Otrdiena, 4. augusts
Šodien sveicam: Romāns, Romualds, Romualda
Laika ziņas: Sigulda +15.1℃, A vējš 2.4 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+


2019-01-17
Apstiprināts 2019.gada Siguldas novada pašvaldības budžets

17.janvārī Siguldas novada pašvaldības domes sēdē tika apstiprināts 2019.gada pašvaldības pamatbudžets 25 080 596 eiro apmērā, kas sastāv no 22 355 125 eiro ieņēmumiem un 2 725 471 eiro līdzekļu atlikuma no 2018.gada. Investīciju projektu īstenošanai šogad plānots piesaistīt līdzekļus no Eiropas Savienības struktūrfondiem, kā arī ņemt kredītu Valsts kasē. Plānots, ka 2019.gadā pašvaldība kopumā apgūs vairāk nekā 40 miljonu eiro, tajā skaitā veiks investīcijas novada attīstībā vairāk nekā 21 miljona eiro apmērā.

2019.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti 13 569 745 eiro un speciālā valsts budžeta dotācija 514 796 eiro, bet no nekustamā īpašuma nodokļa – 1 738 655 eiro.

Pašvaldības pamatbudžetu veido arī ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem un citiem maksas pakalpojumiem – 1 449 772 eiro, no pārējiem valsts nodokļiem un pašvaldības nodevām, ieņēmumiem no uzņēmējdarbības un īpašuma – 707 845 eiro, kā arī valsts un pašvaldību transfertiem – 4 374 312 eiro.

Lielākie izdevumi 2019.gada budžetā paredzēti izglītībai – vairāk nekā 9,8 miljoni eiro, tajā skaitā 2,8 miljoni eiro mērķdotācija pedagogu algām. Kultūras nozarei atvēlēti turpat 1,5 miljoni eiro, savukārt sportam – vairāk nekā 500 tūkstoši eiro.

Siguldas novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai, kā arī remontam paredzēti vairāk nekā 6,7 miljoni eiro, tajā skaitā 1,8 miljoni eiro no pašvaldības budžeta līdzekļiem, 4,4 miljoni eiro – aizņēmumi no Valsts kases, 517 tūkstoši eiro eiro – valsts mērķdotācija no ielu un ceļu fonda līdzekļiem.

Pašvaldības īpašumā esošo ēku un teritoriju uzturēšanai, remontdarbiem un kopšanai, tajā skaitā lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošanai un izbūvei, ielu apgaismošanai un citiem darbiem ieplānoti turpat 3,7 miljoni eiro.

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai plānots izlietot vairāk nekā 430 tūkstošus eiro, sociālajai aizsardzībai – vairāk nekā 1, 5 miljonus eiro.

Pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” deleģētajām funkcijām – Siguldas novada Tūrisma informācijas centra, Gūtmaņalas Tūrisma informācijas centra, Uzņēmējdarbības atbalsta punkta, Siguldas novada identifikācijas karšu programmas un Livonijas ordeņa Siguldas pils darbības nodrošināšanai, Siguldas pils kompleksa attīstīšanai un Siguldas vizuālās identitātes tematiskā plānojuma izstrādei – plānots izlietot vairāk nekā miljonu eiro.

Nozīmīgākās Siguldas novada pašvaldības investīcijas 2019.gadā:

Izglītība un sports

 • Siguldas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūve un materiāli tehniskās bāzes modernizācija.
 • Siguldas 1.pamatskolas pārbūve un materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana.
 • Bērnudārza „Tornīši” teritorijas labiekārtošanas projekta izstrāde.
 • Remontdarbi izglītības iestādēs.
 • Mores pamatskolas ēku pārbūves projektēšana.
 • Mores Amatu mājas 2.kārtas pārbūve.
 • Siltumtrases izbūve un centrālās apkures nodrošināšana Mores pamatskolai.
 • Pirmsskolas iestāžu darbinieku atalgojuma palielinājums.
 • Skolēnu vasaras nodarbinātības projekta īstenošana.
 • Bezmaksas peldētapmācības un distanču slēpošanas nodarbības novada skolēniem .
 • Projekta „Esi vesels Siguldas novadā!” norise, lai nodrošinātu bezmaksas sporta nodarbības.
 • Skeitrampu remonts Raiņa parkā.
 • Līdzfinansējums projekta „Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanai Laurenču sākumskolā, Siguldas 1.pamatskolā, Mores pamatskolā un projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai Siguldas 1.pamatskolā, Allažu pamatskolā un Siguldas pilsētas vidusskolā, kā arī vairāku projektu īstenošanai Siguldas novada Jaunrades centrā.
 • Atbalsts novada, Latvijas, Eiropas un pasaules līmeņa sacensību norisei.

