Pirmdiena, 16. janvāris
Šodien sveicam: Lida, Lidija
Laika ziņas: Sigulda -8°C vējš 1 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Atskats 2015

Pašvaldības paveiktais un notikumi
Siguldas novadā 2015.gadā

PĀRVALDE

 • 2015.gada Latvijas mīlētāko zīmolu tops atklājis, ka starp pilsētām vislielākais tēla spēks ir Siguldai.
 • „Latvijas e-indeksa” mērījumu rezultāti, kas raksturo pašvaldību un valsts iestāžu e-vides attīstības līmeni, ierindojuši Siguldas novadu lielo novadu grupā pirmajā vietā sadaļā „Pašvaldības interneta resursu popularitāte”, pamatojot to ar datiem par mājaslapas apmeklētāju skaitu, mobilo versiju un pašvaldības aktivitāti sociālajos tīklos.
 • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Publisko pakalpojumu gada balvas ceremonijā Siguldas novada pašvaldība saņēma balvu par sadarbību privātajā un publiskajā partnerībā.
 • Siguldas novada pašvaldība saņēmusi novērtējumu kā viena no velosipēdistiem draudzīgākajām pašvaldībām Latvijā.
 • Pašvaldība no Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas pārstāvniecības saņēmusi apbalvojumu par kvalitatīvu Sporta un aktīvās atpūtas centra projekta īstenošanu.
 • Siguldas novada pašvaldība izveidojusi pakalpojumu portālu e.sigulda.lv.
 • Jau gadu Siguldas novada Domes sēdes ir redzamas video tiešraidēs.
 • Novadā izveidotas bezvadu interneta pieejas zonas. Bezvadu internets pieejams pašvaldības Pakalpojumu centrā, Dienas centrā, Allažu pagasta Tautas namā, Allažu pagasta pārvaldes ēkā, Mores pagasta pārvaldes ēkā, Siguldas pagasta administrācijas ēkā, Siguldas pagasta pensionāru nodaļas ēkā, Livonijas ordeņa Siguldas pilī, Siguldas novada pašvaldības ēkā, Siguldas Jaunās pils dārzā un dzelzceļa stacijas laukumā.
 • Izveidoti četri ar datortehniku aprīkoti interneta pieejas punkti, kuros iedzīvotājiem pieejams dators, bezvadu internets, kā arī ir iespēja skenēt, kopēt un izdrukāt dokumentus. Pakalpojumi pieejami pašvaldības Pakalpojumu centrā, Dienas centrā, Mores pagasta pārvaldē un Allažu pagasta Tautas namā.
 • Apstiprināta Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2038.gadam.
 • Palīdzot iedzīvotājiem orientēties valsts e-pārvaldes aktivitātēs, Siguldas novada pašvaldība piedalījusies valsts e-pārvaldes akcijās „Dienas bez rindām”.
 • Lai novērtētu pašvaldības darba efektivitāti, veikta iedzīvotāju aptauja par novada attīstību un pašvaldības darbu.
 • Siguldas novadā ir pozitīvi dzimstības rādītāji, jaundzimušie novadnieki un viņu ģimenes divas reizes gadā tiek godināti pasākumā „Esmu dzimis Siguldas novadā”.
 • Apkopota informācija par Siguldas novada dižģimenēm.
 • Dzimtsarakstu nodaļa godina pārus, kas laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk gadus.
 • Siguldas novada identifikācijas ID karšu projektam „Es esmu s!guldietis” turpina pievienoties jauni partneri, kartes saņēmuši vairāk nekā 70% iedzīvotāju.
 • Domes Pakalpojumu centrs gada laikā apkalpo ap 8000 iedzīvotāju, iedzīvotāju ērtībām tas atvērts arī sestdienās.
 • Jau septīto gadu norisinās akcija „Dāvini ideju Domei!” un tradicionālās pašvaldības darbinieku tikšanās ar iedzīvotājiem.
 • Iedzīvotāji ieteikuši un balsojuma laikā izvēlējušies Siguldas sporta kompleksa nosaukumu. Siguldas sporta kompleksa būvniecību var vērot tīkla kamerā.
 • Pie pašvaldības izglītības un kultūras iestādēm kopš rudens plīvo novada karogs.
 • Pašvaldībā darbu sācis iekšējā tiesiskuma un lietderības auditors – ieviesta iekšējās kontroles sistēma, tiek veikta papildu normatīvo aktu atbilstības pārbaude, veicinot pašvaldības darbības ekonomiskumu, efektivitāti un produktivitāti.

