Sestdiena, 17. augusts
Šodien sveicam: Vineta, Oļegs
Laika ziņas: Sigulda +24.2℃, D vējš 2.8 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+


2016-08-09
PAPILDINĀTS: Aktuālās vakances Siguldas novada pašvaldībā un pašvaldības iestādēs

Šobrīd Siguldas novada pašvaldībā un pašvaldības iestādēs ir sešas aktuālas vakances – Īpašuma un vides pārvaldības nodaļā, SIA „Siguldas Pilsētas trase”, Siguldas Valsts ģimnāzijā, Laurenču sākumskolā un bērnudārzā „Ābelīte”. 

Laurenču sākumskola aicina darbādežurantu/-i apkopēju.

Ja Jūs esat:

 • Atbildīgs, atvērts, saskarsmē laipns, pozitīvs, enerģisks.

Ja Jums ir:

 • Vidējā izglītība;
 • Izcilas spējas un pieredze saskarsmē ar bērniem;
 • Labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī.

Jums uzticētie darba pienākumi būs:

 • Sniegt nepieciešamo informāciju skolēniem un skolas apmeklētājiem;
 • Veikt telpu uzkopšanas darbus;
 • Rūpēties par inventāra, aprīkojuma un labu darba stāvokli.

Piedāvājam Jums:

 • Interesantu, radošu un atbildīgu darbu;
 • Sociālās garantijas.

Motivētas pieteikuma vēstules un CV lūdzam sūtīt  uz e-pastu laurencuskola@sigulda.lvvai pa pastu: Laurenču iela 7, Sigulda, LV-2150. Uzziņas pa tālruni 67347920.

___________________________


Siguldas Valsts ģimnāzija aicina darbā direktora vietnieku/-ci uz nenoteiktu laiku.

Siguldas Valsts ģimnāzija ir Siguldas novada Domes padotībā esoša vispārizglītojoša izglītības iestāde, kas īsteno izglītības programmas no 7. līdz 12.klasei. Siguldas Valsts ģimnāzija ir viena no vadošajām vispārizglītojošajām skolām Latvijā, kas sniedz augsta līmeņa izglītības pakalpojumu un veicina akadēmisko izcilību.

Būtiskākie darba pienākumi:

 • Koordinēt attiecīgo metodisko centru darbu, konsultēt pedagogus, nodrošināt viņiem metodisko palīdzību;
 • Organizēt pedagoģiskās padomes un citu sēžu darbību;
 • Koordinēt iestādes dalību mobilitātes un stratēģiskās partnerības projektos (tai skaitā ERASMUS+ un Nordplus ietvaros);
 • Koordinēt iestādes publiskā tēla un ārējās komunikācijas jautājumus;
 • Veikt analītisku izglītojamo mācību sasniegumu izpēti;
 • Pārvaldīt mācību stundu organizācijas (tai skaitā mācību stundu saraksta) jautājumus;
 • Veikt karjeras konsultāciju un atbalsta darbu ar izglītojamajiem.

Darba pienākumu veikšanai nepieciešamā izglītība:

 • Izglītība atbilstoši normatīvajiem aktiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību;
 • Maģistra grāds izglītības vadībā tiks uzskatīts par priekšrocību.

Darba pienākumu veikšanai nepieciešamās kompetences un prasmes:

 • Labas zināšanas par vispārējās izglītības ārējo normatīvo aktu piemērošanu;
 • Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un veikt risku analīzi;
 • Psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • Angļu valodas prasmes vismaz B1 līmenī;
 • Augstas prasmes darbā ar lietišķu datarprogrammatūru un biroja tehniku;
 • Labas prasmes iestādes iekšējo tiesību aktu izstrādē;
 • Vismaz divu gadu pieredze izglītības nozares iestādes vadošā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Mēs piedāvājam:

 • Izglītības nozarē relatīvi konkurētspējīgu atalgojumu sākot ar 1100 eiro brutto;
 • Ļoti labus fiziskos un emocionālos darba apstākļus;
 • Ļoti ērtu automašīnas novietošanu darba vietā;
 • Plašas kompetences pilnveides iespējas un idejas atbalstošu vidi.

