×

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes:
- Statistikas sīkdatnes (nepieciešamas, lai uzlabotu vietnes darbību un lietošanas pieredzi);
- Sociālo mediju sīkdatnes (nepieciešamas Facebook autorizācijai, video skatījumiem).

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu visām sīkdatnēm” vai veikt atsevišķu sīkdatņu izvēli, noklikšķinot uz pogas “Tikai analītiskajām sīkdatnēm” vai “Tikai sociālo mēdīju sīkdatnēm”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tikai nepieciešamās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Ceturtdiena, 30. maijs
Šodien sveicam: Vitolds, Lolita, Letīcija
Laika ziņas: Sigulda 0℃, Z vējš 0 m/s
e.sigulda.lv
A- A A+ T T

Koordinācijas padome

Koordinācijas padome izveidota 2002. gada 3. septembrī Nevalstisko organizāciju vadītāju sanāksmē. Koordinācijas padomes darbu organizē un vada Dienas centra vadītāja. Koordinācijas padomes sēdes notiek vienu reizi mēnesī plkst. 9.30.

Kontaktinformācija: Dienas centrs, Rīgas iela 1, Sigulda, tālrunis 22431757, e-pasta adrese sintija.lama@sigulda.lv.
Mērķis: veicināt pilsoniskas un demokrātiskas sabiedrības attīstību.

Darbības virzieni:

 • veicināt savstarpējo sapratni sabiedrisko organizāciju, atbalsta un interešu grupu vidū
 • veicināt saliedēta un vienota sabiedrisko organizāciju sektora attīstību un aktivizāciju Siguldas novadā
 • veidot sadarbību starp sabiedriskām organizācijām, valsts un pašvaldības institūcijām, piedalīties Dienas centra darba plānu, programmu un projektu veidošanā, kas uzlabotu sociālo pakalpojumu efektivitāti, kvalitāti un ilglaicīgumu
 • attīstīt ikviena cilvēka pašiniciatīvu, aktivitāti un atbildības uzņemšanos demokrātiskas, pilsoniskas un atvērtas sabiedrības attīstībā
 • informēt sabiedrību par nevalstiskā sektora un Dienas centra  darbu, nodrošināt informācijas apmaiņu; veicināt nevalstiskā sektora atpazīstamību sabiedrības vidū;
 • veicināt un aktivizēt sabiedrības līdzdalību brīvprātīgo kustībā;
 • iesniegt priekšlikumus pašvaldības politikas izstrādē un piedalīties politikas īstenošanā un rezultātu izvērtēšanā.

 

Pensionāru biedrība “​Sigulda”

Vadītāja: Vija Brikmane
Tālrunis: 25925589
E-pasts: vijabrikmane@inbox.lv

Mērķis – rūpēties par pensionāru sociālā stāvokļa uzlabošanu.
Uzdevumi:

 • iesaistīt pensionārus kopīgam sabiedriskam darbam;
 • organizēt kopīgus atpūtas pasākumus;
 • piedalīties republikas un novada pensionāru saietos;
 • organizēt tikšanās ar citām pensionāru apvienībām novadā, Latvijā un ārpus tās;
 • veidot sadarbību starp pensionāru aktīvu, vietējo pašvaldību un sociālo dienestu;
 • aizstāvēt pensionāru pamatotās prasības pašvaldībā, novadā, republikā.

Pensionāru biedrībai “Sigulda” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
Dežūra – katru otrdienu no plkst. 10.00 līdz 12.00 kultūras centrā “Siguldas devons”, valdes sēdes notiek katra mēneša pirmajā trešdienā.

Latvijas Politiski represēto apvienības Siguldas nodaļa

Vadītājs: Juris Čivčs
Mob.tālrunis: 29236902
 

Mērķis – apzināt un uzskaitīt politiski represētos Siguldas novada iedzīvotājus.
Uzdevumi:

 • apkopot represēto likteņus, apzināt ieslodzījuma, nometinājuma un apbedījumu vietas;
 • noskaidrot represiju cēloņus, veidus un to sekas cilvēku un tautas likteņgaitās;
 • veicināt faktoloģiski dokumentētu un literāru atmiņu vākšanu, saglabāšanu un publicēšanu;
 • nodrošināt represiju upuru piemiņas saglabāšanu;
 • organizēt juridisku, sociālu un cita veida palīdzību politiski represētajām personām;
 • iestāties par komunistiskās ideoloģijas un režīma nosodīšanu;
 • iestāties par starptautiskā tribunāla izveidi komunistiskā režīma realizētāju tiesāšanai;
 • pieprasīt LR valdībai nodrošināt represiju rezultātā zaudētā īpašuma atgūšanu vai kompensēšanu;
 • pieprasīt ieslodzījumā un nometinājumā pavadītā laika patiesās darba vērtības atlīdzināšanu;
 • organizēt represēto piemiņas un atceres pasākumus Siguldas novadā;
 • piedalīties represēto piemiņas un atceres pasākumos, salidojumos Latvijā.