INFRASTRUKTŪRA, INVESTĪCIJAS

 • Uzsākta Siguldas sporta kompleksa būvniecība.
 • Vairākās ielās veikta asfaltseguma renovācija un ceļa apmaļu nomaiņa.
 • Veikti asfaltbedrīšu remonti 3000m2 apjomā, nodrošināta grantēto ielu uzturēšana 47 km garumā un grantētu ceļu uzturēšana 163 km garumā. Veikti grantēto ceļu remontdarbi – Mores pagastā 3 km un Allažu pagastā 7 km garumā.
 • Allažos izbūvēta gājēju ietve Zaļkalna ielā, veikta Klusās ielas posma pārbūve, izbūvējot drošu gājēju pāreju. Rekonstruēts piebraucamais ceļš pie Allažu pagasta Tautas nama un Allažu pagasta administrācijas ēkas.
 • VAS „Latvijas valsts ceļi” uz autoceļa A2 posmā no Zinātnes līdz Rūdolfa Blaumaņa ielai veikuši ceļa seguma atjaunošanas darbus; pašvaldība uzstādījusi jaunus luksoforus autoceļa un Zinātnes ielas krustojumā.
 • Ielu apgaismojuma modernizācija veikta Doņu, Jūdažu, Purva, Strēlnieku ielās, kā arī pie bērnudārza „Saulīte”, kā arī Allažmuižas un Stīveru pieturvietās.
 • Izbūvēts auto stāvlaukums Mores un Institūta ielās pie bērnudārza „Saulīte”.
 • Veikta ūdenssaimniecības infrastruktūras paplašināšana.
 • Apsekota lietusūdens kanalizācijas sistēma, izstrādāta tās kartogrāfija.
 • Pašvaldība nodrošinājusi līdzfinansējumu līdz pat 90% apmērā daudzdzīvokļu namu infrastruktūras sakārtošanai.
 • Raiņa parkā uzstādīti jauni rotaļu elementi – sporta trenažieri un batuts. Jauns rotaļu laukums izveidots Krimuldā.
 • Iedzīvotājiem nodrošināta iespēja bez maksas nodot lielgabarīta un bioloģiski noārdāmos atkritumus.
 • Siguldas atkritumu infrastruktūra papildināta ar pazemes konteineriem.
 • Veikta Matiņu ezera hidrobūves – meniķa rekonstrukcija.
 • Restaurēta Siguldas pils kompleksa staļļa ēka.
 • Veikta pieminekļa „Lielā Stēla” rekonstrukcija.
 • Restaurētas Siguldas Jaunās pils logu vitrāžas.
 • Veikti labiekārtošanas darbi novada kapsētās. Siguldas pilsētas kapsētā veikts kapličas zvanu torņa un lieveņu remonts. Veikta Siguldas kapsētas digitalizācija.
 • Izstrādāts demontāžas projekts un saņemti saskaņojumi bijušās katlu mājas demontāžai Leona Paegles ielā.
 • Tiek turpināts darbs pie finansējuma piesaistes un projektēšanas izglītības iestāžu rekonstrukcijai, Zinātnes ielas pārbūvei, Siguldas novada Kultūras centra rekonstrukcijai, Siguldas pils kompleksa atjaunošanai, prioritārajām ielām un ceļiem.