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt elektroniski uz e-pastu rudolfs.kalvans@svg.lv līdz 16.septembrim. Sīkāka informācija pieejama, zvanot pa tālruni 67971461.

___________________________
 

Siguldas novada Dome aicina darbā nekustamā īpašuma speciālistu/-i Īpašuma un vides pārvaldības nodaļā.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība zemes ierīcībā, ģeogrāfijā, zemes vai tiesību zinātnēs, vai arī citās saistītās zinātnēs;
 • atbilstoša profesionālā pieredze;
 • vēlama darba pieredze valsts vai pašvaldības iestādē;
 • prasme orientēties jautājumos par zemju pārvaldību un administrēšanu;
 • nozari saistošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • labas prasmes darbā ar datoru (MS Office programmas, ArcGis, MicroStation, Kadastra Pārlūks);
 • prasme plānot un organizēt savu darbu;
 • sadarbības prasme komandā;
 • valsts valodas zināšanas (t.sk. ortogrāfijas, interpunkcijas, sintakses un morfoloģisko prasību ievērošana) augstākajā līmenī;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

 • veikt zemes pārraudzību Siguldas novada administratīvajā teritorijā un nodrošināt pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo zemju pārvaldību;
 • risināt jautājumus par pašvaldības zemes īpašumu nodošanu nomā, atsavināšanai vai maiņai; nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu, maiņu;
 • organizēt  zemes atsavināšanas procesu ceļu uzturēšanas vajadzībām; kadastra pārskata kartes aktualizāciju Siguldas novada teritorijā nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra teksta un grafiskajā daļā;
 • sagatavot līguma nosacījumus par servitūtu un citu apgrūtinājumu noteikšanu;
 • izskatīt un parakstīt zemes robežu, apsekošanas un apgrūtinājumu aktus;
 • nodrošināt piekļuvi iekšzemes publiskajiem ūdeņiem un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām;
 • sniegt konsultācijas fiziskām un juridiskām personām par kompetencē esošajiem jautājumiem un palīdzēt tos risināt;
 • savas kompetences ietvaros gatavot lēmuma projektus izskatīšanai komitejas un Domes sēdēs;
 • veikt nomas līgumu, maiņas līgumu sagatavošanu un kontroli saskaņā ar pieņemtajiem Domes un Būvvaldes lēmumiem.
 • veikt zemes konsolidācijas ierosināšanu un iesniegšanu VZD, nodrošināt zemes konsolidācijas procesu atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis „Sigulda aizrauj!”;
 • interesantu un atbildīgu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • atalgojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem no 882,00 līdz 980,00 euro pirms nodokļu nomaksas.

Iesniedzamie dokumenti:

 •  motivācijas vēstule ar norādi „nekustamā īpašuma speciālists”;
 • dzīves gājuma, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV).

Pieteikuma dokumentus lūdzam sūtīt līdz 6.septembrim uz e-pastu kristine.simanovica@sigulda.lv vai pastu: Siguldas novada Dome, Pils iela 16, Sigulda, LV-2150. Dokumentus šajā adresē var iesniegt arī personīgi. Uzziņas pa tālruni 67970852.

___________________________
 

SIA „Siguldas Pilsētas trase” aicina pievienoties komandai galveno grāmatvedi.

SIA „Siguldas Pilsētas trase” ir Siguldas novada Domes kapitālsabiedrība, kas nodrošina Siguldas sporta infrastruktūras objektu darbību. Tās prioritāte ir veidot pilnvērtīgu Siguldas novada iedzīvotājam un viesim pieejamu sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru, veicināt augsta sasnieguma sporta nozīmīgumu un sporta tūrisma attīstību. Šobrīd SIA Siguldas Pilsētas trase” apsaimnieko slēpošanas kalnu, nākotnē plānota infrastruktūras paplašināšana.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība grāmatvedībā un/vai ekonomikā un/vai finansēs;
 • pieredze galvenā grāmatveža amatā ne mazāka par trim gadiem;
 • pieredze finanšu vadībā un plānošanas jomā ne mazāka par trim gadiem;
 • pieredze vadības grāmatvedībā, t.sk. pašizmaksas aprēķinos;
 • pieredze budžeta sastādīšanā, kontrolē un analīzē;
 • teicamas zināšanas grāmatvedības uzskaites jomā un ārējo normatīvo aktu pārzināšana;
 • pieredze ar personāla vadību saistītu dokumentu noformēšanā un algu aprēķinos;
 • prasme organizēt savu darbu un izvirzīt prioritātes;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • teicamas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • prasme izmantot informācijas tehnoloģijas un grāmatvedības programmas.