Kultūra un tūrisms

 • Siguldas Jaunās pils pārbūves un restaurācijas turpināšana.
 • Siguldas pils kompleksa iekšpagalma labiekārtošana.
 • Pārvietojamo krēslu iegāde Siguldas pilsdrupu estrādei un citiem āra pasākumiem.
 • Remontdarbi novada kultūras iestādēs.
 • Remontdarbu veikšana Siguldas pagasta Kultūras nama ēkā.
 • Atbalsts kultūras pasākumu organizēšanai un kultūras projektu norisei.

Ielas, ceļi, ietves

 • Valsts autoceļa A2 krustojuma pārbūve no Saules līdz Ventas ielai.
 • Meldru, Doņu, Mālkalnu un Atbrīvotāju ielas pārbūve.
 • Ielu seguma atjaunošana Allažu ielai, Mores ielai un Institūta ielai no Mores ielas līdz autoceļam A2.
 • Helmaņa, Jūdažu, Vizbuļu un Lauku ielas pārbūves projektēšana.
 • Dubultās virsmas seguma izbūve autoceļam posmā no valsts reģionālā autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums (P8) līdz Pelītēm Siguldas pagastā.
 • Blaumaņa ielas gājēju ietves projektēšana.
 • Ielu, ceļu, laukumu un gājēju ietvju uzturēšana ziemas un vasaras periodā.
 • Ielu satiksmes organizēšana – ceļa zīmju uzstādīšana/atjaunošana, ielu marķēšana.
 • Brauktuvi norobežojošo margu izbūve pie Laurenču sākumskolas.
 • Ietvju seguma remontdarbi gājēju ietvēm un veloceliņiem.
 • Veloinfrastruktūras uzlabošana.
 • Krimuldas serpentīna ceļa remontdarbi.
 • Siguldas tematiskā plānojuma izstrāde.

Vide un apzaļumošana

 • Siguldas novada vizuālās identitātes koncepcijas izstrāde.
 • Siguldas pils kompleksa un citu ainavu kopšana.
 • Līdzfinansējums preskonteineru pilotprojektam Leona Paegles ielā.
 • Remontdarbi Siguldas Jaunajā kapličā.
 • Ielu apgaismojuma modernizācija.
 • Līdzfinansējums daudzdzīvokļu un individuālo ēku inženierkomunikāciju pieslēgumu nodrošināšanai un infrastruktūras sakārtošanai.
 • Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas apsaimniekošana un izbūve.
 • Zaļo atkritumu kompostēšanas laukuma izveide.
 • Gumijas seguma izveide bērnu laukumā Institūta ielā 3.
 • Raiņa parka rotaļu elementu remontdarbi, atjaunošana un jaunu rotaļu elementu izbūve, jaunu basketbola grozu iegāde.
 • Apstādījumu veidošana un atjaunošana.
 • Izbūvēto komunikāciju iegāde daudzdzīvokļu māju rajonā Dzērveņu ielā.
 • Ģeoloģiskā izpēte grantskarjeram „Kaļļi” un kūdras purvam „Kreiļi”.
 • Elektrības gaisvada līniju nomaiņa Atbrīvotāju un Vizbuļu ielā, elektropieslēgumu izbūve krustojumā A2, Leona Paegles ielā un „Pelītēs”.
 • Atjaunošanas darbi Spieķu parkā.
 • Vides objekta „Vēja zvans” remonts.
 • Parku, mežu un zaļo zonu/koku uzmērīšana pilsētvidē.
 • Koku vainagu veidošana.
 • Norobežojošo sētu iegāde pasākumu nodrošināšanai.
 • Atpūtas vietas un autobusu pieturvietas izveide pie Siguldas pilsētas kapsētas.
 • Labierīcību iekārtošana un atpūtas nojumes atjaunošana Mores Kauju piemiņas parkā.
 • Jauna bērnu laukuma un teritorijas labiekārtojuma projektēšana Birzes ielā 4, Allažos.
 • Taku izveidošana un soliņu izvietošana Saules parkā.
 • Teritorijas sakārtošana Zaļkalna ielā, Allažos.
 • Alfrēda Kalniņa skvēra labiekārtojuma projektēšana.

Sociālā joma un sabiedrība

 • Sociālā palīdzība un sociālie pabalsti novada trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem un daudzbērnu ģimenēm.
 • Sociālo pakalpojumu attīstība Mores Amatu mājā.
 • Pašvaldības pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana.
 • Līdzfinansējums biedrību un novada iedzīvotāju realizētajiem projektiem.


© www.sigulda.lv
KOMENTĀRI
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam vai reģistrēties!


Apskatīt komentārus

Pasākumi

       Augusts 2020