veikta.

5. Personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti, kura nav ES vai EEZ dalībvalsts vai starptautiskai organizācijai.

6. Videoierakstu glabāšanas termiņi – 2 nedēļas iestādēm/ 1 mēnesis pārējo pielikumā minēto videokameru ierakstiem. Videonovērošanā iegūtos datus, kuros konstatēts sabiedriskās kārtības apdraudējums, noziedzīgs nodarījums, meklēšanā esoša persona vai transportlīdzeklis, kā arī policijas iestādes ēkas, telpu un teritorijas, aizturēto personu un apsargājamā objekta drošības apdraudējums, glabā līdz kriminālprocesa, administratīvo pārkāpumu procesa, administratīvā procesa vai resoriskās pārbaudes pabeigšanai policijas iestādē, bet ne ilgāk kā trīs gadus.

7. Datu subjektam ir tiesības:

7.1. iegūt informāciju, kas par viņu ir savākta 1.punktā noteiktajam personas datu apstrādes mērķim.

7.2. iegūt informāciju par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras noteiktā laikposmā no pārziņa ir saņēmušas informāciju par šo datu subjektu. Datu subjektam sniedzamajā informācijā aizliegts iekļaut valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti, vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust;

7.3. ja datu subjekts pieprasa informāciju attiecībā uz videonovērošanu, datu subjektam ir pienākums pēc pārziņa attiecīga pieprasījuma sniegt informāciju, kas nepieciešama datu subjekta un pieprasīto personas datu identificēšanai;

7.4. mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas  bez maksas saņemt šajā punktā minēto informāciju vai pamatotu rakstveida atteikumu pilnībā vai daļēji sniegt šajā pantā minēto informāciju. Informācijas izsniegšanu var atteikt, ja datu subjekts atsakās veikt 7.3.apakšpunktā noteikto pienākumu.

7.5. pieprasīt datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu.

8. Pārziņa kontaktpersona personas datu aizsardzības jautājumos /personas datu aizsardzības speciālists -- Datu un informācijas drošības vadītājs Aldis Vecvanags, tālrunis 62306077.

9. Par veikto personas datu apstrādi datu subjekts var iesniegt sūdzību Valsts datu inspekcijā (Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011).

Pielikums

 1. Siguldas pils komplekss / teritorija un administrācijas ēkas telpas / Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads;
 2. Raiņa un  Cēsu ielas krustojums;
 3. PII “Pasaciņa” / teritorija un ēka telpas / Skolas iela 5, Sigulda, Siguldas novads;
 4. Siguldas novada Attīstības aģentūras stāvlaukums/ pie iebraukšanas stāvlaukumā/ Turaidas iela 2A, Sigulda, Siguldas novads;
 5. Siguldas pilsētas vidusskola / teritorija un ēka telpas /  Ata Kronvalda iela 7, Sigulda, Siguldas novads;
 6. Siguldas Valsts ģimnāzija / teritorija un ēka telpas / Krišjāņa Barona iela 10, Sigulda, Siguldas novads;
 7. PII “Ieviņa” / teritorija un ēka telpas / Nurmižu iela 31, Sigulda, Siguldas novads;
 8. Siguldas dzelzceļa stacija / teritorija un ēka telpas/ Ausekļa iela 6, Sigulda, Siguldas novads;
 9. Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrs / teritorija un ēka telpas / Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas novads;
 10. Mākslu skola “Baltais flīģelis” / teritorija un ēka telpas / Šveices iela 19, Sigulda, Siguldas novads;
 11. Laurenču sākumskola / teritorija un ēkas telpas/ Laurenču iela 1, Sigulda, Siguldas novads;
 12. Zinātnes ielas un Institūta ielas krustojums;
 13. Pulkveža Brieža ielas krustojums pie Siguldas 1.pamatskolas;
 14. Siguldas 1. pamatskola / teritorija un ēkas telpas/ Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads;
 15. Siguldas novada pašvaldības policijas automašīnas;
 16. Siguldas pilsētas kultūras centrs / teritorija un ēkas telpas / Pils iela 10, Sigulda, Siguldas novads;
 17. Zaļkalna un Birstalu ielas krustojums (Allažos);
 18. Jūdažu centrs / teritorija un ēkas telpas/ “Sabiedriskais centrs, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads,
 19. Gaujas ielas un Peldu ielas krustojums (pie Gaujas tilta);
 20. Siguldas novada pašvaldības policijas darbinieku apģērba (body) kameras (mobila videonovērošana);
 21. Siguldas pilsētas jauno kapu kapliča, Miera iela 11, Sigulda, Siguldas novads;
 22. Krimuldas Tautas nams / Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads;
 23. PII “Krimulda” / Parka iela 2, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads;
 24. Krimuldas vidusskola / Skolas iela 11, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads;
 25. Krimuldas vidusskolas peldbaseins / Skolas iela 11, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads;
 26. Lēdurgas Kultūras nams / Emīla Melngaiļa iela 2, Lēdurga, Lēdurgas pagasts, Siguldas novads;
 27. Lēdurgas dendroparks / Parks, Lēdurga, Lēdurgas pagasts, Siguldas novads;
 28. Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola / Skola, Lēdurga, Lēdurgas pagasts, Siguldas novads;
 29. Lēdurgas mākslas un mūzikas skola/ PI grupa / Emīla Melngaiļa iela 6, Lēdurga, Lēdurgas pagasts, Siguldas novads;
 30. Inciema tornis / Anšlava Eglīša iela 5, Inciems, Krimuldas pagasts, Siguldas novads;
 31. PII “Ezerciems” / Straupes iela 4, Inciems, Krimuldas pagasts, Siguldas novads;
 32. Inciema estrāde
 33. Veco ļaužu nams “Krimulda” / Pašvaldības dzīvokļi Sunīšos / Ernesta Sovera iela 1, Sunīši, Krimuldas pagasts, Siguldas novads;
 34. Estrāde / Zvaigžņu iela 2, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads;
 35. Bērnu laukums, Atmodas iela 1, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads;
 36. Gaujas skeitborda laukums / Gaujaslīču iela 38, Gauja, Inčukalna pagasts, Siguldas novads;
 37. Gauja krustojums / Gaujaslīču iela 36, Gauja, Inčukalna pagasts, Siguldas novads;
 38. Gauja bērnu laukums / Gaujaslīču iela 40, Gauja, Inčukalna pagasts, Siguldas novads;
 39. Inčukalna jaunie kapi
 40. Inčukalna kapi, Miera iela 3, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads;
 41. PII “Minka” / Zvaigžņu iela 6, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads;
 42. Inčukalna pamatskola / Zvaigžņu iela 2, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads;
 43. Mālpils tehnikuma kopmītnes / Pils iela 7, Mālpils, Siguldas novads;
 44. Mālpils tehnikums / Pils iela 14, Mālpils, Siguldas  novads;
 45. Mālpils vidusskola / Sporta iela 1, Mālpils, Siguldas  novads;
 46. Mālpils sporta komplekss / Sporta iela 1, Mālpils, Siguldas novads.

