Piektdiena, 29. maijs
Šodien sveicam: Maksis, Maksims, Raivis, Raivo
Laika ziņas: Sigulda +7.8℃, Z vējš 3.1 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+


2019-05-21
Aktuālās vakances Siguldas novada pašvaldībā un pašvaldības iestādēs

Latvijas aizraujošākā pašvaldība aicina komandā radošus un enerģiskus profesionāļus – personāla speciālistu Personāla nodaļā un ceļu būvinženieri. Siguldas novada Bāriņtiesa aicina pievienoties komandai sekretāru, arhivāru un bāriņtiesas locekli. Vairākas vakances izsludinātas arī izglītības iestādēs – Laurenču sākumskola aicina darbā matemātikas skolotāju, angļu valodas skolotāju, sociālo zinību skolotāju, dežurantu un dienas apkopēju, savukārt bērnudārzs „Pasaciņa” aicina pievienoties komandai skolotāju logopēdu.

 

Siguldas novada pašvaldība (Reģ.nr. LV90000048152) aicina savai komandai pievienoties personāla speciālistu/-i.

Galvenie pienākumi:

 • sagatavot un administrēt personāla dokumentus datu apstrādes sistēmā Horizon;
 • veikt personāla atlasi;
 • sagatavot darba līgumus, amata aprakstus un uzņēmumu līgumus ar fiziskām personām;
 • uzturēt un aktualizēt pašvaldības amatpersonu sarakstu;
 • sagatavot atzinumus valsts amatpersonu interešu konflikta novēršanas jautājumos;
 • organizēt pašvaldības darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
 • izstrādāt normatīvo aktu projektus personāla vadības un darba tiesisko attiecību jomā.

Prasības:

 • augstākā izglītība tiesību zinātnē vai personāla vadībā;
 • pieredze personāla vadības jomā, vēlams valsts vai pašvaldību iestādē;
 • pārzināt un prast pielietot darba tiesisko attiecību reglamentējošos normatīvos aktus;
 • vēlama pieredze darbā datu apstrādes sistēmā Horizon;
 • teicamas komunikācijas prasmes, atsaucība, iniciatīva, pozitīva attieksme;
 • precizitāte, augsta atbildības izjūta;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office programmas);
 • teicamas latviešu valodas zināšanas.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis ir „Sigulda aizrauj!”;
 • atalgojumu, sākot no 1179 eiro pirms nodokļu nomaksas;
 • profesionālās pilnveidošanās iespējas;
 • interesantu un atbildīgu darbu;
 • draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu.

CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Personāla speciālists” līdz 30. maijam aicinām sūtīt uz e-pasta adresi personals@sigulda.lv vai pastu: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda, LV-2150. Dokumentus šajā adresē var iesniegt arī personīgi. Tālrunis informācijai 67970852.

***

Siguldas novada pašvaldība (Reģ.nr. LV90000048152) aicina savai komandai pievienoties ceļu būvinženieri uz noteiktu laiku (līdz 30. decembrim).

Galvenie pienākumi:

 • veikt pašvaldības ielu un ceļu apsekošanu un uzraudzību;
 • kontrolēt asfaltbetona seguma remontdarbus;
 • nodrošināt asfaltbetona seguma remontdarbu izpilddokumentācijas pārbaudi, to pieņemšanu un nodošanu attiecīgajās struktūrvienībās;
 • pieņemt paveiktos darbus un parakstīt dokumentāciju;
 • organizēt operatīvos darbus, kas saistīti ar avārijas stāvokļa likvidēšanu pašvaldības īpašumos.

Prasības:

 • augstākā izglītība būvniecībā (inženieris);
 • pieredze autoceļu būvniecībā un uzraudzībā;
 • ceļu būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības sertifikāts;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • labas datorprasmes (MS Office programmas, Internet).

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis ir „Sigulda aizrauj!”;
 • atalgojumu 1558 eiro pirms nodokļu nomaksas;
 • profesionālās pilnveidošanās iespējas;
 • interesantu un atbildīgu darbu;
 • draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu.

CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Ceļu būvinženieris” līdz 28. maijam aicinām sūtīt uz e-pasta adresi personals@sigulda.lv vai pastu: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda, LV-2150. Dokumentus šajā adresē var iesniegt arī personīgi. Tālrunis informācijai 67970852.

***

Siguldas novada Bāriņtiesa (Reģ.nr. 40900010631) aicina darbā bāriņtiesas locekli (amata pienākumu izpildes termiņš 5 gadi).

Galvenie pienākumi:

 • veikt dzīves apstākļu pārbaudes un ģimeņu riska novērtējumu;
 • sagatavot bāriņtiesas lietvedībā atrodošās lietas izskatīšanai bāriņtiesas sēdēs;
 • sagatavot prasības pieteikumus un pieteikumus sevišķā tiesāšanās kārtībā un piedalās tiesas procesos;
 • izskatīt iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa un audžuģimenes rīcību;
 • pārstāvēt tiesā un citās institūcijās ģimenes un bērnus bāriņtiesas kompetences jautājumos;
 • nodrošināt uzraudzību par aizbildnībā, adopcijā un audzināšanas iestādēs ievietotiem bērniem, piesaistot bāriņtiesas locekļus;
 • pieņemt lēmumu par aprūpes tiesību pārtraukšanu vecākiem, pabalstu izmaksu;
 • palīdzēt mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzībā.

