×

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes:
- Statistikas sīkdatnes (nepieciešamas, lai uzlabotu vietnes darbību un lietošanas pieredzi);
- Sociālo mediju sīkdatnes (nepieciešamas Facebook autorizācijai, video skatījumiem).

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu visām sīkdatnēm” vai veikt atsevišķu sīkdatņu izvēli, noklikšķinot uz pogas “Tikai analītiskajām sīkdatnēm” vai “Tikai sociālo mēdīju sīkdatnēm”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tikai nepieciešamās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Svētdiena, 23. jūnijs
Šodien sveicam: Līga
Laika ziņas: Sigulda 0℃, Z vējš 0 m/s
e.sigulda.lv
A- A A+ T T


2024-05-23
23. maija pašvaldības domes sēdē pieņemtie svarīgākie lēmumi

Ceturtdien, 23. maijā, norisinājās Siguldas novada pašvaldības domes sēde, kurā izskatīti 63 lēmumprojekti; būtiskākie no pieņemtajiem lēmumiem apkopoti šajā rakstā. Plašāka informācija par sēdes norisi un lēmumiem pieejama pašvaldības tīmekļa vietnes sadaļā “Domes sēdes”.

Nākamā domes sēde norisināsies 20. jūnijā. Domes sēdes norisei varēs sekot līdzi arī tiešraidē pašvaldības tīmekļa vietnē, kā arī sociālo tīklu vietnē Facebook.

 

 

 • Apstiprināti Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi: 

- “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā” (precizētā redakcijā);
- “Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības iestādēm”; 
- “Par sociālajām garantijām bez vecāku gādības palikušam bērnam Siguldas novadā” (precizētā redakcijā);
- “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību interešu izglītības un pagarinātās dienas grupas nodarbībām Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs”;
- “Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība līdzfinansē pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajā izglītības iestādē un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam”; 
- “Kārtība, kādā Siguldas novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem braukšanas izdevumus par sabiedriskā transportlīdzekļa reģionālās nozīmes maršrutos izmantošanu”; 
- “Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Siguldas novadā”; 
-  “Par ēku numerācijas, māju un ielu nosaukumu plākšņu izvietošanas kārtību Siguldas novada pašvaldībā”; 
- “Par juridisku personu līdzdalību infrastruktūras objektu būvniecības, pārbūves un atjaunošanas darbu līdzfinansēšanā”; 
- “Mājas (istabas) dzīvnieku labturības noteikumi Siguldas novadā” (precizētā redakcijā).
- “Par Siguldas novada pašvaldības domes 2024. gada 15. februāra saistošo noteikumu Nr. 7 “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamā īpašuma “Ūdensloki” un “Linuži”,  Inčukalna pagastā, Siguldas novada  teritorijā, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.

