Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.
Piektdiena, 28. janvāris
Šodien sveicam: Kārlis, Spodris
Laika ziņas: Sigulda -0.3℃, ZR vējš 7.5 m/s
e.sigulda.lv
A- A A+ T T

Atskats 2020

Pārvalde

 • Sigulda jau trešo reizi ieguvusi “Mīlētākās pilsētas” titulu Latvijā, apsteidzot Ventspili un Rīgu.
 • Pašvaldība izvirzījusi vairākas videi draudzīgas iniciatīvas, lai pašvaldības darbā un novada teritorijā ieviestu ilgtspējīgas saimniekošanas metodes.
 • Ar saistošajiem noteikumiem noteikts, ka Siguldas novadā publiskos pasākumos sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem ir jāizmanto tikai vairākkārt izmantojami vai videi draudzīgi vienreizējās lietošanas trauki.
 • Ar saistošajiem noteikumiem noteikts, ka no 2021. gada 1. janvāra tirgotājiem ielu tirdzniecības vietās būs jānodrošina preces bez iepakojuma, atkārtoti izmantojamā iepakojumā vai tādā iepakojumā, kas izgatavots no vidē sairstošiem vai kompostējamiem dabisko šķiedru materiāliem.
 • Norisinājusies iedzīvotāju aptauja par uguņošanu Siguldas novadā. Iedzīvotāju vairākums nobalsojuši par uguņošanas ierobežošanu, un to ar saistošajiem noteikumiem pašvaldība ierobežojusi līdz vienai reizei gadā – Jaungada naktī no plkst. 23.30 līdz 00.30.
 • Visās izglītības iestādēs ir nodrošinātas atkritumu šķirošanas iespējas.
 • Lai atbalstītu novadniekus un novadā esošos uzņēmējus vīrusa Covid-19 laikā, pašvaldība ieviesa vairākus nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas atvieglojumus.
 • Pašvaldības pakalpojumu portālā e.sigulda.lv pieaug piedāvāto e-pakalpojumu skaits. Šogad izveidoti astoņi jauni e-pakalpojumi un veikta esošo pakalpojumu pilnveidošana, padarot tos lietotājam ērtākus. Šobrīd pieejami 33 e-pakalpojumi. Arī iedzīvotāji arvien vairāk izmanto iespēju pašvaldības pakalpojumus pieteikt attālināti.
 • Nodrošināta elektroniskā pieteikšanās skolēnu nodarbinātības projektam vasaras brīvlaikā, reģistrēšanās mācībām 1. klasē, kā arī reģistrēšanās profesionālās ievirzes izglītības programmām.
 • Lai attīstītu Siguldas ID karšu programmu, ID kartes ar individuālu dizainu un pielāgotu lojalitātes programmas pakalpojumu klāstu tiek izsniegtas Krimuldas un Mālpils novada iedzīvotājiem.
 • Turpinās Siguldas ID kartes funkcionalitātes paplašināšana.
 • Uzklausot iedzīvotāju un dažādu institūciju ieteikumus un precizējumus, notiek Siguldas novada Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde.
 • Pamatojoties uz iedzīvotāju aptauju, kā arī ekspertu viedokli Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes laikā, Siguldas pilsētas teritorijā iekļautas Peltes, Ķipari un Kalnabeites.
 • Siguldas novada pašvaldības speciālisti tikās ar sabiedrību, lai pārrunātu vairāku nākotnes projektu realizāciju: Alfrēda Kalniņa skvēra izveidi, Mākslu skolas “Baltais flīģelis” paplašināšanu blakus esošajā ēkā, Siguldas pilsētas vidusskolas pārbūvi, Raiņa un Pils ielas krustojuma pārbūvi par apļveida krustojumu. Notika arī sabiedriskās apspriešanas Teritorijas plānojuma grozījumiem un citiem projektiem.
 • Ārkārtējās situācijas laikā rudenī pašvaldība paplašinājusi atbalsta saņēmēju loku apkures izdevumu segšanai.
 • Portāls ArSuni.lv atzinis Siguldas novadu par suņiem draudzīgāko novadu Latvijā.
 • Tradicionāli oktobrī norisinājusies akcija “Dāvini ideju domei” un gadskārtējās pašvaldības darbinieku tikšanās ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem un jauniešiem, kuras šogad epidemioloģiskās situācijas dēļ norisinājās attālinātā formātā.
 • Saziņai ar pašvaldību iedzīvotājiem pieejams bezmaksas informatīvais tālrunis 80000388. Saziņa norisinās arī sociālo tīklu vietnēs Facebook, Twitter, Instagram, kā arī Siguldas mobilajā lietotnē. Plašāka informācija pieejama arī tīmekļa vietnē www.sigulda.lv un www.tourism.sigulda.lv.
   

