Svētdiena, 5. jūlijs
Šodien sveicam: Andžs, Andžejs, Edīte, Esmeralda
Laika ziņas: Sigulda +18.9℃, DR vējš 5.8 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Diskusijas

Tēmu saraksts

Siguldas ielas
Zanciene
2015-01-09
Drausmas...vienkārši trūkst vārdu! Kas notiek Siguldā ziemā??? Kādreiz visas ielas bija iztīrītas, nokaisītas, bet tagad?!? Tās ir šausmas, ne ar kājām iziet, kur nu vēl ar auto izbraukt. Vai tad tiešām nav naudas,lai pilsēta izskatītos tīra un kārtīga? Visi krustojumi slīd, sniegs krājas uz brauktuves, neviens pat neko netaisās darīt... Vai ir kādi argumenti no domes puses,kādēļ Siguldas ielas ir netīrītas?

Administrācija
 - 2015-01-10 11:55
Labdien! Siguldas novada pašvaldības Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes speciālisti informē, ka 9.janvārī Siguldas novadā bija stipra snigšana rīta cēlienā un nolikums par ceļu uzturēšanu ziemā paredz uzsākt tīrīšanu pēc snigšanas beigām. Ceļiem jābūt iztīrītiem četru stundu laikā, ņemot vērā prioritātes – ceļu klases un citus faktorus. Siguldas novada ceļu tīklu ziemā tīra divi uzņēmumi – SIA „DGR serviss” un SIA „Eco Baltia vide”.
Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
skaidrite
 - 2015-01-10 16:16
Lursoft dati:
DGR serviss, SIA - Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība
Eco Baltia vide - Atkritumu savākšana

agrāk ielas un ceļus tīrīja VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" un viss bija kārtībā. nožēlojami ka izvēle krīt uz lētāko, ne labāko. kādi bija pakalpojumu sniedzēju izvēles kritēriji iepirkumā? Kur ar tiem var iepazīties?

"...Ceļiem jābūt iztīrītiem četru stundu laikā pēc snigšanas beigām 9.janvārī..". šobrīd ir jau 10.janvāris un pagājušas 16 stundas! no kā prasīt domē atbildību?
Laurinjsh
 - 2015-01-13 11:35
šoreiz nevar nepiekrist -- ceļi vēl šorīt ir ļoti slikti notīrīti. Plusā tam vēl lielas peļķes, sasaluši ledaini posmi. Salīdzināt ar valsts nozīmes ceļiem -ielām-, kas iet caur pilsētu nevar. Kaut kas līdz galam nav ok.
Iveta
 - 2015-01-13 11:57
Jāatzīst, ka patiešām šogad acīmredzami sliktāk tiek uzturēti ceļi ziemas apstākļos. Dzīvoju Siguldā jau 11 gadus, tik netīrītus ceļus kā šogad neatceros!
Administrācija
 - 2015-01-13 12:04
Labdien!
Pašvaldības speciālisti regulāri apseko novada ielas un ceļus, to apsaimniekošanas kvalitāti, un ir secinājuši, ka uzņēmēji ne vienmēr nodrošina pašvaldības nolikumā par ceļu uzturēšanu ziemā noteiktos kritērijus. Lai operatīvi apkopotu nepilnības ceļu uzturēšanā, pašvaldība ir izveidojusi reģistru, kurā tiek fiksēta informācija par nekvalitatīvi notīrītajām ietvēm, ielām un ceļiem Siguldas novadā, lai iesniegtu pretenzijas pakalpojuma sniedzējiem par neizpildītajām saistībām vai nepieciešamajām papildu darbībām un, gadījumā, ja pakalpojuma kvalitāte neuzlabosies, lauztu noslēgtos līgumus.
Lai informācija par neiztīrītajām ielām un ceļiem būtu pilnīga, pašvaldība aicina arī novada iedzīvotājus ziņot par neiztīrītajiem ceļiem vai arī nekvalitatīvi veiktu darbu. Iedzīvotāji, nosaucot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, nesakopto ielu vai ceļu, kā arī laiku, kad konstatēts konkrēts gadījums, tiek aicināti zvanīt uz pašvaldības bezmaksas informatīvo tālruņa numuru 80000388 un nodot informāciju pašvaldības Klientu apkalpošanas nodaļas speciālistiem.
Tāpat iedzīvotāji ar pretenzijām var vērsties pie ceļu uzturētājiem:
- Siguldas pilsētas un pagasta teritorijā ceļu uzturēšanu ziemā veic SIA „Eco Baltia vide” (atbildīgā persona Edgars Mūrnieks, tālrunis 27794441, e-pasts edgars.murnieks@jumis.lv),
- Siguldas, Allažu un Mores pagastu teritorijā ceļu greiderēšanu veic SIA „DGR serviss” (atbildīgā persona Kaspars Liepiņš, tālrunis 29244301, e-pasts dgr.serviss@gmail.com).
Atgādinām, ka pašvaldības nolikums par ceļu uzturēšanu ziemā paredz, ka ielu un ceļu uzturētājiem tīrīšana jāveic tad, kad irdena sniega kārta pārsniedz 10 centimetrus. Ielām un ceļiem jābūt attīrītiem līdz plkst.7.00. Intensīvas snigšanas gadījumā ielu attīrīšana no sniega jāveic četru stundu laikā, bet ceļu un laukumu sešu stundu laikā no snigšanas sākuma, ņemot vērā prioritātes. Prioritārais greiderēšanas maršruts ir pašvaldības ielas un ceļi, pa kuriem pārvietojas sabiedriskais transports un notiek skolēnu pārvadājumi. Pēc tam seko A1, B un zemākās klases ielas un ceļi. Attīrot ielas un ceļus no sniega nedrīkst aizstumt ar sniega valni ietves, pieturas, nobrauktuves piebraucamajiem ceļiem un ielām. Ar iepirkuma dokumentiem, nolikumu un lēmumu par ceļu uzturēšanu ziemā iespējams iepazīties šeit: http://sigulda.lv/public/lat/pasvaldiba/iepirkumi1/1/2/ (tabulas apakšējā aile).
Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
Atbilde: Administrācija
skaidrite
 - 2015-01-13 16:28
Cien.Administrācija,
Iedzīvotājiem savas pretenzijas nevienam nav jāizsaka un pašvaldībai nav jānodarbojas tikai ar reaģēšanu uz sūdzībām -tas liecina tikai par sliktu vadību.
Likums par pašvaldībām nosaka, ka Pašvaldībām ir pienākums gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana). Tatad pašvaldībā ir jābūt konkrētam atbildīgajam, kas nav kompetents nodrošināt minētās pašvaldību funkcijas. Ja netiek galā nomainiet ar citu!
Administrācija
 - 2015-01-14 11:56
Labdien, skaidrite!
Pildot pašvaldības funkcijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Siguldas novada pašvaldība katru gadu organizē iepirkumu par ceļu uzturēšanu ziemā atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un 09.03.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.
Iepirkuma dokumentos iekļautas prasības: pakalpojuma sniedzējiem jābūt vismaz piecu gadu pieredzei pakalpojuma sniegšanā, nepieciešams konkrēts tehnisko vienību skaits, kā arī tehniskajai bāzei jāatrodas 8 kilometru rādiusā no pakalpojuma sniegšanas vietas. Noteikts arī uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu apjoms un citas prasības. Visu piecu pretendentu iesniegto dokumentu saturs un piedāvājums bija atbilstošs normatīvajiem aktiem un iepirkuma nolikumam, kā rezultātā likumā noteiktā kārtībā tika izvēlēti pretendenti ar viszemāko cenas piedāvājumu, attiecīgi SIA „Eco Baltia vide” un SIA „DGR serviss”. Jāatzīmē, ka jebkura līguma noslēgšana pati par sevi negarantē tā kvalitatīvu un godprātīgu izpildi no pakalpojuma sniedzēja puses, tādēļ noslēgtajos iepirkuma līgumos ir paredzētas dažādas sankcijas, kuras tiks piemērotas ceļa uzturētājiem nekvalitatīvas pienākumu izpildes gadījumā. Siguldas novada pašvaldības speciālisti veic aktīvu noslēgto līgumu izpildes kontroli, lai pakalpojums tiktu sniegts kvalitatīvi, saskaņā ar noslēgto līgumu noteikumiem.
Siguldas pilsētas teritorijā pašvaldības ielas tīra SIA „Eco Baltia vide”, ietves KS „Gartens Sigulda”. Situācijai uz ielām, ceļiem un ietvēm regulāri seko trīs pašvaldības speciālisti, kas fiksē un dokumentē objektu stāvokli konkrētā dienā un stundā. Par neapmierinoši veiktiem darbiem tiek informēti pakalpojuma sniedzēji. Šodien, 14.janvārī, pašvaldības speciālisti abu uzņēmumu vadības pārstāvjus izsauca uz pārrunām, kurās tika norādīts uz nekvalitatīvi veiktajiem darbiem atsevišķos objektos un tika panākta vienošanās par turpmāko rīcību situācijas uzlabošanai un termiņiem.
Reģistrs, kurā tiek fiksēta informācija par nekvalitatīvi notīrītajām ietvēm, ielām un ceļiem Siguldas novadā, izveidots kā papildu rīks, lai arī iedzīvotāji varētu iesaistīties pakalpojuma kvalitātes uzlabošanā.
Gadījumā, ja pakalpojuma kvalitāte neuzlabosies, pašvaldība apsvērs iespēju lauzt noslēgtos līgumus, izsludinot jaunu iepirkuma procedūru.
Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
Atbilde: Administrācija
Septiņi
 - 2015-01-14 13:16
No savas puses pievēršu uzmanību ielu krustojumu zonām. Ieteikums sākt tīrīšanu no turienes, jo ielu posmi starp krustojumiem, kaut varbūt neizbraucami, nav bīstami, bet ir tikai neērti.
Un siguldiešiem iesaku - priecājieties par sniegu, šogad tas mūs nav nemaz tik dāsni aplaimojis. Tūlīt jau būs nokusis...
Tas jaukais teiciens - nav sliktu laika apstākļu, ir tikai nepiemērots apģērbs, attiecas arī uz dabas stihiju ar nosaukumu "ziema". Augstpapēžu zābaki, bērnu ratiņi, vasaras riepas, dārza lāpstas - skapī; sniega zābaki, ragaviņas, sniega lāpstas un ziemas riepas - ārā no skapja! :))
Atbilde: Administrācija
skaidrite
 - 2015-01-14 16:07
tas ka tev ir instrumenti vēl nepadara tevi par meistaru.

iepirkuma sastādītājiem acīmredzami trūkst kompetences aizstāvēt iedzīvotāju intereses. atbildīga iedzīvotāju priekšā visupirms ir Īpašumu pārvaldes vadītāja. pārējais ir domes iekšējā problēma un lūdzu nepārlieciet šo atbildību uz iedzīvotājiem.

Lursoft dati:
DGR serviss, SIA - Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība
Eco Baltia vide - Atkritumu savākšana

lūk jums kritērijs pēc kura noteikt vai pakalpojumu sniedzējs spēc veikts savu darbu. ja tavs pamatbizness nav ielu/ceļu apsaimniekošana, tu neesi meistars, bet tikai māceklis. tāpēc arī cena par 30% zemāka, kā jau dempingam pienākas.
Atbilde: Administrācija
skaidrite
 - 2015-01-27 15:35
Administrācijas citāts: “...Atgriežoties pie iepirkuma konkursa uzvarētājiem un tiem piedāvājumiem, ar kuriem līgums netika noslēgts, – iepirkumu procedūras dokumentācijā redzams, ka lētākais no dārgākā piedāvājuma atšķīrās par vairāk nekā 20%, kas ir vērā ņemams sadārdzinājums.” http://sigulda.lv/public/lat/jaunumi/10134/comm

Spriediet paši vai šogad ir sadārdzinājums jeb dempings.
1 km 1 tīrīšanas reizes izmaksas:
2014/29.76 EUR