Prasības:

 • pretendentam jāatbilst Bāriņtiesu likuma 10. pantā noteiktajam: apgūta speciālā apmācības programma Bāriņtiesas locekļiem, priekšsēdētājiem, priekšsēdētāja vietniekiem;
 • vēlamas labas svešvalodu prasmes (krievu un angļu valodu prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību);
 • teicamas prasmes darbā ar datoru;
 • labas komunikācijas un saskarsmes spējas;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • darba pieredze Bāriņtiesā, bērnu tiesību aizsardzības jautājumos vai sociālajā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājam:

 • atalgojumu līdz 1200 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
 • iespējas pilnveidoties, iegūt jaunas zināšanas un pieredzi;
 • atsaucīgu kolektīvu;
 • iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis ir „Sigulda aizrauj!”.

CV un motivācijas vēstuli līdz 30. maijam (ieskaitot) aicinām sūtīt uz e-pasta adresi nadina.millere@sigulda.lv. Tālrunis informācijai 67970846. Iestāde sazināsies ar tiem kandidātiem, kuru iesūtītie dokumenti atbildīs izvirzītajām prasībām.

***

Siguldas novada Bāriņtiesa (Reģ.nr. 40900010631) aicina darbā uz nenoteiktu laiku Bāriņtiesas sekretāru/-i, arhivāru/-i.

Galvenie pienākumi:

 • kārtot lietvedību;
 • piedalīties un protokolēt Bāriņtiesas sēdes;
 • sagatavot Bāriņtiesas sēžu protokolu sagatavošanu;
 • nodrošināt lietu sagatavošanu nodošanai arhīvā;
 • izgatavot dokumentu un lēmumu kopijas;
 • ievadīt informāciju datu bāzē.

Prasības:

 • vidējā speciālā vai pirmā līmeņa augstākā izglītība;
 • labas prasmes darbā ar datoru, pieredze darbā ar dažāda veida datu bāzēm;
 • pieredze lietvedības dokumentu un datu sagatavošanā un apstrādē;
 • prasme ātrdrukāšanā;
 • vēlamas labas svešvalodu prasmes (krievu un angļu valodu prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību);
 • augsta stresa noturība;
 • labas komunikācijas un saskarsmes spējas;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.

Piedāvājam:

 • atalgojumu no 751 līdz 851 eiro pirms nodokļu nomaksas;
 • iespējas pilnveidoties, iegūt jaunas zināšanas un pieredzi;
 • atsaucīgu kolektīvu;
 • iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis ir „Sigulda aizrauj!”.

CV un motivācijas vēstuli līdz 30. maijam (ieskaitot) aicinām sūtīt uz e-pasta adresi nadina.millere@sigulda.lv. Tālrunis informācijai 67970846. Iestāde sazināsies ar tiem kandidātiem, kuru iesūtītie dokumenti atbildīs izvirzītajām prasībām.

***

Laurenču sākumskola (Reģ.nr. 40900010699) aicina pilna laika darbā matemātikas skolotāju 2019./2020. mācību gadā.

Prasības:

 • atbilstoša izglītība;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • ļoti labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • iepriekšēja pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājām:

 • pilnu darba slodzi;
 • stabilus ienākumus;
 • darbu draudzīgā kolektīvā;
 • sociālās garantijas;
 • atalgojumu par likmi – 845 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Pienākumi:

 • īstenot izglītības programmu konkrētajā mācību priekšmetā atbilstoši Valsts izglītības standartam;
 • kārtot dokumentāciju atbilstoši izglītības iestādes noteiktajām prasībām;
 • sadarboties ar vecākiem, informēt viņus par izglītojamā panākumiem un problēmām izglītības iestādē kopīgi meklējot risinājumus;
 • veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un sava darba pašanalīzi.

CV un motivācijas vēstuli līdz 10. jūnijam aicinām sūtīt uz e-pasta adresi laurencuskola@sigulda.lv. Tālrunis informācijai 67347920.

***

Laurenču sākumskola (Reģ.nr. 40900010699) aicina pilna laika darbā angļu valodas skolotāju 2019./2020. mācību gadā.

Prasības:

 • atbilstoša izglītība;
 • teicamas angļu un latviešu valodas zināšanas;
 • ļoti labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • iepriekšēja pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājām:

 • pilnu darba slodzi;
 • stabilus ienākumus;
 • darbu draudzīgā kolektīvā;
 • sociālās garantijas;
 • darba algu par likmi – 845 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Pienākumi:

 • īstenot izglītības programmu konkrētajā mācību priekšmetā atbilstoši Valsts izglītības standartam;
 • kārtot dokumentāciju atbilstoši izglītības iestādes noteiktajām prasībām;
 • sadarboties ar vecākiem, informēt viņus par izglītojamā panākumiem un problēmām izglītības iestādē kopīgi meklējot risinājumus;
 • veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un sava darba pašanalīzi.

