Piektdiena, 7. augusts
Šodien sveicam: Alfrēds, Madars, Fredis
Laika ziņas: Sigulda +24.5℃, ZR vējš 2.9 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+


2019-01-16
PAPILDINĀTS: Aktuālās vakances Siguldas novada pašvaldībā un pašvaldības iestādēs

Latvijas aizraujošākā pašvaldība aicina komandā radošus un enerģiskus profesionāļus: direktoru un direktora vietnieku administratīvajā un amatiermākslas kolektīvu darbā Siguldas novada Kultūras centrā, Personāla nodaļas vadītāju, Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāju, nekustamā īpašuma speciālistu, traktoristu, strādnieku un biroja administratoru Teritorijas attīstības pārvaldē un Administratīvās komisijas priekšsēdētāju.

Vairākas vakances izsludinātas arī pašvaldības izglītības iestādēs – Siguldas pilsētas vidusskola aicina komandā matemātikas un sākumskolas skolotāju, Mores pamatskola aicina darbā skolēnu asistentus, savukārt Laurenču sākumskola aicina pievienoties komandai latviešu valodas un literatūras skolotāju un pagarinātās dienas grupas skolotāju. Pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis” aicina komandā pirmsskolas izglītības skolotāju un pirmsskolas izglītības sporta skolotāju.

Siguldas novada pašvaldība (Reģ.nr. LV90000048152) aicina darbā direktoru/-i Siguldas novada Kultūras centrā.

Prasības:

 • augstākā izglītība kultūras menedžmentā vai radošajās industrijās;
 • pieredze vadītāja amatā ne mazāka par trim gadiem;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze kultūras vadībā;
 • pieredze stratēģiskajā plānošanā;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze kultūrpolitikas veidošanā;
 • prasme plānot un organizēt komandas darbu, augsta darba kapacitāte;
 • teicamas publiskās uzstāšanās un prezentācijas prasmes;
 • elastīga pieeja problēmsituācijām un pārmaiņām, teicamas komunikācijas prasmes;
 • prasme izmantot informācijas tehnoloģijas;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas;
 • B kategorijas autovadītāja tiesības.

Galvenie pienākumi:

 • sadarbībā ar citām pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām veidot Siguldas novada kultūrpolitiku;
 • nodrošināt konkurētspējīgu, dažādu mērķauditoriju vajadzībām atbilstošu kultūras nozares attīstību;
 • plānot un vadīt kultūras nozares darbu Siguldas novadā, nodrošināt tās attīstības stratēģijas izstrādi un īstenošanu;
 • organizēt un plānot iestādes darbu, attīstot to par reģionālas nozīmes kultūras centru;
 • izstrādāt un iesniegt pašvaldības domei kultūras pasākumu gada plānus, sagatavot Kultūras centra budžeta projektu;
 • pārstāvēt Kultūras centra attiecības ar fiziskām un juridiskām personām Latvijā un ārpus tās;
 • uzraudzīt Kultūras centra un tā struktūrvienību darbu, nodrošināt to mērķu un uzdevumu izpildi;
 • nodrošināt Kultūras centra personāla vadību.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis ir „Sigulda aizrauj!”;
 • draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu;
 • profesionālās pilnveidošanās iespējas;
 • sociālās garantijas;
 • atalgojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem no 1740 līdz 1895 pirms nodokļu nomaksas.

Ar Siguldas novada Kultūras centra direktora amata pretendentu atlases konkursa nolikumu iespējams iepazīties šeit.

CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Kultūras centra direktors” līdz 31.janvārim aicinām sūtīt uz e-pasta adresi personals@sigulda.lv vai iesniedzot personīgi adresē: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150. Tālrunis informācijai 67970852.

***

Siguldas novada pašvaldība (Reģ.nr. LV90000048152) aicina darbā direktora vietnieku/-ci administratīvajā un amatiermākslas kolektīvu darbā Siguldas novada Kultūras centrā.

Prasības:

 • augstākā izglītība kultūras vai uzņēmējdarbības jomā;
 • pieredze vadītāja amatā ne mazāka par vienu gadu;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze kultūras vadībā;
 • kultūras nozari reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana un prasme tos pielietot praktiskajā darbā;
 • prasme plānot budžetu;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze finanšu līdzekļu piesaistīšanā;
 • prasme plānot un organizēt savu un komandas darbu, augsta darba kapacitāte;
 • elastīga pieeja problēmsituācijām un pārmaiņām, teicamas komunikācijas prasmes;
 • prasme izmantot informācijas tehnoloģijas;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas;
 • B kategorijas vadītāja tiesības.