Daugavas Vanagi Latvijā Siguldas nodaļa

Vadītājs: Ivars Selga
Tālrunis: 26106918

Mērķis – apvienot un pulcēt latviešus tautas kopības saglabāšanai.
Uzdevumi:

 • kopt un uzturēt varoņgaru, nacionālo vienību un morālisko stāju;
 • sniegt atbalstu un palīdzību tautiešiem;
 • palīdzēt un atbalstīt kara invalīdus, kritušo vai bezvēsts pazudušo karavīru piederīgos;
 • stiprināt ticību Latvijas valstij, cilvēktiesībām un brīvībai;
 • stiprināt pārliecību un darbību, ka mūsu tēvu zeme ir un paliek Latvijas valsts;
 • cīnīties par mūsu tēvu zemes brīvības un neatkarības nodrošināšanu;
 • sadarboties ar citām tautām un starptautiskām organizācijām.

Latvijas Diabēta asociācijas Siguldas nodaļa

Vadītāja: Mārīte Vilciņa
Tālrunis: 27042812

Mērķis – veicināt diabēta pacientu pilnvērtīgu, aktīvu un darbaspējīgu dzīvi.
Uzdevumi:

 • mācīties būt atbildīgiem  par diabēta ārstēšanas rezultātiem;
 • rast risinājumu dzīves kvalitātes pilnveidei;
 • sniegt psiholoģisku un morālu atbalstu;
 • organizēt izglītojošus un informatīvus pasākumus.

Sanāksmes – katra mēneša trešajā trešdienā no plkst. 11.00 līdz 13.00.

Siguldas–Štūres draudzības biedrība

Priekšsēdētāja: Dzintra Meldere
Mob.tālrunis: 26761355

Vietniece: Anita Čivča
Mob.tālrunis: 29419029

Mērķis:

 • dot savu ieguldījumu LR starptautisko sakaru attīstībā;
 • nodibināt, veicināt un saglabāt sadarbības un draudzības kontaktus starp Siguldas pilsētas,  tās apkaimes un Štūres kopienas iedzīvotājiem;
 • saglabāt un veicināt Siguldas novada un Štūres kopienas partnerattiecības izglītības, kultūras un ekonomiskajā attīstībā.

Uzdevumi:

 • dažādu nozaru speciālistu apmaiņa, lai pilnveidotu viņu profesionālo sagatavotību;
 • kultūras darbinieku, mākslinieku, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu, vispārizglītojošo skolu un jauniešu apvienību sadarbības organizēšana;
 • sadraudzības pilsētas iedzīvotāju, speciālistu, tūrisma grupu uzņemšanas organizēšana;
 • vācu valodas apmācības kursu organizēšana.

Latvijas Sarkanā Krusta Siguldas nodaļa

Vadītāja: Marina Babičeva
Mob.tālrunis: 29872253
(katra mēneša pirmajā pirmdienā plkst. 13.00 Dienas centrā valdes sēde)

Mērķis – darboties kā valsts palīgam, uzlabojot mazaizsargāto cilvēku dzīves apstākļus.
Uzdevumi:

 • popularizēt un atbalstīt bezatlīdzības asins donoru kustību;
 • radīt cilvēkos interesi par veselības saglabāšanu, uzlabošanu;
 • humānās palīdzības sadale.

Dāmu klubs “Madaras”

Vadītāja: Gunta Mitre
Tālrunis: 26389845

Mērķis – mazināt vientulības sajūtu, celt pašapziņu, būt noderīgām sabiedrībai ar savu darbu un sniegt atbalstu viena otrai dzīves grūtībās.
Uzdevumi:

 • apgūt jaunas prasmes un iemaņas rokdarbu tehnikās, organizējot izglītojošus, informatīvus seminārus un lekcijas;
 • sniegt morālu atbalstu, nodarboties ar labdarību,
 • iepazīt citu dāmu klubu darba pieredzi;
 • iekārtot rokdarbu izstādes.
 • Dienas centrā organizēt un vadīt bezmaksas praktiskās nodarbības un konsultācijas.

Nodarbības un tikšanās notiek katra mēneša otrajā un ceturtajā  trešdienā plkst. 13.00

Anonīmo alkoholiķu atbalsta grupa

Vadītāja: Natālija
Tālrunis: 29475370

Mērķis – atbalstīt primāro profilaksi atkarību jautājumos; radīt priekšnosacījumus mērķgrupu izpratnei par priekšrocībām dzīvesveidam bez atkarības vielām, veidot pozitīvu vērtīborientāciju.
Uzdevumi:

 • attīstīt un realizēt Siguldas novadā alkoholisma problēmu risināšanas programmu;
 • atklāt atkarīgās personas sadarbībā ar citām novada institūcijām;
 • sniegt psiholoģisku atbalstu grupas biedriem un viņu ģimenēm.

Atbalsta grupa tiekas svētdienās plkst. 14.00.

Mores pagasta pensionāru apvienība

Vadītāja: Lauma Ņikiforova
Mob.tālr: 22042873

Mērķis – iesaistīt pensionārus sabiedriskās dzīves aktivitātēs.