 • Apstiprināti Siguldas novada pašvaldības domes iekšējie noteikumi “Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmu finansēšanas un īstenošanas kārtība”.
 • Veikti grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 12. jūlija nolikumā Nr.3/2021 “Par atlīdzību un sociālajām garantijām Siguldas novada pašvaldībā”.
 • Veikti grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2024. gada 15. februāra lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības iestāžu amatu  sarakstu un amatu klasifikācijas apstiprināšanu” (prot. Nr.3, 2. §)”.
 • Veikti grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 12. augustā apstiprinātajā nolikumā Nr.49/2021 “Pirmsskolas izglītības iestādes “Minka” nolikums”.
 • Apstiprināts Siguldas novada pašvaldības domes nolikums ”Siguldas novada bibliotēkas nolikums”.
 • Apstiprināts Siguldas novada Kultūras centra realizētā projekta “Vidzemes Prozas lasījumi 2024” konkursa nolikums.
 • Pieņemts lēmums uz 10 gadiem noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Siltums KIM”, reģistrācijas Nr. 40203496378, par centralizēto siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu Siguldas novada pašvaldības administratīvās teritorijas daļā – Krimuldas un Mālpils pagastā. Līdz ar iepriekš minēto pieņemts lēmums izbeigt Siguldas novada pašvaldības 2022. gada 21. jūnijā ar Krimuldas novada pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Entalpija-2” noslēgto līgumu Nr.SNP/2022/886 par centralizēto siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu un Mālpils novada pašvaldības 2015. gada 10. jūlijā ar Pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “NORMA-K” noslēgto deleģēšanas līgumu; atcelt Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 19. maija lēmumu “Par līguma noslēgšanu ar Krimuldas novada pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Entalpija-2” par centralizēto siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu Krimuldas un Lēdurgas pagastos” (protokols Nr.11, §65).
 • Veikti grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2024. gada 28. marta lēmumā “Par mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādei 2024. gadam piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas sadali Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai un Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem”.
 • Apstiprināts izstrādātais Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta mērķdotācijas plāns triju gadu periodam.
 • Veiktas izmaiņas Siguldas novada pašvaldības interešu izglītības programmu licencēšanas un neformālās izglītības programmu atļauju izsniegšanas komisijas sastāvā. Komisija apstiprināta šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētāja – Izglītības un sporta pārvaldes vadītāja Sigita Upmale, komisijas locekļi – Izglītības un sporta pārvaldes Izglītības nodaļas pieaugušo izglītības projektu vadītāja Gunta Grīnhofa, Izglītības un sporta pārvaldes Sporta nodaļas sporta vadītāja Zanda Abzalone.
 • Veiktas izmaiņas Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu telpu iznomāšanas komisijas sastāvā. Komisija apstiprināta šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētāja – Izglītības un sporta pārvaldes vadītāja Sigita Upmale, komisijas locekļi – Izglītības un sporta pārvaldes Sporta nodaļas sporta darba organizatore Madara Akmentiņa, Izglītības un sporta pārvaldes Sporta nodaļas sporta vadītāja Zanda Abzalone.
 • Apstiprināta dalības maksa Mālpils Mūzikas un mākslas skolas organizētajai audzēkņu diennakts mācību nometnei – plenēram (Ķesterciemā no 19.08.2024. līdz 23.08.2024.) – vienam dalībniekam 80 eiro.
 • Pieņemts lēmums Valsts Kultūrkapitāla fonda “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” atbalstītā “Vidzemes kultūras programma 2024” projektu konkursa finansējuma 1500 eiro apmērā novirzīšanu Siguldas novada Kultūras centra projekta “Vidzemes Prozas lasījumi” īstenošanai. Pieņemts lēmums atbalstīt aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu laika periodā no šā gada 1. jūnija līdz 30. decembrim; apstiprināt finansējumu pasākuma budžeta ietvaros – 1808 eiro apmērā, kurus sedz Nodarbinātības valsts aģentūra, un 201,86 eiro apmērā, kas tiek segti no Siguldas novada pašvaldības budžeta, un Siguldas novada pašvaldības centrālās pārvaldes Finanšu pārvaldei veikt grozījumus 2024. gada pašvaldības budžetā.
 • Pieņemts lēmums paredzēt finansējumu interešu izglītības programmas skeletonā īstenošanai 30 tūkstošu eiro apmērā no Siguldas Sporta skolas 2024. gada budžeta līdzekļiem sporta bāžu nomai, treneru atalgojumam. Atbalstīta Siguldas mākslu skolas “Baltais flīģelis” sadarbība ar biedrību “EVTA.LV-LDSA European voice teachers association Latvijas Dziedāšanas skolotāju asociācija” konferences “Es dziedu” organizēšanā.
 • Nolemts atzīt biedrību “Cerību spārni”, reģistrācijas Nr. 40008078885, par uzvarētāju konkursā “Par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu”, dodot iespēju biedrībai nodrošināt Dienas aprūpes centra pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Skolas ielā 3, Raganā, Siguldas novadā.
 • Atbalstīta SIA “HK Unlimited”, reģistrācijas Nr. 40203029706, iecere izveidot nebīstamu dažāda veida vadu un vara pārstrādes (smalcināšanas) vietu ēkā ar kadastra apzīmējumu 80680070177010, kas atrodas nekustamā īpašuma “Pamati” Krimuldas pagastā, Siguldas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80680070177.
 • Veikti grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2024. gada 28. marta lēmumā “Par projekta “PROTI UN DARI 2.0” īstenošanu”.
 • Nolemts piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Kaijas ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.