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt administratīvo atbalstu Kultūras centra procesu realizēšanai;
 • piedalīties kultūras nozari reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē un nodrošināt to ievērošanu;
 • metodiski vadīt un koordinēt amatiermākslas kolektīvu darbību, sagatavot nepieciešamo dokumentāciju par amatiermākslas kolektīvu darbu;
 • nodrošināt klientu apkalpošanu atbilstoši Siguldas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas standartam;
 • koordinēt Kultūras centra un tā struktūrvienību īstenotos kultūras un mūžizglītības projektus, struktūrvienību iesaistīšanos valsts nozīmes projektos;
 • organizēt, administrēt un pārraudzīt Siguldas novada pašvaldības kultūras projektu konkursu un līdzfinansēto projektu realizāciju;
 • ierosināt un koordinēt Siguldas novada tēlu pilnveidojošus un novadnieku piederību veicinošus kultūras pasākumus un aktivitātes;
 • piedalīties Kultūras centra budžeta plānošanā un izpildes kontrolē, pārraudzīt struktūrvienību budžeta plānošanu un izpildi.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis ir „Sigulda aizrauj!”;
 • draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu;
 • profesionālās pilnveidošanās iespējas;
 • sociālās garantijas;
 • atalgojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem no 1237 līdz 1349 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Ar Siguldas novada Kultūras centra direktora vietnieka amata pretendentu atlases konkursa nolikumu iespējams iepazīties šeit.

CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Direktora vietnieks” līdz 8.februārim aicinām sūtīt uz e-pasta adresi personals@sigulda.lv vai iesniegt personīgi adresē: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150. Tālrunis informācijai 67970852.

***

Siguldas novada pašvaldība (Reģ.nr. LV90000048152) aicina darbā Personāla nodaļas vadītāju.

Prasības:

 • augstākā izglītība personāla vadībā, psiholoģijā, tiesību zinātnē vai citā sociālo zinātņu jomā;
 • pieredze personāla vadītāja amatā ne mazāka par diviem gadiem;
 • darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana un prasme tos pielietot praktiskajā darbā;
 • prasme plānot un organizēt savu un komandas darbu, augsta darba kapacitāte;
 • elastīga pieeja problēmsituācijām un pārmaiņām, teicamas komunikācijas prasmes;
 • prasme izmantot informācijas tehnoloģijas;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze strādāt personāla datu uzskaites un apstrādes sistēmā Horizon;
 • valsts valodas zināšanas (t.sk. ortogrāfijas, interpunkcijas, sintakses un morfoloģisko prasību ievērošana) augstākajā līmenī.

Galvenie pienākumi:

 • plānot, organizēt un kontrolēt Personāla nodaļai uzdoto darbu izpildi;
 • organizēt un vadīt personāla vadības procesus pašvaldībā, sniegt metodoloģisku atbalstu pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītājiem;
 • atbildēt par normatīvo aktu prasībām atbilstošu personāla lietvedību;
 • nodrošināt darbinieku atlases procedūru, organizēt darbinieku atlasi pašvaldības administrācijā;
 • uzturēt un attīstīt personāla darba izpildes novērtēšanas un attīstības pārrunu procesu pašvaldībā;
 • uzturēt pašvaldības amatu vērtēšanas un klasificēšanas sistēmu;
 • sagatavot pašvaldības darbinieku ikgadējā atlīdzības budžeta projektus;
 • organizēt iekšējās darbinieku apmācības pašvaldības administrācijā;
 • veikt personāla datu uzskaites un apstrādes sistēmas Horizon resursu turētāja pienākumus.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis ir „Sigulda aizrauj!”;
 • draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu;
 • profesionālās pilnveidošanās iespējas;
 • sociālās garantijas;
 • atalgojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem no 1518 līdz 1598 eiro pirms nodokļu nomaksas.

CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Personāla nodaļas vadītājs” līdz 29.janvārim aicinām sūtīt uz e-pasta adresi personals@sigulda.lv vai pastu: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads LV-2150. Dokumentus šajā adresē var iesniegt arī personīgi. Tālrunis informācijai 67970852.

***

Siguldas novada pašvaldība (Reģ.nr. LV90000048152) aicina darbā Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāju.

