Svētdiena, 22. septembris
Šodien sveicam: Māris, Mārica, Maigurs
Laika ziņas: Sigulda +7.9℃, Z vējš 3.7 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Diskusijas

Tēmu saraksts

Sigulda ‐ Latvijas dabas pērle
skaidrite
2015-09-02
Zaļākā pilsēta pasaulē - Oslo, Norvēģija. Jau daudzus gadus ilgtspējīga vides aizsardzība ir viens no šīs pilsētas galvenajiem mērķiem. Speciāla valdības izveidota komiteja aktīvi aizsargā savvaļas teritorijas no apbūves, tādējādi samazinot oglekļa pēdas nospiedumu.

Kā Siguldai veicas ar savas vīzijas īstenošanu?

Jānis Zilvers
 - 2015-09-02 17:07
Siguldas novadā jau no tā izveidošanas 2003. gadā pašvaldība rūpējas par ilgtspējīgu vides aizsardzību. Siguldas centralizēto siltumapgādi 80% apmērā nodrošina atjaunojamais energoresurss - šķelda, pārējo videi draudzīgākais fosilais kurināmais – dabasgāze. Pašvaldības objekti Allažos – skola, Tautas nams, Pagasta pārvalde un pirmskolas izglītības iestāde. apkurē izmanto koksnes granulas. Jūdažu sabiedriskā centra apkuri nodrošina zemes siltums.
Siguldas novada Siguldas novada Teritorijas plānojums 2012.–2024.gadam saglabā jau iepriekšējā plānojumā iestrādātos lauku teritoriju sadalīšanas principus, kas nepieļauj blīvi apbūvētu platību veidošanu ārpus ciematiem. Plānojumā paredzētas arī vairākas Ainavu aizsardzības teritorijas, lai nodrošinātu Latvijas lauku dabiskās ainavas saglabāšanu.
Tāpat Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi nosaka ļoti daudzas prasības, kas nodrošina mūsu novada zaļo rotu. Šos procesus papildus Būvvaldei pārrauga arī Siguldas pilsētvides un ainavu valde un Apstādījumu aizsardzības komisija.
Atbilde: Jānis Zilvers
skaidrite
 - 2015-09-03 15:18
kā ir ar novada zaļo rotu? cik koku nozāģēts un cik atpakaļ iestādīts kopš 2003.gada?
Atbilde: Jānis Zilvers
Lulu
 - 2015-09-05 18:52
Labdien! Paldies par Jūsu darbu un centību mūsu pilsētu padarīt sakoptu, acij tīkamu! Ciemiņi un mēs siguldieši to novērtējam! Protams, paliek vandāļi, kas nevēlas šo skaistumu cienīt un saglabāt...
Mani gan mazliet mulsina bagātīgā koku izzāģēšana b-dārza "Saulīte" teritorijā. Lasīju, ka tur notiek teritorijas labiekārtošana. Tas labi, bet kā jutīsies bērni šajos tukšajos klajumos nākamās vasaras saulē!? Kāds liels koks, kas dod ēnu, jau nespēs izaugt līdz vasarai!?
Atbilde: Jānis Zilvers
Administrācija
 - 2015-09-07 10:53
Labdien!
Pašvaldības speciālisti informē, ka bērnudārza „Saulīte” teritorijas labiekārtošanas laikā tika izvērtēts teritorijā esošo koku stāvoklis. Daudziem kokiem iepriekšējos gados nebija veikta regulāra vainagu kopšana, vainagzaru saīsināšana vai pareiza stumbra izveidošana. Kokiem izveidojušies vairāki stumbri, kas, vainagam pieaugot, var šķelties un lūzt. Uzturēšanās zem šadiem kokiem var būt bīstama bērnu drošībai. Darba gaitā veikta koku stāvokļa izvērtēšana, pieaicinot dendrologus. Pēc koku apsekošanas tika veikta bīstamo koku nozāģēšana. Projekta realizācijas laikā paredzēta stādījumu atjaunošana un papildināšana ar ātri augošiem un kvalitatīviem augu stādījumiem.

Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
Administrācija
 - 2015-09-04 09:06
Labdien!

Galvenā dārzkopības speciāliste skaidro, ka primāri tiek izcirsti koki – sējeņi (koki, kas nav speciāli stādīti), kas traucē ielu malu un grāvju kopšanu. Koku alejās vai stādījumu vietās kokus zāģē tikai tad, ja tie ir bīstami vai bojāti. Gadā tiek nozāģēti apmēram 100 bīstamie koki, dažādu projektu ietvaros apmēram tāds pats koku skaits tiek sastādīts atpakaļ vietās, kuras tam ir piemērotas. Priekšroka tiek dota dekoratīvo krūmu stādīšanai un papildināšanai parkos, jo citviet daudzi koki neizaug – tie tiek nolauzti vai traumēti.