Infrastruktūra, vide, investīcijas

 • Ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošanā investēti vairāk nekā 5,7 miljoni eiro, šajā būvniecības sezonā sakārtoti vairāk nekā 20 ielu posmi.
 • Asfaltbetona segums atjaunots 11 ielu posmos: Ata Kronvalda, Jēkaba Dubura, Oskara Kalpaka, Peldu, Parka, Šveices, Melioratoru, Helmaņa, Pulkveža Brieža ielā, kā arī piebraucamajā ceļā uz Kalnabeitēm un Jaunatnes ielā.
 • Uzsākta Lauku ielas pārbūve, nākamajā būvniecības sezonā darbi turpināsies.
 • Veikti Atbrīvotāju ielas posma pārbūves darbi no Krišjāņa Barona līdz Līvkalnu ielai, izveidojot velo un gājēju ceļu.
 • 15 ielās veikta dubultās virsmas apstrāde: Vārpas, Pūču, Vēju, Mēness, Līgo, Saules, Jāņa, Depo, Lapu, Ābeļu, Maijas, Ievu, Zaru, Jura Ozola ielā, kā arī Strēlnieku ielas posmā no Melioratoru līdz Pulkveža Brieža ielai.
 • Siguldas, Allažu un Mores pagastā veikta sešu grants ceļu posmu pārbūve 17 kilometru garumā.
 • Lai uzlabotu satiksmes drošību, Siguldas pilsētas centrā izveidota ātruma ierobežojošā zona, kurā braukšanas ātrums nevar pārsniegt 30 kilometrus stundā.
 • Lai savienotu vienotā tīklā pilsētā esošo velo infrastruktūru, uzlabotu transporta kustības trajektorijas un drošību visiem satiksmes dalībniekiem, meklējot visracionālāko risinājumu, Pils ielā veikti labiekārtošanas darbi.
 • Rožu ielā izveidoti satiksmes mierināšanas elementi – horizontāli marķētas ielas sašaurinājuma saliņas un norobežojošie stabiņi.
 • Rīgas ielā uz brauktuves abos braukšanas virzienos izveidotas velo joslas, Rīgas ielas krustojumos ar Pulkveža Brieža un Stacijas ielām veikti uzlabojumi, atbilstoši standartiem izveidojot brauktuves sašaurinājumus.
 • Uzsākta apļveida krustojuma skiču projekta izstrāde Pils, Raiņa, Oskara Kalpaka un Jāņa Čakstes ielu krustojumā. Šobrīd izveidots pagaidu risinājums, ar brauktuves horizontālajiem marķējumiem un norobežojošiem stabiņiem izveidojot drošākas transporta kustības trajektorijas.
 • Pilsētā un citviet novadā pie vairākām gājēju pārejām uzstādītas atstarojošas figūras, kas automašīnu vadītājiem atgādina savlaicīgi samazināt braukšanas ātrumu, lai vajadzības gadījumā apstātos un ļautu gājējiem droši šķērsot gājēju pāreju. Savukārt gājējiem atgādina nēsāt atstarotājus.
 • Siguldā piecās vietās veikta horizontālo papildmarķējumu “STOP” izveide, kā arī reljefa joslu uzkrāsošana divās zonās uz brauktuves pirms krustojuma.
 • Pēc pašvaldības iniciatīvas vairāku gadu garumā VAS “Latvijas Valsts ceļi” šogad veikuši ceļa seguma atjaunošanas darbus V85 Jūdaži–Nītaure posmā 3,7 kilometru garumā posmā 7,40.–11,10. km pirms Mores, līdz ar to šobrīd ir sakārtots viss ceļa posms no Mores līdz Siguldai.
 • VAS “Latvijas Valsts ceļi” veikuši reģionālā autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums (P8) posma no dzelzceļa pārbrauktuves Siguldā līdz Jūdažiem ceļa būvdarbus. To laikā asfalta segums atjaunots arī Gāles ielā.
 • SIA “Saltavots” veic Raunas un Trimpus ielu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūves darbus; pavasarī plānots atjaunot ielu seguma virskārtu.
 • Divas reizes novada teritorijā veikta grantēto ielu un ceļu apstrāde ar putekļu absorbentu.
 • Visā novada teritorijā veikti ielu apgaismojuma infrastruktūras uzlabojumi, radot jaunu apgaismojuma infrastruktūru Ķiparos, kā arī modernizējot sistēmu kopumā. Papildus tam virs gājēju pārejām uzlabots apgaismojums.
 • Prioritārā secībā norisinās trīs gājēju pāreju projektēšanas darbi ceļu satiksmes drošības uzlabošanai.