Prasības:

 • augstākā izglītība žurnālistikā, komunikācijas zinātnē vai mārketingā;
 • darba pieredze sabiedrisko attiecību jomā ne mazāka par pieciem gadiem;
 • pieredze vadītāja amatā ne mazāk kā divi gadi;
 • izpratne par valsts pārvaldes darbu;
 • teicamas saskarsmes, prezentācijas, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • spēja organizēt komandas darbu, iniciatīva un analītiskā domāšana;
 • spēja darboties saspringtās situācijās;
 • augsta atbildības sajūta;
 • valsts valodas zināšanas (t.sk. ortogrāfijas, interpunkcijas, sintakses un morfoloģisko prasību ievērošana) augstākajā līmenī.

Pienākumi:

 • plānot, organizēt un kontrolēt Sabiedrisko attiecību pārvaldes darbu;
 • ieviest komunikācijas stratēģiju, plānot un nodrošināt pašvaldības ārējo un iekšējo komunikāciju;
 • pārstāvēt pašvaldības viedokli medijos, sadarboties ar plašsaziņas līdzekļiem;
 • plānot un īstenot sabiedrisko attiecību aktivitātes un pasākumus, organizēt pašvaldības reprezentācijas pasākumus;
 • attīstīt pašvaldības tīmekļa vietni un sociālos kontus, veicinot atgriezenisko saiti ar novada iedzīvotājiem;
 • sniegt atbalstu pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm, izstrādājot un īstenojot komunikācijas vai sabiedrības līdzdalības aktivitātes.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis ir „Sigulda aizrauj!”;
 • draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu;
 • interesantu, atbildīgu un radošu darbu;
 • profesionālās pilnveidošanās iespējas;
 • sociālās garantijas;
 • atalgojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem no 1540 līdz 1647 eiro pirms nodokļu nomaksas.

CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītājs/-a” līdz 3.februārim aicinām sūtīt uz e-pasta adresi personals@sigulda.lv vai pastu: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda, LV-2150. Dokumentus šajā adresē var iesniegt arī personīgi. Tālrunis informācijai 67970852.

***

Siguldas novada pašvaldība (Reģ.nr. LV90000048152) aicina darbā nekustamā īpašuma speciālistu/-i Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļā.

Prasības:

 • augstākā izglītība būvniecībā vai nekustamo īpašumu apsaimniekošanā;
 • vismaz divu gadu pieredze līdzīgā amatā vai nekustamo īpašumu apsaimniekošanā;
 • darbam nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana;
 • labas zināšanas lietvedībā un dokumentu noformēšanā;
 • izpratne par kvalitātes vadības principiem
 • teicamas saskarsmes, runas un rakstu komunikācijas prasmes;
 • spēja uzņemties atbildību, ātri reaģēt problēmsituācijās;
 • uz klientu orientēta, ar iniciatīvu apveltīta personība;
 • valsts valodas zināšanas C līmeņa 2.pakāpē;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • prasme strādāt ar datoru (MS Office programmas, MS ProjectAutoCad, internets).

Galvenie pienākumi:

 • uzturēt un pārzināt  informācijas datu bāzi par pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu;
 • nodrošināt komunālo pakalpojumu pieejamību (siltumenerģija, arī dabasgāzes, piegāde, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi, lietus ūdens novadīšanas sistēmas uzturēšana);
 • organizēt ielu, teritoriju apgaismojuma remontu, apgaismes līniju un objektu izbūvi, apsaimniekošanu, veikt energopatēriņa pārraudzību un  nodrošināt pieslēguma jaudu lietderīgu izmantošanu;
 • nodrošināt pašvaldības īpašumos esošo iekārtu un komunikāciju apsekošanu, tehniskās apkopes un kārtējo remontu;
 • sagatavot nepieciešamo informāciju iepirkuma procedūras veikšanai pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas jautājumos par ugunsdzēsības signalizāciju, apsardzi, elektroiekārtu sistēmām, apkures katliem, granulām, granulu katliem, apkures sistēmām, strūklakām un citu sistēmu vai iekārtu apkopēm, ārējiem elektrotīkliem, apgaismojuma nodrošināšanu, lietus ūdens kanalizācijas novadīšanu, pašvaldības īpašumā esošo ēku, būvju apdrošināšanu;
 • pieņemt apmeklētājus, sniegt atbildes savas kompetences ietvaros.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis „Sigulda aizrauj!”;
 • draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu;
 • profesionālās pilnveidošanās iespējas;
 • sociālās garantijas;
 • atalgojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem no 1119 līdz 1191 eiro pirms nodokļu nomaksas.

CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Nekustamā īpašuma speciālists” līdz 29.janvārim aicinām sūtīt uz e-pasta adresi personals@sigulda.lv vai pastu: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150. Dokumentus šajā adresē var iesniegt arī personīgi.Tālrunis informācijai 67970852.

***

Siguldas novada pašvaldība (Reģ.nr. LV90000048152) aicina darbā biroja administratoru/-i Teritorijas attīstības pārvaldē.

Prasības:

 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • vēlme strādāt komandā;
 • pieredze klātienes klientu apkalpošanā ne mazāk kā gadu;
 • ir pieredze pakalpojumu sniegšanā valsts vai pašvaldību nozarē  - tā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • vēlama augstākā izglītība;
 • teicamas latviešu valodas (C līmeņa 1.pakāpe) zināšanas;
 • ir teicama prasme darbā ar datoru (MS Office).

Galvenie pienākumi:

 • pieņemt un konsultēt klientus klātienē un attālināti;
 • nodrošināt pārvaldes dokumentu apriti starp pašvaldības struktūrvienībām, klientiem un sadarbības partneriem;
 • veikt lietvedības un grāmatvedības dokumentu sagatavošanu parakstīšanai;
 • veikt pārvaldē iesniegto rēķinu aritmētisko pārbaudi;
 • kontrolēt pārvaldē noslēgtajos līgumos paredzēto apdrošināšanas polišu esamību un termiņus;
 • veikt aprēķinus, kas nepieciešami piemērotiem līgumsodiem, izmaiņām vai citām darbībām pārvaldē noslēgto līgumu ietvaros;
 • veikt darba laika uzskaiti pārvaldes darbiniekiem;
 • organizēt un veikt iepirkumus EIS sistēmā biroja un saimniecības precēm;
 • pieņemt skaidras naudas norēķinus no iedzīvotājiem.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis „Sigulda aizrauj!”;
 • draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu;
 • profesionālās pilnveidošanās iespējas;
 • sociālās garantijas;
 • atalgojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem no 939 līdz 1068 eiro pirms nodokļu nomaksas.

CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Biroja administrators” līdz 29.janvārim aicinām sūtīt uz e-pasta adresi personals@sigulda.lv vai pastu: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150. Dokumentus šajā adresē var iesniegt arī personīgi. Tālrunis informācijai 67970852.

***
Siguldas novada pašvaldība (Reģ.nr. LV90000048152) aicina darbā Administratīvās komisijas priekšsēdētāju.

Prasības:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
 • prasme juridiski analizēt, argumentēt, interpretēt un piemērot tiesību normas, sagatavojot administratīvos aktus administratīvo pārkāpuma lietās;
 • teicamas saskarsmes prasmes;
 • valsts valodas zināšanas (t.sk. ortogrāfijas, interpunkcijas, sintakses un morfoloģisko prasību ievērošana) augstākajā līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru laba lietotāja līmenī (MS Office).

Galvenie pienākumi:

 • vadīt Komisijas darbu un sēdes;
 • pārstāvēt Komisiju tiesā ar Pašvaldības pilnvarojumu;
 • kontrolēt Komisijas pieņemto lēmumu izpildi, tajā skaitā piespiedu izpildi;
 • koordinēt Komisijas sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām;
 • iesniegt Pašvaldības domē Komisijas darba pārskatus reizi gadā.  

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis „Sigulda aizrauj!”;
 • atbildīgu un radošu darbu profesionāļu komandā;
 • profesionālās pilnveidošanās iespējas;
 • atalgojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem un darba specifiku – stundas likme 9,877 eiro pirms nodokļu nomaksas līdz 50 stundām mēnesī.

CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Administratīvās komisijas priekšsēdētājs” līdz 29.janvārim aicinām sūtīt uz e-pasta adresi personals@sigulda.lv vai pastu: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150. Dokumentus šajā adresē var iesniegt arī personīgi. Tālrunis informācijai 67970852.

***

Siguldas novada pašvaldība (Reģ.Nr. LV90000048152) aicina darbā traktoristu/-i Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļā.

Prasības:

 • vidējā vai profesionālā vidējā izglītība;
 • ne mazāk kā divu gadu darba pieredze ar rokas mehānismiem (krūmgriezi, motorzāģis u.c.);
 • prasme plānot un organizēt savu darbu;
 • sadarbības prasme komandā;
 • valsts valodas zināšanas vismaz A līmeņa 1.pakāpe;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • traktortehnikas vadīšanas apliecība.