Ar cieņu
www.sigulda.lv administrācija
Atbilde: Administrācija
skaidrite
 - 2015-09-22 11:25
nozāģējot vienu koku un atstādot atpakaļ krūmus, skābekļa daudzums pilsētā strauji krītas. vēl jāņem vērā no jauna uzbūvēto objektu un papildu piesaistītā autotransporta CO izmeši, kas prasa papildu kokus tā apsorbēšanai. Vai domes speciālisti ir ko dzirdējuši par koku saražoto skābekļa daudzumu? vai plānojot katru jaunu objektu tiek veikti atbilstoši aprēķini, lai Siguldu nepārvērstu par smacīgu ciemu ar krāšņām dobēm?
Atbilde: Administrācija
akrastins
 - 2015-10-09 23:08
Pie katras "kopšanas" par 10% mazāk, jo atpakaļ iestāda tikai apmēram tikpat (lasiet - mazāk) un tad parēķiniet, kāda Sigulda izskatīsies pēc 20 gadiem. Un kā ar parka likvidēšanu centrā? Arī "ļoti bīstams"? Un tad vēl citas zaļās zonas, kuras pilsētā pārplānotas "attīstībai". Ceļā uz pievilcīgas un zaļas pilsētas tēla zaudēšanu. Žēl ka tā.
Māris
 - 2015-09-06 00:54
Cūcība!
Šodien konstatēju, ka uzsākot sporta kompleksa būvdarbus, iznīcināts lielais skaistais āra bērzs pie pilsētas vidusskolas sporta laukuma. Sākumā bija redzams, ka uz liepām ielas malā un citiem kokiem ir atzīmes ar sarkanu krāsu, tātad paredzēti nozāģēšanai, nopriecājos, ka bērzam atzīmes nav, tātad paliek, nu loģiski, tādu skaistuli nevar aiztikt.
Šis bērzs man ir faktiski vienīga liecība par manām gaitām šajā skolā, pārējais viss ir mainījies. Viņam vēl agrāk bija liels sānu zars uz kura mēr rāpāmies augšā, to nozāģēja, nu labi, varbūt vainaga simetrijas dēļ.
Ir tikai daži būvlaukumi redzēti, kur pasargā vecos kokus, apliekot ar dēļiem, lai nesabojātu zarus. Tagad jau vairs nemāk kulturāli būvēt, pasargājot dabu un vecos koku stādījumus, ko Siguldā it īpaši vajadzētu. Protams, būs viedoklis, ka visu apzaļumos, taču veca koka skaistums nav salīdzināms ar tām nīkuļojošajām maikstēm,kuras iebaksta pēc būves pabeigšanas.
Meklēju internetā baseina plānu vai vizualizāciju- faktiski nekā nav. Projektētājam-firmai Monum ir attēls, tajā attēlā, starp citu, tieši Kronvalda ielas pusē pie ēkas ir liels koks, biju cerējis, ka tas ir skaistulis bērzs......
Atbilde: Māris
Administrācija
 - 2015-09-07 10:49
Labdien!

Pašvaldības speciālisti informē, ka saskaņā ar būvprojektu A.Kronvalda ielas 7 teritorijā tiek izzāģēti bojātie un būvprojekta realizēšanai traucējošie koki. Projektā ieplānota koku stādījumu atjaunošana tiem piemērotās vietās. Stādījumi tiks atjaunoti ar augstvērtīgu sugu, dižstādu kvalitātei atbilstošiem augu stādījumiem.

Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
lakshmi
 - 2015-09-09 22:08
Es arī nespēju saprast, kādēl liepas, kuras tika stādītas ielu malās un veido skaistas alejas, vairs netiek koptas, nav apgriezti zari un veidots vainags. Braucu pa Pulkv. Briežu ielu no viena gala līdz otram un, nerunājot jau par to,ka vienotais apzaļojums ir izrobots, dažviet citas sugas iestādītas, bet daudzas liepas ir nekoptas. Kārtīgi apskatīju katru koku mazajā gabaliņā no Lauktehnikas līdz šosejai un liepas skaistas, veselas, bet vainags pāraudzis. Vai tad atkal jāgaida, kad būs jānozāģē? Pēc tam daudzviet atklājas neglīta ainava ar nekoptām, pamestām ēkām. Drīzāk jāievieš skolās Putnu dienu atzīmēšana ar putnu būrīšu pagatavošanu un uzlikšanu, kā tas bija pirms daudziem gadiem Siguldas skolās. Jādomā par vides saglabāšanu, nevis izjaukšanu un pārveidošanu.
Atbilde: lakshmi
Administrācija
 - 2015-09-10 15:31
Labdien!

