Svētdiena, 29. novembris
Šodien sveicam: Ignats, Virgīnija
Laika ziņas: Sigulda +1℃, ZA vējš 3.3 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+


2014-08-14
Pieejams finansējums zivsaimniecības sfēras attīstībai

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība (turpmāk – RRLAB) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu uzsākšanu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam pasākumā „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumi tiks pieņemti no 15.septembra līdz 15.oktobrim.
Sestajā kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 3524,73 eiro.

Projektu iesniegumi papīra formātā jāiesniedz RRLAB, Birzes ielā 4, Allažu pagastā, Siguldas novadā, LV–2154, vai elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv.

Kontaktpersona: EZF administratīvā vadītāja Inese Pikaļova, tālr.67970250, mob.tālr.26423616, e-pasts rrlab@inbox.lv.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiksRīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.–2013.gadam pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” šādām aktivitātēm un rīcībām:

AktivitātesAr zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” ietvaros rīcība:
1.1.1.rīcība
: Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība.
Pieejamais finansējums ir 3524,73 eiro.

Mērķis: Rīcība ir paredzēta, lai VRG RRLAB darbības teritorijā tiktu attīstīta ar zivsaimniecību un tūrismu saistīta infrastruktūra un atbilstoši pakalpojumi.

Plānotās darbības: Laivu nolaišanas un izcelšanas vietas, ūdens krātuvju atjaunošana un sakopšana, stāvlaukumu izveide pie ūdenstilpnēm, makšķerēšanas vietu izveidošana vai pielāgošana personām ar kustību traucējumiem, kempingu izveide, dabas un vēstures ekspozīciju izveide vai pielāgošana personām ar kustību traucējumiem saistībā ar zivsaimniecību u.c.

Projekta īstenošanas termiņš nevar būt vēlāk kā 2015.gada 1.jūnijs.

Ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties RRLAB: Allažos, Birzes ielā 4, Allažu, Mores un Siguldas pagastu administrācijās, Inčukalna, Krimuldas, Mālpils, Saulkrastu, Sējas un Siguldas novadu pašvaldībā, kā arī minēto pašvaldību mājaslapās.

Kontaktpersona: Inese Pikaļova, tālr.67970250, mob.26423616, e-pasta adrese rrlab@inbox.lv, Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv (tur atrodama iesnieguma veidlapa).

Projekta īstenošanas ilgums ir viens gads, skaitot no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Katram no projektu vērtēšanas kritērijiem, kas nosaka projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu: no 0 līdz 2 (0 = neatbilst, 0,5 = vāji, 1 = apmierinoši, 1,5 = labi, 2 = ļoti labi).

Projekta atbilstības kritēriji vietējai attīstības stratēģijai par katru rīcības plānā iekļauto rīcību        

Nr. p.k.
Vērtēšanas kritēriji
Maksimālais punktu skaits
1.

Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz attīstības stratēģiju, un atbilst attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai

2
2.

Projektā ir aprakstīta galvenā problēma(-as), kura(-as) tiek atrisināta(-as) realizējot plānotās aktivitātes

2
3.

Projekta īstenošana tiek virzīta uz iedzīvotāju/mērķa grupu vajadzību sasniegšanu

2
4.

Projekta rezultātā tiek ieviesti jauninājumi teritorijā

2
5.

Projektā ietverti objektīvi pārbaudāmi rezultāti un pamatoti sasniedzamie indikatori

2
6.

Projekta budžeta pārskatāmība, izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem

2
7.
Projekta ilgtspēja ir novērtēta un pamatota
2
8.

Plānotas aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai

2
9.
Jaunu darbavietu radīšana un/vai jau esošo saglabāšana
2
 
Kopējais punktu skaits
18
 
Papildus iegūstami punkti
 
10.

Projekta iesniedzējs ir tieši saistīts ar zivsaimniecību, ir pieredze zivsaimniecības darbībā

3
 

Maksimāli iegūstamais punktu skaits

21
 

Minimālais punktu skaits pozitīva atzinuma iegūšanai

12
 

Specifiski vērtēšanas kritēriji

 
12.

Projekta iesniedzējs Rīcības programmas Eiropas zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam iesniegumu konkursu ietvaros nav saņēmis finansējumu – 2 punkti, saņēmis finansējumu vienam projektam – 1,5 punkti, saņēmis finansējumu diviem projektiem – 1 punkts, saņēmis finansējumu trīs projektiem – 0,5 punkti, saņēmis četriem un vairāk projektiem – 0 punktu

2
 

Lai nodrošinātu vienmērīgu teritoriju attīstību, gadījumā, ja uz konkrēto projektu kārtu, vienā pagasta vai pilsētas teritorijā esošās vietējās iniciatīvas grupas iesniegušas lielāku skaitu projektu, (piemēram, 5 projektus) vērtēšanas komisija patur sev tiesības pie vienādu punktu skaita dot priekšroku tās vietējās iniciatīvas grupas projektam, kas pārstāv pagasta teritoriju, no kuras ir iesniegts mazāks projektu skaits

 
 

Maksimāli iespējamais punktu skaits

23
 Ja punktu skaits ir zemāks par minimālo punktu skaitu, projekta pieteikums tiek noraidīts.

© www.sigulda.lv
KOMENTĀRI
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam vai reģistrēties!


Apskatīt komentārus

Pasākumi