REMONTDARBI IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS IESTĀDĒS

 • Veikta izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana aptuveni 500 000 eiro apmērā:
  • Bērnudārzā „Pīlādzītis” uzstādītas jaunas nojumes un veikti teritorijas labiekārtošanas darbi;
  • Siguldas 1.pamatskolā veikts vestibila un zāles jumta remonts, kā arī pārbūve pārejai starp skolu un sporta zāli;
  • Siguldas Valsts ģimnāzijai tiek izstrādāts modernizācijas saturiskais projekts un darba uzdevums renovācijas tehniskajam projektam;
  • Siguldas pilsētas vidusskolā veikts gaiteņa remonts, ieejas korpusa remontdarbi, kā arī elektrības galvenās sadales rekonstrukcija;
  • Siguldas Sporta skolā veikts sporta zāles un apgaismojuma remonts;
  • Siguldas novada Jaunrades centrā izbūvēta uzbrauktuve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un veikts jumta remonts;
  • Koncertzālē „Baltais flīģelis” veikts koncertzāles un vestibila remonts, fasādes atjaunošana;
  • Laurenču sākumskolas pagraba telpas rekonstruētas par ģērbtuvēm;
  • Bērnudārzā „Ābelīte” izremontēta ēdamzāle, trauku mazgātava, iekārtots logopēda kabinets;
  • Mores pamatskolā veikts klašu telpas remonts;
  • Allažu pirmsskolas grupiņu rotaļu laukumā izbūvēta nojume;
  • Veikti vērienīgi bērnudārza „Saulīte” teritorijas labiekārtošanas darbi.
 • Atjaunota Siguldas pagasta Kultūras nama lielās zāles un skatuves grīda. Mores pagasta Tautas namam izremontēts vestibils, veikts kosmētiskais remonts zāles un foajē sienām. Jūdažu Sabiedriskajā centrā ir veikts kosmētiskais remonts fasādes sienām pie ieejas. Allažu pagasta Tautas namā veikta elektropievada rekonstrukcija slodzes palielināšanai, iegūstot jaunu gaismas un apskaņošanas tehniku.

TŪRISMS

 • Nodrošināta aktīva sadarbība ar pašvaldībām un uzņēmējiem Gaujas Nacionālā parka tūrisma klasterī: izdoti jauni dabas maršruti, drukātie materiāli un video.
 • Dalība 15 starptautiskās tūrisma izstādēs un kontaktbiržās.
 • Tūrisma uzņēmēji pulcināti Siguldas novada tūrisma forumā.
 •  Siguldas novada naktsmītnes 2014.gadā uzņēmušas rekordlielu viesu skaitu.
 • Izcīnītas tiesības 2017.gadā Rīgas – Gaujas reģionu pārstāvēt kā Eiropas gastronomisko reģionu.
 • Sigulda iekļauta „National Geographic” apskatā „Fall Trips 2015”.
 • Organizēts „Mākslas darbu tirgus”.
 • Atbalstīta Edgara Arāja grāmatas „Ko vēsta uzraksti Gūtmaņalā” izdošana.
 • Izstrādāts Siguldas tūrisma piedāvājums ģimenēm „Bērnojamies”.
 • Izveidots jauns pastaigu maršruts pa Siguldas vēsturiskajām ēkām.
 • Dabas aizsardzības pārvalde atjaunojusi dabas tūrisma infrastruktūru Siguldā, Gaujas Nacionālā parka teritorijā – sakārtotas pastaigu takas vairāk nekā 20 kilometru garumā, atjaunota Ķeizarskata skatu vieta. Sadarbībā ar pašvaldību izbūvēts jauns serpentīna ceļš no Svētku laukuma līdz Peldu ielai.

