Otrdiena, 20. oktobris
Šodien sveicam: Leonīds, Leonīda
Laika ziņas: Sigulda +4.3℃, R vējš 6.7 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+


2014-02-12
Izsolei nodots īpašums – zemesgabals Augļu ielā 4A, Siguldā
Siguldas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma pārdošanu mutiskā atklātā izsolē:
  1. Tiek izsolīts nekustamais īpašumszemesgabals Augļu ielā 4A, Siguldā, Siguldas novadā, ar kadastra apzīmējumu 8042 004 0427, 0,1274 platībā.
  2. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Siguldas pagasta pārvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā pie Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sekretāres 2.stāvā 204.kabinetā, no 31.marta līdz 4.aprīlim darba dienās apmeklētāju pieņemšanas laikos vai pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv, sadaļā „Pašvaldība”, „Izsoles”.
  3. Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīties iepriekš, sazinoties pa tālruni 29236902 no 31.marta līdz 4.aprīlim.
  4. Pretendenti pieteikumus izsolei var reģistrēt Siguldas pagasta pārvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā pie Siguldas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sekretāres 2.stāvā 204.kabinetā līdz 2014.gada 4.aprīlim.
  5. Kustamās mantas izsole notiks 2014.gada 7.aprīlī plkst.12.00 Siguldas pagasta pārvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā.
  6. Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 11 513,43 (vienpadsmit tūkstoši pieci simti trīspadsmit eiro un 43 centi).
  7. Nodrošinājuma iemaksa 10% (desmit procenti) no izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītās cenas – EUR 1151 (viens tūkstotis pieci simti viens eiro un 00 centi) un dalības maksa EUR 70 (septiņdesmit eiro un 00 centi) iemaksājami Siguldas novada Domes kontā (Siguldas novada Dome, Pils iela 16, Sigulda, reģ.nr.90000048152, SEB banka, LV 15 UNLA 0027 8001 3040 4, kods UNLALV2X) līdz pieteikuma iesniegšanai. Iesniedzot pieteikumu jāuzrāda bankas apstiprināts dokuments.
  8. Izsoles veids — atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
  9. Izsoles solis noteikts EUR 150 (viens simts piecdesmit eiro un 00 centi).
  10. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu 1 (viena) mēneša laikā no izsoles dienas jāpārskaita nosolītā nekustamā īpašuma cena Siguldas novada Domes norēķinu kontā atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu. Dalībnieks ir tiesīgs iesniegt rakstisku pieteikumu pirkt nekustamo īpašumu uz nomaksu.

Informāciju sagatavojusi:
Inguna Zirne


© www.sigulda.lv
KOMENTĀRI
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam vai reģistrēties!


Apskatīt komentārus

Pasākumi