Galvenie darba pienākumi:

 • organizēt uzņēmuma pilnu grāmatvedības uzskaiti atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām;
 • plānot un organizēt finanšu līdzekļu plūsmu saskaņā ar uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem;
 • izstrādāt uzņēmuma grāmatvedības politiku un ieviest grāmatvedības procedūras;
 • izstrādāt iekšējos normatīvos aktus, kas saistīti ar finanšu un nodokļu uzskaiti;
 • sagatavot gada pārskatus, ceturkšņa pārskatus, citas finanšu un nodokļu atskaites;
 • veikt ar personāla uzskaiti saistītu dokumentu un algu aprēķinu sagatavošanu;
 • nodrošināt uzņēmuma vadību ar kvalitatīvu finanšu informāciju.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā un mūsdienīgā sporta infrastruktūras objektā;
 • interesantu un atbildīgu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • mēnešalgu no 1 000 līdz 1 200 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivācijas vēstule ar norādi „Galvenais grāmatvedis”;
 • dzīves gājuma, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV).

Pieteikuma dokumentus lūdzam sūtīt līdz 2.septembrim uz e-pastu elina.kaleja@sigulda.lv vai pastu: Siguldas novada Dome, Pils iela 16, Sigulda, LV-2150. Dokumentus šajā adresē var iesniegt arī personīgi. (Dokumentus iesniegt ar norādi: SIA „Siguldas pilsētas trase” – Galvenais grāmatvedis). Uzziņas pa tālruni 29135813.

___________________________


Laurenču sākumskola aicina pilnas slodzes darbā medicīnas māsu.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība atbilstoši amata pienākumiem un reģistrētas ārstniecības personas statuss;
 • teicamas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • pārzināt medicīnas māsas  darbību reglamentējošos normatīvos dokumentus.

Galvenie pienākumi:

 • savas kompetences ietvaros veikt profilaktiskos, aprūpes un ārstniecības pasākumus bērnu veselības uzturēšanai un uzlabošanai izglītības iestādē;
 • veidot pozitīvu sadarbību ar izglītojamajiem, viņu vecākiem;
 • strādāt komandā ar administrāciju, pedagogiem, un skolas atbalsta personālu.

Piedāvājam Jums:

 • pilnas slodzes darbu;
 • sociālās garantijas;
 • interesantu, un atbildīgu darbu.

Motivētas pieteikuma vēstules un CV lūdzam sūtīt līdz 31.augustam uz e-pastu laurencuskola@sigulda.lv vai pa pastu: Laurenču iela 7,Sigulda, LV-2150. Uzziņas pa tālruni 67347920.

___________________________
 

Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte” steidzami aicina darbā sētnieku/-ci  pilnas slodzes darbam.

Prasības pretendentiem:

 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • prasmes patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu.

Galvenie pienākumi:

 • kopt Iestādes teritoriju atbilstoši gadalaikam;
 • rudenī savlaicīgi savākt nobirušās koku un krūmu lapas;
 • ziemas laikā attīrīt teritoriju no sniega un ledus;
 • vasaras periodā pļaut zālāju, kopt puķu dobes.

Piedāvājam:

 • patstāvīgu un atbildīgu darbu;
 • sociālās garantijas.

Alga: 384 EUR pirms nodokļu nomaksas.

CV lūdzam sūtīt līdz 31.augustam uz e-pastu abelite@sigulda.lv vai pastu: Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte”, Lakstīgalas 10, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150. Uzziņas pa tālruni 67971210, 67971271.


© www.sigulda.lv
KOMENTĀRI
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam vai reģistrēties!


Apskatīt komentārus

Pasākumi