Galvenā dārzkopības speciāliste skaidro, ka daudzas teritorijas, ko savulaik apsaimniekoja un kopa pašvaldības pārziņā esošie komunālie dienesti, zemes reformas gaitā tika sadalītas un šobrīd ir privātīpašums. Stādījumu kopšanu pašvaldībai piederošajās teritorijās vai to piegulošajās joslās kopj un uztur pašvaldības atbildīgie dienesti. Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem „Siguldas novada teritorijas un tajā esošo ēku, būvju, apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”, stādījumu kopšana un uzturēšana jāveic teritorijas īpašniekam vai apsaimniekotājam. Teritorijas īpašniekam vai apsaimniekotājam jāizvērtē esošo apstādījumu stāvoklis un nepieciešamie darbi. Lai izvairītos no situācijām, kad koki apgriešanas rezultātā tiek bojāti, koku vainagu veidošanu vai nozāģēšanu drīkst veikt tikai pēc saskaņošanas ar pašvaldību.
Savukārt Putnu dienas Siguldas skolās jau tiek atzīmētas un katru pavasari Siguldas novada parkos tiek izvietoti jauni putnu būri.

Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
lakshmi
 - 2015-09-11 23:22
Zālāji pie brauktuves malas, kuros aug stādīti, bet jau desmit gadus nekopti koki ir publiski lietojama pilsētai piederoša teritorija, tādēļ par tiem jārūpējas pilsētas atbildīgajiem darbiniekiem. Nozāģēt var ātri, bet ar stādīšanu vietā nesokas. Koki "izdzer" lieko ūdeni, kas uzkrājas tajās brauktuvju malās, kur likvidēti grāvji. Tos nozāģējot, lietus laikā veidojas milzīgas peļķes. Tādēļ vietā jāiestāda tādi pat normāli koki ar lielu sakņu sistēmu.
Ketija
 - 2015-09-23 09:30
Cilvēki, par ko cepiens?
Sigulda un novads ir viena no zaļākajām pilsētām Latvijā! Teju puse novada sastāv no meža + mums ir purvs, kas ir liels CO2 absorbents. Par kādu smogu var būt runa - neesam taču Ņujorka, cik pilnīga bezvēja dienas mēs piedzīvojam? Siguldai smogs un smacīgums nedraud nekādā gadījumā, jo vienmēr ir neliels vējš. Latvijā vispār nekustīgas gaisa masas ir ārkārtīgi reta parādība.
Labāk padomāsim par atkritumu šķirošanu, veselīgu ēšanu, vingrošanu no rītiem :) tādējādi uzlabojot veselību un izvēdinot galvu, nenāks prātā dumjas domas par kašķiem nevietā.
Atbilde: Ketija
skaidrite
 - 2015-09-28 14:17
Ketij, nu kā gan Mores un Jūdažu meži un purvi varētu uzlabot gaisa kvalitāti pie Siguldas skolām vai stacijas?

Kāpēc siguldieši ir tik lepni, ka nemācās no citu kļūdām? Kāpēc darīt tikai to, uz ko aicina vietējie? Kāpēc mēs nespējam aizgūt gudrības no citiem?
Atbilde: Ketija
Ketija
 - 2015-09-28 17:14
Skaidrite - un, Tavuprāt, purvs tikai piecu metru rādiusā skābekli ražo? Un kas rada slikto gaisu ap skolām? :)))
Atkārtojos - mēs neesam metropole un šobrīd problēma tiek meklēta tur, kur tā absolūti nav un nav pat iespējama. Smogs Siguldā - šī ir laba anekdote.
Atbilde: Ketija
akrastins
 - 2015-10-09 23:15
Es gan ieteiktu padomāt par visu - arī par parku saglabāšanu pašreizējā apjomā. Kāpēc mazāk būs labāk? Var taču būvēties otrpus A2 šosejai, kur gana daudz pliku zemju. Protams, neaizmirstot pat jaunu parku ierīkošanu starp jaunajām apbūves teritorijām.
skaidrite
 - 2015-11-11 12:25
kas ir lētāk un videi draudzīgāk - sagrābt lapas ar grābekli un nodedzināt VAI sapūst tās kaudzēs ar iekšdedzes dzinēju darbināmiem pūtējiem, tad vēst ar traktoriem un savākšanas laukumu Siguldā, no kura tālāk vest tās uz Getliņiem Rīgā ar kravas auto?
Atbilde: skaidrite
Administrācija
 - 2015-11-12 09:22
Labdien!