2014/41.58 EUR
2013/41.58 EUR
2012/115.77 EUR
Septiņi
 - 2015-01-14 12:45
Daļu atbildības par ietvēm, ceļiem jāuzņemas arī pašiem iedzīvotājiem. Ja slinkums iebraukt mašīnu pagalmā, jo tad jāatrok iesnigušie pašu vārtiņi, nav brīnums, ka pat vislabākie ieliņu pucētāji nevar izbraukt skaistāk, kā tikai "čūskiņā"... Transportlīdzekļu daudzums pieaug, arvien vairāk tie stāv uz brauktuvēm, dažviet pat uz ietvēm. Diemžēl.
Kad biju ne tikai smuks, bet arī jauns - mammas un tēvi nemēģināja stumt ziemā bērnu ratiņus un pēc tam sūdzēties, ka nevar pastumt, bet paņēma ziemas inventāru - ragaviņas, un vilka mazo, ka abiem prieks. Tad bija kreņķi, ja kāda ietve bija nokasīta līdz asfaltam...
Vai esam paši savu durvju priekšu tik rūpīgi notīrījuši, jeb piederam pie tās kategorijas, kura tikai prasa, lai citu durvju priekšas būtu tīras? Rīgā šādās reizēs daudzu dzīvokļu īpašnieki paņem sniega lāpstas un tīra savus pagalmus, jo ir skaidrs, ka visu teritoriju notīrīšanai pat ar milzīgu daudzumu tehnikas, noteikti vajag arī daudz laika... (es runāju par ietvēm, taciņām - uz brauktuvēm neaicinu līst ārā :))
Atbilde: Septiņi
Laurinjsh
 - 2015-01-14 16:14
es nu esmu no tiem, kas ir izberzis savu iekšpagalmu. Un to daru regulāri, jau n-tos gadus nav bijis nepieciešams traktors. Un tas ir daudzstāvu dzīvojamais kvartāls. Un es neesmu sētniece. Un ir tikai viens faktors, lai ceļš būtu labā kārtībā - savlaicīgi novākt esošo! Un tad nav ne ledus kluču, ne ūdens!
Lai vai kas, bet es noteikti varu runāt par tīrību un kārtību uz ielas.
Tā kā tīru arī iebraucamo ceļu jau vairākas ziemas, varu pateikt, ka šogad pirmo reizi blakus esošais trotuārs ir tik netīrs. Iepriekš vienmēr tas bija daudz tīrāks.
Daiga Putniņa
 - 2015-01-14 14:19
Katru darba dienu eju no "Skudras" uz vilcienu 7.16 pa Dārza ielu, nekad tur neesmu sastapusi nevienu sētnieku, ja ir sniegs, tad eju pa ceļu, tur vismaz kāda rise ir izbraukta, bet tas nav droši, ja nē, tad jābrien līdz ceļiem, ja ir apledojums, tad atliek tikai lūgt Dievu, lai neizsitu zobus vai nesalaužu kādu kaulu, bez tam starp laternām ir tāds attālums, ka pa vidu ir tumšs, redzēt arī neko nevar. Pa "sakopto" Dārza ielu pārvietojoties gliemeža gaitā nokavēju vilcienu, biļešu kase nestrādā, gāju uz DNB bankomātu, lai nopirktu biļeti autobusā skaidrā naudā - Stacijas laukums - velns var ragus nolauzt vai spīdveja sacensības rīkot, bet nevienu sētnieku nemana... 64 vietu autobuss tajā spīdveja laukumā tā lēni, lēni pieripoja pieturai, un ja saslīdētu.... šofera žēl...gribētu redzēt vismaz kaut kādu cieņu no Domes puses par to, ka braucu uz Rīgu pelnīt Domei ienākumu nodokli pie tam ne mazo... Vedu bērnu uz b/d "Ieviņa", traktors vakar aizstūma ar sniegu trotuāru, šodien tā arī stāv, ceļš ledus risēs ar ūdeni, uz trotuāra sniega kaudzes, teritorija nokaisīta simboliski, nevienu sētnieku rosāmies nemana...Paskatieties, cik tīri ir stacijas peroni un dodieties mācīties pie Latvijas dzelzceļa, kā jāstrādā sētniekiem... bet īstenībā viss ir vienkārši- sniegs ir jānovāc tūlīt pēc snigšanas, ja piemīca, tad ledu neiespējami notīrīt...
Atbilde: Daiga Putniņa
Septiņi
 - 2015-01-14 14:37
Daiga! Es te padalos ar iespaidiem kā cilvēks, kuram ļoti patīk sniegs. Varbūt tādēļ mazāk saprotu vilcienu kavēšanas utml, jo ziemā vienmēr esmu rēķinājies ar ilgāku laiku ceļā līdz autobusam vai vilcienam. Pat neatceros nevienu gadu, kad šo laiku nepareizināju ar 2 vai pat 3. Ja sasnidzis sniegs - brokastu kafiju dzeru agrāk vai ātrāk.
Un Dārza iela man zināma jau daudzus gadus - agrāk tur pat ietve vispār nebija, līdz ar to nebija arī ko tīrīt, arī apgaismojums nebija... Cilvēki, tāpat zobus sakoduši, devās savos ceļos, pa brauktuvi, arī, ja nav notīrīta, pa tumsu, ar bačiņu paspīdinot priekšā. (Protams, nekas no tā, ko saku, nenozīmē, ka darbs nav labi jādara - ja tīra sniegu, tas jātīra kārtīgi.) Bet liels daudzums sniega ir jauki, nevis katastrofa.
Dace 12
 - 2015-01-14 15:38
Pie PII Pasaciņa iela ta arī netika izšķūrēta pēc snigšanas. Ceļē tur ir drausmīgs. Stāvietas nav iztīrītas mašīnu novietot tīrās šausmas. Tajā posmā taču brauc arī skolas autobuss.
Vakar, 13.01.2015, ap pulkstes 17.15 redzēju sniega tīrītāju tajā psmā pakaisīja uz tiem ledus klučiem sāli. Vai tiešām laikā, kad pa šo ielu notiek visintensīvākā kustība. visi dodas pakaļ bērniem, ir īstais laiks, kad braukt cauri, tā jau šaurajai ielai ar lielo kravas tehniku vai to nevar izdarīt pirms vai pēc PII darba laika?
Zanciene
 - 2015-01-14 15:43
Katram savs viedoklis, citiem patīk kā pīlēm pa ledu iet, nemaz nerunājot par braukšanu. Vēl joprojām ielas ir šausmīgas... es nesaprotu, kāpēc ir jāmeklē LĒTĀKAIS iepirkums? Vai ceļu nodoklis vai zemes nodoklis Siguldas novadā ir palicis lētāks,ka vairs nevar normāli tīrīt ielas un maksāt par to?? Man jau liekas,ka maksājam tāpat kā valstij, tā arī pašvaldībai. Un tās nav mazās cenas....
Atbilde: Zanciene
Minks
 - 2015-01-14 16:25
Nu neesmu laimīgs par to, kādas mums ielas, bet ne jau dome izdomā, ka jānjem lētākais variants, visi tači zin, ka tie ir visas valsts likumu trūkumi, kas liek vienmēr gan remontos, gan citās štellēs njemt lētāko.
Paskatieties apkārt, ir problēmas visur ar ielu tīrīšanu šogad. Skaidrs, ka ne visi sētnieki, ne namu apsaimniekotāji, kas atbild, lai pie daudzstāvenêm viss būtu smuki un labi, gan tie trīs tīrīšanas kantori nav uzdevumu augstumos. Žēl, bet nav jau arī tik traki - ziema tomēr uz pāris dienām atnākusi
Laurinjsh
 - 2015-01-14 16:20
tagad jau viss kūst un daba pati parūpēsies par ceļiem. Kaut gan sola puteni vēl.
Tīrītājiem īpaša uzmanība jāpievērš krustojumiem. Nezinu kāda ir stratēģija, bet visos krustos uz braucamās daļas ir sadzīti sniega vaļņi. Īpaši skaisti - pie Ausekļa ielas krustojuma, kur dz.c. pārbrauktuve. Bet nu visos citos ir līdzīga situācija. Arī apļa veida krustojumos
Septiņi
 - 2015-01-15 10:01
Man patīk, ja man paprasa padomu. Un man patīk arī teikt padomu. :))
Jebkurš cilvēks, kurš strādā, ir pelnījis ar kaut ko sākt, piemēram pirmo sezonu strādāt par sniega tīrītāju. Būtu tikai atbildīgi, ja iedzīvotāji piedalītos "darbaudzināšanā" un norādītu uz kļūdām, nepilnībām, nevis "tikai gaidītu" un "pieprasītu, jo maksājam nodokļus".
Nodokļu maksāšana neatbrīvo no "pienākuma" piedalīties pašvaldības dzīvē. Un atceramies - jebkurš, arī, piemēram Skaidrīte, strādā, šad tad labāk, un šad tad pieļauj kļūdas. Un noteikti mazāk aizskaroši, ja uz kļūdu norāda ar cieņu.
Ar to, ka ziemā ir grūtāk braukt vai iet - jārēķinās. Dzīvojam tādā klimatiskajā joslā. Paldies Dievam!
Daiga Putniņa
 - 2015-01-15 11:50
Vakar 20.00 sāka snigt, šorīt Dārza ielas trotuārs nav tīrīts visā garumā, Stacijas laukumā ir uzlabojumi - lielā autobusus stāvieta tika tīrīta ar traktoru, bet abas mazās netīrītas, celiņi pie stacijas, notīrīti nekvalitatīvi- nobraukts ar traktoru, nav kaisīti, sētnieks manāms darbojoties...Kā jau te tika minēts , tad nav labāka veida, k''a notīrīt sniegu uzreiz pēc snigšanas, jo tad nav ledus, kūstot neveidojas rises un nekrājas ūdens, bet kā redzams Siguldas tīrītāji šo ābeci nav apguvuši. Peroni, kāpnītes, nobrauktuves notīrītas, nokaisītas ar smilts sāls maisījumu... ir arī daži sētnieki, kas strādā godprātīgi.
Laurinjsh
 - 2015-01-15 17:04
no rīta vedu bērnu uz skolu - ceļi bija netīri. ok, pieņemu daudz darba. Kaut nevienu darboni neredzēju, atzīmēju - braucu cauri visai Siguldai. Tikai mazie tīrīja ietves. Braucu pakaļ - ceļš identisks. Brieža iela - kukuržņaina, Kronvalda iela šķiet vispār traktoru nav redzējusi dažos posmos, Kalpaka iela tik tagad uz vakaru kļuvusi caurbraucama. Parka iela netīra.
Pabrauciet pa Gāles ielu - kas ir valsts ceļš - tīrs, bez sasaluša ledus. Nākošnedēļ sola -10C, es no sirds ceru, ka būs iztīrīts, jo, ja tas sasals...
GuntaT
 - 2015-01-16 05:07
Šodien, kad Allažu ielā, pirms Rīgas ielas, izkratījos ar mašīnu cauri ledus blāķiem, neizturēju un piezvanīju Edgaram Mūrniekam. Viņam jau tik daudzi zvanot, ka sevišķi labprāt mani klausīties negribēja, tomēr nācās. Sarunas rezultātā es sapratu - cilvēkam ir cits priekšstats par tīru ielu. Tīrīta un notīrīta viņam ir viens un tas pats. Vai nu cilvēks izliekas, vai tēlo, lai piesegtu savu nekompetenci. Diemžēl neprofesionālā attieksme ir radījusi ledus uzaugumus lielākajai daļai Siguldas ielām. Tas nav normāli ! Man nav jāsamierinās ar klimatiskajiem apstākļiem. Man ir jābrauc pa Latvijas likumdošanā noteiktā kārtīgā notīrītiem ceļiem !!!
Atbilde: GuntaT
Ābeļdārza iedzīvotāja
 - 2015-01-17 14:33
Lasu un brīnos! Vai tiešām esat paskatījušies apkārt - snieg!!! Vai tiešām domājat ka cilvēki apzināti neveic savu darbu?! Tik daudz tīrītājus kā šogad neesmu iepriekš redzējusi. Galvenās ielas ir iztīrīrītas. Jāapbēdina jūs - jūsu iela ir 2trešās šķiras. Ja netiek dots rīkojums ielas tīrīšanai, jūs to piebraujājat un rodas ledus, neliels sāls daudzums to nemainīs! Izklausās, ka situācijas izvērtēšana nav jūsu stiprā puse! Darīsim katrs savu darbu un nemētāsim ar dubļiem bez pamata!
Laurinjsh
 - 2015-01-16 08:43
Vakar vakarā manis nosauktās ielas tika atkārtoti tīrītas. pulk.Brieža iela lauķenē ir daudz labākā stāvoklī.
Laurinjsh
 - 2015-01-16 08:51
Domei iesaku apmeklēt Pūpolu ielu. Ir milzīgas ledus risas
Otīlija
 - 2015-01-16 10:23
Vēlos īpaši pateikties tam lieliskajam traktoristam, kurš 15.janvāra pievakarē tīrīja ielas un stāvlaukumus Jaunatnes un Strēlnieku ielas stūrī. Paldies par darbu, šorīt izbraukšana pavisam bez problēmām! Cilvēks strādāja ilgi un rūpīgi, noteikti ir nopelnījis prēmiju! Kad sasnigs, gaidīsim traktoristu atkal!
Daiga Putniņa
 - 2015-01-16 13:38
Pirmo reizi pa ziemu ir notīrīta Dārza ielas ietve. Urā! Pie Stacijas ir nenotīrīti mazie stāvlaukumi un ietves posms pie no torņa līdz tuvākajam stāvlaukumam un posms leja paralēli peronam.
Jana
 - 2015-01-17 20:21
Būtu tomēr labi, ja līdz salam tiktu iztīrīta KĀRTĪGI Stacijas iela līdz tirgum. Tur kājas var izlaust! Pārejot to dzelzceļa pāreju (kur ir pefekti notīrīta, salīdzinot ar otru Rīgas virzienā!!!) un ejot uz tirgu, to posmu. Pēc lietus bija labi pakusis, bet nu jāpatīra kārtīgāk.
Jautājums, kas vispār atbild par dzelzceļa pāreju un celiņu, kas no tām turpinās, tīrīšanu? Konkrētāk - tas posms, kas ir starp Gāles ielas un Asekļa ielu?
Saulcerīte
 - 2015-01-18 19:01
Es arī dzīvoju Ābeļdārza rajonā un nesaprotu to, kura raksta, ka šogad ir TIK daudz tehnikas, kā nevienu gadu! Nez, kāpēc mēs, pārējie, to neredzam. Te tīra viens neliels traktors, kuru atsūta līdz mums, ja kāds piezvana un palūdz, lai iztīra ielas..., pie kam iztīra pavirši un patvaļīgi samazina ielas platumu! Citādi šeit neviens nav redzēts! Katram no mums ir dažāds priekšstats par tehnikas daudzumu! Diemžēl, jāpiekrīt vairumam, ka ielas šogad tīra slikti...
Zanciene
 - 2015-01-19 13:04
Katrā ziņā, tāir cūcība augstākā mērā... jau kādu nedēļu mēģinu saprast, kas notiek ar tādu Siguldas ielu kā Ganību iela ZPS rajonā. Katru dienu braucu tur un domāju,kaut nu neko nenolauztu un nesabojātu automašīnai. Kad zvanīju atbildīgajam Edgaram, teica jau pagāšnedēļ, ka brauks un skatīsies(kaut arī pats nezināja,kur tāda iela Siguldā atrodas). Nekas netika darīts. Tā iela šogad nemaz nav redzējusi ne sniega tīrīšanas, kur nu vēl kaisīšanas ierīces... Zvanot atkārtoti atbildīgajam Edgaram, saņemu atbildi, ka viņiem, lai tīrītu un kaisītu ielas, ir nepieciešams rakstisks domes rīkojums, ka to drīkst darīt. Zvanīju Ermansona kungam, uz šo jautājumu viņa atbilde skanēja tā : "Man nav jādod rīkojumi par ielām, kas kaisāmas ar smilti, dome dod rīkojumums atļaut kaisīt ielu tikai tām ielām, kas jākaisa ar sāli"... nu neko, tad sapratu, ka šeit notiek "bumbiņas mētāšana" un neviens nevēlas uzņemties atbildību. Beigu beigās sazinājos ar Edgaru, kurš man pat nolikumā noskaitīja pantu, kurā nekas nav minēts par atsevišķām ielu kaisīšanu metodēm, ka par visām ielām ir jāsaņem vispirms domes rīkojums. Pēc šī sapratu, ka Ermansona kungs baidās uzņemties atbildību un noveļ vainu uz firmu, kurai jāuzklausa visas mūsu negācijas un rājienus... ko administrācija uz šo atbildētu????
Atbilde: Zanciene
Administrācija
 - 2015-01-19 15:49
Labdien!
Siguldas novada pašvaldības Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes speciālisti informē, ka šodien, 19.janvārī, uz atkārtotām pārrunām tika izsaukts ceļu uzturēšanas uzņēmums Siguldas pilsētā „Eco Baltia vide”, ar kuriem tika pārrunāta ielu, ceļu un laukumu kaisīšana ar smiltīm vai sāli.
Lielākā daļa Siguldas novada ielu tiek kaisītas ar smiltīm, savukārt maģistrālie ceļi un ielas ar augstu satiksmes intensitāti tiek kaisītas ar sāli. Ielu un ceļu uzturēšanas ziemā nolikums paredz, ar kādu materiālu un kā tiek kaisītas ielas un ceļi Siguldas novadā un ceļu apsaimniekotājam tas jādara pēc vajadzības. Pašvaldības speciālista rīkojums nepieciešams vien tad, ja ir īpaši apstākļi – apledojums ziemas beigās, ārpus kārtas kaisīšanas nepieciešamība pirms publiskiem pasākumiem un līdzīgās situācijās.
Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
Septiņi
 - 2015-01-19 14:35
Labāk sniegota, nekā nosālīta iela. :))

Un, varbūt mana mazā ieliņa tāda vienīgā, bet - tīrītājs 1x, kopš tur dzīvoju, iztīra tā, ka nav pat sniega vaļņi pie garāžas vārtiem, jo viņš ir iemanījies sniegu sastumt tajā ceļa daļā, kas starp vārtiem.
Paēdušam neēdušu, protams, grūti saprast. Bet - gadalaikam, kad pierasts iet/braukt pa pliku asfaltu, satiekoties ar sniegoto gadalaiku, kā parasti pietrūkst aklimatizācijas perioda. Ziemas beigās par ledu un risām uz ceļa neviens vairs parasti nebrīnās - ir pierasts. Šobrīd jāpārkārto ne tikai apavi un riepas, bet arī laika daudzums, ko veltām, lai kaut kur tiktu. No rītiem jāceļas agrāk! :)) Tā ir bijis VIENMĒR. Un katru gadu ir bijušas arī reizes, kad uz darbu jābrien, jo nevar izbraukt mašīnu. Normale, normale....
Laurinjsh
 - 2015-01-21 14:13
Visiem informācijai: Uz Parka ielas, virzienā no pārbrauktuves, uzreiz aiz Atbrīvotāju ielas ir milzīga bedre, asām malām, pietiekami dziļa! Esiet uzmanīgi!

Pašvaldībai lūgums kaut ko tur iebērt iekšā - kaut pagaidu zīmi uzlikt, lai cilvēki nesit mašīnas.
Emīlija
 - 2015-01-21 19:07
Labvakar !!
Paldies "Gartens'' par sakoptajiem trotuāriem.
Un ko Jūs vēl gribat? Cilvēki strādā pa 12 stundām , ja kaut kas nepatīk , ņemat lāpstas un uz priekšu
Atbilde: Emīlija
Jana
 - 2015-01-22 12:29
Izskatās, ka raksta Gartens darbinieks. Trotuāri NAV sakopti, tas, ka palīdzēja siltais laiks, neko nenozīmē. Vismaz beidzot labāk ir nokaisīti ar smiltīm! Un man nav jāņem lāpsta rokās! Es viņu ņemu rokās savā pagalmā! Ja cilvēks saņem algu par darbu, kuru ir JĀIZDARA, tad tas ir jāizdara, nevis jāpārbrauc pāri!
Daiga Putniņa
 - 2015-01-22 12:23
Valsts un pašvaldība ņirgājas par iedzīvotājiem. Valstij tiek maksāts zmes un nekustamā īpāšuma nodoklis, bet pašvaldība izdod saistošos noteikumus Nr. 6, kuros rakstīts, ka īpāšnieks, tātad arī privātmājas īpašnieks) kopj pieguļošo teritoriju pie sava īpašumu 5m platumā gar robežu, t.sk. 1m no brauktuves, t.i. ceļa, piet tam 2 diennakšu laikā izved sniegu, ja tas traucē... mazgājam rokas nevainībā, jo pilsētu, kā izrādās nekopj privātīpašnieki, un ceļu tīrītājiem jau ir jāuzkopj tikai ceļa vidus...Mikrorajoni jau , piem. pie ģimnāzijas ir tādā stāvoklī, ka prasītos, kāds evakuācijas plāns, jo cilvēki pārvietojas turēdamies gar žogu, ne Dzērveņu, ne Satezeles, ne ceļš pie vekala "Beta" un Barona 2 mājās nav ne izbraucams, ne ir kur pārvietoties ar kājām - ūdens sasala ledus grambās, tagad snieg sniegs , kad kusīs, tad būs jaunas grambas, kaisīts nekas netiek, bet apsnigušais ledus ir ļoti slidens, bet tā gribētos pārvietoties, kā eiropas savienības pilsonim...
Atbilde: Daiga Putniņa
cirliitis
 - 2015-01-23 12:32
Ne viens ne otra neņirgājas, vienkārši tāda tā prakse daudzkur pasaulē. Tas sniega jautājums ir tik traki sarežģīts, ka pat līdz Satversmes tiesai ir nonācis. Palasi spriedumu... salīdzinoši ar citiem, un jo īpaši bardaku kas notiek Rīgā, mūsējie ir izvēlējušies labu cilvēcīgu risinājumu.
http://www.satv.tiesa.gov.lv/upload/spriedums_2013-20-03.pdf
skaidrite
 - 2015-01-22 17:22
Problēmas cēlonis nav ledus, ko nevar notīrīt, bet gan sniegs kas netika notīrīts laikus un nu ir pārvērties ledū.
Un tiem kas priecājas ka viņu viedoklis tiek prasīts un uzklausīts vajag padomāt divreiz – ne jau ieteikumus, bet sūdzības pašvaldība aicina izteikt. Atsaucību uz ieteikumiem var pārbaudīt tikai ar laiku - jo ilgāk dzīvo Siguldā, jo mazāk jutīsies sadzirdēts.
Atbilde: skaidrite
skaidrite
 - 2015-01-22 17:44
Atrodi atšķirību!?

2015-01-10 11:55
Siguldas novada pašvaldības Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes speciālisti informē, ka ... nolikums par ceļu uzturēšanu ziemā paredz uzsākt tīrīšanu pēc snigšanas beigām. Ceļiem jābūt iztīrītiem četru stundu laikā, ņemot vērā prioritātes – ceļu klases un citus faktorus.

2015-01-13 12:04
... Atgādinām, ka pašvaldības nolikums par ceļu uzturēšanu ziemā paredz, ka ielu un ceļu uzturētājiem tīrīšana jāveic tad, kad irdena sniega kārta pārsniedz 10 centimetrus. Ielām un ceļiem jābūt attīrītiem līdz plkst.7.00. Intensīvas snigšanas gadījumā ielu attīrīšana no sniega jāveic četru stundu laikā, bet ceļu un laukumu sešu stundu laikā no snigšanas sākuma, ņemot vērā prioritātes.
skaidrite
 - 2015-01-22 17:33
Šī diskusija iet jau 2 nedēļas, bet ielas tīrākas nav palikušas un visapjomīgākie komentāri ir tieši no pašvaldības. Prast atrakstīties vēl nenozīmē labi strādāt.