 • Ielu apgaismojuma atjaunošanā, izbūvē un modernizācijā šogad investēti vairāk nekā 150 tūkstoši eiro.
 • Uzsākta grupu dzīvokļu projektēšana, kurā tiks īstenoti grupu dzīvokļu un “atelpas brīža” pakalpojumi vienlaicīgi 16 novadā dzīvojošiem iedzīvotājiem ar garīga rakstura traucējumiem.
 • Veikta Allažu pagasta Tautas nama vienkāršotā atjaunošana. Darbu gaitā labiekārtots 1. stāva foajē, izveidotas papildu labierīcības un paplašināta garderobes durvju aile, pielāgojot telpas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tāpat izveidotas arī labierīcības, kas pielāgotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
 • Drīzumā publiskam apmeklējumam tiks atvērta Siguldas Jaunā pils, kura pārbūvēta un restaurēta atbilstoši nacionālā romantisma stilam.
 • Pašvaldība piešķīrusi līdzfinansējumu Mores kauju muzeja un tā brīvdabas teritorijas labiekārtošanai.
 • Ar Siguldas novada pašvaldības līdzfinansējumu tika veikti iekšpagalma labiekārtošanas un inženierkomunikāciju infrastruktūras izbūves darbi Pulkveža Brieža ielā 80 un Melioratoru ielā 2.
 • Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem pašvaldība piešķir līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai lauku un ciemu teritorijās, pievienošanos centralizētajai ūdens un kanalizācijas sistēmai, kā arī daudzdzīvokļu namu pagalmu infrastruktūras sakārtošanai.
 • Siguldas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” Siguldas nodaļu/Pierīgas konsultāciju biroju organizēja tiešsaistes semināru “Saimniekošana videi draudzīgā saimniecībā”.
 • SIA “Saltavots” veicis sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšanas darbus. Šogad centralizētās kanalizācijas sistēmai varēja pieslēgt Jāņogu, Dārza, Pulkveža Brieža, Nītaures, Lakstīgalas, Nākotnes, Reiņa Kaudzītes, Šveices un Viršu ielā esošos īpašumus.
 • Noslēgušies SIA “Saltavots” projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V kārta” būvdarbi.
 • SIA “Jumis” Leona Paegles ielas kvartālā testa režīmā uzstādījis Latvijā pirmo atkritumu šķirošanas viedpunktu, kurā iedzīvotāji var izmest sadzīves un bioloģiski noārdāmos atkritumus, autorizējoties ar Siguldas ID karti un veicot samaksu tikai par savu nodoto atkritumu apjomu un svaru.
 • SIA “Jumis” turpina papildināt šķiroto atkritumu nodošanas vietu skaitu; Siguldas novadā pieejami vairāk nekā 140 publiskie dalītās atkritumu vākšanas konteineri.
 • Radīta iespēja šķirot bioloģiskos atkritumus jeb ieviesta bioloģisko atkritumu dalītas savākšanas sistēma.
 • 2020. gadā atkritumus šķiro jau 84% novadnieku, kas ir par 10% vairāk nekā pērn.
 • Tiek izstrādāts projekts maģistrālā ūdensvada izbūvei un ielas seguma pārbūvei Vainagu ielā.
 • Allažu pagastā izbūvēts bērnu rotaļu laukums un atpūtas zona Zaļkalna ielā 9.
 • Demontēts vidi degradējošs objekts netālu no Gūtmaņa alas.
 • Konkursā “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2020” nominācijā “Energoefektīvākā publiskā ēka Latvijā 2020” 2. vietu ieguva kultūras centrs “Siguldas devons”, savukārt nominācijā “Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2020” 2. vietu saņēma atjaunotā daudzdzīvokļu ēka Siguldā, Pulkveža Brieža ielā 24.
 • Lai nodrošinātu apstāšanās iespējas pakalpojumu saņēmējiem, pilsētas centrā atsevišķās stāvvietās transportlīdzekļus var novietot uz laiku līdz divām stundām.
 • Veikti remontdarbi Siguldas kapsētas vecajā kapličā, Siguldas kapsētas jaunajā kapličā, kā arī Allažu pagasta kapsētas kapličā.
 • Iestādīti dažādi koki un dekoratīvie stādījumi Saules parkā, Siguldā, kā arī pašvaldības īpašumā Zaļkalna ielā 10, Allažu pagastā.
   