Pašvaldības speciālisti informē, ka daudzās pilsētās lapas dedzināt ir aizliegts, jo dūmi piesārņo gaisu un rada smogu. Tāpēc pašvaldība ir uzsākusi izpēti par kompostēšanas laukuma izveidi, cerot to izveidot jau tuvākajos gados, tādējādi atrisinot problēmas ar „zaļo” atkritumu un pārtikas atkritumu utilizēšanu.

Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
Atbilde: skaidrite
skaidrite
 - 2015-11-17 14:04
Administrācijai>
kā vienmēr atbilde izklausās rosīga, bet nav skadrs ko darīt tagad un tūlīt?
un ko iesākt ar slimo kastaņu lapām, kuras visi dabas speciālisti iesaka dedzināt nekavējoties pēc to nobiršanas?
un ko darīt ar ozolu lapām, kuras nesadalās komposta kaudzēs?
Atbilde: skaidrite
skaidrite
 - 2015-11-20 10:26
Šis tas pārdomām > LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes Vides zinātnes nodaļas vadītājs profesors Māris Kļaviņš: “Ir rēķinātas gaisa piesārņojuma bilances, un tas emisiju daudzums gaisā, kas rodas, cilvēkiem dedzinot atkritumus, ir ļoti nenozīmīgs, salīdzinot, piemēram, ar autotransporta vai apkures radītajām emisijām."

Atbilde: skaidrite
skaidrite
 - 2015-11-20 10:27
Var arī tā, viss atkarīgs no attieksmes pret iedzīvotāju
http://www.ventspils.lv/lat/pilseta/29548-ventspils-pilsetas-pasvaldiba-palidz-iedzivotajiem-savakt-lapas
Atbilde: skaidrite
Ketija
 - 2015-11-20 11:19
Labs, Skaidrīt, ka Tu jūsmo par to, ka Ventspils 2012. gadā palīdzējusi savākt atkritumus, nemaz nemanot, ka Siguldā šāda akcija notiek katru gadu. Vien jāsamaksā viens eiro par maisu, kas nosedz lapu transportēšanas izmaksas. Tik ļoti gribas lapas kurināt? Man personīgi riebjas, ja svētdienas rītā kaimiņš nodomājis piekūpināt pusi pilsētas tikai tāpēc, ka viņam grūti saorganizēt lapu izvešanu ar "Jumi".
skaidrite
 - 2016-06-08 11:12
KOKI ZEM ELEKTRĪBAS VADIEM
Aizsargjoslu likuma 61.pants
(5) Elektrisko tīklu gaisvadu līniju aizsargjoslās apzāģē augošu koku zarus vai vainagus, lai nepieļautu šo koku vai zaru UZKRIŠANU uz līnijas, un izcērt tikai tos kokus, kuri var apdraudēt objektu. Par potenciāli apdraudošiem kokiem uzskatāmi koki, kuri atrodas līniju aizsargjoslās un kuri ir augstāki par attālumu no koka sakņu kakla līdz gaisvadu līnijas malējam vadam, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:
1) koki ir pastāvīgi novirzījušies no vertikālās ass uz gaisvadu līniju pusi vairāk par 15 grādiem;
2) koki ir ar redzamām trupes pazīmēm;
3) LAPU koka stumbra diametrs 1,3 metru augstumā virs sakņu kakla ir mazāks par 1/100 no koka augstuma;
5) LAPU kokiem ir nesimetrisks vainags (lielākā daļa zaru aug virzienā uz vadiem) vai mehāniski bojāta sakņu sistēma;
6) LAPU koku attālums no zaru galiem līdz malējam vadam līnijās, kuru spriegums nepārsniedz 1 kilovoltu, ir mazāks par 4 metriem;Laurinjsh
 - 2016-06-09 16:19
redzēsim cik zaļi paliksim, kas sāks gāzt bērzu birzi gar sliedēm un būvēt monstru, kuram īsti neatceros notikušu publisko apspriešanu Nr.:2
Atbilde: Laurinjsh
Administrācija
 - 2016-06-10 08:13
Labrīt, Laurinjsh!

Bažas par bērzu birzs („Gagarina birzs”) izciršanu paredzamās apbūves sakarā nav pamatotas, jo apbūve paredzēta Ausekļa ielā 2, nevis teritorijā „Gagarina birzs”.

Siguldas novada Būvvaldes speciālisti atgādina, ka pirmā publiskā apspriešana saskaņā ar 2014.gada 13.augusta Siguldas novada Domes lēmumu „Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” notika no 2014.gada 25.augusta līdz 2014.gada 15.septembrim, kuras ietvaros 2014.gada 11.septembrī notika detālplānojuma grozījumu publiskās apspriešanas sapulce. Savukārt otrā publiskā apspriešana notika no 2014.gada 21.novembra līdz 12.decembrim. 2014.gada 11.decembrī notika detālplānojuma grozījumu publiskās apspriešanas sapulce.

Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
lakshmi
 - 2016-11-29 15:24
Ļoti gribētos, lai Siguldā domātu par dabas aizsardzību. Kokus gāž uz nebēdu gan pilsētā, gan Gaujas senlejā. Neprofesionāli darbinieki pat nepasaka paldies iedzīvotājiem par vides saglabāšanas ieteikumiem, bet neadekvāti atrunājas par "nekvalitatīviem un mūsdienīgiem" kokiem. Padomājiet, kā var būt " nekvalitatīvs un mūsdienīgs" koks? Vai tādi izteikumi nāk no "profesionālu" dendrologu mutes? Kas viņiem to mācijis un kur viņi ieguvuši profesijas diplomu? Izklausās, ka tikai no kaut kādas savas pieredzes vadījušies. Ja tagad to bērni vēl dzirdēs! Nekvalitatīva var būt tikai koksne, kura rodas koku apstrādājot. Šodien "mūsdienīgs" rīt vairs nav.Koks nav modes lieta. Kociņi, kas visur pilsētā gar ielu malām sastādīti patiesi nav mūsu klimatam piemēroti. Pastaigājiet pa pilsētu un paskataties, kā viņi mokas, nīkuļo.
Atbilde: lakshmi
lakshmi
 - 2016-11-29 15:45
Šeit runāju par nesen iestādītajiem, tā saucamajiem, mūsdienīgajiem kociņiem gar ielu malām, kuriem acīmredzami nav īstā vieta. Miza noplīsusi, paši sašķiebušies, apauguši ar ķērpi,sūnu.
Atbilde: lakshmi
Administrācija
 - 2016-11-30 14:01
Labdien, lakshmi!

Ar terminu “mūsdienīgs koks” saprotamas koku sugas, kas ir piemērotas augšanai blīvi apdzīvotā teritorijā, pilsētvidē, pārsvarā uzsvaru liekot uz koka augstumu un augšanas īpatnībām, kā arī koku kopšanas un uzturēšanas izmaksām nākotnē. Šādi koki ir zemāki nekā savvaļas šķirnes, līdz ar to ir iespējama to audzēšana komunikāciju tuvumā (pie elektrolīnijām, ielu nodalījuma joslās u.c). Izvēloties konkrētu koku šķirni, tiek uzklausīti kokaudzētāju un speciālistu viedokļi, lai izvēlētos tādas šķirnes, kas pacieš pilsētvides kaitīgo faktoru (ielu kaisāmais materiāls, dūmgāzes u.c.) ietekmi. Diemžēl ir gadījumi, kad šķirne ir piemērota un spēcīgi attīstās zaļajās zonās, bet konkrētajā vietā – ielu tuvumā – nīkuļo un nespēj ieaugties. Šādos gadījumos tiek plānota augu pārvietošana uz citām vietām.

Par Jūsu minēto sudrabegli – pamatojoties uz daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju saskaņotu pilnvarotās personas iesniegumu, 2014.gadā ir dota atļauja veikt atsevišķu mājas teritorijā esošu koku nozāģēšanu, tai skaitā arī ēkas fasādes tuvumā augošo sudrabegli. Pateicoties pilnvaroto personu atsaucīgumam, mājas uzturēšanai traucējošās egles nozāģēšana ieplānota tikai šogad, egli izmantojot kā Ziemassvētku noformējumu skolā.

Savukārt koki pie “Wesseman Sigulda” atradās dzelzceļa nodalījuma zonas aizsargjoslā, kur nav pieļaujama koku augšana un koku zāģēšanu saskaņā ar likumu organizēja VAS “Latvijas Dzelzceļš”. Tāpat arī koki Gaujas Nacionālā parka teritorijā atrodas Dabas aizsardzības pārvaldes pārziņā un tiek zāģēti, pamatojoties uz ekspertu atzinumiem.

Ikviena šogad realizētā masveida koku zāģēšana ir veikta, pamatojoties uz projektiem, un katram projektam ir sabiedriskā apspriešana, kuras laikā iedzīvotāji var izvērtēt projektu un sniegt savus ierosinājumus. Pašvaldība bez publiskās apspriešanas veic tikai bīstamo koku nozāģēšanu.