Kā gribētos vienreiz tukšas muldēšanas vietā tulīt pēc problēmas rašanās dzirdēt no atbildīgās pārvaldes vadītāja (vai varbūt no paša mēra), ka ....

“Jā, mums šogad ir problēmas ar ielu tīrīšanu ziemā. Neesam mācējuši veikt iepirkumu tā, lai iedzīvotājiem nodrošinātu labu servisu. Lai īsā laikā nodrošinātu drošību un tīrību uz ielām mums ir risinājums - šobrīd risinām jautājumu par esošā līguma laušanu un jauna līguma slēgšanu ar citu uzņēmumu. Iedzīvotāji, lūdzu esiet saprotoši un atsaucīgi – ziņojiet par vietām, kur sniega tīrīšana ir kritiski nepieciešama un mēs parūpēsimies par to”.
Atbilde: skaidrite
Dambo
 - 2015-01-22 21:16
Tu laikam lasīt nemāki.Bija taču uzrakstīts, ka izskata iespēju lauzt līgumu. Tu dzīvo savā šaurajā kastītē un vispār neko apkārt neredzi. Gribi, ej dzīvot uz Preiļiem, tur gan viss ir smuki - aug palmas, sniega nav, cilvēku, kas tev traucē dzīvot, arī nav. Būsi laimīga un varēsi paskatīties uz sevi no malas. Paliek jau smieklīgi! Mans viedoklis par tevi ir krietni mainījies, ja no sākuma likās sakarīgs viedoklis, tad tagad redzu, ka ķer no visa kaut kā, bet satura tavās domās nav. Lai izdodas ātrāk atrast siltu vietu, palmas un nervu drapes
Atbilde: skaidrite
skaidrite
 - 2015-01-22 22:44
atbilde Dambo>
Dambo jums pašam rūpīgāk jāpalasa - nedēļu pēc problēmas rašanās pašvaldība spriedelē "Gadījumā, ja pakalpojuma kvalitāte neuzlabosies, pašvaldība apsvērs iespēju lauzt noslēgtos līgumus"
bet es te runāju par ātru reakciju uz problēmu. neesmu gan vēl lasījusi nevienu pašvaldības paziņojumu šīs problēmas sakarā, izņemot šos anonīmos Administrācijas komentārus.
Atbilde: skaidrite
Dambo
 - 2015-01-23 08:56
Tev gan patīk sazvērestības teorijas. Šausmas, kā tu ar to visu dzīvo. Neesmu nevienā ne otrā pusē. Arī es slīdu uz ielām, arī mans pārvietošanās ātrums samazinās un kustību iespējamība, drēbju kārtas dēļ, samazinās. Bet es pieņemu platuma grādus, kur dzīvoju. Kādreiz gāju skolā un tur bija tāda ģeogrāfija, kur stāstīja, ka tie, kuri dzīvo no ekvatora uz augšu, var piedzīvot baltu, sasalušu slapjumu, ko sauc par sniegu. Un ka no sniega rodas ledus. Un ledus slīd. Un ka pēc ziemas nāk pavasaris un zied ievas. Siguldā. Un man tas liekas loģiski. Redz, vidusskolas diploms kaut ko tomēr dod :) Lai Tev laba diena, eju slēpot :)
Emīlija
 - 2015-01-22 19:07
Atbilde Janai.
Neuzminējāt , ''Gartens'' darbiniece es neesmu , es vēl mācos skolā .
Trotuāri ir normāli , ārā ir ziema un viss nevar būt ideāls .
Ziema paliek ziema , kaut kas nepatīk - Ejat un strādājat !
Atbilde: Emīlija
Jana
 - 2015-01-22 20:31
Tad kāds no vecākiem vai paziņām tur strādā.
Tu pati kaut reizi šoziem lāpstu esi paņēmusi rokās - es esmu. Ja Tev gājēju ceļi liekas iztīrīti, tad jau viss kārtībā! Jā, ziema ir un paliek ziema, bet palasi kārtīgi - šeit lielākā sarunas daļa ir par to, ka nevienu citu gadu ceļi - braucamie un gājēju nav bijuši tik sliktā stāvoklī kā šogad. Es gan braucu ar mašīnu, gan eju ar kājām, tāpēc zinu ko runāju. Kur Tu biji ātrāk, būtu interesanti paklausīties, kuri ceļi pēc Tevis teiktā bija kārtībā, kad šī diskusija radās? Tev vēl mācīties un mācīties, pēc skolas pabeigšanas galvenais nenonāc Gartenā!
Atbilde: Emīlija
cirliitis
 - 2015-01-23 12:37
Salīdzinoši ar daudziem iepriekšējiem gadiem darba izpildes veids ir ... teiksim īpatnējs. Citgad tīrīts bija jau agri no rīta ar 700, tagad... kā kuro reizi. Citgad ja tīrija tad tīrija celiņus, šogad uz celiņa sastumts kalns, blakus zāliens iztīrīts, jeb sniegs kopā ar zāli un zemi uz celiņa pusi...
Saulcerīte
 - 2015-01-22 20:50
Jā... nekas jau nemainās un nevar mainīties, jo ielas ir ielaistā stāvoklī! Galvenais, ka ielu platumi joprojām neatbilst standartiem, tās ir grūti izbraucamas. Institūta iela pagastā ir vienkārši briesmīga, tāpat Nītaures iela aiz tā saucamās "trubas" ir tik šaura!!! No rītiem, kad ir intensīva satiksme, jāpadomā, kā izmainīties...tās ledainās nomales un iebrauktās rises ir kaut kas prātam neaptverams!
Ceru, ka pašvaldība atrisinās šo problēmu pēc iepējas ātrāk!
Administrācija
 - 2015-01-23 11:10
Labdien!
Siguldas novada pašvaldības pārstāvji janvārī vairākkārt tikušies ar uzņēmējiem, kas atbild par ielu un ceļu uzturēšanu ziemā - SIA „Eco Baltia vide”, kas apsaimnieko ielas Siguldas pilsētā, SIA „DGR serviss”, kas atbild par ceļu uzturēšanu Siguldas, Allažu un Mores pagastu teritorijās un SIA „Gartens”, kas atbild par ietvju tīrību Siguldas pilsētā. Atgādinām, ka par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku teritoriju atbild namu apsaimniekotāji, ar kuriem iedzīvotājiem noslēgti līgumi, savukārt par privāto teritoriju apsaimniekošanu atbildīgi ir to īpašnieki.
Sarunu laikā ceļu uzturētājiem ir iesniegtas rakstveida pretenzijas par veikto darbu, atkārtoti uzsverot līgumos noteikto darbu izpildes kvalitāti un nosacījumus, kā arī norādot līgumu laušanas iespējas.
Pašvaldība šajā nedēļā ir iesniegusi ielu un ceļu uzturētājiem saņemtās un reģistrētās novada iedzīvotāju sūdzības un pašvaldības pretenzijas, un lūgusi iesniegt informāciju par paveikto visos minētajos objektos. Piemēram, SIA „Eco Baltia vide” līdz 23.janvāra plkst.14.00 pašvaldībai jāiesniedz komentāri un atskaites par konkrētām rīcībām visu pašvaldības un iedzīvotāju iesniegto sūdzību gadījumā, kas fiksētas pašvaldības reģistrā.
Uzņēmēji, reaģējot uz pārrunām ar pašvaldību, ir izteikuši gatavību uzlabot padarītā darba kvalitāti, tādēļ patlaban Siguldas ielās strādā papildu tehnika, kura uzsākusi darbu pie ledus uzaugumu frēzēšanas, tāpat ielas tiek kaisītas ar sāli, lai „kausētu” ledus uzaugumus.
Veiktajiem darbiem seko līdzi pašvaldības speciālisti, kas nepieciešamības gadījumā ir gatavi iesniegt atkārtotas pretenzijas.
Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
Atbilde: Administrācija
skaidrite
 - 2015-01-23 11:42
Vēlos lūgt pašvaldībai sekot līdzi sāls kaisīšanai un ledus kausēšanai saprātīgos apjomos, jo Siguldā kā zināms ir atvērta lietus ūdens novade uz ielām {grāvji} un pavasarī sasālītajam sniegam kūstot šis sāls nonāks gruntsūdenī, dārzos un akās.
Gaida
 - 2015-01-23 12:05
skaidrite
- 2015-01-23 11:42

Vēlos lūgt pašvaldībai sekot līdzi sāls kaisīšanai un ledus kausēšanai saprātīgos apjomos, jo Siguldā kā zināms ir atvērta lietus ūdens novade uz ielām {grāvji} un pavasarī sasālītajam sniegam kūstot šis sāls nonāks gruntsūdenī, dārzos un akās.

SKAIDRITE: lūdzu izskaidro man vienu lietu: kā, lai Tev palīdz - tad sniegs jākausē, tad nedrīkst sāli bērt, jo būs jādzer sālīts ūdens... Kā lai Tev palīdz?
Atbilde: Gaida
skaidrite
 - 2015-01-27 13:56
GAIDA: viss ir ļoti vienkārši. Katram savā darbā jābūt zinošam un jādara darbs godprātīgi. Būt prasīgam nav netikums, tā ir panākumu atslēga. Būt lepnam un neatzīt savas kļūdas gan ir grēks.
Atbilde: Gaida
Septiņi
 - 2015-01-30 12:16
Būt prasīgam ir tikums, bet tikai tajā gadījumā, ja visaugstākās prasības izvirza sev. Ja izvirza sev un arī realizē.
Tagad ielu tīrītāji tā tīra, ka drīz "citiem prasītāji" sāks prasīt mazāk nopucētas ietves un ielas, jo bērniem ar ragaviņām vairs pilsētā nebūs vietas...
Administrācija
 - 2015-01-23 12:15
Labdien, skaidrite!
Pašvaldības speciālisti par sāls ietekmi uz apkārtējo vidi ir informēti, un sāls tiek izmantots tajos gadījumos, kad tas būtiski nepieciešams, piemēram, Jūsu minētajos ledus uzaugumu likvidēšanas gadījumos vai slīdamības mazināšanai uz ielām, kurās ir intensīva satiksme. Jau iepriekš tika informēts, ka pārsvarā Siguldas novada ielas un ceļi tiek kaisīti ar videi draudzīgāku izejmateriālu – smiltīm.
Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
Septiņi
 - 2015-01-29 18:08
Jebkurā dzīves jomā jebkuru situāciju jebkurš cilvēks redz tikai tā, kā tajā brīdī māk un ko tajā brīdī pelnījis redzēt. Jebkuram to ir grūti dzirdēt, jo vieglāk ir sajusties tad, ja var vainot citus. Vienalga par ko - par ledu uz ceļa, par šaurām brauktuvēm (brīnums, kā Anglijā neviens nepukojas?!), par sāls esamību vai sāls neesamību, par smiltīm, kas čirkst zem kājām un par smiltīm, kas tur nemaz nav, par grāvjiem, kas bīstami un par to, ka grāvji nav. Par sāli un pret sāli...Ja cilvēks ir tendēts būt neapmierināts, viņam noteikti dzīvē būs satikšanās ar situācijām, kad neapmierinātībai izpausties.
Bērni priecājas, ka ledus uz ceļa, izmanto to savā labā, pieaugušie pukojas. Katram savs.
Neesmu ar klapēm uz acīm, ja speciāli meklēju, atrodu ceļus, kuri būtu labāk jāsakopj. Novērtēt un ieteikt nav tas pats, kas šķendēties un pieprasīt...
Cimmers
 - 2015-02-04 23:51
Visiem informācijai: Uz Parka ielas, virzienā no pārbrauktuves, uzreiz aiz Atbrīvotāju ielas ir milzīga bedre, asām malām, pietiekami dziļa! Esiet uzmanīgi!

Pašvaldībai lūgums kaut ko tur iebērt iekšā - kaut pagaidu zīmi uzlikt, lai cilvēki nesit mašīnas.
.....
Vēlreiz pārkopēju to pašu, ko kāds cilvēks jau pirms 2 nedēļām rakstījis. Tā bedre ir tiešām milzīga - zinātāji brauc apkārt, bet nezinātājam, īpaši tumsā, brauciens var beigties ar pamatīgām izmaksām...
Atbilde: Cimmers
Laurinjsh
 - 2015-02-05 09:49
jā, kāds cilvēks to rakstīja, diemžēl nekas nemainās. Ja vien pa rokai būtu kāda taburete - aiznestu noliktu virsū. Piesietu vēl balonus.
Tā bedre ir biedējoši liela un ar katru dienu kļūst lielāka. Zinu,jo garām braucu dienā reizes 4.
Administrācija
 - 2015-02-05 12:27
Labdien!
Siguldas novada pašvaldības Īpašumu nodaļa patlaban veic cenu aptaujas procedūru, lai veiktu ielu un ceļu bedrīšu remontdarbus ar aukstā asfalta masas ieklāšanas tehnoloģiju. Plānots, ka remontdarbi tiks uzsākti jau nākamajā nedēļā, un pašvaldības speciālisti veic ielu un ceļu monitorēšanu un bīstamāko bedrīšu apzināšanu.
Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
gustavito
 - 2015-02-18 00:29
kam ir jāatbild par stāvlaukumu kārtību?? gan stāvlaukums pie tirgus,gan stāvlaukums pie Maximas nu viņi ir briesmīgi,no nelīdzenā ledus izveidojušās ļoti nepatīkamas bedres,izkāpjot jau no auto var nolikties uz mutes,kā arī auto bojāšana. kāpēc nevarēja to sniegu notirit jau laicīgi,lai neizveidotos šādi stāvlaukumi.nekas netiek darīts,visi gaida tik pavasari! kapēc nevar izvest to sniega kalnu,kas ir Elvi stāvlaukuma galā uz izbrauktuvi,tā ir bīstama vieta, bet visiem pof..g,joprojām gaidam pavasara saulīti.
Atbilde: gustavito
Administrācija
 - 2015-02-18 11:27
Labdien!
Siguldas novada pašvaldības Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes speciālisti skaidro, ka Jūsu minētie automašīnu stāvlaukumi nav pašvaldības īpašumā, un tie nav nodoti arī pašvaldībai uzturēšanā. Līdz ar to par auto stāvlaukumu sakopšanu vai attīrīšanu no ledus, sniega ir atbildīgi zemes īpašnieki vai pārvaldnieki.
Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
Atbilde: gustavito
gustavito
 - 2015-02-20 00:04
nu ja nav pašvaldības pārraudzībā,tad pašvaldības policija apciemoja to stāvlaukumu īpašniekus,sodus izrakstija?,ja arī izrakstija tad varbūt vienu niecīgu sodu,kuru bija izdevīgāk samaksāt,nekā algot traktoru ,kas būtu ziemas garumā arī tirijis stāvlaukumus. kautkas tur nav jums sakārtots,tā nedrīkst nesakopt,un pakļaut cilvēkus iespējamām traumām.galu galā tur ikdienu apgrozās simtiem cilvēku.
Administrācija
 - 2015-02-20 12:45
Labdien!
Siguldas novada Pašvaldības speciālisti ir sazinājušies ar privāto stāvlaukumu īpašniekiem par saņemtajām sūdzībām, un veikala „Maxima” stāvlaukuma īpašnieks solījis stāvlaukumu nokaisīt.
Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
skaidrite
 - 2015-11-26 09:20
2015.gads - ko dome ir iemācījusies gada laikā? kāpēc Siguldas ielas atkal kā slidotavas un nekas netiek darīts jau otro dienu?
Atbilde: skaidrite
Administrācija
 - 2015-11-26 10:32
Labdien!

Siguldas novada pašvaldības Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes darbinieki skaidro, ka ielas un ceļi tiek kopti atbilstoši sezonai un pakalpojuma sniedzējam izvirzītajām prasībām. Laika posmā no 23. līdz 25.novembrim ar sāls maisījumu tika apstrādātas maģistrālās ielas, B uzturēšanas klases un C uzturēšanas klases ielas. Ar autoceļu uzturēšanas klasēm Siguldas novadā iespējams iepazīties šeit www.sigulda.lv/public/download.php?id=3042.

Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
Atbilde: skaidrite
skaidrite
 - 2015-11-26 11:18
diemžēl jūsu norādītā dokumentā nav Siguldas pilsētas ielu saraksta, līdz ar to nekas skaidrāks nepalika.
Atbilde: skaidrite
Administrācija
 - 2015-11-26 13:55
Labdien!

Paldies par vērību! Ar autoceļu uzturēšanas klasēm pilnā apmērā Siguldas novadā iespējams iepazīties šeit sigulda.lv/public/download.php?id=3042

Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
Santa B
 - 2015-11-26 09:28
Jā, vispār interesanti, kurš tad šoziem Siguldā ielas netīrīs ?
Atbilde: Santa B
skaidrite
 - 2015-11-26 09:45
Ciparu spēle ar cenām>
„Latvijas autoceļu uzturētājs” EUR 69 958,58 piedāvājums iesniegts 08:11
SIA „DGR Serviss” EUR 69 558,85 piedāvājums iesniegts 09:11

„Latvijas autoceļu uzturētājs”
pamatkapitāls 35M EUR
Cita veida tīrīšanas darbības / Ceļu un maģistrāļu būvniecība
Apgrozījums 63 843 290 EUR
Darbinieku skaits 1368

SIA „DGR Serviss” (uzvarētājs)
Apmaksātais pamatkapitāls – 0.09M EUR
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi / Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība
Apgrozījums 333 253 EUR
Darbinieku skaits 6

Šogad atkal uzvar zemākā cena, taču ne saimnieciski labākais piedāvājums. Situācija uz ielām rāda, ka resursu un zināšanu trūkst, lai darbus vaitu laicīgi un labi.
skaidrite
 - 2015-11-26 10:01
Iepirkuma procedūras dokumentos pasūtītājs nosaka vienu no diviem Publisko iepirkumu likuma noteiktajiem piedāvājuma izvēles kritērijiem – piedāvājumu ar viszemāko cenu vai saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Ja pasūtītājs izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, tas papildus nosaka arī piedāvājumu vērtēšanas kritērijus.

