Trešdiena, 21. oktobris
Šodien sveicam: Urzula, Severīns
Laika ziņas: Sigulda +4.6℃, D vējš 4.3 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+


2014-12-29
Pašvaldības turpmāko triju gadu investīciju plāns

„2014.gadā esam iesākuši vairāku ļoti nozīmīgu projektu sagatavošanu, kuru realizācija sāksies jau 2015.gadā. Turpmāko pāris gadu laikā, ieguldot pašvaldības budžeta finanses un piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, kā arī aizņemoties naudu Valsts kasē, uzsāksim Siguldas Sporta kompleksa būvniecību, prioritārā secībā sakārtosim ceļus un ielas, rekonstruēsim Siguldas novada Kultūras centru, pārbūvēsim bijušās autoostas telpas par Siguldas novada bibliotēku, kā arī paveiksim vēl citus lielākus un mazākus darbus, kas uzlabos ikviena novadnieka dzīves kvalitāti,” nākotnes plānus iezīmē Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Kopā aprēķināts, ka tuvāko trīs līdz četru gadu laikā Siguldas novada attīstībā tiks investēti vairāk nekā 20 miljoni eiro.

Siguldas Sporta komplekss

Šogad iepirkuma procedūras rezultātā tika saņemts piedāvājums Sporta kompleksu Siguldā uzbūvēt par 5,86 miljoniem eiro, bet vēlāk uzņēmējs nepiekrita slēgt līgumu par šo summu, jo apgalvoja, ka ir kļūdījies aprēķinos. Tika pārtraukts iepirkums, kurā kopumā pašvaldība ieguva septiņus dažādus piedāvājumus no Latvijas lielākajiem būvniekiem. Izvērtējot šos piedāvājumus, pašvaldība izstrādāja precīzāku, funkcionāli kvalitatīvāku būves idejas skici (metu) un būvniecības noteikumus, izsludinot otro iepirkuma procedūru – atklāto konkursu, kura plānotā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka. Tās noslēgums plānots janvārī. Ja viss noritēs veiksmīgi, pusgada laikā tiks uzsākta kompleksa būvniecība un jau 2016.gada rudenī varēs peldēties jaunajā baseinā. Ja iepirkuma process tiks kavēts vai vilcināts, pašvaldība būvniecības noslēgumu nevar prognozēt.
Plānots, ka projekta attīstībai no valsts budžeta līdzekļiem tiks piesaistīti 2,86 miljoni eiro, pārējo finansēs pašvaldība.

Ceļu sakārtošana Siguldas novadā

Vasarā būs pieejams nākamais Eiropas Savienības fondu finansējums, un Siguldas novada pašvaldība jau sagatavojusi informāciju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par iespējām šā finansējuma ietvaros sakārtot Zinātnes ielas – Peltes ceļa posmu no autoceļa A2 līdz Mālpils šosejai. Pašvaldības rīcībā ir topogrāfiskie uzmērījumi, izstrādes stadijā ir tehniskais projekts. ES finansējums vēl nav pieejams; tiek prognozēts, ka finansējuma pieejamību regulējošie Ministru kabineta noteikumi tiks apstiprināti 2015.gada vasarā. Nākamā gada pavasarī plānots izsludināt iepirkuma konkursu minētā posma rekonstrukcijai, bet darbu īstenošanai nepieciešams finansējums. Ja līdzekļus varēs piesaistīt un Ministru kabineta (MK) noteikumi pieļaus uzsākt būvniecību laicīgāk, naudu atgūstot vēlāk, Zinātnes ielas rekonstrukcija tiks uzsākta jau 2015.gada vasarā. Ja MK noteikumi nepieļaus minētās atkāpes, rekonstrukcijas darbi notiks 2016.gada vasarā.

2014.gadā Siguldas novadā tika remontēti ceļu posmi, kas bija sliktākā stāvoklī. Tika veikts audits, kas parādīja, kurās ielās un kādos ceļa posmos nepieciešami lielākie remonti un finanšu ieguldījumi.

2015.gadā Siguldas novada pašvaldība plāno aptuveni trīs miljonus eiro (no kuriem divus miljonus plānots ņemt kā kredītu Valsts kasē) ieguldīt ielu sakārtošanā.

Asfaltseguma rekonstrukcija plānota:
 • Televīzijas ielā no Dārza līdz Līvkalna ielai,
 • Dārza ielā no Nītaures līdz Televīzijas ielai,
 • Līvkalna ielā no Krišjāņa Barona līdz Televīzijas ielai,
 • Strēlnieku ielā no Kaijas ielas līdz TC „Šokolāde”,
 • Klusajā ielā Allažos posmā no autoceļa V58 līdz dzīvojamajām ēkām, izbūvējot arī gājēju ietvi.