UZŅĒMĒJDARBĪBA

 • Aizvadīts Siguldas novadā deklarēto iedzīvotāju identifikācijas (ID) karšu „Es esmu s!guldietis” 4 gadu jubilejas pasākums, kura laikā tika noskaidroti siguldiešu 10 mīlētākie uzņēmumi 2015.gadā.
 • Sagatavots jaunas tehnoloģijas ID karšu projekts.
 • Izstrādāta preču zīme „Radīts S!guldā”.
 • Uzsākta radošā kvartāla attīstība Siguldas pils kompleksā, iznomātas telpas staļļa ēkā.
 • Organizēti trīs apmācību semināri uzņēmējiem.
 • Organizēts jauniešu biznesa ideju konkurss „Radi S!guldai”.
 • Apkopota investoriem un uzņēmējiem nepieciešamā informācija par brīvajiem nekustamajiem īpašumiem uzņēmējdarbībai.
 • Uzņēmējdarbības atbalsta punkts sniedzis konsultācijas 90 novada uzņēmējiem.
 • Lai novērtētu novada uzņēmēju paveikto, īstenots konkurss „Siguldas novada Uzņēmēju gada balva”.

KULTŪRA

 • Realizēti vairāk nekā 40 kultūras pasākumi, kopumā izlietojot 125 000 eiro.
 • Atbalstītas un realizētas sešas festivālu programmas: Introvertās mākslas festivāls Saulgriežu jogas un mūzikas festivāls, Blūza svētki, Vasaras saulgriežu svinības Turaidā, Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki un Stādu parāde.
 • Siguldā norisinājušies starptautiski pasākumi – festivāls „Baltica 2015” un Ziemeļvalstu dziesmu svētki.
 • Īstenota Kultūras pārvaldes reorganizācija – izveidota Siguldas novada pašvaldības iestāde „Siguldas novada Kultūras pārvalde”.
 • Izstrādāts Siguldas novada Kultūras centra rekonstrukcijas projekts.
 • Izstrādāta Siguldas novada kultūras stratēģija un kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikums.
 • Atbalstīti 18 izglītības un kultūras projekti, sniegts līdzfinansējums 17 600 eiro apmērā.
 • Brīvdabas pasākumiem iegādāta mobilās skatuves podestūra un teltis.
 • Amatiermākslas kolektīviem par vairāk nekā 4500 eiro iegādāti tērpi un apavi, Siguldas pagasta pūtēju ansamblim nopirkts trombons 1500 eiro vērtībā.
 • Īstenoti jauni kultūras notikumi – Siguldas prezentācijas pasākumi Rīgā, Kalnciema kvartālā un tirdzniecības centrā „Spice”.
 • Siguldas novada bibliotēkai iegādāti jauni grāmatu plaukti, fonda papildināšanai izlietoti 11 000 eiro
 • Atbalstīta amatiermākslas kolektīvu dalība starptautiskos festivālos un konkursos.
 • Vairāki kultūras projekti īstenoti sadarbībā ar Sporta pārvaldi – Pasaules kausa kamaniņu sportā un Latvijas III Ziemas olimpiādes atklāšanas ceremonijas.
 • 23.Siguldas Starptautisko Opermūzikas svētku Arvīda Žilinska operas „Zelta zirgs” brīvdabas oriģināliestudējums izvirzīts gada balvai kultūrā.
 • Atjaunota Siguldas pagasta Kultūras nama lielās zāles un skatuves grīda. Mores pagasta Tautas namā izremontēts vestibils, veikts kosmētiskais remonts zāles un foajē sienām. Jūdažu Sabiedriskajā centrā ir veikts kosmētiskais remonts fasādes sienām pie ieejas. Allažu pagasta Tautas namā veikta elektropievada rekonstrukcija slodzes palielināšanai, iegūstot jaunu gaismas un apskaņošanas tehniku. Koncertzālē „Baltais flīģelis” veikts koncertzāles un vestibila remonts, atjaunota ēkas fasāde.
 • Izveidota Siguldas novada Kultūras konsultatīvā padome.