Ar cieņu
www.sigulda.lv administrācija
lakshmi
 - 2016-11-29 15:30
Šodien runāju ar kādu kundzi no daudzdzīvokļu mājas pie Raiņa parka. Viņa teica, ka vienīgo sudrabegli, kas ir dekoratīvs koks, un aug gājēju celiņa malā pie viņas mājas, pēc pāris dienām nozāģēšot, jo jāveic kaut kādi rakšanas darbi, kaut gan visapkārt vietas diezgan. Citviet pasaulē koki aug simtiem gadu un tos cenšas izrakst un pārvest uz citu vietu, lai tikai saglabātu.
lakshmi
 - 2016-11-29 15:41
Tā kā pilsētas iedzīvotājus laicīgi neinformē par koku masveidīgu nozāģēšanu, tad vismaz pēc tam vajadzētu iedzīvotājiem pateikt, cik koku pilsētas teritorijā šogad nozāģēti? Cik lielas izmaksas šim procesam? Uz kurieni KONKRĒTI tiek aizvesti un izlietoti nozāģētie koki? Skaidrs, ka tā nav malka.Arī Gaujmalā, kas ir Siguldas novada teritorija, otrā pusē peldvietai ir ļoti lielas nozāģētu koku kaudzes. Kur tie tiks izlietoti? Pirms vairākiem gadiem pie Wesseman Sigulda tika nozāģēti vairāk kā 100 bērzu. Kur tie tika realizēti?
Atbilde: lakshmi
Septiņi
 - 2016-11-29 17:10
Lakšmi (vēdiskajā kultūrā labklājības Dieviete...), tik ļoti grib zināt, kur citi liek kokus, kur ir nauda... un "vispār - kur paliek lietas..."... Pārsmējos! Nez - pati esi kokus iestādījusi vietās, kur tiem vislabāk? Es nerunāju par gadījumiem, kād kāds nokomandē un tad jāstāda, bet, kad pati esi aizgājusi kaut uz to pašu GNP, pieteikusies palīgā dabas draugiem? Jeb tālāk par interneta komentāriem patriotisms "nevelk?
Atbilde: lakshmi
lakshmi
 - 2016-11-29 20:33
Cienījamais Septiņi, acīmredzot esi pārpratis. Mani neinteresē ne Tava, ne kādas citas personas kabata, bet gan mūsu kopīgā. Tomēr šoreiz domāju vispārīgās, nekonkrētās administrācijas atbildes un vienmēr atrunas iedzīvotāju jautājumiem. Jo, kā reiz, ir gadījums uz kuru var atbildēt konkrēti. Lūdzu ieskaties kaut vai Saulkrastu pašvaldības mājas lapā.Tur katra cilvēka jautājums tiek uzņemts adekvāti, t.i., ne tikai vienpusēji, bet pat pateicoties iedzīvotājiem par vērīgumu.
Diskusijās piedalos tikai tādēļ, ka Sigulda ir mana un senču dzimtā pilsēta un katra vietiņa man rūp. Gaujmalas takās vienmēr salasu maisu ar izmestām pudelēm un citiem neorganiskiem atkritumiem. Man ir vesela fotokolekcija ar kādreiz mīļām, bet tagad piecūkotām vietām. Balonu pļavā pagājušā gadā bija 10 gadus veca plastmasu lenta no Siguldas sporta spēlēm, ar to emblēmu. Esam zvanījuši par nelegāliem tīkliem attekā, par pamesto un savainoto gulbi, utt. No skolas stādijām bērzu birzi, to saucamo Gagarina birzi. Utt., kā jau katrs siguldietis, vismaz es tā domāju.
Atbilde: lakshmi
Administrācija
 - 2016-11-30 14:02
Labdien, lakshmi!

Ikviena šogad realizētā masveida koku zāģēšana ir veikta, pamatojoties uz projektiem, un katram projektam ir sabiedriskā apspriešana, kuras laikā iedzīvotāji var izvērtēt projektu un sniegt savus ierosinājumus. Pašvaldība bez publiskās apspriešanas veic tikai bīstamo koku nozāģēšanu.