Piedāvājumu vērtēšana ir jānošķir no pretendentu atlases, kas ir divi dažādi iepirkuma posmi ar atšķirīgiem mērķiem. Pretendentu atlases mērķis ir atlasīt piegādātājus, kas ir pietiekoši kvalificēti, lai spētu izpildīt iepirkuma līgumu. Savukārt piedāvājumu vērtēšanas mērķis ir noteikt, kura no atlasītajiem pretendentiem piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais.

Līdz ar to, nav pamatota atruna, ka pasūtītājs nav tiesīgs vērtēt piegādātāju kvalifikāciju. Vienkārši tas prasa vairāk zināšanu un sarežģī izvēli. Cienījamā Administrācija, lūdzu tērējiet mūsu nodokļu naudu tā, lai mums ir jūsu solītā kvalitatīvā dzīves telpa!

http://iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Vadlinijas-Saimnieciski_visizdevīgaka_piedavajuma-kritēriji_20140721_1.pdf
Atbilde: skaidrite
Santa B
 - 2015-11-26 10:44
Ha ha ha, uzvarētājam ir tikai 6 darbinieki, tātad laikam tikai starpniekfirma
Jana
 - 2015-11-27 18:15
Viegla tīrīsanas dzīve, ja pilsētā jānotīra 7 B klases ielas! Interesanti kā statistika tika veikta? Dzīvoju uz Stacijas ielas. Visas šīs dienas ceļš bija kā slidotava!!! Pa šo ielu viennozīmīgi braukā vairāk kā 100 mašīnas diennaktī, jo, izskatās, ka kāds ir aizmirsis, ka ceļš ved uz tirgu! Es pat nerunāju par piektdienām un sestdienām, kas mašīnu intensitāte ir milzīga, ceļš ir ļoti šaurs, gājēji vispār grāvī var lekt. Šī iela ir nepiedodami aizmirsta - ne gājēju ietves, ne apgaismojuma! Vai ir kādi plāni šīs ielas uzlabošanai?
Atbilde: Jana
Minks
 - 2015-11-28 12:23
Nu es arī dzīvoju uz Stacijas ielas.Un necepos. Es dzeru tēju, skatos laika ziņas un zinu ka ārā ir ziema, ziemā ir sniegs un ledus,tad attiecīgi mašīnai ziemas riepas,bērniem ziemas kombinzons un visi laimīgi. Ziemā tā notiek, ka ielas nav ar pliku asfaltu, ir jāģērbjas pašiem biezāk, jāapģērbj mašīna un jāmaina ieradumi =)
Atbilde: Jana
Jana
 - 2015-11-30 11:35
Minks. Kurā pusē Stacijas ielai Jūs dzīvojat? No Rīgas ielas līdz Gāles ielai viss ir jauki - apgaismojums, gājēju celiņi, smukas pārejas.Tās ir lietas par kurām otra puse ielas (no Gāles ielas līdz tirgum) var tikai sapņot. Man nav mašīnas, pārvietojos ar kājām, bet Jums , laikam, šķiet, ka "slidens" var būt tikai braucot ar auto? Ceļš jau tā nav no platajiem, ziemā tīrot viņš tiek uztaisīts vēl šaurāks - kur palikt gājējiem? Man bērni iet uz skolu (bērniem ziemas kombinzons un visi laimīgi - tā Jūs rakstījāt) ar siltiem kombinizoniem, atstarotājiem, zin noteikumus, bet es neesmu laimīga, jo tas negarantē viņu drošību šajā posmā. Kāpēc es šo drošību nevaru prasīt? Ja es maksāju nodokļus, tad es arī prasu, kliedzu un cepos! Mēs katrs gribam, lai vieta, kur dzīvojam ir sakārtota! Un tas posms jau nav tik garš, lai ierīkotu šo gājēju celiņu un uzliktu dažas laternas. Es zinu, kas ir ziema un kā šājā gadalaikā jāģērbjas, bet Jums iesaku biežāk pastaigāt ar kājām pa šo posmu un tad turpināt dzert tēju :)
Laurinjsh
 - 2015-12-01 08:04
Labrīt!

kāds no tiem 6 darbiniekiem varētu no rītiem pārbaudīt melno ledu! Pulkv.Brieža iela - slidinies vesels! Auto kustība - milzīga.
Nez kāpēc šoseja un citi valsts ceļi jau no rīta ar sāli nokaisīti? Ne jau tāpat vien.
Atbilde: Laurinjsh
Ketija
 - 2015-12-01 08:35
Kuri valsts ceļi tad bija jau no rīta ar sāli nokaisīti? Pēc septiņiem braucu uz Rīgu un šoseja bija superslidena, mašīnas grāvjos.
Cilvēki, respektējam laika apstākļus! Ir ziema, ieplānojam izbraukt no mājas ātrāk, rēķinoties, ka var būt apledojis!
Atbilde: Laurinjsh
Egils no Vainagu ielas
 - 2015-12-01 08:48
Es kaa shoferis jau kaadu laiku sekoju lidz sheit rakstiitajam un smiiknjaju. Izskataas, ka daamu kolektiivs te novaacies - Skaidrite, Santa, Gaida, Jana :)))) Daamas, gribu jums teikt paaris uzmundrinoshus vaardus. Pats dzivoju Siguldaa, bet ikdienu vadu pa visiem Latvijas celjiem - saakot ar Riigu, beidzot ar Kaarsavu, Viljaku, Zilupi utt... Varbuut tieshi taapec noverteju to, ka mums te Siguldaa nav par ko sudzeties. Celji izskuureeti, kaisiiti, arii gajeju tacinjas. Nerunaatu, ja nezinatu, kaa ir citur. Bet es ikdienaa redzu un varu pateikt - mums IR labaak. Jaa, ir melnais ledus, shoriit ari uz ofisu braucot paslidinaajos. Bet sliid jau visur - i shoseja, i Riga, i Sigulda, nemaz nerunaajot par laukiem.
skaidrite
 - 2015-12-01 14:06
Noteikumi “Par autoceļu uzturēšanas klasēm Siguldas novadā” nosaka Autoceļu uzturēšanas klases atkarībā no vidējās transportlīdzekļu satiksmes intensitātes. Pēc kādas metodikas tā ir noteikta? Kur var iepazīties ar katras ielas satiksmes intensitātes datiem?
Atbilde: skaidrite
Administrācija
 - 2015-12-02 08:32
Labdien!

Pašvaldības speciālisti skaidro – Latvijas Republikas Satiksmes ministrija katru gadu piešķir noteiktu naudas summu pašvaldības ceļu uzturēšanai – gan ziemas, gan vasaras periodam, taču šī summa ir nepietiekama, lai nodrošinātu atbilstošu uzturēšanas prasību izpildi. Ceļu klases tika noteiktas pēc Satiksmes ministrijā saskaņotā ceļu saraksta: B klase: – maģistrālajām ielām, C klase – ielām gar un uz sabiedriskajām iestādēm (skolām, bērnudārziem, slimnīcu u.c.) un D klase pārējiem ceļiem. Ministru Kabineta noteikumi nosaka periodiskumu un kvalitāti ceļu uzturēšanai. Lai ielas un autoceļus uzturētu pēc to intensitātes aprēķiniem, piešķirtie budžeta līdzekļi ir nepietiekami, tādēļ tiek piemēroti Ministru kabineta noteikumi Nr.224 – noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli, kuros skaidrots – ja autoceļu uzturēšanai paredzētais (pieejamais) finansējums nav pietiekams, lai nodrošinātu klasei atbilstošo uzturēšanas prasību izpildi, tad autoceļu vai to posmu sarakstus, kuros norādītas pazeminātas autoceļu uzturēšanas klases ziemas sezonai un vasaras sezonai, pirms attiecīgās sezonas sākuma pašvaldību autoceļiem apstiprina attiecīgā pašvaldība.

Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
Atbilde: skaidrite
skaidrite
 - 2015-12-02 12:44
Tātad priekšsēdētāja apstiprinātie Noteikumi par uzturēšanas klasēm nekādi nav saistīti ar satiksmes intensitāti, uz kuras pamata šie noteikumi ir sastādīti.
Pēc kādiem objektīviem kritērijiem tad ielas tiek sadalītas klasēs?
Atbilde: skaidrite
Administrācija
 - 2015-12-02 13:58
Labdien, skaidrite!

Plašāku informāciju par autoceļu uzturēšanu ziemas sezonā, satiksmes intensitātes datiem un metodiku, kādā ielas tiek sadalītas klasēs, iespējams saņemt, piesakot vizīti pie Īpašumu, būvniecības un investīcijas pārvaldes pārstāvjiem. Lai pieteiktos vizītei, aicinām zvanīt pa tālruni 67800951.

Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
Atbilde: skaidrite
skaidrite
 - 2015-12-03 10:37
Kāpēc tad uzreiz tāda slepenība? Visi iedzīvotāji ir tiesīgi zināt atbildi uz manu jautājumu. Vēl jo vairāk tāpēc, ka patiesībai netbilst jūsu atsauce uz 224.MK noteikumiem: "..ja autoceļu uzturēšanai paredzētais finansējums nav pietiekams, tad autoceļu sarakstus, kuros norādītas PAZEMĪNĀTAS autoceļu uzturēšanas klases. apstiprina pašvaldība."

Šajos noteikumos skaidri teikts: "autoceļu uzturēšanas klases nepiemēro, ja paredzētais finansējums nav pietiekams. Šādā gadījumā veic noteikumu 9.punktā minēto autoceļu ārkārtas uzturēšanu."
9.punkts - "Autoceļu ārkārtas uzturēšana ir neatliekami uzturēšanas darbi, kurus veic, lai nodrošinātu transportlīdzekļu satiksmi pa autoceļiem. Minētos darbus veic prioritārā secībā, ņemot vērā konkrētā autoceļa ekonomisko un sociālo nozīmi."

Tad lūk, vēlreiz jautāšu - pēc kādiem objektīviem ekonomiskiem vai sociāliem kritērijiem tiek noteiktas uzturēšanas prioritātes [jeb pazeminātas uzturēšanas klases]?
lakshmi
 - 2015-12-04 21:48
Siguldā ielas tīra labi, tas ir fakts. Nereti pat izskatās, ka visas Latvijas sāls bagātīgi izkaisīta Siguldā gan uz braucamās daļas, gan tik pat uz ietvēm.
Minētajā datumā vienkārši ielu tīrītāji bija pārcentušies. Gandrīz visas ietves traktors bija tik kārtīgi izbraucis, ka sniegs pieblietējies un slīdēja kā pa ledu. Gājām pa zālīti, kur bija kāda sniega palieka. Un kas par to?!
Toties pēc pāris dienām - it kā nekāda sniega nebūtu bijis. Jo vairāk brauksim ar auto, jo vairāk problēmu mums būs.
Dabā viss ir mainīgs un par to priecājos.
Siguldiete
 - 2015-12-15 10:21
Šorīt ap 7.30 no rīta ceļu stāvoklis vienkārši briesmīgs, krustojumi slideni. Pašvaldībai tomēr vajadzētu savlaicīgi risināt jautājumu, lai būtu iespējams normāli pārvietoties, neutraucoties par to vai aizmugurējā mašīnas nefinišēs manējās aizmugrē. Papildus tam nav pieņemami, ka ceļš no krustojuma pie tc Šokolādes uz Allažiem ir netīrīts, nekaisīts un slidens, vēl ņemot vērā to, ka gar ceļa malu nav gājēju ceļa, kur droši pārvietoties bērniem no mājas uz skolu un atpakļ.
Atbilde: Siguldiete
Administrācija
 - 2015-12-15 15:39
Labdien!
Informējam, ka Jūsu norādītais ceļa posms ir VAS „Latvijas Valsts ceļi” pārziņā.
Lūdzam būt uzmanīgiem uz ielām un ceļiem, izvēlēties ziemas apstākļiem atbilstošu pārvietošanās ātrumu.

Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
Saulcerīte
 - 2015-12-15 19:52
Cik labi, ka administrācijai pēc atbildes "nav jāmeklē kabatā"! Nez vai citi Siguldas krustojumi arī pieder "Latvijas valsts ceļiem"? No rīta braucot, krustojums Nītaures iela- Pulkveža Brieža slidens, vakarā braucot, Dārza- Blaumaņa...slidens! Kas atbild par Siguldas ielu pašreizējo stāvokli, jo šķiet, ka neviena iela nav kaisīta. Neizprotu to ielu iedalījumu klasēs, bet šovakar ielas un nomales ir baltas un slidenas! Jau otro gadu nekas nemainās...žēl, jo Sigulda taču ir ziemas galvaspilsēta! Man žēl to nodokļu, ko godprātīgi samaksāju kā autovadītāja!
Atbilde: Saulcerīte
Administrācija
 - 2015-12-16 09:17
Labdien!

Īpašumu, būvniecības un investīcijas pārvaldes pārstāvji aicina ņemt vērā mainīgos laika apstākļus un rēķināties ar tiem. Ielas tiek uzturētas atbilstoši sezonai. Šoziem, lai arī nav izveidojusies pastāvīga sniega kārta, pilsētas ielu krustojumi kaisīti sešas reizes. Tāpat jāņem vērā, ka Siguldas pilsētu šķērso valsts autoceļi: A2 – Vidzemes šoseja; P8 – Inciems – Ķegums (Gāles iela, Stacijas iela, Ausekļa iela, Turaida); V58 – Videmes šoseja – Allaži; V83 – Sigulda – Nurmiži. Par tiem atbild VAS „Latvijas Valsts ceļi”.

Lai izteiktu ieteikumus, novērojumus un iegūtu papildu informāciju par ceļu uzturēšanu, lūdzam zvanīt pa tālruni 67800951.

Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
Saulcerīte
 - 2015-12-17 19:35
Siguldas ielas pārvēršas slidotavā! Ko lai es daru, ja man jābrauc tagad un tūlīt?! Administrācijas atbilde jau paredzama- tādi laikapstākļi un pielāgojieties tiem! Kāpēc gan kaut ko darīt, ja rīt tāpat viss būs nokusis un mūsu ceļu uzturētāju būs glābuši laikapstākļi! Nu netiek tas uzturētājs galā...bail iedomāties, kas notiks, kad patiešām iestāsies ziema!
Kendo
 - 2015-12-30 10:31
Uz Bebrenes ielas pie izbraukšanas no Elvi laukuma - tādas bedres. Priekš kam?
Atbilde: Kendo
Administrācija
 - 2015-12-30 12:37
Labdien!

Paldies par informāciju! Tuvākajā laikā šī problēma tiks novērsta.

Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
Saulcerīte
 - 2016-01-12 09:45
Siguldas ielas ar savu dižo uzturētāju kārtējo reizi rullē! Tās kļūst šaurākas un šaurākas, jo pie iepriekšējās snigšanas ielas netika apkoptas kārtīgi! Bēdīgi, bēdīgi, bēdīgi...pagastā šorīt kā Sūnu ciemā, ielas tīra 7.30! Esam jau apraduši, ka novada dome izvēlas lētāko variantu ielu uzturēšanai, nevis iedzīvotāju un nodokļu maksātāju interesēm atbilstošu! Nu nevar ar tik mazu skaitu tehnikas tikt galā mūsu pilsētā! Vai tomēr mēs neesam pelnījuši ko labāku!
Atbilde: Saulcerīte
Aija
 - 2016-01-13 09:22
Ko Jūs Saulcerīt piktojaties, ārā taču ir ziema, ko Jūs gribat, lai ziemas laikā ceļi ir kā vasarā? Iztīrīti ceļi pagastā 7.30 tas ir labi, ir bijuŠi laiki, kad pie Šāda sniega daudzuma vispār netīra, vai arī tik ap vieniem dienā Štūris nobrauc.
Atbilde: Saulcerīte
Saulcerīte
 - 2016-01-15 13:10
Dambo, nu ļoooti asprātīgi! Un? Kāda nozīme, kur vēl tiek ieguldīti mani un Jūsu nodokļi! Šeit ir diskusija konkrēti par ceļiem un ielām ziemas apstākļos, ja nepamanījāt!
Atbilde: Saulcerīte
Dambo
 - 2016-01-15 15:56
Mīļā! Visu pamanīju! Es tikai rosinu padomāt, ka ne jau visi tavi megalielie maksājumi aiziet tikai ceļos, ka vajadzību, kur to naudiņu likt ir tik daudz bez sniega savākšanas-es par to, lai vairāk tiek bērniņiem, lai skolās mazajiem brīvpusdienas, lai cilvēkiem,kam vajag, ir pabalsti, lai nenosalst, lai slimnīca darbojas, lai koncertus ir iespēja dzirdēt tepat, lai baseinu uzceļ beidzot, lai ir skolas un izaug gudra jaunā paaudze, kas atgriežas Siguldā (un neba sniega netīrīšanas dēļ viņi atgriezīsies, lai ar saviem nākotnes nodokļiem mani un tevi uzturētu), lai varam vasarās iet pa iekārtotām taciņām, lai zied puķes-mums visiem vajag tik ļoti daudz.
Tu taču arī visu ģimenes budžetu neieliec "vienā groziņā". Būs labi, ja paši būsim labi un sirsnīgi viens pret otru!
Atbilde: Saulcerīte
Saulcerīte
 - 2016-01-15 21:07
Dambo, es arī abām rokām par to, ko Jūs sakāt! Kā pats sakāt- visam pa drusciņai! Tad godīgi būtu, ja maza drusciņa arī tiktu mūsu ielām un ceļiem! Mūsu pašvaldībai jāpadomā, vai lētākais variants tiešām mums der!
Saulcerīte
 - 2016-01-13 12:24
Cienījamā Aija, es noteikti nepiktojos, bet katram no mums ir savi pienākumi! Diemžēl, arī ziemā, jo dzīve jau ar ziemas iestāšanos neapstājas! Cilvēkiem, tieši tāpat kā jebkurā gadalaikā, ir jānokļūst no viena punkta līdz otram! Un par to es maksāju nodokļus...
Atbilde: Saulcerīte
Dambo
 - 2016-01-15 10:40
Vai tad, cienītā, jūs izmantojat tikai ceļus? Vai izglītībā, kultūrā, veselībā jūs savus nodokļus neizmantojat? :)))
arča
 - 2016-01-14 13:40
Siguldas ielas ir tiešām dramatiskas. es neko nesaku ka ielas nespēj notīrīt no rīta, bet ja ielas vēljoprojām ir netīras vakarā tad nu... uzbērtu labu ceļa sāli sniegs neturpinātu pieaugt. kapēc nevar kopt un mīlēt savi pilsētu nevis taupīt un pavasarī skaitīt cik ietaupīja. vai krustojumus kur ir totāla slidotava nevarētu sakopt lai braukšana būtu mazliet drošāka?! un tie ceļu tīrītāji arī labie, šķūrē centra ielas, bet sniegu samet uz ceļu kas iet daudzdzīvokļu mājas pagalmā .. kā tad lai es tieku mājās?! ņem lāpstu un roc ja mašīnu gribi nolikt pagalmā..ja kas tāds notiek pašā centrā tad jautajums kas notiek pilsētas malā?! nu vispār drausmas. daži labi "sūnu " ciemi tiek apkopti labāk kā mūsu pašu slavenā Sigulda. vai tiešām kaut kas jāsāk darīt tikai tad kad tuvojas svētki vai pasākumi un uz Siguldu brauc personas no citam pilsētām, lai parādītu cik Sigulda laba?! vai nevaram rādīt cik laba un sakopta pilsēta ir tās iedzīvotājiem?!
lakshmi
 - 2016-01-14 19:10
Beidzot ziemas prieki klāt!Urrā! Tik skaista mana pilsēta sen nav redzēta. Tādēl mani senči un es jau otro gadu simtu dzīvojam Siguldā. Priecājos, ka beidzot sāls nav izbārstīta pa malu malām. Droši var iet pa ietvi, nedomājot par sabojātiem apaviem. Bērni pikojas. Iedomājos, kādas būtu ielas, ja sāls putra uz tām vārītos. Tagad sniega tīrītāji tīra un ja smiltis izkaisītu, būtu super. Senāk ziemā neviens siguldietis nepukojās par sniegu.Esam province,nevis Rīga. Savā ieliņā līdz kaimiņam ar lāpstu vienmēr iztīrījām. Zinājām, kad galvenās ielas "izšķūrēs",tad arī pienāks mūsu kārta.
Atbilde: lakshmi
GuntaT
 - 2016-01-14 21:29
Kopš pēc teritoriālās reformas Rīgā strādājošo nodokļi nonāk provinces pašvaldības kabatā, budžets ir ievērojami palielinājies. Sāls putru neviens nevēlas, bet traktori uz ielām nav redzami. Toties staciju mēs jau trešo reizi dažādi pārbūvējam un labojam kļūdas par nodokļu maksātāju naudu.
Pikoties ir forši, bet gribas arī pārvietoties.
P.S. Mēs esam mazpilsēta, nevis province....
GuntaT
 - 2016-01-14 21:24
Lasot par aizsnigušajām ielām man pat negribējās komentēt. Kopš tika nomainīti pagājušajā gadā ceļu uzturētāji, ziema mūs pārsteidz nesagatavotus un ceļi tiek tīrīti ļoti lielas ekonomijas režīmā.Tas, ka drīz šīs nenotīrītās ielas pārklāsies ar ledus glibām, kā pagājušo ziemu ir jau fakts. Mani nošokēja administācijas atbilde par izbraukšanu no Elvi.
CIENĪJAMĀ ADMINISTRĀCIJA, NEZINU KURĀ PILSĒTĀ JŪS DZĪVOJAT UN IEPĒRKATIES, BET BEDRES PIE IZBRAUKŠANAS NO ELVI VEIKALA TUR IR SISTEMĀTISKI, VISU LAIKU !!!!!! Ja arī kāds ieber kādu akmeni, tad tas ātri pazūd. Vasaras sākumā tur jau bija vairākas un izvairīties visām fiziski bija neiespējami. Tad ar kautkādiem puņķiem tās tika pielāpīas, bet pēc pāris mēnešiem atkal bija izsistas.
Pilnīgi riebjas ! Cien. Uģis ... tik par maratoniem vien domā, bet par elementāru pilsētas uzturēšanu, ne tikai tūristiem diemžēl ne sevišķi.
Atbilde: GuntaT
Egils no Vainagu ielas
 - 2016-01-15 07:34
Gunta, Gunta... :))) Juus saalsputras negribat, ziemas priekus baudiit negribat, varbuut Juus uz kafiju uzaicinaat? :))))
Daargie draugi, taados apjomos, kaados sniga peedeejaas divas dienas, ik pa stundai skjuuri suutiit buutu tiiraakais nepraats! Spriezham par teritoriaalajaam reformaam, budzhetu, pashvaldiibas kabataam, bet ekonomiski padomaat negribam. Nu kaada jeega, ka traktori izbrauc ik pa stundai, ja snieg tik intensiivi, kaa tas bija shajaas dienaas? Taa ir zemee nosviesta nauda.
Turklaat, atceramies, ka ziemaa braukt nav tas pats, kas vasaraa braukt. Bremzeejam ar aatrumiem, nevis pie apljiem un krustojumiem bliezham bremzes pedaali griidaa - taa nenoslidinaasim visus krustojumus. Un vispaar - iedzeram karstviinu, izvillojamies ar piktajaam sievaam sniegaa, lai praati mieriigaaki! :)))))
Atbilde: GuntaT
Administrācija
 - 2016-01-15 09:15
Labdien!

Teritorijas attīstības pārvaldes pārstāvji informē, ka Bebrenes iela tiek regulāri apsekota un uzturēta, un bedres, kas šobrīd tur izveidojušās, tiks labotas, tiklīdz to ļaus laika apstākļi.

Tā kā pēdējās dienās ir ļoti intensīvi snidzis un Siguldā ir otra biezākā sniega kārta Latvijā, maģistrālās ielas ir tīrītas vairākkārt, atsevišķi ceļa posmi un ielas tīrītas vēl šorīt. Šodien, kad snigšana ir mitējusies, uzsākta krustojumu kaisīšana.

Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
Atbilde: GuntaT
GuntaT
 - 2016-01-15 11:09
Stacijas ielā posmā no Allažu ielas līdz Rīgas ielai šķūris pēdējo reizi brauca pirms 2 dienām. Zinu, jo nācās atkārtoti izbrauktuvi tīrīt. Ņemot vērā, ka tur nav gājēju celiņa un visi gājēji iet pa braucamo daļu, tajā skaitā bērni, ir skumji un bīstami. Tāpēc nevajag man te murgot par braukšanu ik pa stundai ! .
Atbilde: GuntaT
GuntaT
 - 2016-01-15 11:16
Cien. pilsētas Administācija. Manu komentāru acīm redzot jūs neesat sapratuši...žēl.. Turpmāk, kad vien parādīsies bedres minētajā vietā, es personīgi pievērsīšu Jūsu uzmanību un jūsu rīcība atspoguļosies nākošajās Pašvaldību vēlēšanās.
Ar cieņu un jauku dienu :)
Atbilde: GuntaT
Administrācija
 - 2016-01-15 11:20
Labdien, GuntaT!

Aicinām par bedrēm un citiem ar ielu un ceļu uzturēšanu saistītiem jautājumiem ziņot, zvanot pa tālruni 67800951, lai problēmsituācijas ātrāk novērstu un uzlabotu mūsu visu ikdienu! Paldies!

Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
skaidrite
 - 2016-01-15 08:05
Administrācija skaidro ..pašvaldības ceļu uzturēšanai – gan ziemas, gan vasaras periodam, summa ir nepietiekama, lai nodrošinātu atbilstošu uzturēšanas prasību izpildi. Gaisma naktīs uz ielām tiek izslēgta, jo tā varot ieteupīt.

Tad jājautā - kā Administrācija var atļauties jaunu sporta kompleksu ar baseinu, mākslīgā sniega slēpošanas trasi, jaunu serpentina ceļu? Visur tak arī budžeta nauda jāliek pretī! Bet ja naudas trūkst esošai infrastruktūrai, kā var atļauties arvien jaunu… un par kādu naudu uzturēs to.

Visi tie jaunie un skanīgie projekti nav ne nieka piesaistījuši jaunus iedzīvotājus. Taču esošie iedzīvotāji saņem arvien sliktākus esošos pakalpojumus. Kur paliek pieaugušie nodokļu ieņēmumi?

Administrācija ciparos 2009/2014
Iedzīvotāju skaits +2%
Budžeta ieņēmumi +6%, t.sk. nodokļos +42%
Budžeta izdevumi +25%, t.sk. algas +28% un pakalpojumi +68%
Atbilde: skaidrite
Minks
 - 2016-01-15 09:05
Nu, skaidrīte, beidz pārspīlēt. Vai tiešām grūti saprast elementāras lietas, kad tīrīt, kad snieg, nav jēgas,jo aizsnieg. Skaidrs? Pamēģini patīrīt kaut ko pie mājas un tad saprast.
Izskatās, ka tev ir uztveres traucējumi, serpentīnu nebūvēja par tavu naudu, to būvēja Gaujas parks.
Ja viss tik slikti, varbūt uz Vangažiem vai Ogri pārvācies, tur gan viss ir skaisti,ne?
Atbilde: skaidrite
Dambo
 - 2016-01-15 10:37
Esmu matemātiķis un statistiķis pēc izglītības, nodarbojos ar cilvēkresursu jautājumiem, tādēļ varu Jums īsumā atklāt, ka pašvaldību finanšu kontekstā +2% pieaugums ir, pamatā, uz jaundzimušo rēķina, kas vietējām pārvaldēm nenes nekādus nodokļu ieņēmumus, tieši otrādāk-bērnu un pieaugušo proporcija izdevumu kontekstā tiek mērīta 1:6, tātad vienam bērnam pēc oficiālām statistikas un finanšu formulām, ar kurām varu Jūs iepazīstināt, ir vidēji nepieciešmas tikpat investīcijas, cik 6 pieaugušajiem (nu te nav īpaši grūti saprast-bērnu dārzi, skolas, mūzika, pulciņi, sports, dakteri utjp.). Tātad Jūsu norādītais budžeta pieaugums uz šo visu skaitli ir pat niecīgs-pat primitīvi skaidrs, vairāk bērnu, vairāk naudas, vairāk pakalpojumu.
Un tas, ka Jums neinteresē baseins ir ļoti, ļoti subjektīvi - domāju šī lielā investīcija mums, mūsu bērniem, vecvecākiem ir ļoti nepieciešama.
Acinu raudzīties uz lietām plašāk un skaitļus, ja nav atbilstošas analītiskās spējas, neinterpretēt, lai nemaldinātu sevi un citus.
Atbilde: skaidrite
skaidrite
 - 2016-01-15 11:18
Ne jau zināšanas bet prasmes ir svarīgas. ja nepietiek naudas esošās infrastruktūras uzturēšanai, tad nav ko būvēt aizvien jaunu. nav ko aicināt cilvēkus dzīvot uz Siguldu, slavēt to kā draudzīgu vietu ģimenēm ar bērniem un lielīties ar dzimstības rādītājiem, ja nevar tikt galā ar ikdienas saimniecību.
Atbilde: skaidrite
skaidrite
 - 2016-01-15 11:24
DAMBO paskatieties tiešām uz lietām plaši un ārpus savu zināšanu kastes - Mālpilī baseins, Inčukalnā baseins, Raganā baseins. kam mums Siguldā savs "lielāks" baseins. Reiņa trasē distanču slēpošana, bet mums "garāka" trase. tur pat golfa laikums, bet mums vajag savu. labāk uzbūvējam to, kas kaimiņiem nav un beidziet sacensties. kas ir - bērnībā vecaki bijuši skarbi vai?
Atbilde: skaidrite
skaidrite
 - 2016-01-15 11:41
MINKS nav ko tukšus salmus kult. ja tiek lūgts iedzīvotājiem ziņot par vajadzībām, tas nozīmē ka atbildīgie darbinieki nespēj vadīt šo ielu uzturēšanas procesu. katram būtu jādara savs darbs - iedzivotāji strādā un maksā nodokļus, pašvaldība saprātīgi nodokļus izmanto.

Iepirkuma nolikumā ir darba uzdevums kas paredz šo:
DARBA UZDEVUMS
2. Atbrīvot brauktuves visā tās platumā no sniega, ja irdena sniega slāņa biezums pārsniedz 8/10cm.
6. Ielām jābūt attīrītām līdz plkst. 7:00, vai arī 4/6 stundas pēc snigšanas beigām, vai pēc pasūtītāja pieprasījuma.
11. Uz braucamās daļas nav atļauts uzaudzēt sabrauktu sniegu un/vai ledu. Ja snieg nepārtraukti, nepieļaut sniega kārtas uzkrāšanos un piebraukāšanu.

kurš par šo atbild??
Atbilde: skaidrite
Minks
 - 2016-01-15 13:36
Tev tiešām ir laiks pārvākties :)) Vai iet strādāt domē :)))
Tev neko nevajag, viss slikti.. gibu zināt, ko tu pati proti un vari bez anonīmas lekšanās un tukšas pārgudrības mētāšanas.
Aizbrauc uz to pašu Mālpili un apskaties, cik tur sūnainā ciemā ļaudis dzīvo un tad izvēlies piemērus ko piesauc.
Bet vispār ārā smuks laiks, izbrien pastaigāties. Nopērc vīnu! Baudi dzīvi! :)))
Atbilde: skaidrite
Dambo
 - 2016-01-15 15:57
Beidz domāt, ka sniegs ir vienīgā saimniecība, kas jākopj.
Atbilde: skaidrite
GuntaT
 - 2016-01-15 20:49
Nu Skaidrīte, par baseinu gan nepiekrītu. Nu jau Jūs kasaties, lai pakasītos !
Saulcerīte
 - 2016-01-15 13:06
Cienījamā administrācija! Šodien gan nav manīta neviena tehnika! Ielas slidenas, jo nenotīrītais sniegs sāk piebraukāties, bet to visu var paciest, jo varbūt labāk pat tā!... Bet krustojumi - tās ir tīrās šausmas! Krustojums -Pulkveža Brieža iela un Nītaures iela- vēl joprojām nekas nav darīts un laikam jau nedarīs! Pagasta privātmāju rajonu ielas netīrītas, bet Jūs sakāt, ka viss notiek arī šodien!
Atbilde: Saulcerīte
Administrācija
 - 2016-01-15 13:52
Labdien, Saulcerīte!
Pašvaldības speciālisti ir pārliecinājušies, ka sniega tīrīšanas darbi šodien notiek. Lūdzam ņemt vērā, ka novada teritorija ir plaša un sniega daudzums neraksturīgi apjomīgs.
Pakalpojuma veicējiem nodota informācija par Jūsu norādīto krustojumu, tas iespējami drīz tiks sakopts.
Ar cieņu www,sigulda.lv Administrācija
Atbilde: Saulcerīte
Saulcerīte
 - 2016-01-15 14:19
Siguldas novada teritorija ir plaša! Jā, piekrītu! Tāpēc jau šis jautājums ir atklāts, vai tik mazas tehnikas un darbinieku skaits var uzturēt mūsu novadu!? Un ja vēl šis pats uzturētājs arī atbild par ceļiem Inčukalna un Krimuldas novadā! Ir jābrīnās, kā vispār to var izdarīt ar tādiem resursiem! Un pagasts vēl joprojām kā Sūnu ciemā!
Atbilde: Saulcerīte
Ketija
 - 2016-01-15 15:12
Saulcerīt, tikko braucu no darba mājās - Pulkv. Brieža un Nītaures ielas krustojums ir nokaisīts.
lakshmi
 - 2016-01-15 19:11
Nesaprotu, par ko var pūcēties. Visas galvenās ielas gan vakar vakarā, gan šodien bija iztīrītas. Vakar sniegs sniga nepārtraukti. Arī trotuāri iztīrīti. Visi mani paziņas teica, ka šogad ceļi normā. Tik te pāris cilvēki ļoti satraukušies un nervozi. Patiešām Brieža un Nītaures ielas krustojums bija noslidināts no lielās bremzēšanas. Vaina nav sniegā, bet gan autobraucēju neprofesionalitātē. Kādēļ ziemā jābrauc kā vasarā! Tad labāk ar auto nebraukt un netraucēt citiem. Siguldas autobuss kursē nepārtraukti. Bērni tiek aizvesti uz-no skolas ar autobusu. Labi,ka pilsēta līdzekļus iegulda ilglaicīgs projektos, nevis sāls kaisīšanai vējā.
Atbilde: lakshmi
Saulcerīte
 - 2016-01-15 20:59
Atbrauciet uz pagastu! Mums laikam nav galveno ielu, jo līdz pat šim brīdim neesam nopelnījuši tīras ielas!
Slidojam, slēpojam, izbaudām ziemas skaistumu līdz brīdim, kad jādodas kaut kur, izmantojot transportu! Un nedomāju, ka šeit kāds brauc kā vasarā...visi pārvietojas apdomīgi, cik nu tas iespējams pa šādām ielām! Siguldas iedzīvotājiem ir tiesības pārvietoties pa iztīrītām un koptām ielām! Un Jūsu ironija ir nevietā!
lakshmi
 - 2016-01-15 19:32
Skaidrīte ar Saulcerīti dienu pavadot pie datora un pie auto stūres, nemaz nezina, cik ārā balts un skaists. Tagad tik slēpes pie kājām un pa skvēriem, pļavām, gravām. Sen tie laiki aiz kalniem, kad visi ziemas mēneši bija pilni ar sniegu un ziemas priekus varējām baudīt katru vakaru vidusskolas slidotavā mūzikas pavadībā, ko skolotājs Reinis uzturēja kārtībā. Sniegu paši tīrijām ar lielajām lāpstām. Mājās braucām ar autobusu. Sūdzības nerakstījām, ja nu vienīgi kāds kompartijas līdzskrējējs kādu kaut kur "nostučīja".
lakshmi
 - 2016-01-16 09:20
Esmu reāliste, nevis ironiste.Visas dienas pagastā kursē sabiedriskais autobuss. Nezinu, cik auto ir ceļu apsaimniekotājam, piem.,ja ir 4 mašīnas, tad,skaidrs, ka ļoti sniegotā dienā, tās spēj vien iztīrīt centrālās ielas. Tik stipra snigšana ir reta parādība un brīnums, ka atsevišķi ļaudis nav saprotoši. Pēc lielās snigšanas mašīnas apkops arī citas ielas. Šorīt redzēju,ka mazās ieliņas bija iztīrītas. Nesaprotami būtu, ja ielu tīrītāju firma iegādātos katram māju pudurim savu tīrīšanas mašīnu, jo darbs būtu vidēji 2 mēnešiem. Vai iedzīvotāji patiesi maksā tik lielus nodokļus, lai par tiem var visu infrastuktūru uzturēt? Kam pajautā, tā vairāk par minimālo algu nesaņemot. Par to nodokli labi, ja sētniekam lāpstu var nopirkt. Īpašuma nodoklis arī nav liels. Piemēram Dānijas salās lielā sniegā tikai vienu centrālo ielu spēj iztīrīt un cilvēki neraud, jo zina, ka viss pārejošs. Savas mašīnas pat nemēģina darbināt.
Dzintars
 - 2016-01-17 14:54
Cienījamās dāmas, sniega tīrīšanas speciālistes!
Veltiet 10 min laika un paskatiet šo - Pauls Timrots rūpīgi analizē: pat, ja Latvijas budžets ļautu nokaisīt pilnīgi visus autoceļus, tik un tā Tev jāprot braukt ziemas apstākļos! Pauls Timrots izstāstīs dažas pavisam vienkāršas lietas." https://vimeo.com/116844607
Jums noderēs - 97% ziemā ir atkarīgi no paša šoferētāja - distances, ātruma, prasmēm, riepām, piesardzības.. Nevajag ziemā gasēt tāpat kā vasarā. Lai vīri saved kārtībā braucamos un tad čunčiniet lēnām, neizbraucot pēdējā brīdī uz bērnudārzu, darbu vai bodi.
Pauls pareizi saka- kādreiz ceļi bija daudz sliktāki, riepas - tikai vasaras, bet avāriju mazāk.. Padomājiet..
skaidrite
 - 2016-01-19 09:35
klau Siguldas "patrioti" - uz manas ielas sniegs kopš pēdējās snigšanas nav tīrīts. kā tad ar tīrīšanas līguma pildīšanu? mans īpašuma nodoklis ir vairāki simti, no kā algas saņem tīrītāji, apsekotāji un citi sliņķi.
Atbilde: skaidrite
Administrācija
 - 2016-01-19 10:00
Labdien!