SPORTS, VESELĪBA

 • Uzsākta Siguldas sporta kompleksa būvniecība.
 • Atbalstīta Latvijas, Eiropas un pasaules mēroga pasākumu norise Siguldā – Pasaules čempionāts kamaniņu sportā, Latvijas III Ziemas Olimpiāde, Orientēšanas festivāls, SEB kalnu divriteņu maratons, Vienības velobrauciens, kas pulcēja rekordlielu dalībnieku skaitu – 6000 riteņbraucējus, Siguldas kalnu maratons, Siguldas pusmaratons un citi.
 • Izveidots āra trenažieru laukums Morē un ar trenažieriem bērniem papildināts āra trenažieru laukums Raiņa parkā.
 • Ar jauniem elementiem papildinātas Siguldas skeitrampas.
 • Izveidota olimpiskā velo krosa trase Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā.
 • Sniegts atbalsts Siguldas novada bērnu un jauniešu mācību-treniņu darba un augsto sasniegumu sporta nodrošināšanai 62 000 eiro apmērā.
 • Piešķirtas naudas balvas Siguldas novada sportistiem par augstiem sasniegumiem sportā 46 208 eiro apmērā.
 • Iegādāts sporta inventārs Siguldas Sporta skolai 5 000 eiro vērtībā.
 • Nodrošināta Siguldas novada dalība kompleksajos Latvijas mēroga sporta pasākumos – Latvijas III Ziemas olimpiādē, Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiādē, Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādē. Latvijas mēroga pasākumos izcīnītas 18 medaļas.
 • Organizēta pirmā Veselības un sporta nedēļa Siguldas novadā, kas turpmāk norisināsies divas reizes gadā.
 • Siguldas Sporta skola akreditējusi profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu distanču slēpošanā.
 • Latvijas čempiona titulu vasaras un ziemas sporta veidos savā vecuma grupā izcīnījuši 23 Sporta skolas audzēkņi – 9 badmintonisti, 4 vieglatlēti, 8 dambretisti, viens kalnu slēpotājs un distanču slēpotājs.
 • Mācību gada laikā īstenoti ap 30 Siguldas novada skolu sporta pasākumi.
 • Laurenču sākumskola iesaistījusies Latvijas Olimpiskās komitejas projektā „Sporto visa klase”.
 • Siguldas pilsētas vidusskolā mācības 1.klasē uzsākusi jau otrā sporta klase.
 • Sigulda prezentēta kā 2016.gada Eiropas kalnu divriteņu maratona čempionāta mājvieta.
 • Trīs slēpošanas trases saņēmušas Starptautiskās Slēpošanas federācijas sertifikātus.
 • Ziemā pie novada skolām tiek izveidotas distanču slēpošanas trases.
 • Iedzīvotāji balsojumā noteikuši 25.Latvijas Vienības velobraucienam veltītā vides objekta vizualizāciju.
 • Par gada labāko sportistu konkursā „Latvijas Gada balvas sportā 2015” jau piekto reizi un trešo gadu pēc kārtas atzīts skeletonists Martins Dukurs. Par gada notikumu tautas sportā atzīts Vienības velobrauciens Siguldā, kas šogad atzīmēja savu 25.gadskārtu un pulcēja lielāko riteņbraucēju skaitu kopš valsts neatkarības atjaunošanas – vairāk nekā sešus tūkstošus dalībnieku. Nominācijā „Labākā Latvijas komanda individuālajos sporta veidos” par labāko otro gadu pēc kārtas atzina bobsleja četrinieku Oskaru Melbārdi, Daumantu Dreiškenu, Arvi Vilkasti un siguldieti Jāni Strengu.
 • Novembra beigās Siguldā durvis vērs Stereotaktiskās radioķirurģijas centrs „Sigulda”, kas nodrošinās unikālu ārstēšanu onkoloģijas pacientiem.
 • Siguldas slimnīca turpina attīstīties – pieaug dzemdību un bariatrisko operāciju skaits.
 • Pavasarī un rudenī norisinājušās Siguldas novada Veselības dienas, bezmaksas ārstu konsultācijas saņēmuši ap 800 novadnieku.
 • Veikta Siguldas apkārtnes dzeramā ūdens avotu paraugu analīze, rezultāti pieejami pašvaldības interneta vietnē.