Ar cieņu
www.sigulda.lv administrācija
Atbilde: lakshmi
Septiņi
 - 2016-12-02 15:45
Par to jau runa - visi stāda, kad kāds liek, nevis tāpēc, ka ekoloģija "asinīs"... Gagārina birzs stādīšana bija obligāti valstisks pasākums, nevis tas, ko es Tev jautāju: "ja tik mīli kokus - ko Tu personīgi esi darījusi lietas labā?" Skatījusies, kā Balonu pļavā desmit gadus stāv plastmasu lenta, kur virsū Siguldas emblēma? :)) Katram, kuram liekas, ka cits dara nepareizi, vajag darīt pareizi - labā pieredze un labi darbi ir "lipīgi". Ir nerakstīts likums - ja gribi pateikt ko sliktu, NOTEIKTI beigās pasaki labu! Kaut īsi - jauku Adventi! :))
lakshmi
 - 2016-12-02 19:54
Paldies Skaidrs, ka katrs cilvēks uztver sacīto pēc savas apziņas. Interesanti lasīt Jūsu, k-gs Septiņi, uztveri un sapratni, domu lidojumu :)
Iesaku Jums " izkāpt no datora" un paskatīties, cik skaista ir pilsēta ar apsnigušiem kokiem, Raiņa parks ar varenajām eglēm, aizčāpot līdz Gaujas lejai. Mana ģimene katru dienu pavada ārā sportojot gan pilsētā, gan mežā. Kopjam savu pilsētu un zinu,ka arī daudzi tā dara. Ne par to bija runa. Tādēļ diskusija ir vienpusīga un neauglīga, līdz ar to tai nav pozitīva rezultāta.
Novēlu arī Jums Gaismas atkalpiedzimšanas laikā saņemt gaišumu!
Atbilde: lakshmi
Septiņi
 - 2016-12-06 12:56
Zini, kas ir diskusija? Kad ne tikai es vai Administrācija atbild uz jautājumiem, bet arī Tu. Tu man neatbildi, es Tev labprāt atbildētu, ja Tu man ko jautātu... Tādēļ - šī nav diskusija.
Pajautā man kaut ko - es Tev atbildēšu! Un trešo reizi Tev pajautāšu par Taviem kokiem, varbūt arī Tu man beidzot atbildēsi! :))
"Domstarpības rodas nevis starp pašiem cilvēkiem, bet starp viņu viedokļiem un priekšstatiem". Svarīgi ir jautājumus ne tikai uzdot, bet arī uz tiem atbildēt...


Kristaps
 - 2017-01-19 15:48
Pagājušā gada laikā, spriežot pēc celmiem, kas parādījušies pilsētas centrā un pārējā teritorijā, ir ļoti strauji savairojušies tie bīstamie koki. Labi, var saprast gobas un ošus, bet zāģēts ar ekspertu svētību tiek arī viss cits.
Gada nogalē, kad dome rīkoja tikšanos ar iedzīvotājiem, tika solīts publiskot sarakstu, kur Siguldā nozāģēto koku vietā ir sastādīti lieli daudzumi jauno "augstvērtīgo" koku. Vai tas jau ir izdarīts un man paslīdējis garām, jo dabā tos kaut kā tiešām neievēroju?

Vai zem termina "mūsdienīgi koki" ietilpst arī tās lapegles, kas dažu gadu laikā tā arī nav kļuvušas spējīgas noturēt pašas savu svaru un bez mieta blakus sabrūk?
Atbilde: Kristaps
Administrācija
 - 2017-01-23 10:47
Labdien, Kristap!

Pēdējos gados veiktās koku zāģēšanas notiek pamatojoties uz projektiem, un katram būvniecības projektam, kad to nosaka likumdošana, ir sabiedriskā apspriešana. Tās laikā iedzīvotāji var izvērtēt projektu un sniegt savus ierosinājumus, tostarp arī par apzaļumošanas iecerēm. Pašvaldība bez publiskās apspriešanas veic tikai bīstamo koku nozāģēšanu.
Koku zāģēšanu pilsētā veic arī komunikāciju uzturētāji atbilstoši aizsargjoslu kopšanas noteikumiem – AS „Sadales tīkls”, SIA „Lattelecom”, VAS „Latvijas Valsts ceļi”, AS „Ceļu pārvalde”, VAS „Latvijas dzelzceļš” un citi.
Pašvaldība veikusi jaunu koku stādījumus Miera, Līvkalna, Jāņa Poruka, Leona Paegles, Lāčplēša, Šveices, Kalna, Pulkveža Brieža ielā un citur. Tāpat jaunu koku stādījumi plānoti pabeidzot projektus, piemēram, Siguldas novada Kultūras centra rekonstrukciju, vietās, kas piemērotas koku stādīšanai un kur tas ir iespējams, izvērtējot pazemes komunikāciju tuvumu.

Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
Atbilde: Kristaps
Kristaps
 - 2017-01-27 09:15
Paldies, nav gan gluži saraksts, ko Mitrevics solīja, un arī tikai pēc uzprasīšanās.

Neatbildējāt par tām modernajām lapeglēm. Tā kā tās ir uz kādas no jūsu minētajām ielām, tad noteikti par tām zināt. Pēc cik ilga laika tiek pieņemts lēmums, ka izvēlētā koku šķirne tomēr ir pārāk advancēta mazpilsētas videi un nespēj tajā dzīvot?
Atbilde: Kristaps
Administrācija
 - 2017-01-27 10:52
Labdien, Kristap!