Remontdarbi izglītības iestādēs

 • Atklāts atjaunotais Siguldas Valsts ģimnāzijas Trohaja korpuss, skolai iegūstot jaunu, pilnīgu veidolu, savienojoties ar pērn atklāto dabaszinātņu un matemātikas jeb Kvantu korpusu un kļūstot par vienu no mūsdienīgākajām skolām Latvijā.
 • Atklāta pārbūvētā Siguldas 1. pamatskola, kurā izveidotas mūsdienīgas un gaišas telpas, kas aprīkotas ar jaunākās paaudzes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iekārtām. Izremontēta arī skolas svinību zāle un labiekārtota teritorija.
 • Bērnudārzā “Tornīši” drīzumā noslēgsies divu grupu pārbūve, iekārtošana un virtuves izveide, nodrošinot iespēju bērnudārzu apmeklēt vēl 40 audzēkņiem. Šogad vēl viena pirmsskolas izglītības grupa izveidota arī Mores pamatskolā.
 • Uzsākts darbs pie Siguldas pilsētas vidusskolas pārbūves, Koka mājas atjaunošanas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” paplašināšanai, kā arī Mores pamatskolas telpu atjaunošanas projektu izstrādes un Allažu pirmsskolas izglītības grupu paplašināšanas un teritorijas labiekārtošanas.
 • Bērnudārzā “Pīlādzītis” šovasar ir izbūvēts jumta apsildes kabelis, kas gada aukstākajā periodā pasargās no ledus veidošanās uz jumta.
 • Bērnudārzā “Pasaciņa” teritorijai ir veikta inženiertopogrāfiskā uzmērīšana.
 • Bērnudārzā “Ieviņa” veikts visu ieejas lieveņu seguma remonts, nomainot flīzējumu uz jauna hidroizolācijas slāņa.
 • Veikti pamatu hidroizolācijas darbi un lietus ūdens noteku remontdarbi bērnudārzā “Saulīte” un Laurenču sākumskolā.
 • Mākslu skolā “Baltais flīģelis” veikts ārējo margu remonts, izveidojot tās atbilstoši mūsdienu standartiem un būvnormatīviem.
   

Tūrisms

 • Ceturto Siguldas gastronomijas festivālu “Ziemas garšu svinēšana” janvārī apmeklējuši aptuveni 5000 apmeklētāju.
 • Tradicionāli tika organizēta Siguldas Restorānu nedēļa, piedāvājot īpašus rudens gardēžu piedāvājumus labākajos Siguldas novada un apkārtnes restorānos.
 • Siguldas pils kvartālā durvis vēris Dzīvā sudraba muzejs; atklāta arī sudraba apstrādes darbnīca.
 • Notikuši Siguldas pils kvartāla svētki, kā arī Zelta rudens lapu atklāšanas svētki, ko papildināja “Rudens Street food” zona.
 • Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā īstenota sociālā akcija ar motīvu “Satiec sevi”, kuras laikā iedzīvotāji un pilsētas viesi tika iepazīstināti ar mazāk zināmiem un jauniem apskates objektiem un maršrutiem.
 • Izveidoti vairāki jauni pastaigu maršruti – Māmiņu maršruts, Zied ievas Gaujas senielejā, Krišjāņa Barona pastaigu maršruts, kas izstrādāts par godu Krišjāņa Barona 185. dzimšanas dienai.
 • Livonijas ordeņa Siguldas pils teritorijā vasarā darbojās Siguldas brīvdabas restorāns, kurā bija iespēja pasūtīt maltīti no 15 Siguldas restorāniem un kafejnīcām.
 • Tūrisma informācijas centrs izdevis bukletus “Viena diena Siguldā” un “Iepazīsti Siguldas pils kvartālu”.
 • Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs piedalījies izstādē “Balttour”.
 • Siguldas novadā pieejami 11 bezmaksas brīvpieejas interneta punkti.
   