Galvenie pienākumi:

 • veikt pašvaldības īpašumā, valdījumā lietošanā un nomā esošo īpašumu apsaimniekošanu – nelielus remontdarbus, krūmu ciršanu, zāles pļaušanu u.c. darbus;
 • nodrošināt lietošanā nodotās tehnikas uzturēšanu.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis „Sigulda aizrauj!”;
 • draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu;
 • sociālās garantijas;
 • atlīdzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem un darba specifiku – stundas likme 3,944 pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikuma dokumentus līdz 4.februārim aicinām sūtīt uz e-pasta adresi personals@sigulda.lv vai pastu: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda, LV-2150. Dokumentus šajā adresē var iesniegt arī personīgi. Tālrunis informācijai 67970852.

***

Siguldas novada pašvaldība (Reģ.nr. LV90000048152) aicina darbā strādnieku/-ci Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļā.

Prasības:

 • vidējā izglītība;
 • pieredze līdzīgā darbā vismaz trīs gadi;
 • remontdarbu veikšanai nepieciešamās iemaņas;
 • akurātums darbu izpildē;
 • prasme strādāt komandā;
 • labas latviešu valodas zināšanas (B līmeņa 1.pakāpe);
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pienākumi:

 • veikt neliela apjoma remonta un labiekārtojuma darbus (santehnikas, galdniecības, krāsošanas, špaktelēšanas u.tml.) pašvaldības īpašumos;
 • piedalīties dažādu bojājumu un avārijas situāciju operatīvā novēršanā pašvaldības īpašumos Siguldas novadā;
 • veikt ietvju un laukumu remontdarbus, ceļa zīmju un norāžu remontdarbus novada teritorijā pēc ceļu būvinženiera norādījuma;
 • veikt pašvaldības organizēto pasākumu tehnisko apkalpošanu.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis „Sigulda aizrauj!”;
 • draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu;
 • sociālās garantijas;
 • atlīdzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem un darba specifiku – stundas likme 3,944 pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikuma dokumentus līdz 4.februārim aicinām sūtīt uz e-pasta adresi personals@sigulda.lv vai pastu: Siguldas novada pašavaldība, Pils iela 16, Sigulda, LV-2150. Dokumentus šajā adresē var iesniegt arī personīgi. Tālrunis informācijai 67970852.

***

Siguldas pilsētas vidusskola (Reģ.nr. 40900010665) aicina darbā matemātikas skolotāju pamatskolas un vidusskolas klasēs.

Prasības:

 • atbilstoša izglītība;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • ļoti labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • iepriekšēja pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājam:

 • pilnu darba slodzi;
 • stabilus ienākumus, atalgojumu no 770 eiro/mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
 • darbu draudzīgā kolektīvā;
 • sociālās garantijas.

CV un motivācijas vēstuli līdz 24.janvārim aicinām sūtīt uz e-pasta adresi spv@sigulda.lv . Tālrunis informācijai 29375640.

***

Siguldas pilsētas vidusskola (Reģ.nr. 40900010665) aicina darbā sākumskolas skolotāju.

Prasības:

 • atbilstoša izglītība;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • ļoti labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • iepriekšēja pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājam:

 • pilnu darba slodzi;
 • stabilus ienākumus, atalgojumu no 770 eiro/mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
 • darbu draudzīgā kolektīvā;
 • sociālās garantijas.

CV un motivācijas vēstuli līdz 24.janvārim aicinām sūtīt uz e-pasta adresi spv@sigulda.lv . Tālrunis informācijai 29375640.

***

Mores pamatskola (Reģ.nr. 40900010612) aicina darbā skolēnu asistentus/-es (divas amata vienības).

Prasības: darba vai personiskā pieredze personu ar invaliditāti aprūpē vai arī atbilstoša izglītība vai darba pieredze pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas, veselības vai sociālā darba jomā.

Pienākumi: palīdzēt skolēnam ar invaliditāti veikt vairākas darbības, kuras viņš nevar veikt patstāvīgi:

 • pārvietoties izglītības iestādē, tajā skaitā starpbrīžos un pagarinātās dienas grupas laikā, ārpusstundu pasākumos, nokļūt vietās, kur notiek izglītības iestādes organizētie pasākumi, kā arī atbalstu līdzdalībai šajos pasākumos;
 • sniegt atbalstu saskarsmē un komunikācijā ar citiem skolēniem, pedagogiem un citām personām;
 • sniegt atbalstu pašaprūpes veikšanai, tajā skaitā personīgā higiēna, palīdzība ēdienreizēs un vietās, apģērbšanās un noģērbšanās, apģērba kārtošana;
 • sniegt atbalstu mācību materiālu sagatavošanai darbam un mācību pierakstu veikšanai, mācību vietas un piederumu sakārtošanai.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darba vidi;
 • summēto darba laiks;
 • valstī noteiktā minimālās algas stundas tarifa likme;
 • darbu saliedētā kolektīvā;
 • ir vairākas vakances – divas amata vienības.

