Ceturtdiena, 29. oktobris
Šodien sveicam: Laimonis, Elvijs, Elva, Elvis, Laimis
Laika ziņas: Sigulda +9.2℃, D vējš 2.6 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+


2014-08-19
Paziņojums par publiskās apspriešanas uzsākšanu detālplānojuma projektam Ausekļa ielā 2

Siguldas novada Dome 13.augustā pieņēma lēmumu (prot.nr.15, §11) par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai zemes gabalam Ausekļa ielā 2, Siguldā (kadastra apzīmējums: 8015 002 0116) ar kopējo platību 0,8964 ha, kura grozījumi izstrādāti saskaņā ar Siguldas novada Teritorijas plānojuma 2008.–2020.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.
Par 0,8797 ha lielā zemes gabala Ausekļa ielā 4, Siguldā, (kadastra apzīmējums: 8015 002 3321) īpašnieku 2012.gada 27.maijā pašvaldības rīkotās izsoles rezultātā kļuva SIA „DMB”, kurš pēc īpašniecības dokumentu sakārtošanas, zemes gabalam pievienoja 0,0167 ha lielo zemes vienību ar adresi Ausekļa iela 2, Sigulda, un izveidoja vienotu nekustamo īpašumu ar adresi Ausekļa iela 2, Sigulda.

Zemes gabals tika atsavināts ar konkrētiem nosacījumiem gan attiecībā uz publiskās apbūves veidu, gan apbūves būvniecības etapiem un šo etapu termiņiem. SIA „DMB” rīkoja metu konkursu, kura rezultātus bija iespējams novērtēt pašvaldības interneta vietnē. Savukārt pašvaldība, ņemot vērā paredzamās apbūves komplicētību, lūdza zemes gabala īpašniekiem izstrādāt minētajai teritorijai detālplānojumu, kurā tiktu ņemti vērā siguldiešu konstruktīvie ieteikumi paredzamās apbūves harmonizācijai un iekļaušanai esošajā vidē.

„Šobrīd Siguldas novada Būvvaldē ir saņemts risinājums, kas paredz radīt gājēju ieliņu intīmo sajūtu ar veikaliņiem, izklaides vietām, kafejnīcām tās perimetrālajā apbūvē, kā arī iespēju tūristiem apmesties viesnīciņā nesen rekonstruētā stacijas laukuma tuvumā,” informē Siguldas novada pašvaldības Teritorijas plānotāja Zane Gatere.

Turpinot darbu pie apbūves ieceres pilnveidošanas, panākts apbūves blīvuma samazinājums līdz 33,4%, kas ir mazāk, nekā to paredz teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros apbūve šajā zonā noteikta līdz 40%. Tāpat tika pilnveidots ēku fasāžu risinājums, rēķinoties ar to, ka Sigulda ir īpaša ne tikai ar novietojumu ainaviski izcilā ģeogrāfiskā punktā, bet arī ar mūsu pilsētai raksturīgo Šveices koka apbūves vasarnīcu stilistiku, kas daudzviet vērojama ēkās gan pilsētas centrā, gan Gaujas senielejas un tās pieteku izveidoto gravu malās. Detālplānojuma projekta izstrādātājs SIA „I.R. arhitektūras darbnīca” zemes gabalā Ausekļa ielā 2 paredz apbūvi, kuras apdarē izmantojami Siguldas centram raksturīgi apdares materiāli un krāsu toņi.

„Projekta attīstītāji ir novērtējuši Siguldas vēsturiskās apbūves tradīcijas, ievērojot gan esošos strukturālos pilsētbūvnieciskos, gan ēku detalizācijas arhitektoniskos paņēmienus, kas ietver gan vidē harmoniski ierakstītus būvju apjomus, gan to krāsojumus. Ir augsti vērtējama pilsētas dotā iespēja attīstīt teritorijas, kuras līdz šim bijušas siguldiešiem gana mīļas, bet bez īpašas personalizētas attieksmes un nākotnes perspektīvas,” skaidro Z.Gatere.

SIA „DMB” pārstāvji, projekta attīstītāji: „Plānotā investīcija būs ļoti nozīmīga pilsētas centra loģiskai sakārtošanai un attīstībai, iekļaujoties Siguldai raksturīgajā arhitektūrā – bez monstrveida apbūvēm. Lietojot šo pilsētas centru pilnvērtīgi, ieguvēji būs gan mūsu iedzīvotāji, gan arī tūristi. Plānots, ka šajā vietā tiks radītas vairāk nekā 200 darbavietas, aptuveni 40 jaunas naktsmītņu vietas, kā arī vairāk nekā 100 jaunas automašīnu stāvvietas. Cenšoties saglabāt apstādījumu daudzveidību Siguldā, vienīgo vērtīgo koku – nokareno vīksnu – mēs noteikti saglabāsim, to pārstādot citā vietā šajā teritorijā.”

2011.gadā biotopu eksperte I.Straupe veica augu apsekošanu detālplānojuma zonā un secināja, ka apsekotajā objektā nav konstatējami ne dabiskie (potenciāli dabiskie) meža biotopi, ne Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši izsargājami biotopi, ne īpaši aizsargājamas augu sugas. Apsekojot teritoriju, speciāliste ieteica veikt teritorijā esošo koku kvalitātes izvērtēšanu no teritorijas apmeklētāju drošības viedokļa. Ekspertes veiktajās fotofiksācijās koku vizuālais izskats liecināja par to, ka ilgstoši vai pat nekad teritorijā esošajiem kokiem nav veidoti to vainagi, tādējādi ļaujot tiem sazaroties formās, kas ierindo daļu no tiem cilvēkiem bīstamu koku kategorijā, piemēram, stipru negaisu laikā.

„Izsniedzot plānošanas un arhitektūras uzdevumu publiskajai apbūvei, Būvvalde tajā ietvers prasību izstrādāt teritorijas labiekārtojumu, kura neatņemama sastāvdaļas ir ne tikai satiksmes infrastruktūras detalizācija, bet arī apstādījumu plānojums. Teritorijas labiekārtojums jāizstrādā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām gan attiecībā uz autostāvlaukumu nodrošinājumu, gan zaļumu platībām, kuru minimālais apjoms ir paredzēts ne mazāks kā 40% no zemes gabala platības. Ņemot vērā konkrētā objekta pilsētbūvniecisko novietojumu, rekonstruētās zaļumu zonas un autostāvvietas būs brīvi pieejamas gan novada viesiem, gan objekta un Tūrisma informācijas centra apmeklētājiem,” norāda Zane Gatere.

Detālplānojuma projekts pieejams Siguldas novada pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv, Siguldas novada pašvaldībā Pils ielā 16, Siguldā, un Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā.

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks līdz 15.septembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 11.septembrī plkst.17.00 Siguldas novada Būvvaldes telpās Zinātnes ielā 7.

Pievienotie dokumenti:

 


© www.sigulda.lv
KOMENTĀRI
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam vai reģistrēties!


Apskatīt komentārus

Pasākumi