CV un motivācijas vēstuli līdz 10. jūnijam aicinām sūtīt uz e-pasta adresi laurencuskola@sigulda.lv. Tālrunis informācijai 67347920.

***

Laurenču sākumskola (Reģ.nr. 40900010699) aicina pilna laika darbā sociālo zinību skolotāju 2019./2020. mācību gadā.

Prasības:

 • atbilstoša izglītība;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • ļoti labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • iepriekšēja pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājām:

 • pilnu darba slodzi;
 • stabilus ienākumus;
 • darbu draudzīgā kolektīvā;
 • sociālās garantijas;
 • atalgojumu par likmi – 800 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Pienākumi:

 • īstenot izglītības programmu konkrētajā mācību priekšmetā atbilstoši Valsts izglītības standartam;
 • kārtot dokumentāciju atbilstoši izglītības iestādes noteiktajām prasībām;
 • sadarboties ar vecākiem, informēt viņus par izglītojamā panākumiem un problēmām izglītības iestādē kopīgi meklējot risinājumus;
 • veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un sava darba pašanalīzi.

CV un motivācijas vēstuli līdz 10. jūnijam aicinām sūtīt uz e-pasta adresi laurencuskola@sigulda.lv. Tālrunis informācijai 67347920.

***

Laurenču sākumskola (Reģ.nr. 40900010699) aicina darbā dienas apkopēju.

Prasības:

 • vidējā izglītība;
 • ļoti labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • iepriekšēja pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājām:

 • darbu uz nenoteiktu laiku;
 • stabilus ienākumus;
 • sociālās garantijas;
 • atalgojumu 430 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Pienākumi:

 • katru dienu pēc vajadzības uzkopt izglītības iestādes telpas, koridorus, trepes un sanitāros mezglus, koplietošanas telpas un citas telpas;
 • telpu uzkopšanas laikā ievērot higiēnas un sanitārās normas;
 • tīrīt paklājus un mazgāt flīžu grīdas.

CV un motivācijas vēstuli līdz 10. jūnijam aicinām sūtīt uz e-pasta adresi laurencuskola@sigulda.lv. Tālrunis informācijai 67347920.

***

Laurenču sākumskola (Reģ.nr. 40900010699) aicina pilna laika darbā uz noteiktu laiku dežurantu/-i.

Prasības:

 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • vidējā izglītība;
 • latviešu valodas zināšanas;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • iepriekšēja pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājām:

 • pilnu darba slodzi;
 • stabilus ienākumus;
 • darbu draudzīgā kolektīvā;
 • sociālās garantijas;
 • stundas likme 2,863 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Pienākumi:

 • veikt dežūrdarbus;
 • dežurēšanas gaitā novērot skolas ēkai pieguļošo teritoriju ar mērķi pārraudzīt īpašuma saglabāšanu;
 • atbildēt uz iestādes centrālo tālruni;
 • sekot kārtībai koplietošanas telpās.

CV un motivācijas vēstuli līdz 10. jūnijam aicinām sūtīt uz e-pasta adresi laurencuskola@sigulda.lv. Tālrunis informācijai 67347920.

***

Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa” aicina darbā uz noteiktu laiku no 1. septembra skolotāju logopēdu/-i.

Prasības:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība, kvalifikācija: skolotājs logopēds;
 • teicamas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • prasmes darbā ar datoru;
 • precizitāte logopēda dokumentācijas aizpildīšanā;

Galvenie pienākumi:

 • īstenot speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem, jauktiem attīstības traucējumiem un citās grupās;
 • nodrošināt kvalitatīvu pedagoģisko procesu;
 • patstāvīgi plānot un organizēt savu un izglītojamo darbu;
 • veidot pozitīvu sadarbības vidi ar audzēkņiem, audzēkņu vecākiem un iestādes darbiniekiem.

Piedāvājam:

 • interesantu, radošu  un atbildīgu darbu;
 • profesionālās attīstības un pilnveides iespējas;
 • sociālās garantijas.
 • atalgojumu 750 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas par 1,0 slodzi.

CV un motivācijas vēstuli sūtot uz e-pasta adresi liene.abele@sigulda.lv līdz 16. jūnijam. Tālrunis informācijai 29438157.

Datu pārzinis ir Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000048152, juridiskā adrese Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, kas veic personas datu apstrādi darbinieku atlasei.
Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.sigulda.lv sadaļā Pašvaldība/Privātuma politika, iepazīstoties ar Siguldas novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem „Par Siguldas novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politiku” vai klātienē Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.


© www.sigulda.lv
KOMENTĀRI
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam vai reģistrēties!


Apskatīt komentārus

Pasākumi

       Maijs 2020       
1 23
45 6 7 8 9 10
11121314 15 1617
18192021222324
2526 2728 29 3031