Pieteikumu ar norādi „Asistents” līdz 22.janvārim aicinām sūtīt uz e-pasta adresi tina.bluma@sigulda.lv.

***

Laurenču sākumskola (Reģ.nr. 40900010699) aicina pilnas slodzes darbā latviešu valodas un literatūras skolotāju.

Prasības:

 • atbilstoša izglītība;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • ļoti labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • iepriekšēja pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājam:

 • pilnu darba slodzi;
 • stabilus ienākumus;
 • darbu draudzīgā kolektīvā;
 • sociālās garantijas;
 • darba alga par likmi – 780 eiro.

CV un motivācijas vēstuli līdz 20.janvārim aicinām sūtīt uz e-pasta adresi laurencuskola@sigulda.lv. Tālrunis informācijai 67347920.

***

Laurenču sākumskola (Reģ.nr. 40900010699) aicina nepilnas slodzes darbā pagarinātās dienas grupas skolotāju.

Prasības:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība (var būt pēdējā kursa students);
 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • ļoti labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • iepriekšēja pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājam:

 • darbu labiekārtotā un tehnoloģiski aprīkotā vidē;
 • stabilus ienākumus;
 • darbu draudzīgā kolektīvā;
 • sociālās garantijas;
 • darba alga par slodzi – 720 eiro.

CV un motivācijas vēstuli līdz 20.janvārim aicinām sūtīt uz e-pasta adresi laurencuskola@sigulda.lv. Tālrunis informācijai ‪67347920.

***

Bērnudārzs „Pīlādzītis” (Reģ.nr. 40900021160) uz nenoteiktu laiku aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju.

Prasības:

 • augstākā izglītība pedagoģijā (kvalifikācija vai bakalaura grāds pirmsskolas izglītībā);
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • prasme darbā ar datoru;
 • precizitāte pedagogu dokumentācijas aizpildīšanā.

Galvenie pienākumi:

 • īstenot pirmsskolas izglītības programmu;
 • nodrošināt kvalitatīvu pedagoģisko procesu;
 • patstāvīgi plānot un organizēt savu un izglītojamo darbu;
 • veidot un atbalstīt pozitīvu sadarbības vidi.

Piedāvājam:

 • interesantu, radošu un atbildīgu darbu;
 • profesionālās attīstības un pilnveides iespējas;
 • sociālās garantijas;
 • algu par likmi 721 eiro.

CV un motivācijas vēstuli līdz 30.janvārim aicinām sūtīt uz e-pasta adresi piladzitis@sigulda.lv. Tālrunis informācijai 26311261.

***

Bērnudārzs „Pīlādzītis” (Reģ.nr. 40900021160) uz noteiktu laiku aicina darbā pirmsskolas izglītības sporta skolotāju.

Prasības:

 • augstākā izglītība pedagoģijā (kvalifikācija vai bakalaura grāds pirmsskolas izglītībā);
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • prasme darbā ar datoru;
 • precizitāte pedagogu dokumentācijas aizpildīšanā.

Galvenie pienākumi:

 • īstenot pirmsskolas izglītības programmu;
 • nodrošināt kvalitatīvu pedagoģisko procesu;
 • patstāvīgi plānot un organizēt savu un izglītojamo darbu;
 • veidot un atbalstīt pozitīvu sadarbības vidi.

Piedāvājam:

 • interesantu, radošu un atbildīgu darbu;
 • profesionālās attīstības un pilnveides iespējas;
 • sociālās garantijas;
 • algu par likmi 721 eiro.

CV un motivācijas vēstuli līdz 30.janvārim aicinām sūtīt uz e-pasta adresi piladzitis@sigulda.lv. Tālrunis informācijai 26311261.

Datu pārzinis ir Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000048152, juridiskā adrese Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, kas veic personas datu apstrādi darbinieku atlasei.
Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.sigulda.lv sadaļā Pašvaldība/Privātuma politika, iepazīstoties ar Siguldas novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem „Par Siguldas novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politiku” vai klātienē Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.


© www.sigulda.lv
KOMENTĀRI
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam vai reģistrēties!


Apskatīt komentārus

Pasākumi

       Augusts 2020