×

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes:
- Statistikas sīkdatnes (nepieciešamas, lai uzlabotu vietnes darbību un lietošanas pieredzi);
- Sociālo mediju sīkdatnes (nepieciešamas Facebook autorizācijai, video skatījumiem).

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu visām sīkdatnēm” vai veikt atsevišķu sīkdatņu izvēli, noklikšķinot uz pogas “Tikai analītiskajām sīkdatnēm” vai “Tikai sociālo mēdīju sīkdatnēm”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tikai nepieciešamās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Ceturtdiena, 18. jūlijs
Šodien sveicam: Rozālija, Roze
Laika ziņas: Sigulda 0℃, Z vējš 0 m/s
e.sigulda.lv
A- A A+ T T

Pašvaldība

Siguldas novada pašvaldība, apvienojoties Siguldas pilsētai, Siguldas un Mores pagastiem, tika izveidota 2003. gada 1. jūnijā. 2009. gada 1. jūlijā novads tika paplašināts, pievienojoties Allažu pagastam. 2021. gada jūlijā administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Siguldas novads apvienots ar Krimuldas, Mālpils un Inčukalna novadu, atsevišķi nodalot Vangažu pilsētu.

No 2021. gada 1. jūlija Siguldas novadu veido Allažu pagasts, Inčukalna pagasts, Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts, Mālpils pagasts, Mores pagasts, Siguldas pagasts, Siguldas pilsēta.

Siguldas novada pašvaldība un tās struktūrvienības veic visas likuma noteiktās funkcijas, veicinot novada attīstību un iedzīvotāju labklājības līmeņa attīstību. Nozīmīgs aspekts ir tas, ka Siguldas novada pašvaldība tiek minēta par paraugu veiksmīgai teritoriālai reformai, kā rezultātā tika izveidots Siguldas novads, kurā vienmērīga attīstība notiek gan pilsētā, gan lauku teritorijās, veicinot demokrātiskas un aktīvas sabiedrības veidošanos. Siguldas novads viens no pirmajiem uzsāka attīstīt privātās partnerības principu pašvaldības darbā.

Līdz ar Siguldas novada paplašināšanos 2021. gadā novadā izveidotas pagastu apvienību pārvaldes, kuras turpina pildīt prioritārās iedzīvotāju apkalpošanas funkcijas. Lai sabalansētu pilsētas un lauku teritoriju iedzīvotāju vienlīdzīgu pieeju pašvaldības pakalpojumiem, iedzīvotājiem ir iespēja pamatpakalpojumus saņemt Mores, Mālpils, Inčukalna un Krimuldas pagasta, kā arī Siguldas pilsētas Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā un Allažu klientu apkalpošanas centrā.

Siguldas novada pašvaldību veido iedzīvotāju vēlēta dome (19 cilvēku sastāvā) un pārvalde, kuras darbu vada priekšsēdētājs, divi priekšsēdētāja vietnieki, izpilddirektors un trīs izpilddirektora vietnieki. Siguldas novada pašvaldības administrācijā nodarbināti vairāk nekā 200 darbinieki.

Domes sēdēs, kuras notiek reizi līdz divas reizes mēnesī, piedalīties aicināts ikviens novada iedzīvotājs.

Saskaņā ar “Pašvaldību likumu”, Siguldas novada pašvaldības galvenie uzdevumi ir:

 • organizēt iedzīvotājiem ūdenssaimniecības, siltumapgādes un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;
 • gādāt par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana un uzturēšana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana), kā arī noteikt teritoriju un būvju uzturēšanas prasības, ciktāl tas saistīts ar sabiedrības drošību, sanitārās tīrības uzturēšanu un pilsētvides ainavas saglabāšanu;
 • gādāt par pašvaldības īpašumā esošo ceļu būvniecību, uzturēšanu un pārvaldību;
 • gādāt par iedzīvotāju izglītību, tostarp nodrošināt iespēju iegūt obligāto izglītību un gādāt par pirmsskolas izglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības un pieaugušo izglītības pieejamību;
 • sniegt iedzīvotājiem daudzveidīgu kultūras piedāvājumu un iespēju piedalīties kultūras dzīvē, sekmēt pašvaldības teritorijā esošā kultūras mantojuma saglabāšanu un sniegt atbalstu kultūras norisēm;
 • gādāt par iedzīvotāju veselību — īstenot veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumus un organizēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību;
 • veicināt sporta attīstību, tostarp uzturēt un attīstīt pašvaldības sporta bāzes, atbalstīt sportistu un sporta klubu, arī profesionālo sporta klubu, darbību un sniegt atbalstu sporta pasākumu organizēšanai;
 • veikt darbu ar jaunatni;
 • nodrošināt iedzīvotājiem atbalstu sociālo problēmu risināšanā, kā arī iespēju saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus;
 • sniegt iedzīvotājiem palīdzību mājokļa jautājumu risināšanā, kā arī veicināt dzīvojamā fonda veidošanu, uzturēšanu un modernizēšanu;
 • īstenot bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un interešu aizsardzību;
 • sekmēt saimniecisko darbību pašvaldības administratīvajā teritorijā un sniegt tai atbalstu;
 • izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai;
 • piedalīties sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā, tostarp izveidojot un finansējot pašvaldības policiju;
 • saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanu un apbūvi;
 • nodrošināt ar būvniecības procesu saistīta administratīvā procesa tiesiskumu;
 • veikt civilstāvokļa aktu reģistrāciju;
 • veikt pasākumus civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanā, ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomā;
 • organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus;
 • veicināt dabas kapitāla ilgtspējīgu pārvaldību un apsaimniekošanu, kā arī noteikt publiskā lietošanā esoša pašvaldības īpašuma izmantošanas kārtību, ja likumos nav noteikts citādi;
 • nodrošināt atskurbināšanas pakalpojumu pieejamību;
 • veicināt klimata pārmaiņu ierobežošanu un pielāgošanos tām.

Siguldas novada pašvaldība un tās struktūrvienības veic visas likuma noteiktās funkcijas, veicinot novada attīstību un iedzīvotāju labklājības līmeņa attīstību.

Siguldas novada pašvaldībā darbojas patstāvīgas komitejas, kurās piedalās pašvaldībā ievēlētie deputāti. Lai nodrošinātu pašvaldības darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, pašvaldībā ir izveidotas patstāvīgas komitejas:

 • Finanšu komiteja;
 • Izglītības, kultūras jaunatnes un sporta lietu komiteja;
 • Attīstības un uzņēmējdarbības komiteja;
 • Sociālo un veselības jautājumu komiteja.

Darbojas arī vairākas īpašiem nolūkiem izveidotas komisijas.

Pasākumi