Uzdevumi:

 • darboties pašdarbības kolektīvā – senioru ansamblī “Ceriņi”;
 • piedalīties Rīgas apriņķa un republikas senioru kolektīvu pasākumos, salidojumos;
 • organizēt kopīgus atpūtas pasākumus;
 • rīkot pieredzes apmaiņas braucienus.

Pensionāru biedrības Siguldas pagasta nodaļa

Priekšsēdētāja: Ruta Kupce
Mob.tālrunis: 29105303
E-pasts: rutakupce@inbox.lv

Mērķis – sociāli atstumto cilvēku iesaistīšana novada sabiedriskajā dzīvē.
Uzdevumi:

 • aktivizēt pensionārus sabiedriskajai dzīvei, lai būtu iespēja pašapliecināties;
 • rosināt vecos,  vientuļos cilvēkus saglabāt darbošanās prieku;
 • veicināt apziņas veidošanos par noderīgumu sabiedrībai;
 • rīkot kopīgas svētku svinēšanas un ekskursijas pa Latviju.
 • Dežūras katru otrdienu no plkst. 10.00 līdz 14.00 Zinātnes ielā 7, Siguldas pagasta Kultūras namā

Jūdažu pensionāru koordinatore

Lilita Pladare
Mob.tālrunis: 26254118

Mērķi:

 • aktivizēt pensionārus sabiedriskajai dzīvei, lai būtu iespēja pašapliecināties;
 • rosināt vecos, vientuļos cilvēkus saglabāt darbošanās prieku

Vingrošanas klubiņš “​Mundras”

Vadītāja: Ruta Jansone
Mob.tālrunis: 26402901

Mērķis – vingrošana ir kustība, kustība ir dzīvība, dzīvība ir laime – dalīsimies laimē.
Uzdevumi:

 • uzlabot veselību, iegūt mundrumu miesā un garā;
 • dalīties pieredzē, dzīves gudrībā,
 • padziļināt savstarpējās attiecības – dalīties priekos un bēdās;
 • uzlabot dzīves aktivitātes, jo vienotībā ir spēks.

Nodarbības notiek katru pirmdienu un piektdienu plkst. 10.00 kultūras centrā “Siguldas devons”.

Veselīgas vingrošanas grupa “​Ritmas”

Vadītāja: Dzintra Bumbule
Mob.tālrunis: 29141574

Mērķis – veselīga dzīvesveida popularizēšana.

Nodarbības pirmdienās,  trešdienās, piektdienās plkst. 9.30.

Allažu pensionāru apvienība

Vadītāja: Mārīte Grantiņa
Tālrunis: 22016955

Mērķis – rūpēties par Allažu pagastā dzīvojošo pensionāru sociālā stāvokļa uzlabošanu

Uzdevumi:

 • iesaistīt Allažu pagasta pensionārus kopīgam sabiedriskam darbam;
 • organizēt kopīgus atpūtas pasākumus –ekskursijas, valsts svētku un  jubileju svinēšanu;
 • piedalīties republikas un novada pensionāru saietos;
 • organizēt tikšanās ar citām pensionāru apvienībām Siguldā, Latvijā un ārpus tās;
 • sadarboties ar Siguldas novada pašvaldības Dienas centru;
 • aizstāvēt pensionāru intereses pašvaldības un valsts līmenī.

Biedrība “​Cerību spārni”
Vadītāja: Eva Viļķina
Tālrunis: 67976525, mob.tālrunis: 26371923
E-pasts: ceribusparni@ceribusparni.lv

Piedāvā sociālos pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
Dienas centra pakalpojumus pilngadīgām personām ar funkcionālajiem traucējumiem.
Specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Biedrība “Aicinājums Tev”
Vadītāja Mārīte Rozentāle
Tālrunis: 26421634

Mērķis – veicināt visa vecuma cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā, lai uzlabotu šo cilvēku dzīves kvalitāti sociālā, garīgā, informācijas, izglītības un nodarbinātības jomās.

Uzdevumi:

 • apvienot cilvēkus ar invaliditāti un motivēt viņus līdzdarboties pilsoniskas sabiedrības veidošanā;
 • izstrādāt un realizēt vispusējas sociālās rehabilitācijas un integrācijas programmas, apmācību un nodarbinātības programmas.

Sociālās aprūpes biedrība “Saullēkts”

Kontaktinformācija: Ginta Goldmane
Tālrunis: 67973449, 26357033
E-pasts: pilsmuiza@apollo.lv

Mērķis – aizstāvēt cilvēku ar invaliditāti un pensijas vecuma cilvēku tiesības un likumīgās intereses.

Uzdevumi:

 • nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus atbilstoši katra klienta individuālajām vajadzībām;
 • sniegt pakalpojumu “Aprūpe mājās”;
 • sekmēt cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanu;
 • uzturēt sadarbību ar pašvaldībām;
 • sekmēt dzīves kvalitātes celšanu vai saglabāšanu aprūpējamām personām.

 

Pasākumi