Asfaltseguma renovācija un ceļa apmaļu nomaiņa plānota:

 • Pils ielā no Ausekļa līdz Krišjāņa Barona ielai,
 • Cēsu ielā no Raiņa līdz Pils ielai,
 • Jāņa Poruka ielā no Cēsu ielas līdz automašīnu stāvlaukumam,
 • Nītaures ielā no Pulkveža Brieža līdz Rožu ielai,
 • Dārza ielā no Nītaures līdz Krišjāņa Barona ielai,
 • Krišjāņa Barona ielā no Atbrīvotāju līdz Dārza ielai,
 • Mednieku ielā no Kungu gatves līdz Krimuldas muižai.

Gājēju ietves nākamajā gadā plānots izbūvēt:
 • Strēlnieku ielā no Gāles ielai līdz TC „Šokolāde”,
 • Nurmižu ceļam no Televīzijas līdz Nākotnes ielai,
 • Oskara Kalpaka ielā no Raiņa līdz Parka ielai.

Grants seguma izbūve plānota ceļam Dainas–Bēršas.

Automašīnu stāvlaukumus plānots izbūvēt pie bērnudārza „Saulīte” gan Institūta ielā, gan Mores ielā.

Daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu labiekārtošana, daudzdzīvokļu māju biedrībām piesaistot pašvaldības līdzfinansējumu, tiks veikta Leona Paegles ielā 4 un 12, Pulkveža Brieža ielā 24 un Jāņa Poruka ielā 14.

Ja būs nepieciešams, 2016.gadā tiks pabeigti iesāktie ielu un gājēju ietvju sakārtošanas darbi, kā arī Jaunatnes ielas paplašināšana un asfaltseguma renovācija posmā no Pulkveža Brieža līdz Strēlnieku ielai. Plānots, ka Atbrīvotāju ielai posmā no Vizbuļu līdz Līvkalna ielai tiks mainīts ceļa segums – no grants uz asfaltsegumu.

2016.gadā tiks uzsākta Lauku ielas rekonstrukcija, izstrādājot nepieciešamo dokumentāciju un tehnisko projektu. 

Siguldas novada Kultūras centrs

Patlaban notiek darbs pie Siguldas novada Kultūras centra rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādes. 2015.gadā tiks pabeigts rekonstrukcijas tehniskais projekts, kurā ietverta arī apkārtējās teritorijas sakārtošana un labiekārtošana, kam sekos iepirkuma procedūras izsludināšana. Plānots, ka rekonstrukcijas būvdarbi varētu tikt uzsākti 2016.gadā. Aptuvenie aprēķini liecina, ka šā projekta realizācijai nepieciešami vairāk nekā 2,5 miljoni eiro. Pašvaldība izskata iespēju piesaistīt gan Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu siltināšanai, gan iespēju ņemt kredītu Valsts kasē.

Siguldas novada bibliotēka

Pašvaldība ir uzsākusi sarunas ar AS „CATA” par bijušās autoostas Raiņa ielā 3 telpu nomu, kurās varētu izvietot Siguldas novada bibliotēku. Lai arī Siguldā būtu sava „Gaismas pils”, būs nepieciešams investēt aptuveni 2,5 miljonus eiro. Šā projekta iespējamā uzsākšana plānota 2016.gadā.

Siguldas pils komplekss

2016. un 2017.gadā plānots piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu vairāk nekā četru miljonu eiro apmērā, to investējot Siguldas pils radošā kompleksa attīstībai, sakārtojot vairākas neizmantotās ēkas un pils dārza teritoriju. 2015.gadā plānots izstrādāt tehniskos projektus.

Pagaidām vēl tiek meklētas iespējas piesaistīt finansējumu vai meklēt pašvaldības budžeta ietvaros līdzekļus turpmākajos gados šajā teritorijā esošajai Siguldas Jaunās pils, kurā atrodas Siguldas novada pašvaldības administrācija, rekonstrukcijai.

Siguldas Valsts ģimnāzija un Allažu pamatskola

Patlaban tiek strādāts pie Siguldas Valsts ģimnāzijas un Allažu pamatskolas rekonstrukcijas projektu izstrādes. Siguldas novada pašvaldība plāno piesaistīt Eiropas Savienības fondu finansējumu Siguldas Valsts ģimnāzijas mācību līdzekļu un iekārtu iegādei divu miljonu eiro apmērā, lai Siguldas Valsts ģimnāzija kļūtu par mūsdienīgāko un tehniski spēcīgāko skolu visā Latvijā.
Plānots, ka skolas rekonstrukcija varētu izmaksāt vēl divus miljonus eiro un būvdarbi varētu sākties 2017.gadā, kad plānots veikt arī Allažu pamatskolas rekonstrukciju.