 

Videonovērošana informācijas atklātības nodrošināšanas un

sabiedrības informēšanas mērķim

1. Pārzinis – Siguldas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000048152, juridiskā adrese Pils iela 16, Siguldas, Siguldas novads, LV-2150, Siguldas novada pašvaldības domes sēžu laikā veic videonovērošanu informācijas atklātības nodrošināšanas un sabiedrības informēšanas mērķim.

2. Datu apstrādes vieta - Deputātu zāle, Zinātnes iela 7, Siguldas, Siguldas novads.

3. Videonovērošanas tiesiskais pamats – likuma “Par pašvaldībām” 12.pants, 26.panta otrā daļa, 37.panta pirmā daļa. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c. un e. apakšpunkts.

4. Personas datu saņēmēju kategorijas – pārzinis un tā pilnvarotie darbinieki, datu subjekts, valsts un pašvaldību iestādes normatīvajos aktos paredzētos gadījumos. Video tiešraides iespējams aplūkot tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.

5. Attiecībā uz personas datu apstrādi automātiska lēmumu pieņemšana netiek veikta.

6. Personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti, kura nav ES vai EEZ dalībvalsts vai starptautiskai organizācijai.

7. Videoierakstu glabāšanas termiņš – viens pārziņa budžeta izpildes gads. Skaņas ierakstam – saskaņā ar lietu nomenklatūru (pastāvīgi).

8. Datu subjektam ir tiesības:

8.1. iegūt informāciju, kas par viņu ir savākta 1.punktā noteiktajam personas datu apstrādes mērķim.

8.2. iegūt informāciju par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kurām noteiktā laikposmā izsniegta informāciju par šo datu subjektu. Datu subjektam sniedzamajā informācijā aizliegts iekļaut valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti, vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust;

8.3. ja datu subjekts pieprasa informāciju attiecībā uz videonovērošanu, datu subjektam ir pienākums pēc pārziņa attiecīga pieprasījuma sniegt informāciju, kas nepieciešama datu subjekta un pieprasīto personas datu identificēšanai;

8.4. mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas bez maksas saņemt šajā punktā minēto informāciju vai pamatotu rakstveida atteikumu pilnībā vai daļēji sniegt šajā pantā minēto informāciju. Informācijas izsniegšanu var atteikt, ja datu subjekts atsakās veikt 8.3. apakšpunktā noteikto pienākumu.

8.5. pieprasīt datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu.

9. Pārziņa kontaktpersona personas datu aizsardzības jautājumos /personas datu aizsardzības speciālists -- - Datu un informācijas drošības vadītājs Aldis Vecvanags, tālrunis 62306077.

10. Par veikto personas datu apstrādi datu subjekts var iesniegt sūdzību Valsts datu inspekcijai (Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011).

Pasākumi