Izvēlētā lapegļu šķirne ir piemērota augšanai pilsētas apstākļos. Tomēr ne visur Siguldas pilsētā jauno lapegļu stādījumi aug vienādi ātri.

Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
Atbilde: Kristaps
Septiņi
 - 2017-01-27 15:54
Kristap - esi koku speciālists? Jeb vienkārši kasās?
Saraksts ir saraksts arī tad, ja teksts ir rindkopā, nevis tabulā ielikts.
"Ja apziņā ir bailes, cilvēks atradīs no kā baidīties". Pārfrāzējot - ja apziņā gribas sameklēt kaut ko par ko kasīties - noteikti atradīsi! Varbūt labāk meklē kaut ko par ko priecāties?
Isse
 - 2017-03-03 18:54
Droši vien tas tā emocionāli, bet man kā Siguldietei ļoti grūti noskatīties uz nocirstajiem kokiem. Tik daudz skaistu, lielu koku nozāģēts pēdējā pusgada laikā. Ir sāpīgi noskatīties, jo apzinos, ka mūsu mūža laikā, pat iestādot vietā, kas, protams, jādara, to skaistumu vairs nepiedzīvosim. It kā saprotu, ka droši vien viss iet zem kāda projekta, bet tomēr tas nocirstais apjoms pēdējos mēnešos ir tik liels, ka bez dvēseles sāpes es uz tiem celmiem skatīties nevaru. Sajūta, ka šī zaļā, skaistā pilsētiņa lēnām zaudē savu seju....
Atbilde: Isse
Administrācija
 - 2017-03-04 10:42
Labdien, Isse!

Šobrīd Siguldā notiek bīstamo ošu izzāģēšana. Izzāģēti tiek tikai tie bīstamie un slimie koki, kurus pēc vairākkārtējām apsekošanām, kurās piedalījās dendrologi, pašvaldības speciālisti un iedzīvotāji, atzina par bīstamiem, jo tie var radīt draudus cilvēkiem, satiksmei vai nekustamajam īpašumam.

Nozāģēto bīstamo un slimo koku vietā tiks iestādīti jauni, kvalitatīvi, pilsētas apstākļiem atbilstoši koku stādi, tiem piemērotās vietās.

Plašāka informācija un ekspertu atzinumi par bīstamajiem kokiem pieejami šeit: https://www.sigulda.lv/public/lat/jaunumi/13288/

Ar cieņu www.sigulda.lv administrācija
Atbilde: Isse
Septiņi
 - 2017-03-04 23:44
"Svarīgi ir saprast, ka vizuāli maldīgā efekta dēļ (koks it kā vēl zaļo) slimību skartie oši būtiski apdraud cilvēku, infrastruktūras drošību, it īpaši teritorijās, kas tiek izmantotas publiskiem mērķiem. Tāpēc vēlama to izzāģēšana, īpaši tūristu apmeklētās vietās, pie autoceļiem, tūristu
takās, pie skatu platformām u.tml." Citāts....
Ja var izvēlēties, tad labāk, ka dvēsele sāp par kokiem, ne cilvēkiem.
Mierinājumam - teorētiski varot gadīties, ka uzrodas pret šo sēni rezistenti oši.
Johnny Dobson
 - 2017-04-13 06:22
Pat līdz Panorāmai nonākusi ziņa par "vides uzlabošanu" un koku izciršanas tendencēm Siguldā - http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/ap-siguldas-pili-izcert-kokus.a232092/

Kur paliek "Latvijas dabas pērle"?
Johnny Dobson
 - 2017-05-12 05:33
Sigulda - Latvijas dabas pērle atkal nonākusi ziņās saistībā ar milzīgo koku izciršanas kampaņu pilsētas teritorijā un apkārtnē - http://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vide-un-dzivnieki/sigulda-vairakas-vietas-nozage-kokus-pasvaldiba-sola-iestadit-jaunus.a236113/

Tos solītos jaunos kokus kaut kā tomēr nemana, un jēgu no tiem redzēs tikai nākamās paaudzes. Ja vispār.
Johnny Dobson
 - 2018-11-21 16:46
Kādēļ pagājušajā nedēļā tika nozāģēti vairāk kā pieci normāli koki gravas malā pie kamaniņu trases uz Kordes trases pusi?
Atbilde: Johnny Dobson
Administrācija
 - 2018-11-22 16:57
Labdien!

Jūsu minētajā apvidū tika nozāģēti jau esoši celmi, lai tie netraucētu teritorijas sakopšanas darbiem.

Pasākumi