Siguldas novada ID karšu projekta attīstība

Plānots, ka 2015.gadā tiks ieviests jauns tehniskais risinājums ID karšu projektam.

Algu palielinājums pirmsskolas pedagogiem un viņu palīgiem

Līdz ar minimālās algas palielināšanos 2015.gadā, Siguldas novada pašvaldība paaugstinās algas Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājiem un viņu palīgiem. Bērnudārzu skolotāju (trīs un vairāk gadu darba stāžs) algas pamatlikme paaugstināta no 477 uz 500 eiro, bet tiem pedagogiem, kuru darba stāžs ir līdz trīs gadiem, likme paaugstināta no 449 uz 470 eiro. Savukārt skolotāju palīgiem, kam algas pamatlikme līdz šim bija 341 eiro, tagad tā paaugstināta līdz 380 eiro. Jāatzīmē, ka skolotāju palīgi saņem arī piemaksas par ēdināšanu grupā un par darbu jaunāko bērnu grupās, bet pirmsskolas pedagogi – par kvalitātes pakāpi, kas iegūta pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesā. Skolotājiem, kuri strādā ar piecus un sešus gadus veciem bērniem, piemaksu nodrošina valsts mērķdotācija, bet skolotājiem, kuri strādā ar jaunākiem bērniem, kvalitātes piemaksa tiek finansēta no Siguldas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Laurenču sākumskolas sporta infrastruktūra

Nākamajā gadā turpināsies sarunas ar Dabas aizsardzības pārvaldi par iespēju slēgt nomas līgumu par nekustamo īpašumu blakus Laurenču sākumskolai, kurā varētu izveidot sporta zāli skolēnu sporta stundu aktivitātēm.
Sporta infrastruktūras izbūvei plānots piesaistīt ES finansējumu. Plānots iegādāties arī sporta inventāru. Projekta īstenošana varētu noslēgties līdz 2018.gadam, ja būs pieejams finansējums no ES fondiem.

Pašvaldības struktūras un funkciju audits

Jau 2013.gadā tika uzsākts darbs pie Siguldas novada pašvaldības struktūras pilnveidošanas, kas 2014.gadā turpinājās, par prioritāti nosakot klientu apkalpošanu. 2015.gadā Siguldas novada pašvaldībā notiks struktūrvienību un vairāku iestāžu funkciju audits, lai nodrošinātu pilnīgu Siguldas novada pašvaldības izvērtējumu par veikto funkciju atbilstību normatīvajiem aktiem, pašvaldības struktūru un galveno funkciju sadalījumu pa struktūrvienībām, kā arī notiks pašvaldības pārvaldības procesu pilnveidošana, lai nodrošinātu funkciju nepārklāšanos un to efektivitātes paaugstināšanu.

Detālplānojumi Siguldas novada attīstībai

2015.gadā Siguldas novada pašvaldība aicinās sabiedrību iesaistīties divu svarīgu detālplānojumu pilnveidošanā. Kopā mums būs jālemj par Siguldas Svētku laukuma un 22 hektāru teritorijas aiz Krišjāņa Barona pieminekļa attīstību.
Gada sākumā detālplānojumu projektiem plānots veikt publisko apspriešanu, lai pārliecinātos par detālplānojumu risinājumu atbilstību novadnieku priekšstatiem par minēto zonu turpmāko izmantošanu. Minētās teritorijas Siguldā ir ļoti būtiskas ne tikai mums, iedzīvotājiem, bet to attīstības virzieni un tur paredzamās darbības sniegs skaidru vēstījumu par novada prioritātēm jebkuram mūsu novada apmeklētājam, dodot iespēju jau pat pirms apmeklējuma gūt priekšstatu par dažādajām laika pavadīšanas iespējām Siguldā.
Sabiedrisko apspriešanu laikā visiem būs iespēja izteikt viedokli, kopīgi veidojot mums visiem svarīgas un mīļas vietas, lai lepnums par piederību mūsu novadam rezultētos arī lepnumā par kopīgu ieguldījumu šīs vietas attīstībā!


© www.sigulda.lv
KOMENTĀRI
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam vai reģistrēties!


Apskatīt komentārus

Pasākumi