Lūdzam norādīt konkrēto ielu, lai pārbaudītu minēto situāciju. Paldies!

Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
Alīsija
 - 2016-01-19 10:30
Labdien, lūdzu notīriet gājēju celiņu posmā no lielā krustojuma (Pils, Raiņa, Čakstes) līdz K. Barona piemineklim. Notīrīta ir tikai viena ielas puse, otrpus- daļēji.
Atbilde: Alīsija
Administrācija
 - 2016-01-19 19:07
Labdien!
Jūsu informāciju esam nodevuši teritorijas apsaimniekotājam.
Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
Atbilde: Alīsija
Alīsija
 - 2016-01-19 21:19
Paldies.
matri18
 - 2016-01-19 16:47
Siguldā mazās ielas nav tīrītas neviena! Par savas ielas iztīrīšanu neveiksmīgi cīnos jau no ceturtdienas. Visu laiku viena atbilde , paldies pa informāciju nodosim ziņu. Esmu sapratis to ka ir pat lievta iespēja sūdzēties,jo nava kam. Ir tikai sekretāre ar telefonu. Nu ko lai saka Sigulda aizrauj ar saistošo noteikumu nepildīšanu.
Atbilde: matri18
Administrācija
 - 2016-01-19 19:04
Labdien!
Lūdzam norādīt konkrēto ielu, lai pārbaudītu situāciju. Paldies!
Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
Atbilde: matri18
matri18
 - 2016-01-19 20:31
Tukša runa,katru dienu jums zvanu un saucu ielas nosaukumu. Vai tad kas ir mainījies? Tikai tas ka snieg pamazām klāt.
Atbilde: matri18
Dzintars
 - 2016-01-20 08:13
Cienītā! Šī nu ir atbilde zem katras objektīvās kritikas - zinu, bet neteikšu.
Es arī dzīvoju mazā ielā. Ir balts. Izbraukt var. Jūs ko, granti gribat?
Jana
 - 2016-01-19 20:59
Vai varētu, lūdzu, kārtīgi iztīrīt Stacijas ielu? Iela uztaisīta šaura, gàjējiem jālec kupenās. Vienkārši, ja tīra, lai dara kvalitatīvi, nepataisot ielu šaurāku. Paldies!
Atbilde: Jana
Administrācija
 - 2016-01-20 08:38
Labdien!

Paldies, Jūsu informāciju esam nodevuši Teritorijas attīstības pārvaldes speciālistiem, lai tuvākajā laikā novērtētu situāciju.

Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
Africa
 - 2016-01-20 09:24
Lūgums iztīrīt Nurmižu ielu gar PII Ieviņa. Ceļš ir samuļļāts ar sniegu un izbraukt grūti, kustība tajā posmā gar bērnudārzu aktīva.
Vēl papildus pašvaldības policijai, tur oranžs busiņš jau kuro dienu noparkots malā un ļoti nosnidzis, traucē gan kustībai, gan noteikti arī tīrīšanai
Atbilde: Africa
Administrācija
 - 2016-01-20 11:17
Labdien!

Paldies par informāciju - tā nodota atbildīgajiem speciālistiem.

Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
Atbilde: Africa
Laurinjsh
 - 2016-01-20 17:00
Tad arī Parka, Kronvalda ielas var iztīrīt
skaidrite
 - 2016-01-20 15:09
Siguldas "patriotiem", kam aiz pašlepnuma šķiet ka viss labi. nav runa par to vai ir labi, bet par to vai tiek pildītds noslēgtais līgums>

Iepirkuma nolikumā ir darba uzdevums kas paredz šo:
DARBA UZDEVUMS
2. Atbrīvot brauktuves visā tās platumā no sniega, ja irdena sniega slāņa biezums pārsniedz 8/10cm.
6. Ielām jābūt attīrītām līdz plkst. 7:00, vai arī 4/6 stundas pēc snigšanas beigām, vai pēc pasūtītāja pieprasījuma.
11. Uz braucamās daļas nav atļauts uzaudzēt sabrauktu sniegu un/vai ledu. Ja snieg nepārtraukti, nepieļaut sniega kārtas uzkrāšanos un piebraukāšanu.
Laurinjsh
 - 2016-01-21 18:08
Lūdzu, iztīriet Parka ielu visā garumā, un arī A. Kronvalda ielu - drīz te būs vienvirziena iela, bet uz skolu bērnus ved, nav jau galīgs Siguldas nostūris ar vienu māju. Kronvalda iela sen nav tīrīta. Nepietiek iztīrīt ceļu uz domi - lai izskatās smuki, lūgums parūpēties par citām ielām ar! Te tomēr daudzi brauc, kas ved bērnus uz skolu.
Atbilde: Laurinjsh
Administrācija
 - 2016-01-22 14:52
Labdien!

Paldies par informāciju, tā ir nodota pašvaldības speciālistiem tālākai rīcībai.

Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
Dzintars
 - 2016-01-22 08:53
Skatoties, kas notiek uz ielām un pie mājām, kad daudz apsnidzina savas mašīnas, aizbrauc, atstāj sniega kalnu un tad atkal noparkojas citu kaimiņu jau iztīrītajās vietās, man ir piedāvājums risinājumam no Rīgas "Ja auto īpašnieks Rīgā ilgāk par trim diennaktīm no sava spēkrata nav notīrījis sniegu, tad viņam par to var draudēt 350 eiro liels sods. Auto īpašniekiem ir pienākums notīrīt no sniega savu automašīnu un teritoriju ap savu spēkratu un, ja automašīna traucē attīrīt ielas, tad mašīnas īpašnieks tiks sodīts un auto evakuēs."
Ko sakiet siguldieši!
Atbilde: Dzintars
Laurinjsh
 - 2016-01-22 08:56
pilnībā atbalstu!
skaidrite
 - 2016-02-01 13:59
šī ir izvērsusies par garāko diskusiju, un laikam jau pamatoti. Mums ir pienākums kopt pašvaldības teritoriju, kas pieguļ zemes gabalam gar ielu; mums ir pienākums maksāt laikā īpašuma nodokli, kas ir vairākas reizes audzis pēdējos gados. Un ieguvumam no nodokļa nomaksas būtu jābūt īpašumam tiešā tuvumā esošas infrastruktūras attīsība un uzturēšana kārtībā. Un kad ir kārtībā esošā saimniecība, tad var attīstīt arvien jaunu.

Uz iedzīvotāju neapmierinātību Administrācija atbild ar skaidrojumu - "piešķirtie budžeta līdzekļi ir nepietiekami, tādēļ tiek pazeminātas autoceļu uzturēšanas klases ziemas un vasaras sezonām.” Tas nozīmē, ka mazāk tīrīs un remontēs. Bet kā Administrācija var izskaidrot šos līdzekļu trūkumu, ja 2015.gada budžetā ir 2,6 miljoni ietaupījums?
siguldietis
 - 2016-02-03 12:44
Labdien!
Vai varētu, lūdzu, Nurmižu ceļa, Televīzijas un Dārza ielu krustojumā aizbērt ar šķembām vai kā citādi aizlāpīt starp jauno un veco asfaltu atstāto grāvīti, kas ir visa asfaltētā ceļa platumā - vietā, kur sākas Nurmižu ceļš. Rudenī to piebēra, bet nu ir izdangāts dziļš, un derētu atkal aizpildīt.
Atbilde: siguldietis
Administrācija
 - 2016-02-03 15:49
Labdien, siguldietis!

Jūsu minētajā ceļa posmā pavasarī tiks turpināti remontdarbi, lai pabeigtu Dārza ielas pārbūvi.

Pašvaldības speciālisti šodien apseko novada ielas un ceļus, izvērtējot to stāvokli, lai, tiklīdz laika apstākļi to atļaus, tos sakārtotu.

Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
Atbilde: siguldietis
Africa
 - 2016-02-09 16:04
Un līdz pavasarim ir jālauž mašīna?
Tā izdangātā vieta ir tieši tik plata, lai pārsistu kādā brīdī riepas!
Televīzijas iela sākot no vietas, kur beidzās Dārza ielas remonts līdz olimpiešu mājām ir vienās bedrēs, riņķojot pa ceļu no vienas puses uz otru (un riskējot saslīdēt, kad ceļš ir slidens), var izbraukt, bet ja pretī nāk mašīnā, tad jāstājas malā. Līdz plānoto darbu sākumam noteikti vēl vairāki mēneši un kamēr salabos ielu visā garumā, jābraukā pa šādas kvalitātes ceļu? Ja dome uzskata, ka tas ir normāli, lai paši darbinieki tur katru dienu pabraukā
Atbilde: siguldietis
Administrācija
 - 2016-02-10 09:12
Labdien, Africa!

2015.gadā Siguldas novada pašvaldība izstrādāja Televīzijas ielas pārbūves projektu. Tuvākajā laikā plānots izsludināt iepirkumu par plānotajiem būvdarbiem Televīzijas ielā.

Lai uzlabotu šī brīža situāciju, tuvākajā laikā, iestājoties piemērotiem laika apstākļiem, Televīzijas ielā un citviet Siguldā tiks uzsākta bedrīšu aizbēršana ar frēzēta asfalta masu. Līdz tam aicinām ievērto uzstādītās brīdinājuma zīmes un ātruma ierobežojumus.

Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
Atbilde: siguldietis
Africa
 - 2016-02-10 10:40
Vai tad Dārza un Televīzijas ielu pārbūves projekti nav vienoti? Būs atkal jāgaida konkursa noslēgums un darbu uzsākšana? atkal septembrī?
Papildus - ja nemaldos pavīdēja informācija, ka Dārza ielai vēl klās virsējo asfalta segumu, pēc Televīzijas ielas remonta pabeigšanas, tā ir?
Atbilde: siguldietis
Administrācija
 - 2016-02-10 14:15
Labdien, Africa.

Kopumā tika izstrādāti trīs projekti: Dārza, Televīzijas un Līvkalna ielai. Būvdarbi katrai ielai tiek plānoti katram projektam atsevišķi. Uzsāktajai Dārza ielas pārbūvei, tiklīdz laikapstākļi būs piemēroti, tiks uzklāta asfalta virskārta. Savukārt Televīzijas un Līvkalna ielu pārbūvei tiek izsludināti iepirkumi būvdarbiem un darbus šajās ielās plānots veikt šīs vasaras laikā.

Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
karlisons
 - 2016-02-11 09:02
vai tik televīzijas iela nav kļuvusi par gludāko ielu visāsiguldā? kā t.ielas iedzīvotājs novērtēju, un saku paldies!
skaidrite
 - 2016-02-12 10:28
Bedre visā Nākotnes ielas platumā (krustojumā ar Dārza ielu)

Saskaņā ar Noteikumiem “Par autoceļu uzturēšanas klasēm Siguldas novadā” Nākotnes ielai ir C uzturēšanas klase.
Saskaņā ar MK 224 Noteikumiem par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli:
> Asfalta segumos bedres nedrīkst būt dziļākas par 25 mm.
> Par satiksmei bīstamām bedrēm uzskata tādas bedres asfalta segumos, kuru laukums lielāks par 0,1 m2 un kuras ir dziļākas par 50 mm.
> Autoceļa posms, kurā ir satiksmei bīstamās bedres, 3 stundu laikā pēc to konstatēšanas jāapzīmē ar 112.ceļa zīmi "Nelīdzens ceļš" un citām nepieciešamajām ceļa zīmēm.
> Satiksmei bīstamās bedres jānovērš (drīkst ar citu materiālu) 1 nedēļas laikā

Kāpēc šīs prasības netiek pildītas?
Atbilde: skaidrite
Administrācija
 - 2016-02-12 13:21
Labdien, skaidrite!

Pagrieziens uz Ķipriem ir posms no valsts vietējā autoceļa V83 (Sigulda–Vildoga–Līgatnes papīrfabrika) un to apsaimnieko VAS “Latvijas Valsts ceļi”. Pašvaldības speciālisti par norādīto krustojumu jau šīs nedēļas sākumā informēja VAS “Latvijas Valsts ceļi” un uzņēmuma pārstāvji ir informējuši pašvaldību, ka nākošās nedēļas sākumā šis krustojums tiks sakārtots.

Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
Atbilde: skaidrite
skaidrite
 - 2016-02-15 10:04
eh..ku labi Administrācijai izdevās atrakstīties. Bet mēs turpinām braukt caur bedri!!
Laurinjsh
 - 2016-02-26 08:17
Labdien,

kad tiks salabots Blaumaņa ielas feilers pēc ūdens vai kanalizācijas rakšanas darbiem? Kaut kāds pļačka tur ielikta, bet tas jau neko nedod. Tagad pat apbraukt kļūst bīstami - ielas malā asas bedres. Ne tikai auto var sadauzīt, bet arī zobus izsist, ja esi piemirsis par ieplaku asfaltā.
Un domāju, ka visi pagājušā gada Saltavota rakumi ir jāpārbauda un, ja nepieciešams, jāpārstrādā par viņu vai būvnieku līdzekļiem, nevis pašvaldības.
Bedre Blaumaņa ielā jau ir sen, es tik brīnos katru dienu vairāk - vai tiešām no domes neviens ierēdnis tur nebrauc, nepamana un neuzskata, ka kaut kas jādara bez iedzīvotāju pukstēšanas? Siguldā ir ļoti daudz citu ielu bez Pils ielas, ja nu kas :) Vai arī mums svarīgi kā izskatāmies tikai pa ceļam uz domi?
Atbilde: Laurinjsh
Administrācija
 - 2016-03-01 15:44
Labdien, Laurinjsh!

Rūdolfa Blaumaņa ielas ceļa seguma bojājumus SIA „Saltavots” un tā piesaistītie būvuzņēmēji plāno novērst par saviem līdzekļiem līdz šī gada 1.jūnijam.

Lai brīdinātu iedzīvotājus par šo ceļa posmu, R.Blaumaņa un Strēlnieku ielu krustojumā pirms vairākām nedēļām ir uzstādīta ceļa zīme Nr.112 „Nelīdzens ceļš”, tuvākajā laikā plānots uzstādīt arī ātruma ierobežošanas zīmi 30 km/h.

Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
skaidrite
 - 2016-02-26 12:12
Taksometru pietura pretim Stacijai ir paredzēta taksometru stāvēšanai. vai pašvaldības atbildīgām iestādēm nekas nav sakāms par melno Mercedes busu ar uzrakstu OKEJ, kas tur stāv jau mēnešiem ik dienu? un lūdzu neatbildiet standartfrāzi "paldies, informācija nodota atbildīgiem dienestiem"! Pašvaldības policija mājo Stacijā, tieši pretim šim CSN pārkāpējam un ik dienu desmitiem reižu brauc tur garām. KĀPĒC NEKAS NETIEK DARĪTS?

Ja ikviens savu darbu pildīs ar godaprātu, tad te Diskusijās nebūs kritisku komentāru. Tad te būs tas ko jūs gaidāt - ierosinājumi. Jo tad mēs redzēsim, ka pašvaldība rīkojas proaktīvi un ar interesi iedziļinās mūsu viedoklī.
Atbilde: skaidrite
Administrācija
 - 2016-02-29 12:31
Labdien, skaidrite!