Uzņēmējdarbība

 • Pašvaldība piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atlaides un atvieglojumus saistībā ar komunālajiem maksājumiem izmitināšanas un ēdināšanas sektora uzņēmējiem, kā arī tiem saimnieciskās darbībās veicējiem, kuru darbība ārkārtējās situācijas laikā ir aizliegta.
 • Tiek nodrošināta iespēja uzņēmējiem terminēti pārtraukt telpu nomas līgumu ar pašvaldību, ja darbība ir tieši ietekmēta vai apturēta saistībā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju.
 • Ārkārtējās situācijās laikā, kad ir ierobežota ēdināšanas uzņēmumu darbība, aizsākta akcija “Paņem mani līdzi”.
 • Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem pieejami vairāk nekā 240 piedāvājumi, ko sniedz vairāk nekā 160 uzņēmēji Siguldas un apkārtējos novados.
 • Uzsākts Siguldas ID kartes paplašināšanas projekts, kam pievienojušies arī Krimuldas un Mālpils novadi.
 • Konkursā “Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” atbalstīti trīs biznesa projekti. Šogad konkursam pievienojās arī Krimuldas novads, kur atbalstīts viens biznesa projekts.
 • Siguldas novadā sadarbībā ar “SEB banku” un Pierīgas pašvaldībām tika organizēta grantu programma “(ie)dvesma”. Pašvaldības atbalstu 10 000 eiro apmērā saņēma trīs novada uzņēmēji.
 • Skolēnu vasaras nodarbinātības projektā iesaistījušies 27 novada uzņēmumi.
 • Organizēts konkurss “Siguldas novada Uzņēmēju gada balva”.
 • Pašvaldība organizējusi diskusiju ar nozares ekspertiem un lauku uzņēmējiem, kā arī biteniekiem par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu Siguldas novada un paplašinātā novada teritorijās.
 • Siguldas pils kvartāls šogad kļuvis par mājvietu vēl septiņiem jauniem uzņēmumiem, šobrīd tajā mīt jau 26 amatnieki.
   

Kultūra

 • Kultūras projektu konkursā atbalstīti 13 projekti, piešķirot finansējumu 22 294 eiro apmērā.
 • Izsludināts Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas konkurss.
 • Siguldas novada bibliotēka iekārtojusies atjaunotās, gaišās un piemērotās telpās vairāk nekā 600 kvadrātmetru platībā Siguldas pilsētas centrā Leona Paegles ielā 3, nodrošinot piekļuvi cilvēkiem ar kustību traucējumiem un māmiņām ar bērnu ratiņiem.
 • Kultūras centrs “Siguldas devons” Latvijas pasākumu producentu asociācijas apbalvošanas ceremonijā saņēmis “LaPPA Kvalitātes zīmi” – apliecinājumu izcilam darbam.
 • Kultūras un izklaides pasākumu mērķprogrammas finansēšanas konkursā atbalstīti divi projekti.
 • Kultūras centrs “Siguldas devons” īsteno programmu “Latvijas Skolas soma”, piedāvājot daudzveidīgu kultūras programmu novada un reģiona skolām.
 • Kultūras centrā “Siguldas devons” izveidots jauns mazās formas klātienes pasākumu cikls – “Devona ceļojums”, sniedzot iespēju apmeklētājiem doties improvizētā ceļojumā uz Franciju, Spāniju, Krieviju.
 • Kultūras centrā “Siguldas devons” uzstājušies vairāki Latvijā zināmi mākslinieki – Maestro Raimonds Pauls un Latvijas Radio bigbends, grupa “The Sound Poets”, “Triānas parks”, ģitārists Gints Smukais un citi.
 • Koncertzāle “Baltais flīģelis” ārkārtējās situācijas laikā novadniekiem piedāvāja iespēju tiešsaistē baudīt pianista Edgara Cīruļa koncertu, kā arī kamermūzikas koncertu, kurā uzstājās vijolniece Magdalēna Geka un pianiste Iveta Cālīte.