 • Nolemts piešķirt līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzīvokļu dzīvojamai mājai “Ausekļi” ar kadastra apzīmējumu 66560020620002, Lēdurgā, Siguldas novadā.
 • Nolemts piešķirt līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzīvokļu dzīvojamai mājai “Ausekļi” ar kadastra apzīmējumu 66560020620001, Lēdurgā, Siguldas novadā.
 • Veikti grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2024. gada 28. marta sēdes lēmumā “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienību Kalna ielā 2D, Kalna ielā 2E un Kalna ielā 2F, Siguldā, Siguldas nov., teritorijā” (prot.Nr.5, 54.§).
 • Nolemts atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai, kas ietver nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 80940041601 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80940041601 Griezes ielā 5A, Siguldā, Siguldas novadā.
 • Atbalstīta zemes nomas maksas cenrāža noteikšana Siguldas novada pašvaldībai piederošiem vai piekrītošiem neapbūvētiem zemesgabaliem līdz 10 ha lauku teritorijā, kurus iznomā lauksaimnieciskai darbībai uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 33.6. apakšpunktā minētajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents.
 • Pieņemts lēmums par telpu un zemes iznomāšanu AS “CATA” ar kopējo platību 21,60 m2 un koplietošanas telpām ar platību 71,92 m2 dzelzceļa stacijas ēkā (kadastra apzīmējums 80150023322001) un piekrītošo zemes vienības (kadastra apzīmējums 80150020086) daļu 223  m2  īpašumā ar kadastra Nr. 80150023333 Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā un no nekustamā īpašuma Autoostas laukums Siguldā, Siguldas novadā kadastra Nr. 80150020097 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80150020088 daļu 600 m² uz laiku līdz 2029. gada 31. decembrim.
 • Apstiprināti grozījumi 2017. gada 4. aprīļa zemes nomas līgumā Nr.2017/467 adresē Strēlnieku iela 11B, Sigulda, Siguldas nov., kadastra apzīmējums 8050031637.
 • Pieņemts lēmums par zemes vienības “Mazvējiņi”, Krimuldas pag., Siguldas nov. ar kadastra apzīmējumu 8068 001 0074, kopējā platība 0,9275 ha, iznomāšanu. 
 • Pieņemts lēmums par zemes gabala Pulkveža Brieža iela 24B, Sigulda, Siguldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.
 • Pieņemts lēmums par zemes nomas līguma par nekustamā īpašuma Umeru ezers, Siguldas pagastā, Siguldas novadā ar kadastra Nr. 80940050232 zemes vienības (kadastra apzīmējums 80940050232) iznomāšanas termiņa pagarināšanu.
 • Pieņemts lēmums par zemes vienības Jūdažu ielā 29, Siguldā, Siguldas nov. (kadastra apzīmējums 80940040552) iznomāšanu.
 • Pieņemts lēmums par nedzīvojamās telpas ar kadastra apzīmējumu Nr. 80680060042003004 198,30m2 platībā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda un adreses – “Lielā skolotāju māja”– 4, Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2145, piešķiršanu.
 • Pieņemts lēmums par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības (kadastra apzīmējums 80680090409) atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda.
 • Pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma Miču starpgabals, Lēdurgas pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai.
 • Pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma (starpgabala) Zemes pie Lojas, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 • Pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma Pirmais Straujupītes ceļš 4, Meža Miers, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 • Pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma Kopmītņu iela 3A, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 • Pieņemts lēmums par dzīvokļa īpašuma Siguldas iela 5-6, More, Mores pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 • Pieņemts lēmums par dzīvokļa īpašuma “Silavas” – 11, Lode, Lēdurgas pagasts, Siguldas novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 • Pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma Plānupes iela 6B, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 • Pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma “Lielpurvi 2”,  Meža Miers, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 • Pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma Šveices iela 14, Sigulda, Siguldas novads, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 • Atbalstīta Sadarbības līguma slēgšana par līdzdalību Zemeņu svētku pasākumu programmas nodrošināšanā ar SIA “Mālpils zemeNes”, reģistrācijas Nr. 40103391602.
 • Dome lēmusi atbalstīt Siguldas novada pašvaldības sadarbību ar Vidzemes augstskolu, reģistrācijas Nr. 90001342592; 
 • Dome par Siguldas novada pašvaldības domes Finanšu komitejas locekļiem ievēlējusi Jāni Zilveru un Zani Berdinsku.
 • Veikti grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2023. gada 21. septembra sēdes lēmumā “Par Siguldas novada pašvaldības Būvniecības kontroles pārvaldes 2023. gada 27. februāra lēmuma Nr. A-3.10/4/732 “Par lauksaimniecības zemes apmežošanu” atstāšanu negrozītu” (prot. Nr.14, 39.§).
 • Veikti grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2024. gada 14. maija lēmumā “Par nedzīvojamo telpu nomu (Nr.8, 8.§).
 • Veikti grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2024. gada 14. maija lēmumā “Par nedzīvojamo telpu nomu ” (prot. Nr.8, 7.§).
 • Veikti grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2024. gada 14. maija lēmumā “Par nedzīvojamo telpu nomu ” (prot. Nr.8, 6.§).
 • Nekustamā īpašuma Emiļa Melngaiļa ielā, Lēdurgā, Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, zemes ar kadastra apzīmējumu Nr. 66560020391 daļas nomas tiesību pirmā izsole atzīta par nenotikušu un apstiprināti otrās rakstiskās izsoles noteikumi.

© www.sigulda.lv


Pasākumi