SOCIĀLĀ JOMA

 • Pašvaldības sociālo palīdzību līdz 2015.gada 1.novembrim ir saņēmušas 794 ģimenes, 1598 personas. Ģimenes atbalsta centra speciālistu redzeslokā ir 110 ģimenes.
 • Lai uzlabotu un efektīvāk nodrošinātu sociālo pakalpojumu klāstu novada iedzīvotājiem, uzsākts darbs pie multifunkcionāla sociālā centra izveides, kurā atradīsies pašvaldības Dienas centrs, sociālo darbinieku kabinets, un sociālo pakalpojumu sniedzēji – biedrības „Aicinājums Tev” un „Cerību spārni”.
 • Izstrādāti saistošie noteikumi par sociālo palīdzību un materiālo palīdzību, kā arī atbalstu novada iedzīvotājiem sociālo pakalpojumu jomā.
 • Izveidota iekšējās kontroles sistēma sociālo pabalstu jautājumos.
 • Lai uzlabotu klientu apkalpošanu, Pabalstu nodaļā izveidots vecākā sociālā darbinieka amats.
 • Nodrošinātas atbalsta programmas maznodrošinātām un trūcīgām personām.
 • Pilnveidota atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm, reģistrētas 306 daudzbērnu ģimenes.
 • Iegādāta jauna automašīna, kas piemērota personu ar funkcionālajiem traucējumiem pārvadāšanai.
 • Ieviesta jauna sociālā darba metode darbam ar ģimeni un bērniem – psihosociālais darbs, kā arī izstrādāts metodiskais materiāls darbiniekiem.
 • Sarežģītu sociālo gadījumu risināšanai organizēta starpprofesionāla sadarbība, pieaicinot Sociālā dienesta, Siguldas novada Bāriņtiesas, Pašvaldības policijas, Valsts policijas, Valsts Probācijas dienesta pārstāvjus, novada izglītības iestāžu sociālos pedagogus, novada NVO sociālos darbiniekus.
 • Pateicoties novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem, atbalsts sniegts novada maznodrošinātajiem iedzīvotājiem.
 • Organizēti kultūras pasākumi Siguldas novada maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm ar bērniem.
 • Pateicoties Vācijas sadraudzības pilsētas Štūres iedzīvotāju ziedojumiem, pirmajā pusgadā maznodrošinātajiem iedzīvotājiem nodrošināta zupas virtuve.
 • Siguldas novada pašvaldības Dienas centra Koordinācijas padomē piedalās 22 novada biedrības. Organizēts nevalstisko organizāciju, biedrību un atbalsta klubu biedriem un brīvprātīgajiem vadītājiem veltīts pateicības pasākums, sabiedrisko organizāciju sporta diena, bezmaksas lekcijas un kultūras pasākumi. Darbu sākusi topošo un jauno māmiņu atbalsta grupa.

MORES PAGASTS

 • Veikti grantēto ceļu uzturēšanas darbi 33,75km un grantēto ceļu remontdarbi 3km garumā.
 • Pašvaldība iegādājusies ēku Mores pagasta centrā iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu paplašināšanai.
 • Mores pamatskolā realizēts labdarības projekts „Give More”, piesaistot finansējumu telpu remontam un labiekārtošanai.
 • Izveidots āra trenažieru laukums, uzstādīti trīs āra trenažieri.
 • Ar pašvaldības līdzfinansējumu realizēts projekts „Akenstakas muižas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana”, atklājot Akenstakā vides stendu un piknika vietu.
 • Mores pagasta Tautas namā veikts kosmētiskais remonts vestibilā un zālē.
 • Lai nodrošinātu Mores pagasta sakārtošanu un labiekārtošanu, pašvaldība iegādājusies traktoru zāles pļaušanai.
 • Mores pagasta pārvaldē izveidota bezvadu interneta pieejas zona un ar datortehniku aprīkots interneta pieejas punkts, kurā iedzīvotājiem pieejams dators, bezvadu internets, kā arī ir iespēja skenēt, kopēt un izdrukāt dokumentus.
 • Veikti sakopšanas darbi Mores pagasta kapsētā.
 • Iegādāts sniega pūtējs un izgaismota taciņa.

