Ceturtdiena, 13. augusts
Šodien sveicam: Elvīra, Velga, Rēzija
Laika ziņas: Sigulda +9.3℃, D vējš 1.8 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+


2019-05-29
Aicinājums sniegt komentārus par lauku grants ceļu atjaunošanu Siguldas novadā

Kopš 2015. gada Lauku atbalsta dienesta administrētā atbalsta pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pašvaldībām ir pieejami līdzekļi lauku grants ceļu pārbūvei. Siguldas novada pašvaldībai pasākuma ietvaros ir piešķirta finansējuma kvota 870 000 eiro apmērā. Investīciju pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” mērķis ir atbalstīt investīcijas pašvaldības ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai grants ceļu sarakstu lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

2015. gada nogalē Siguldas novada pašvaldība aicināja lauku uzņēmējus sniegt savus priekšlikumus grants ceļu  posmu atjaunošanai. Pamatojoties uz šiem priekšlikumiem, tika sagatavots prioritāri atjaunojamo grants ceļu posmu saraksts, saskaņā ar kuru Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzekļus bija plānots piesaistīt grants ceļa – autoceļa 9427 P8–„Pelītes” (posmā no valsts reģionālā autoceļa P8 Inciems–Sigulda–Ķegums līdz autoceļam 9427 Egles–Rugāji) pārbūvei 1,2 kilometru garumā. Tomēr šī gada sākumā kļuva zināms, ka Eiropas Savienības fonda līdzekļus minētā posma pārbūvei piesaistīt nebūs iespējams. Minētā ceļa posma atjaunošana tiek nodrošināta par pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Ņemot vērā minēto, pašvaldība ir aktualizējusi 2015. gada nogalē izveidoto un ar uzņēmējiem tolaik apspriesto grants ceļu sarakstu, kā arī izvērtējusi to saskaņā ar 2015. gada 4. novembra Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu Nr.18 (§6) „Par atlases kritērijiem investīciju veikšanai Eiropas Savienības fondu finansējuma ietvaros grants ceļu kvalitātes uzlabošanā”.

Prioritāri atbalsta pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros tiek atbalstīti objekti, kas ļauj veicināt lauksaimniecības uzņēmējdarbības konkurētspēju attiecīgajā teritorijā, lai nodrošinātu efektīvāku ceļa infrastruktūras attīstību un ievērotu vietējo uzņēmēju intereses. Atbilstoši pašvaldības noteiktajiem kritērijiem grants ceļi izvērtēti ņemot vērā: lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes uzņēmumu, kas atrodas ceļa posma tiešā tuvumā, skaitu; lauksaimniecības dzīvnieku vienību skaitu un laukaugu platības, kas atrodas ceļa posma tiešā tuvumā; nozīmību iedzīvotāju mobilitātes nodrošināšanā, lai saglabātu apdzīvotību (zemes vienību skaits ceļa tiešā tuvumā, ceļa savienojums ar citiem autoceļiem); vai plānotā pārbūvējamā ceļa tuvumā esošs uzņēmums ir iesniedzis Lauku atbalsta dienestam projekta pieteikumu pievadceļu izbūvei uzņēmējdarbības objektiem apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”; kā arī izvērtējot ceļa kvalitāti.

Lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku atbalsta pasākuma ietekmi uz lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes attīstību novadā, kā arī lai pēc iespējas nodrošinātu līdzvērtīgu uzņēmējdarbības konkurētspēju novada lauku teritorijā, pēc ceļu stāvokļa apsekošanas pašvaldība plāno ieguldījumus finansiālā atbalsta iespēju robežās 3 prioritārajos pašvaldības grants ceļos.

Allažu pagasta grants ceļa Rudiņi–Anšpēteri, ceļa Nr. 4219, pārbūves ietvaros, posmā 0,2–1,2 kilometram, plānots veikt ceļa segas stiprināšanu, sāngrāvju tīrīšanu, ceļa nodalījumu joslas tīrīšana, apauguma noņemšanu.  

Allažu pagasta grants ceļa Lāčplēši–Augšciems, ceļa Nr. 4233 pārbūves ietvaros, posmā 0–0,7 kilometram, plānots veikt ceļa segas pārbūves darbus, apauguma noņemšanu ceļa nomalēs, lai risinātu ūdens atvadi no ceļa klātnes, kā arī sāngrāvju tīrīšanu.

Mores pagasta grants ceļa Akenstaka–Rūpnieki–Kalēji, ceļa Nr. 6616 pārbūves ietvaros, posmā 0–5,4 kilometram, plānots veikt ceļa segas stiprināšanu, sāngrāvju tīrīšanu, apauguma noņemšanu ceļa nomalēs, lai risinātu ūdens atvadi no ceļa klātnes, ceļa nodalījumu joslas tīrīšanu, nepieciešama arī caurteku tīrīšana, to funkcionalitātes atjaunošanai.

Gadījumā, ja pēc minēto grants ceļu posmu pārbūves paliks pāri Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums, atjaunošanai pasākuma ietvaros tiks virzīti nākamie ceļu posmi prioritārā secībā pēc pievienotā grants ceļu saraksta.

Lūdzam sniegt rakstiski savus komentārus/priekšlikumus par pārbūvējamo ceļu posmu nozīmību ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību, līdz 10. jūnijam uz e-pastu projekti@sigulda.lv.


© www.sigulda.lv
KOMENTĀRI
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam vai reģistrēties!


Apskatīt komentārus

Pasākumi

       Augusts 2020