 • Iesaistoties sociālās distancēšanās akcijā ar motīvu “Satiec sevi”, kultūras centrs “Siguldas devons” izveidoja “Koncertzāli dabā”, kurā tiešsaistē uzstājās vairāki novadnieki – grupas “Dzelzs vilks” mūziķi Juris Kaukulis un Kaspars Tobis, akordeonists Kaspars Gulbis, dziesminieks Kārlis Kazāks, saksofonists Artis Gāga, muzikālās apvienības “Zelta kniede” mūziķi Silvestrs Lorencs un Helvijs Kārkliņš, rakstniece un dramaturģe Inga Ābele un “Colortime” videomākslinieks Reinis Janulis.
 • 4. maija svētkos vairāk nekā 260 novadnieku vienojās kopīgā sveicienā Latvijai “ie[log]ojies”, iemūžinot savu svētku sajūtu drona fotogrāfijā.
 • Notikuši dažādi kultūras pasākumi un pašmāju amatiermākslas kolektīvu koncerti. Mīlētākās pilsētas svētki aizvadīti, izmantojot jaunas un attālinātas pasākumu formas. Notika arī Siguldas pagasta svētki un Mores pagasta svētki “Satiksimies Morē!”.
 • Pie kultūras centra “Siguldas devons” tiek veidota laikmetīgās mākslas teritorija, tajā šobrīd apskatāmi novadnieces, tēlnieces Solveigas Vasiļjevas mākslas objekti “Skūpsts” un “Viesis”.
 • Kultūras centrā “Siguldas devons” notikušas daudzveidīgas izstādes, tai skaitā Alekseja Naumova, Agneses Melbārdes, Kristīnes Nuķes-Panteļejevas, Egila Rozenberga, Latvijas valsts simtgades programmas izstāde “Latvijas kultūras alfabēts”, Daugavpils Marka Rotko mākslas centra glezniecības kolekcijas izstāde “Atvērums”, kā arī Zviedrijas Fotogrāfijas muzeja “Fotografiska” fotoizstāde “Ikonas – izstāde par tiesībām būt”.
 • Ziemassvētku gaidīšanas laikā kultūras centrs “Siguldas devons” kopā ar Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis”, Siguldas pilsētas vidusskolas mākslu klašu un “Mini studijas” audzēkņiem izveidoja interaktīvu pastaigu maršrutu “Eņģeļu taka”.
 • Ziemassvētku gaidīšanas laikā Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā aizsākta akcija #atceriesneaizmirst, Siguldas pils kvartālā – gaismas vides objekts “Laimes aka”.
 • Norisinājās Otrā pasaules kara Mores kauju 76. gadadienas atceres pasākumi.
 • Sadarbībā ar Imanta Ziedoņa muzeju izveidota interaktīva pastaigu taka “Lasīttaka” maršrutā no kultūras centra “Siguldas devons” līdz Imanta Ziedoņa muzejam Murjāņos (19,7 km).
 • Jūlijā norisinājušās tradicionālās “Muzikālās brokastis” Siguldas pils kvartālā.
 • Pils paviljonā divu mēnešu garumā novadniekiem un pilsētas viesiem bija iespēja bez maksas apmeklēt mūzikas koncertus, stāstu piedzīvojumus un latviešu filmu kino vakarus.
 • Siguldas pagasta Kultūras nama pagalmā atklāta āra lasītava un grāmatu maiņas plaukts.
 • Siguldas novadā darbojas 29 amatiermākslas kolektīvi, kuros dalība ir bez maksas.
 • Siguldas novada bibliotēkas no Latvijas Nacionālās bibliotēkas saņēma daudzveidīgu un kvalitatīvu Latvijas izdevēju izdoto grāmatu dāvinājumu – 200 grāmatas turpat 2000 eiro vērtībā.
 • Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne saņēmusi Ministru kabineta Atzinības rakstu par ieguldījumu īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta – attīstībā. Sadarbībā ar izdevniecību “Zinātne” izdota grāmata “Muzeja vēstures mirkļi Turaidā”, kurā apkopoti Turaidas muzejrezervāta direktores Annas Jurkānes raksti, ziņojumi, uzrunas un intervijas, kas radītas vairāk nekā 35 gadu garumā.
   