ALLAŽU PAGASTS

 • Veikti grantēto ceļu uzturēšanas darbi 79,4km un grantēto ceļu remontdarbi 7km garumā.
 • Izbūvēta gājēju ietve Zaļkalna ielā, veikta Klusās ielas posma pārbūve, izveidojot drošu gājēju pāreju.
 • Rekonstruēts piebraucamais ceļš pie Allažu pagasta Tautas nama un Allažu pagasta administrācijas ēkas.
 • Allažu pagasta Tautas namā veikta elektropievada rekonstrukcija slodzes palielināšanai, iegūstot jaunu gaismas un apskaņošanas tehniku.
 • Allažu pirmsskolas grupiņu rotaļu laukumā izbūvēta nojume.
 • Pie Kalķugravas avotiem atjaunots dīķa aizsprosts un autostāvvieta.
 • Allažu pagasta pārvaldē un Tautas namā izveidota bezvadu interneta pieejas zona. Allažu pagasta Tautas namā izveidots ar datortehniku aprīkots interneta pieejas punkts, kurā iedzīvotājiem pieejams dators, bezvadu internets, kā arī ir iespēja skenēt, kopēt un izdrukāt dokumentus.
 • Veikti teritorijas labiekārtošanas darbi pie pagasta pārvaldes.
 • Veikti sakopšanas darbi Allažu pagasta kapsētā.
 • Notiek darbi pie ielu apgaismojuma ierīkošanas Allažmuižas un Stīveru pieturās.

DROŠĪBA

 • Sabiedriskā kārtība nodrošināta vairāk nekā 20 publiskos liela mēroga pasākumos.
 • Nepilngadīgo personu likumpārkāpumu profilakses ietvaros Pašvaldības policijas inspektori viesojās novada izglītības iestādēs, kur skolēni tika informēti gan par Ceļu satiksmes noteikumiem, gan vispārējām drošības un sabiedriskās kārtības prasībām.
 • Mācību gada laikā Pašvaldības policijas darbinieki īpašu uzmanību pievērš drošībai pie izglītības iestādēm.
 • Apzinātas vairāk nekā 100 degradētās teritorijas, ar privātīpašniekiem panākta vienošanās par termiņiem un noteikumiem šo teritoriju sakopšanai.
 • Turpinās darbs ar teritoriju īpašniekiem, kuru zeme invadēta ar latvāni.
 • Līdz 1.novembrim sastādīti 176 protokoli par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa normu pārkāpumiem, 97 administratīvo pārkāpumu protokoli par Siguldas novada saistošo noteikumu neievērošanu, patversmē nogādāti 40 klaiņojoši suņi un kaķi.
 • Pilsētā izveidoti trīs videonovērošanas punkti, kas aprīkoti ar mūsdienīgām, diennakts digitālās novērošanas kamerām un automašīnu numurzīmju atpazīšanas funkciju. Uzlabotas videonovērošanas sistēmas Siguldas pils kompleksā un parkā.

