Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.
Sestdiena, 28. maijs
Šodien sveicam: Vilis, Vilhelms
Laika ziņas: Sigulda +7℃, DR vējš 3.2 m/s
e.sigulda.lv
A- A A+ T T

Iesniegumu veidlapas

Pievienotie faili


Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi (fiziskām personām).docx (36.22 KB)
Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi (juridiskām personām).docx (40.35 KB)
2-1 Iesniegums izziņas saņemšanai par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu.pdf (39.65 KB)
2-2 Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu fiziskām personām.pdf (40.93 KB)
2-3 Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu juridiskām personām.pdf (48.98 KB)
2-4 Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa paziņojuma saņemšanu e-pastā.pdf (38.88 KB)
2-5 Iesniegums par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu.pdf (50.62 KB)
2-6 Iesniegums nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšanai.pdf (50.67 KB)
2-7 Iesniegums par nekustamā īpašuma atdalīšanu un adreses piešķiršanu.doc (35.5 KB)
2-8 Iesniegums atzinuma saņemšanai par plānotās darbības atbilstību Teritorijas plānojumam.pdf (49.74 KB)
2-9 Iesniegums zemes nomai juridiskām personām.pdf (47.86 KB)
2-10 Iesniegums zemes nomai fiziskām personām.pdf (44.71 KB)
2-11 Iesniegums atļaujas saņemšanai izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai.pdf (49.25 KB)
2-12 Iesniegums izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanai.pdf (49.09 KB)
2-13 Iesniegums atļaujas saņemšanai detālplānojuma izstrādei.pdf (49.58 KB)
2-14 Iesniegums detālplānojuma 1.redakcijas izskatīšanai.pdf (49.3 KB)
2-15 Iesniegums par detālplānojuma galīgās redakcijas izskatīšanu.pdf (49.65 KB)
2-16 Iesniegums par adreses piešķiršanu vai izziņas saņemšanu par adresi nekustamajam īpašumam.pdf (41.3 KB)


Paskaidrojuma raksts Siguldas novada Būvvaldei par ēkas nojaukšanu - pielikums nr.2.pdf (65.43 KB)
Paskaidrojuma raksts Siguldas novada Būvvaldei par ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņu bez pārbūves - pielikums nr.3.pdf (56.86 KB)
Paskaidrojuma raksts Siguldas novada Būvvaldei par ēkas konservāciju - pielikums nr.7.pdf (61.25 KB)
Paskaidrojuma raksts Siguldas novada Būvvaldei par objekta būvniecību - pielikums nr.1.pdf (78 KB)
Apliecinājuma karte Siguldas novada Būvvaldei par ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez / ar lietošanas veida maiņu - pielikums nr.5.doc (29.76 KB)
Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai.doc (31.61 KB)
Iesniegums izziņas pieprasīšanai par būves neesību zemes gabalā.pdf (51.49 KB)
Būvuzraugu saistību raksts.pdf (33.15 KB)
Ēkas fasādes apliecinājuma karte Siguldas novada Būvvaldei vienkāršotai fasādes atjaunošanai - pielikums nr.6.doc (30.9 KB)

Citi

Apliecinājums (deklarācija) par mājokļiem, kuriem nav pieslēguma centralizētajai šķidro atkritumu (kanalizācijas) apsaimniekošanas sistēmai.pdf (50.87 KB)
1_Iesniegums par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem.pdf (47.33 KB)
Iesniegums atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai - sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai.pdf (36.51 KB)
Iesniegums par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas saņemšanu.pdf (50.32 KB)
Iesniegums par izkārtnes izvietošanas atļaujas saņemšanu.pdf (39.5 KB)
Iesniegums ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai.pdf (52.29 KB)
Iesniegums ielu tirdzniecības organizēšanai.pdf (52.06 KB)
Iesniegums atļaujas saņemšanai publiska pasākuma rīkošanai Siguldas novadā.pdf (315.59 KB)
Iesniegums Pierīgas pedagoģiski medicīniskajai komisijai - uzņemšanai logopēdiskajā pirmsskolas apmācībā.doc (28.5 KB)

Pasākumi