Izglītība

 • Šajā mācību gadā atklātas divas pilnībā atjaunotas skolas: Siguldas Valsts ģimnāzija un Siguldas 1. pamatskola. Abām skolām iegādāts jaunākajām mācību tendencēm piemērots aprīkojums kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai.
 • Šajā mācību gadā bērnudārzos un skolās mācās vairāk nekā 3700 audzēkņu, kurus izglīto vairāk nekā 250 pedagogi un vairāk nekā 150 pirmsskolas izglītības iestāžu pedagoģiskie darbinieki.
 • 2020. gadā izglītības jomai pašvaldība paredzējusi vairāk nekā 16,4 miljonus eiro.
 • Siguldas novada Jaunrades centra Elektronikas un mehatronikas pulciņu dalībnieku komanda ar nosaukumu “SIG squad” guva uzvaru starptautiskajā Eiropas Kosmosa aģentūras konkursā, apsteidzot Ķīnas un ASV komandas.
 • Šogad atklāta “Lielo ģimnāzija” – mūžizglītības iniciatīva Siguldas Valsts ģimnāzijas paspārnē.
 • Uzsākts darbs pie Tehnoloģiju izglītības centra izveides Siguldā.
 • Allažu pamatskolā licencēta vispārējās pamatizglītības tālmācības programma.
 • Siguldā norisinājies piektais “Siguldas Robotu kauss 2020”, kas ir līdz šim lielākās Latvijā notikušās robotikas sacensības pēc robotu un dalībnieku skaita. Sacensībām tika pieteikti 510 roboti, no kuriem uz starta izgāja 473, robotus vadīja 408 dalībnieki, kuri pārstāvēja 74 dažādas komandas.
 • Pašvaldība palielinājusi atalgojumu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem.
 • Pašvaldība šogad palielinājusi līdzfinansējuma apmēru novada jaunajām ģimenēm privātajos bērnudārzos un auklīšu pakalpojuma apmaksai.
 • Siguldas novada izglītības iestādēs sadarbībā ar Latvijas Universitāti tiek īstenots “Erasmus+” projekts garīgās veselības veicināšanai skolās “PROMEHS”.
 • Siguldas novada izglītības iestādes piedalās vairākos starptautiskos projektos, pilnveidojot mācību procesu un mācību metodes.
 • Desmit Siguldas pilsētas vidusskolas skolēnu komandas, kas “Junior Achievment Latvia” programmas ietvaros veidoja savus skolēnu mācību uzņēmumus, piedalījās Latvijas mēroga gadatirgū. Šis bija rekordliels apstiprināto skolēnu mācību uzņēmumu skaits no Siguldas pilsētas vidusskolas.
 • Ar vietu 1. klasē nodrošināti visi novadā deklarētie bērni.
 • Siguldas novada izglītības iestādes veiksmīgi pielāgojas valstī noteiktajiem ierobežojumiem un nodrošina kvalitatīvu mācību procesu arī attālināti.
 • Siguldas novada izglītības iestādes izstrādājušas plānu, kā organizēt darbu katrā izglītības iestādē un veidot mācību procesu, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī.
 • Ārkārtējās situācijas laikā, kad klātienes nodarbības profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības programmās nenotika, audzēkņiem tika piedāvāti individuālie nodarbību plāni. Pašvaldība pavasarī atcēla vecāku līdzmaksājumu.
 • Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā pavasarī visās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs tika nodrošinātas dežūrgrupas. Privātajiem bērnudārziem, kā arī bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem tika saglabāts pašvaldības noteiktais līdzfinansējums.
 • Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas iniciatīvas izveidotajā izglītojošajā televīzijas kanālā “Tava klase” mācību stundu izveidē piedalījušies arī pedagogi no Siguldas novada skolām.
 • Attālinātā mācību procesa laikā pašvaldība kopā ar skolēniem pedagogiem nosūtīja gardu dzērveņu paciņas enerģiskam darba sparam, kā arī pozitīvu emociju lādiņu video sveicienā.
 • Siguldas novada izglītības jomas vadība kopā ar Mālpils un Krimuldas novada pašvaldību vadītājiem un vidusskolu direktoriem ir izstrādājusi vienotu vidējās izglītības piedāvājumu, iespēju robežās nodrošinot padziļināto mācību priekšmetu daudzveidību.
 • Jau devīto gadu Siguldas novada pašvaldība organizē atklātu konkursu bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektiem. Pašvaldības atbalstu ieguva septiņas vasaras nometnes.
 • Siguldas novada jauniešu projektu konkursā atbalstīti trīs projekti.
 • Pašvaldība ik gadu sveic novada skolēnus un pedagogus, kuri saņēmuši godalgas un nominācijas starpnovadu, valsts un starptautiskajās olimpiādēs. Šogad sveikts 31 skolēns un 18 skolotāji.
 • Siguldas novada Jaunrades centrs uzsācis savu desmito sezonu ar daudzveidīgu, mūsdienīgu interešu izglītības pulciņu piedāvājumu, piedāvājot 20 mācību programmas.
 • Skolēnu vasaras nodarbinātības projektā šogad bija iespēja strādāt jauniešiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem jūlijā un augustā divas nedēļas. Projektā ar darbavietām tika nodrošināti 115 jaunieši.
 • Bērnudārzs “Ieviņa” septīto gadu saņem Starptautisko Zaļo karogu, bet Siguldas 1. pamatskola – jau trešo gadu. Savukārt Ekoskolu sertifikātu ieguva arī Laurenču sākumskola un Allažu pamatskola.
 • Jauniešu iniciatīvu centrs “Mērķis” un Siguldas novada skolu izglītojamo padomes organizējuši Jauniešu forumu.
 • Siguldas 1. pamatskola par godu skolas 150 gadu jubilejai izdevusi skolas atmiņu grāmatu “PAMATU SKOLA: Siguldas 1. pamatskola laikmeta liecībās, atmiņās un šodienā”.
 • Siguldas novada skolēni guvuši panākumus gan dažādu mācību priekšmetu olimpiādēs, gan profesionālās ievirzes izglītības konkursos.
 • Siguldas novada skolu jaunieši un pašvaldības domes pārstāvji tikās projektā “Runā viegli”.
 • Atzīmējot Skolotāju dienu, ik gadu pašvaldība pasniedz “Siguldas novada Gada balvas izglītībā”.
 • Siguldas jauniešu iniciatīvu centrs “Mērķis” uzsācis projektu par jaunatnes darba politikas izveidi.
   