IZGLĪTĪBA

 • Siguldas novadā pieaug pirmsskolas vecuma bērnu un jaunāko klašu skolēnu skaits, Siguldas pilsētas vidusskolā atvērta papildu 1.klase, Laurenču sākumskola paplašināta, pārbūvējot pagraba telpas. Pašvaldība uzsākusi ēkas Skolas ielā 3 rekonstrukciju, lai izveidotu filiāli bērnudārzam „Pasaciņa”, nodrošinot papildu 100 vietas pašvaldības bērnudārzos.
 • Palielināts atalgojums pašvaldības bērnudārzu un skolu tehniskajiem darbiniekiem, bērnudārzu auklītēm, audzinātājām.
 • Veikta izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana 500 000 eiro apmērā.
 • Izstrādāti noteikumi  par līdzfinansējumu privātajām skolām, kurās mācās Siguldas novadā deklarētie bērni. Finansējuma apmērs ir 41 eiro mēnesī par katru izglītojamo.
 • Nodrošināts līdzfinansējums privātajiem bērnudārziem 124 eiro mēnesī par katru Siguldas novadā deklarēto bērnu. Kopumā šim mērķim izlietoti vairāk nekā 130 000 eiro. Arī pēc valsts finansējuma termiņa beigām pašvaldība turpinās līdzfinansēt ģimenes, kuru bērni apmeklē privātos bērnudārzus, kā arī radīs papildu vietas pašvaldības bērnudārzos.
 • Siguldas Valsts ģimnāzijai pasniegta ceļojošā balva „Lielā pūce” par trešo vietu lielo skolu kategorijā. Mazo skolu kategorijā 18.vietā ierindojusies Siguldas 1.pamatskola, 34.vietu ieguvusi Siguldas pilsētas vidusskola, bet 73.vietā ir Laurenču sākumskola.
 • Nodrošināti bezmaksas skolēnu autobusi 11 maršrutos.
 • Darbu sācis otrs pirmsskolas psihologs. Izveidota sistēma pirmsskolas pedagogu un vecāku atbalstam. Tiek turpināts darbs pie skolēnu ar speciālām vajadzībām atbilstošu izglītības programmu nodrošināšanas.
 • Nodrošināta pedagogu un tehniskā personāla tālākizglītība.
 • Latvijas XI skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos piedalījies 531 dalībnieks no Siguldas novada. Pašvaldības finansējums svētkiem – vairāk nekā 44 000 eiro.
 • Skolēnu vasaras nodarbinātības projektā pašvaldība un 29 novada uzņēmēji nodrošinājuši darba vietas 283 skolēniem. Pašvaldības finansējums projektam – gandrīz 39 000 eiro.
 • Siguldas novada maznodrošinātajām, trūcīgajām un daudzbērnu ģimenēm tiek nodrošinātas brīvpusdienas, kā arī ir pieejami atvieglojumi pašvaldības izglītības un interešu izglītības iestādēs.
 • Siguldas Valsts ģimnāzijai tiek izstrādāts modernizācijas saturiskais projekts un darba uzdevums renovācijas tehniskajam projektam.
 • Pašvaldība 7000 eiro apmērā atbalstījusi 11 vasaras nometnes.
 • Pirmo gadu Siguldas novada pašvaldība rīko konkursu „Siguldas novada Gada klase 2015”.
 • Izglītības pārvalde izdevusi „Krāsojamo grāmatiņu siguldēniem”, ko Zinību dienā saņēma novada 1.un 2.klašu skolēni, kā arī bērnudārzu audzēkņi.
 • 2015./2016.mācību gadā skolēniem piedāvātas 80 interešu izglītības programmas.
 • Jau otro gadu Siguldas pilsētas vidusskolā veiksmīgi darbojas sporta klase. Pirmā gada rezultāti parāda, ka šis izglītības virziens ir pieprasīts un tā realizācija ir veiksmīga.
 • Sadarbojoties ar uztura ekspertiem un vecākiem, Siguldas novada pašvaldība izsludinājusi jaunu iepirkumu par ēdināšanu Siguldas skolās. No 2015.gada septembra skolēnus Siguldas Valsts ģimnāzijā, Siguldas pilsētas vidusskolā un Siguldas 1.pamatskolā ēdina SIA „Baltic Restaurants Latvia”.
 • Bērnudārzs „Ieviņa” atkārtoti saņēmis Zaļo karogu un starptautisko Ekoskolas sertifikātu.
 • Siguldieši ieguvuši izcilus panākumus robotikas turnīrā.
 • Bērnudārzos, pateicoties vecāku un labdaru atbalstam, iegādātas atstarojošās vestes.

Pasākumi