Stāvlaukums iepretim Siguldas dzelzceļa stacijai atrodas valsts reģionālā autoceļa P8 (Inciems–Sigulda–Ķegums) teritorijā, kas ir VAS “Latvijas Valsts ceļi” pārziņā.

Saskaņā ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” sniegto informāciju, šajā autostāvvietā var novietot septiņus mehāniskos transportlīdzekļus – piecas autostāvvietas vietas, ņemot vērā 543.ceļa zīmē “Vieglo taksometru stāvvieta” norādīto informāciju, ir taksometriem, bet atlikušajās divās vietās (pirmās divas stāvvietas virzienā no Raiņa ielas uz Pils ielu) drīkst novietot citus transportlīdzekļus atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu prasībām.

Siguldas novada pašvaldība ir vērsusies VAS “Latvijas Valsts ceļi” ar lūgumu sakārtot ceļa zīmes šajā autostāvvietā.

Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
Atbilde: skaidrite
skaidrite
 - 2016-03-14 17:20
Paldies, izcils skaidrojums. Ceļa zīmes neatbilst, tam kas jābūt, tāpēc tās var neievērot. A, kā lai zin: kā jābūt? un kāpēc nav tā kā jābūt?? un kurš LV ceļiem lūdza esošo risinājumu uzstādīt???
Atbilde: skaidrite
Administrācija
 - 2016-03-15 11:06
Labdien, skaidrite!

Kā jau iepriekš tika norādīts, šo ceļa posmu apsaimnieko VAS “Latvijas Valsts ceļi”.
Uzņēmums ceļa zīmes savos apsaimniekojamos ceļa posmos uzstāda tās nesaskaņojot ar pašvaldību.

Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
Africa
 - 2016-03-22 08:44
liela bedre izveidojusies uz Valdemāra ielas starp Saimniecības preču veikalu un VSAA ēku
Atbilde: Africa
Administrācija
 - 2016-03-22 15:00
Labdien, Africa.

Paldies par informāciju, esam informējuši atbildīgos speciālistus. Tiklīdz laika apstākļi būs piemēroti, ielu remontdarbi tiks atsākti un Jūsu norādītais ceļa posms ir iekļauts darāmo darbu sarakstā.

Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
skaidrite
 - 2017-01-31 15:49
Lieliski, ka mūsu pilsētā visas ielas ir sakārtotas, izgaismotas un nav vairs kur likt naudu. Var beidzot 2017.gada budžetā paredzēt divu pēdējo "sērdienīšu" ielu bruģēšanu - Meldru un Doņu ielas.
Nevarēju gan kartē atrast, pie kā ved šīs ielas?
Atbilde: skaidrite
Septiņi
 - 2017-01-31 20:05
Atkal jaunkundze čīkst!
Bruģē ielas - slikti, nebruģē - pavisam slikti... Ezelīša I -Ā sindroms.... Protams, saprotu ironiju un to, kas aiz tās tavos tekstos slēpjas - "visu prasiet man, es visu par visu zinu vislabāk!!".
Bet uz Meldru un Doņu ielu bruģēšanu jāskatās tā - "eu, cik forši, atkal kāds novārtā atstāts stūris tiek iecelts saulītē!". Tā vieta to patiešām pelnījusi!
Atbilde: skaidrite
Administrācija
 - 2017-02-01 15:38
Labdien, Skaidrīte!

Turpinot ielu un ceļu infrastruktūras attīstību, tiks pārbūvētas un pēc tam nobruģētas Meldru un Doņu ielas. Pēc pārbūves šīs ielas būs caurbraucamas un savienos Paparžu un Atbrīvotāju ielu, kas svarīgi no operatīvā transporta kustības, ielu uzkopšanas un iedzīvotāju ērtības viedokļa.
Ielu bruģēšana izvēlēta, jo izmaksu ziņā nepārsniedz ielu asfaltēšanas izmaksas, turklāt nākotnē bruģētajās ielās būs vieglāk veikt dažādus remontdarbus un pēc tiem ielu sakārtot.

Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
Atbilde: skaidrite
skaidrite
 - 2017-02-06 13:18
Septiņi, man arī kādreiz viss likās cerīgi. Bet esmu nodzīvojusi Siguldā pusi gadsimta, mani senči arī šeit ir nodzīvojuši savus mūžus, bet kaut kā neredzu, ka manā tiešā apkārtnē jelkas būtu palicis labāk - iela kā bija grantēta LPSR laikā, tā ir tagad; lampas uz ielas kā uzlika LPSR laikā tā ir tagad, tik spuldzes nomainīja; dzērāji kā staigā vasaras naktīs mieru traucējot tā staigā. jebkam kas tiek ierosināts šeit atrodas iebildumi. Man diemžēl ir izveidojusies faktos balstīta pārliecība, ka Administrācija atbalsta tad, ja pašiem tīk, citādi vari staigāt cik gribi, jautāt cik gribi, pamatota atteikuma nekad nav bijis.

vienkārš piemērs - daudz cepos par Siguldas ielu apgaismojumu, dome saka viss lieliski un atbilstoši standartiem, komentētāji sajūsmā par uzlabojumiem. Bet laikam es vienīgā saskatu atškirību starp ietvu un ielu apgaismojumu!? Standartiem atbilst arī veiktais bedrīšu remonts, bet vai tāpēc mums jābūt apmirinātiem ar ielu stāvokli???
Atbilde: skaidrite
skaidrite
 - 2017-02-06 13:26
Mīļie manis pēlēji, lūdzu kritiski izlasiet šo http://www.abc.lv/raksts/eksperts-nekvalitativs-ielu-apgaismojums-butiska-problema-celu-drosibai

es no sirds vēlu savam novadam atmest lepnību.
Atbilde: skaidrite
skaidrite
 - 2017-02-06 13:58
Cien. Administrācija! Bet kāpēc tieši Meldru un Doņu ielas ir jābruģē pirmās mūsu pilsētā. Ne tās ir vecākās ielas, ne noslogotākās, ne arī garākās; tās ved no nekurienes uz nekurieni un vēl igli var būt grantētas, ja sakārto caurtekas. Pēc kāda kritērija tika izvēlētas tieši šīs ielas?

Pateicoties GNP kādreiz tika noasfaltēta daļa Pumpura ielas.
Pateicoties mēram Puķītim un citiem deputātiem, tika noasfaltēta Aspazijas iela.
Pateicoties Īles kungam, tika likvidēta Ainas iela.
utt.

Pilsētā ir daudz iedzīvotāju, kas savā mūžā tā arī nesagaidīs uzlabojumus, jo nedzīvo kaimiņos "īstiem" cilvēkiem.

Atbilde: skaidrite
Administrācija
 - 2017-02-06 17:28
Labdien, Skaidrīte!

Siguldā ir vairākas ielas, kas nav caurbraucamas un kurām nav izbūvēti normatīvos aktos operatīvajam transportam paredzēti apgriešanās laukumi. Pašvaldība pakāpeniski atrisina šo situāciju, sākot ar necaurbraucamo Meldru un Doņu ielu pārbūvi. Izbūvējot caurtekas, šīs ielas kļūs caurbraucamas un palielināsies satiksmes intensitāte.

Šīs nav vienīgās ielas, kas tuvākajā laikā tiks bruģētas, – šogad plānots bruģēt arī daļu Jāņa Poruka ielas, savukārt nākošajā gadā vēl vairākas, tostarp, Kaijas ielu.

Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
Atbilde: skaidrite
Valentīns
 - 2017-02-10 20:53
Loģikas kļūda, skaidrīt! Būtu jāpamato, konkrēti kuras citas vietas sakārtot ir nepieciešamāk.
Ābeļdārza iedzīvotāja
 - 2017-03-01 19:41
Ielas ir vnk zem katras kritikas. Iebraucot Ābeļdārzā visi rupjie vārdi nāk prātā. Iebraukt iespējams tikai ar tanku, mašīnai šķiet visas detaļas piedzīvo šoku.

Šķiet Ābeļdārzs ir kkāds nolemto ciems, kur ikdienas spēlējam "krievu ruleti" ar automašīnu riepām! Policija ir bieži viesi.

Atgriežamies 18/19.gs. sākumā, kad ielas klāja grants segums it visur.

Palasot pirmsvēlēšanu tukšos solījumus - ir skaidrs viens, nekas nemainīsies! Nav ne ceļa, nav ne gaismas, nav ne ietvju - tad kāpēc mums ir jāmaksā nodokļi kā pilsētas centrā!??? Mainiet zonējumu - šobrīd Helmaņu iela ir vienā kategorijā ar Pils ielu, bet izpildījumā ir kā diena pret nakti.

Peltes, Ābeļdārzs, ZPS... kauns
Ābeļdārza iedzīvotāja
 - 2017-03-01 19:41
Ielas ir vnk zem katras kritikas. Iebraucot Ābeļdārzā visi rupjie vārdi nāk prātā. Iebraukt iespējams tikai ar tanku, mašīnai šķiet visas detaļas piedzīvo šoku.

Šķiet Ābeļdārzs ir kkāds nolemto ciems, kur ikdienas spēlējam "krievu ruleti" ar automašīnu riepām! Policija ir bieži viesi.

Atgriežamies 18/19.gs. sākumā, kad ielas klāja grants segums it visur.

Palasot pirmsvēlēšanu tukšos solījumus - ir skaidrs viens, nekas nemainīsies! Nav ne ceļa, nav ne gaismas, nav ne ietvju - tad kāpēc mums ir jāmaksā nodokļi kā pilsētas centrā!??? Mainiet zonējumu - šobrīd Helmaņu iela ir vienā kategorijā ar Pils ielu, bet izpildījumā ir kā diena pret nakti.

Peltes, Ābeļdārzs, ZPS... kauns
Atbilde: Ābeļdārza iedzīvotāja
Administrācija
 - 2017-03-02 08:36
Labdien, Ābeļdārza iedzīvotāja!

Šī brīža un tuvākās investīcijas Peltēs ir vērienīgākās pēdējās desmitgadēs.

Pirms diviem gadiem Siguldas novada pašvaldība uzsāka finansējuma piesaisti un projektēšanu, lai šogad varētu veikt Zinātnes ielas sakārtošanu – tas ir bijis ilgs un sarežģīts process, bet jau marta sākumā tiks uzsākta ielas rekonstrukcija, kas izmaksās teju miljonu eiro.

Domājot par Siguldas pagasta teritorijas attīstību, 2015./2016.gadā tika veikta nozīmīga bērnudārza „Saulīte” teritorijas labiekārtošana, ar šo investīciju noslēdzot bērnudārza vairāku gadu rekonstrukciju, kas izmaksāja vairāk nekā 0,7 miljonus eiro. Savukārt pērn telpu rekonstrukcija notika Siguldas pagasta Kultūras namā, kur mūsdienīgu telpu izbūvei tika ieguldīti turpat 0,3 miljoni eiro.

Lai mērķtiecīgi attīstītu Siguldas pagasta un Peltes ciema infrastruktūru, pašvaldība ņēmusi vērā gan iedzīvotāju izteiktos ierosinājumus, gan speciālistu norādes, kuru rezultātā izstrādāta satiksmes organizācijas shēma un infrastruktūras attīstības plāns, ko plānots ieviest līdz 2018.gadam, šim mērķim atvēlot vairākus miljonus eiro. Plāns paredz izbūvēt asfaltētu Helmaņa ielu līdz Jūdažu ielai. Šogad tiks veikti projektēšanas darbi Helmaņa ielas pārbūvei, kā arī apbraucamajam ceļam, kas savieno Dailes, Ābeļu, Pīlādžu un Avotu ielu. Lai uzlabotu transporta plūsmu Ābeļdārza teritorijā, tiks veikta Dailes, Ābeļu, Pīlādžu, Avotu un Pļavu ielas savienošana un Ābeļdārza ielu saguma atjaunošana, ko īstenosim pēc tam, kad centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu uzņēmums SIA „Saltavots” veiks ūdensvada izbūvi būvprojektā plānotajā ielu savienošanas teritorijā.

Peltes ciemā pagājušajā gadā veikta elektropiegādes līniju attīstība, nomainot atklātā tipa gaisa vadus uz iekārto kabeļu pārvadi, ir ierīkots ielu apgaismojums Graudu, Jasmīnu un Strauta ielā.

Lai arī teritorija gar valsts autoceļu A2 ir VAS „Latvijas Valsts ceļi” apsaimniekojamā teritorija, domājot par novada iedzīvotāju drošību, pašvaldība par saviem līdzekļiem plāno izstrādāt būvprojektu un izbūvēt gājēju ietvi paralēli valsts autoceļam posmā no Jūdažu līdz Zinātnes ielai. Gājēju ietves plānots izbūvēt arī Institūta un Mores ielā.

Savukārt VAS „Latvijas Valsts ceļi” ir izstrādāts būvprojekts autoceļa A2 un Zinātnes ielas krustojuma pārbūvei. Krustojuma pārbūvi, uzlabojot autosatiksmi un gājēju drošību, plānots veikt tuvākajā laikā, saskaņojot ar Zinātnes ielas pārbūves darbiem. Turpinot sakārtot autoceļu A2, pēc pašvaldības iniciatīvas 2018.gadā VAS „Latvijas Valsts ceļi” plāno izbūvēt gājēju pāreju autoceļa A2 krustojumā ar Pīlādžu un Nītaures ielu.

Atgādinām, ka kopš decembra Latvijā novērojami grantēto ielu un ceļu uzturēšanas darbiem nelabvēlīgi laikapstākļi. Atkušņa un nokrišņu laikā grants ceļu segas virskārta atkūst un grants segas konstrukcija pārmitrinās un tajā var sākt strauji veidoties defekti. Kamēr grants ceļa klātne nav pilnībā atkususi un ceļš nav apžuvis, bedrīšu veidošanos nav iespējams uzreiz novērst, jo, uzbraucot ar smago tehniku un greiderējot pārmitrināto ceļu, situāciju var tikai pasliktināt un pilnīgi sabojāt ceļu. Grants segumu iespējams greiderēt tikai tad, kad segums ir apžuvis. Visu novada grantēto ielu un ceļu uzturēšanas darbi tiks atsākti, iestājoties piemērotiem laikapstākļiem.

Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
Septiņi
 - 2017-03-02 09:32
Izlasīju Administrācijas komentāru - kaut viss izdotos! Nevajag ķert krenķi, ka daži sūdzas, tie, kas nesūdzas saprot, ka šie darbi, kas drīz sāksies, ir prasījuši pamatīgu iepriekšējo sagatavošanos. Pat, ja izpildītos tikai plāni attiecībā uz Helmaņa ielu - tas tāpat būtu gadsimta notikums. Asfaltēta iela LĪDZ JŪDAŽU IELAI Pa pļavu! Nu, common, priecājieties!
Atbilde: Septiņi
Ābeļdārza iedzīvotāja
 - 2017-03-02 19:27
K'āmōn, mēs priecājamies par uzlabojumiem!

Pretēji jūsu paustajam viedoklim, bez sūdzībām neviens uz Ābeļdārzu nebrauc - nedz greideris, nedz kaisītājs. Iedzīvotāji gaida, kad notiks brīnums - slidotava pati nokaisīsies ar granti... elektro bojājumi paši konstatēsies, Domes "informatīvais" tālrunis bez adresāta, utt. Sūdzās tie, kam rūp - nevis tie, kas saprot! Tieši ko saprot?

Cerēsim, ka viss šis Administrācijas atspogoļotais, tiešām tiks īstenots.
Zanciene
 - 2017-03-03 17:21
Cik patīkami! Siguldā sāk aizlāpīt bedrītes tieši CENTRĀ!Bāc, nu taču sāciet ar vistrakākajām ielām! Nu kā tad, centram jābūt ideālam, bet Helmaņu iela-pagaidīs. Tas nekas, ka tur ar katru dienu aizvien trakāka un trakāka situācija! Un nevajag atrunas-pārbūve, projekts... līdz tai pārbūvei nekas netiks darīts?!?
Atbilde: Zanciene
Zaķis
 - 2017-03-05 00:17
Kura vieta ir centrs?
Man centrs ir tur, kur esmu es... :D

Vai ir diskusijas, kurās piedalās pozitīvi cilvēki? Pēc komentāriem varētu padomāt, ka rakstītāji dzīvo kaut kādā elles priekškambarī.
Atbilde: Zanciene
Zanciene
 - 2017-03-06 09:18
Centrā-tieši Latkstīgalas ielā piektdien notika bedrīšu lāpīšana, kad ZPS un ābeļdārza iedzīvotāji var lidot pa gaisu, lai nokļūtu mājās! Nebūs nevienas pozitīvas diskusijas,kamēr pašvaldībai būs nospļauties uz saviem iedzīvotājiem....
Atbilde: Zanciene
Administrācija
 - 2017-03-06 09:37
Labdien, Zanciene!

Pagājušajā nedēļā bīstamo asfaltbedrīšu remontdarbi tika veikti gan Siguldā, gan Siguldas pagastā. Darbi tika veikti arī daļā no Institūta ielas. Tiklīdz iestāsies atbilstoši laika apstākļi (nebūs sniegs un gaisa temperatūra būs virs 0 grādiem), bīstamo asfaltbedrīšu darbi tiks turpināti arī Helmaņa un Institūta ielā.

Papildus informējam, ka tuvākajās dienās sāksies vērienīgi Zinātnes ielas pārbūves darbi, līdz ar to šobrīd aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un samazināt braukšanas ātrumu Zinātnes ielā.

Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
Atbilde: Zanciene
Ketija
 - 2017-03-06 11:58
Zanciene, ja Tu padomātu plašāk, saprastu, ka Lakstīgalas iela ved uz slimnīcu, poliklīniku un bērnudārzu. Satiksmes intensitāte no rītiem tur ir liela. Saprotu, arī Helmaņa iela ir Tev vitāli svarīga, jo tur dzīvot tieši Tu, bet ir taču prioritātes, piedevām šeit elementāri saprotamas.
Zanciene
 - 2017-03-06 13:01
Ketija! Tas viss saprotms-protams, svarīga iela, bet vai nebūtu jāsāk ar vistrakākajām, kuras VISPĀR vairs nav izbraucamas?! Arī pa Helmaņu ielu, Institūta ielu, Zinātnes ielu, Mores ielu tiek vestu bērni uz dārziņu... bet, lai nogādātu mazo PII iestādē, jālido pa gaisu...
Protams-prioriāte centrs, pārējais pagaidīs! Cik žēl, ka Sigulda ir tikai centrs...
Atbilde: Zanciene
Ketija
 - 2017-03-06 13:08
Es domāju, ka ir jāsāk ar ielām, kas ir vitāli svarīgas plašākam cilvēku lokam. Jā, arī pa Zinātnes ielu brauc uz dārziņu, bet ja jāizvērtē - viens dārziņš vai arī dārziņš, slimnīca un poliklīnika.. Tīri loģiski padomājot, saprotams, kas ir prioritāte. Nav runa par "centrs" un "necentrs", bet ielu noslogotību un to, cik daudz cilvēki to izmanto.
Atbilde: Zanciene
Zaķis
 - 2017-03-06 14:10
Slimnīca, poliklīnika - jebkurā vietā tās ir prioritātes. Te kaut kur bija rakstīts, ka Helmaņa iela tiks pamatīgi pārbūvēta. Zancien - tā taču ir laba ziņa! Nez vai vajag kaut ko darīt pirms pārbūves? Papētīju karti - iedzīvotājiem pie Helmaņa ielas, ja nu tā tiešām sastāv tikai no bedrēm, ir iespējams pārvietoties pa citām mazām ieliņām. Pie slimnīcas tiek tikai pa vienu ielu. Nav salīdzināmas lietas
Atbilde: Zanciene
Zaķis
 - 2017-03-06 14:19
man draudzene bija atskrējusi un smējās, ka tās bedres, kuras ziemā izsistas asfaltā, tagad ber ciet pagaidu variantā. Čierītī viss kā parasti - kad sākas silts laiks, tad arī ber. Vecome pat teica, ka tas agrais pavasaris patīkot, jo visam varot ar savām acīm izsekot - gājēji lēni un braucēji arī. Bet viņa jau tāda pozitīvā vecīte! Cep bulciņas speciāli, lai sētas bērniem var iedot! :))
Atbilde: Zanciene
Ābeļdārza iedzīvotāja
 - 2017-03-12 11:04
@zakis

Pa kurām vēl ielām tieši "blakus" ir iespējams pārvietoties?! Hmm... viss tas ir pareizi, ko saki - slimnīca, utt., bet šķiet nēsi bijis superciemā "Peltes", ka veic šādus salīdzinājumus.
Atbilde: Zanciene
Ābeļdārza iedzīvotāja
 - 2017-03-12 11:15
@Ketija

Welcom to "Peltes" atbrauc ciemos :).

Neesmu redzējusi līdzīga stāvokļa - ekvivalentas ielas citur Siguldā.
Labs salīdzinājums noslogojumam- padalīsies ar algoritmu, m'?

Tas, ko raksta Administrācija - ir plāns, kas tiešām izklaisās lieliski... Bet tiks izstrādāts plāns "2018.gadā", protams infrastruktūras plānošana aizņem laiku, zinu un piekrītu... tik šādus apgalvojumus dzirdu jau kopš 2005.gada, kad tika ierīkoti gāzes cauruļvadi ciematā un tam ieguļošajās teritorijās, bet tie bija tikai skaļi "priekšvēlēšanu saukļi".

Priecāsimies, kad ceļu segumu greideris parādīsies vairāk kā 2 reizes sezonā un ne pēc ierakstiem portālā. Tad, kad ceļu uzturētāja, domes atbildīgās personas kontakti būs atrodami Siguldas mājas lapā, piem. caur 1188.

Esam pacietīgi, bet skeptiski un nepriecājamies pirms redzam rezultātu.
Atbilde: Zanciene
Ketija
 - 2017-03-12 15:53
Ābeļdārza iedzīvotāja - paldies par "welcom", bet ciemos nebraukšu. Peltēs esmu biežs viesis, zinu situāciju. Bet sekoju līdzi informācijai un zinu arī to, ka, piemēram, Zinātnes ielā darbi uzsāksies jau nākamnedēļ.
Un mans algoritms saistībā ar ceļu noslogojumu ir loģiskā domāšana - iela, kas ved uz slimnīcu + poliklīniku + bērnudārzu manā saprašanā ir noslogotāka nekā iela, kas ved uz vienu bērnudārzu.
Man gribētos dzīvot vidē, kur cilvēki spēj arī priecāties un novērtēt. Pēdējā laikā tas, ko dzirdu no līdzcilvēkiem, atklāj skumjo patiesību par mūsu sabiedrību kopumā- mēs mākam tikai prasīt.
Atbilde: Zanciene
Zaķis
 - 2017-03-12 18:05
Nupat izbraukāju savējos Rīgā. Mazās ieliņas kā pēc ziemas. Tās ir tādas pirmās pēckara dzīvokļu mājas rindās. Ielas jābrauc lēni. Tur pārsvarā dzīvo penši. Un izskatās apmierināti. Skatās uz dzīvi saprotoši. Siguldā esmu braukusi pa vienu ielu, kas tiešām ir bēdīga - Zinātnes, bet arī pa to var izlīkumot normālā ātrumā netrāpot bedrēs. Izskatījās, ka remontēs. Ko var ņemties! Ja paies pavasaris un nenogreiderēs - cepieties, bet ne jau tagad, tikko sniegs pazudis!
Atbilde: Zanciene
Ābeļdārza iedzīvotāja
 - 2017-03-12 20:08
Ketija, tā viena iela, kas ved uz slimnīcu - vēlos atgādināt, ka tā nav slimnīca, bet rehab.centrs, poliklīniku nesalīdzini ar ciematu, bērnudārzs ir arī Peltēs un piebraukt iespējams no 2 pusēm, atšķirībā no Ābeļdārza. Nesalīdzini to, kas nav salīdzināms, turklāt nu 5 centra bedres ir svarīgākas par visu pārējo Siguldu.
Zaķis
 - 2017-03-12 18:16
Aizmirsu pateikt - braucu ar savu mazmašīnīti pa to Zin.ielu, viena čība ar melnu džipu panesās garām tā, ka izsita no bedres pamatīgu asfalta gabalu, gandrīz pa manējo trāpīja. Izskatījās, ka pat nepamanīja, mans autiņš laikam par mazu. Vai te pieņemts ņerkstēt, ka kaut kas nepatīk, bet neredzēt, ka paši vainīgi? Tā ir arī ar grants ielām - jo nenormālāk tās čības uzvedas, jo ātrāk pavasarī ielas neizbraucamas. To uzburbušo segumu pēc ziemas pavisam viegli saņurcīt. Pietiek daži džipi dienā nepiemērotā ātrumā - risas, veļasdēļi pa visu brauktuvi! Vajag pavērot pašiem savu braukšanas stilu!
Atbilde: Zaķis
Ābeļdārza iedzīvotāja
 - 2017-03-12 19:23
Jums vajadzētu nomainīt lietotājv. uz Minhauzens :D izklausās neticam, lai neteiktu meli. Neticu, ka kāds "Peltēs" ir spējīgs pārvietoties ar ātrumu virs 20 km/h. Tad vai nu viņa auto ir tik "teicamā" tehniskajā stāvoklī, ka vairs nav ko īsti zaudēt vai arī Jūs esat viens no tiem prasmīgajiem "lauku svētdienas braucējiem", ka est izraisījis šādu situāciju uz ceļa, tā teikt satiksmes bieds.

Par grants ceļiem - pēc jūsu "ielu speciālista" paustā viedokļa vara secināt, ka jums pāri nodarījusi kāda daiļā dzimuma pārstāve. Varbūt jums "čībim" jāatbrauc uz Ābeļdārzu pamērīt bedres, jo varbūt atbilstam visiem bedru standartiem :).

Mērfija likums māca, kas citus par ceļu bojātājiem dēvē - pats bedrē iebrauc! :D

P.S. Ja par ielu, tai skaitā grants segumiem rūpējas periodiski šādi pārsteigumi nav. 2 reiz gadā nogridarējot vai noplanējot ceļa segumu nevaram sagaidīt apmierinošu stāvokli rudens/pavasara sezonā. Šis ir jādara plānveidīgi un respektējot iedzīvotājus.
Atbilde: Zaķis
Zaķis
 - 2017-03-12 20:29
Tu tiešām esi nīgra! To nevar tā viegli labot, bet ir vērts! Domāju, ka, ja ceļus savedīs kārtībā, atradīsi citus nīgruma iemeslus.
Bet dzīve ir skaista, tik vajag pacelt acis mazliet augstāk par bedres malu. Es apmaiņai varētu apņemties atmest to "čību" padarīšanu, lai katrs brauc kā viņam patīk! Tu mani nesauc par meli, un es Tevi negodāšu par nīgru! Vienojamies? Jo īstenībā meklēju domubiedrus, gribu saprast kādi cilvēki Siguldā dzīvo.. Bet izskatās, ka vienoties var tikai par to, kas nepatīk, nevis par to, kas patīk! Žēl!
Atbilde: Zaķis
Ābeļdārza iedzīvotāja
 - 2017-03-12 20:42
@Zakis,
:D ne to domu biedru grupu esi izvēlējies.

Siguldieši nav nīgri - viņi ir viesmīlīgi un laipni, līdz brīdim- kad ciemiņi atsakās braukt ciemos, jo ceļš ir trakāks kā laukos un viņiem ir žēl savu auto. Ar kājām viņi arī te negrib nākt. Ko darīt - klusēt un gaidīt vai tomēr cerēt, ka sadzirdēs un plānojot tekošā gada ceļu uzturēšanu tomēr ņems un paši atbrauks periodiski pārbaudīt ceļu stāvokli.
Atbilde: Zaķis
Zaķis
 - 2017-03-12 21:04
Varētu jau uzdot jautājumus, kas mani interesē, bet to gan jau pamanīju, ka vienojošais ir tas, kas nepatīk. Ja uzdošu jautājumus par baseinu, upi, peldētavu, tusiņu vietām, tāpat te labas lietas neteiksiet. Mēģinu saprast ņerkstēšanas iemeslus, kas man kā rīdziniecei liekas tik nenozīmīgi.. Mums trakāk bija ļoti izteiktā divu nacionalitāšu problēma. Tā patiesi IR problēma! Bet te - visskaistākā pilsēta, visvairāk bērnu ratiņi, slēpo, velo, skrien, kino, visu ko būvē. Buss Siguldieši brauc! - kaut ko tādu izdomāt! Tikko piedeklarēšos - paņemšu ID karti. Izmantošu VISUS tās labumus! Sāku jau sajusties kā siguldiete!
Ābeļdārza iedzīvotāja
 - 2017-03-12 19:41
Lai uzlabotu grants ielu seguma stāvokli, jāizvērtē ielu noslogojums. Ja ceļa segums tiek "ielaists" - ar ielu planēšanu vien nepietiek, ir nepieciešams papildus seguma uzklāšana.

@Ketijai ir zināms algoritms ielu noslodzes un satiksmes intensitātes aprēķināšanai, viņa varētu palīdzēt izrēķināt, cik tad pieži un kādas ielas prioritāri apsekojamas :).
Atbilde: Ābeļdārza iedzīvotāja
Ketija
 - 2017-03-12 19:56
Jau minēju - "Un mans algoritms saistībā ar ceļu noslogojumu ir loģiskā domāšana - iela, kas ved uz slimnīcu + poliklīniku + bērnudārzu manā saprašanā ir noslogotāka nekā iela, kas ved uz vienu bērnudārzu."
Ābeļdārza iedzīvotāja, vai pati maz atceraties, par ko šobrīd te kariķējat un ironizējat? Ja par Zinātnes ielu, tad te lasāmviela vakaram: https://www.sigulda.lv/public/lat/jaunumi/13405/
Atbilde: Ābeļdārza iedzīvotāja
Zaķis
 - 2017-03-12 20:16
A - Tu, Ābeļdārziete - lasi arī? Ja es braucu uz 30 km stundā, tad čība panesās garām ātrāk, tas tā kā loģiski.. :)) Ja kāds šo slapjo granti tagad greiderētu, braucot ar to smago tehniku pa mīkstajiem ceļiem, tad gan es teiktu, ka kaut kas greizi. Agrāk šādos laika apstākļos esot bijuši ne tikai ātruma ierobežojumi, bet arī smaguma ierobežojumi. Tagad katru bērnu pie PI durvīm pieved, kaut dzīvo kvartālu tālāk. Dzirdēju, ka te parādoties "sastrēgumi", patiešām jautri. Vajag laiciņu Rīgā padzīvot, tad pratīsi novērtēt Siguldu un tās ceļus pavasarī! Atskaitot dažas vietas - ir normas robežās!
Atbilde: Ābeļdārza iedzīvotāja
Ābeļdārza iedzīvotāja
 - 2017-03-12 20:20
@Ketja,
Dārgā, nelasi starp rindiņām! :)
Man šķiet jums pietrūkst kompetences, lai mērītu noslogojumu jebkam. Kā jau iepriekš rakstīju - nekoncrējaties uz vienu Zinātnes ielu. Jūsu zināšanai Zinātnes ielu neklāj grants segums.
Ja šeit rakstītajā saskatat ironiju, tas ir veids kā uztverat informāciju. Nevajag koncentrēties tikai uz sevi, izlasiet kārtīgi visu pieejamo informāciju. Lai veicas!
Atbilde: Ābeļdārza iedzīvotāja
Ābeļdārza iedzīvotāja
 - 2017-03-12 20:30
@Zaki,
Lasi kā gribi, savus 30 biji aizmirsis pieminēt - pieņēmu, ka biji apstājies :).

Neiet runa par ceļu planēšanu gruntij esot pašreizējos apstākļos. A - tu lasi, ko raksta vai tikai komentē? Runa iet par plānveidīgu ceļu seguma apsaimniekošanu gan pilsētas, gan lauku teritorijā.
Atbilde: Ābeļdārza iedzīvotāja
Zaķis
 - 2017-03-12 20:48
Tev tomēr ir arī humora izjūta! :)) Es nestāvu, ja varu braukt, arī Zinātnes iela IR izbraucama, bet ar prātu!
Atbilde: Ābeļdārza iedzīvotāja
Ketija
 - 2017-03-13 08:19
Ābeļdārza iedzīvotāja - ceļu būvnieks neesmu, tas tiesa. Taču man pietiek kompetences nošķirt to, par ko ir vērts sūdzēties vai izteikt savus ierosinājumus (atbilstošās instancēs, ne internetā), izvērtējot, kā situācija radusies (šajā gadījumā - Jūsu iebildumi par grantētajām ielām - neņemat vērā šo ziemu, kurā, kā zinātāji runā, zeme esot atlaidusies un atkal sasalusi piecas (!!) reizes, nelabvēlīgi ietekmējot laikapstākļus, turklāt - ir tikai marts, sniegs vēl nav nokusis, līdz ar to ir skaidrs, ka līdz greiderēšanas darbiem visā pilsētā ir vēl jāpagaida), kā arī man pietiek kompetences izvēlēties atbilstošas uzrunas man nepazīstamiem cilvēkiem interneta vidē bez "dārgā", "welkom" un, ja izvēlaties lietot uzrunu "jūs", pareizi būtu to rakstīt ar lielo burtu. Lai veicas Jums - nošķirt Jūsu kompetenci no citu cilvēku atbildības un darba, kā arī nebūt tik familiārai - nekad nezināt, ar ko diskutējat interneta vidē.
Atbilde: Ābeļdārza iedzīvotāja
Administrācija
 - 2017-03-13 11:13
Labdien, Ābeļdārza iedzīvotāja!

Siguldas novada, tai skaitā Siguldas pilsētas un Siguldas pagasta, ielas un ceļi tiek apsaimniekoti plānveidīgi pieejamā finansējuma ietvaros.
Ielu greiderēšana notiek vadoties no ielu stāvokļa un laikapstākļiem.
Visu Siguldas novada pašvaldības darbinieku kontaktinformācija pieejama mājaslapas www.sigulda.lv sadaļā „Pašvaldība” - „Kontaktinformācija”. Turklāt iedzīvotājiem pieejams arī pašvaldības informatīvais bezmaksas tālrunis 80000388.

Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
Septiņi
 - 2017-03-12 20:44
Pietiek paņemt brīvdienu un ielu tēma atkal izplūdusi. :D Nīgri, meļi, Minhauzeni, čības...

Apsveicami - Zinātnes ielā sākušies darbi! Galveno ielu bedres asfaltā aizbērtas, greideri varēs darboties, kad nožūs, tagad šīm ielām greideris tuvumā nedrīkst rādīties. Viss notiek! Ko var cepties! Kad izlasīju plānu par Helmaņa ielu - tas ir patiešām vareni! Liela mērķa vārdā taču var mazliet paciesties? Kā ģimenē - gribi Maldivu salas, nebrauc tajā gadā uz Barselonu...
Zaķis
 - 2017-03-12 21:17
Kamēr rakstīju - man pieleca! Sigulda ir neliela pilsēta, kur visos stūros kaut ko būvē, tāpēc var rasties sajūta, ka dzīvo būvlaukumā un tāpēc arī cepaties! Baseins, kultūras nams, daudz ielas dažādās būvniecības stadijās - un tas viss ļoti koncentrēti. Bet vajag mazliet pasapņot un iztēloties, kā izskatīsies pēc dažiem gadiem. Es sākumā iztēlojos un pēc tam izdomāju, ka gribu te dzīvot! Ļoti gribu pirmo pavasari ievu pilsētā, visus tos končus pilsdrupās, un nopirkšu riteni - zinu, ka var izbraukāt jebkur! Un nākošziem - slēpošu Fišertrasē (vai kā tur sauca)

Pasākumi

       Jūlijs 2020       
1 2 3 4 5
678910 11 12
13 141516 17 18 19
20212223 24 25 26
2728293031