Sports

 • Siguldā norisinās Latvijas, Eiropas un pasaules mēroga sacensības, tostarp Pasaules kauss bobslejā un skeletonā, Eiropas kauss bobslejā un skeletonā, Viessmann Pasaules kausa posms kamaniņu sportā, Kalnu divriteņu maratons, Siguldas kalnu maratons, Eiropas U-17 badmintona reitinga turnīrs, SkiErg Pasaules sprinta virtuālās sacensības, Latvijas čempionāts rollerslēpošanā, maratona skrējiens Sigulda–Līgatne–Sigulda, pludmales volejbola sacensības, Latvijas čempionāts MTB Olimpiskajā krosā un Latvijas čempionāts triālā, Eiropas čempionāts bobslejā un skeletonā, starptautiskais džudo turnīrs, kā arī citi sporta notikumi.
 • Pasaules kausa jaunā sezona bobslejā un skeletonā atklāta Siguldā, kur sezonas laikā notiks puse no Pasaules kausa izcīņas posmiem.
 • Siguldā svinīgā ceremonijā Latvijas sportistiem pasniegtas pārdalītās 2014. gada ziemas olimpisko spēļu medaļas.
 • Šogad nacionālās sporta bāzes statuss tika piešķirts vēl divām Siguldas novada sporta bāzēm – Fischer Slēpošanas centram un Siguldas Pilsētas trasei. Kopumā Siguldas novadā ir trīs nacionālās sporta bāzes, šāds statuss ir arī bobsleja un kamaniņu trasei “Sigulda”.
 • Siguldas Sporta skolā darbu uzsācis fizioterapeits, veicot jauno sportistu treniņprocesa uzraudzību un uzlabošanu. Plānots drīzumā pilnveidot veselības uzraudzības sistēmu jaunajiem sportistiem, lai paralēli sportiskai slodzei un sasniegumiem arī rūpes par veselību tiktu nodrošinātas sistemātiski visa gada garumā.
 • Laikā, kad valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ Siguldas Sporta centrs bija slēgts sporta treniņiem, treneri piedāvāja dažādas fitnesa bezmaksas nodarbības tiešsaistē, kuras tika skatītas vairāk nekā 60 000 reižu.
 • Ārkārtējās situācijas laikā rudenī Siguldas Sporta centrs pielāgojas valstī izsludinātajiem noteikumiem, tostarp organizējot grupu nodarbības ārā.
 • Brīvpieejas sporta laukumā Depo ielā 3 nojaukts ugunsdzēsības sporta mācību tornis, kas bija avārijas stāvoklī, tādējādi paplašinot futbola laukuma teritoriju.
 • Projekta “Esi vesels Siguldas novadā” laikā novadniekiem tiek piedāvāta iespēja bez maksas apmeklēt dažādas nodarbības – rollerslēpošanu, peldēšanu, vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbības, skriešanu, nūjošanu.
 • Siguldas Sporta centrā aizvadīts pirmais “Nakts peldējums”.
 • Kopš aprīļa Siguldas Sporta centrā ir pieejami sporta diagnostikas pakalpojumi, kas ikvienam aktīva un sportiska dzīvesveida piekritējam dos iespēju izvērtēt savu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību.
 • Siguldā aizvadīts gada lielākais velo notikums – 30. Latvijas riteņbraucēju Vienības brauciens.
 • Siguldas novada sportisti izcīnījuši augstus sasniegumus dažādos sporta veidos gan novada, gan Latvijas, gan starptautiska mēroga sacensībās.
 • “S!-Skate” un “S!-Velo” sacensībās piedalījušies vairāk nekā 800 dalībnieku Fischer Slēpošanas centrā.
   

Sociālā joma un veselība

 • Siguldas slimnīcas Dzemdību nodaļā ik gadu pasaulē nāk vairāk nekā 1000 mazuļi. Šogad jau decembra sākumā pārspēti iepriekšējo gadu rekordi – līdz 1. decembrim Siguldas slimnīcā piedzimuši 1088 jaundzimušie.
 • Spītējot demogrāfiskai lejupslīdei valstī, Siguldas novadā turpina pieaugt novadā deklarēto jaundzimušo skaits – 2019. gadā piedzima 250 mazie novadnieki.
 • Novadā deklarētajiem vecākiem pieejams vienreizējs pabalsts 320 eiro apmērā par katru jaundzimušo.
 • Divas reizes gadā svinīgā pasākumā “Esmu dzimis Siguldas novadā” ar īpašu piemiņas medaļu tiek sveikti jaunie novadnieki.
 • Siguldas slimnīcā veikti 3. nodaļas atjaunošanas darbi, izbūvējot jaunas un mūsdienīgas telpas, kurās ir jaunākajām tendencēm atbilstošs aprīkojums.
 • Siguldas slimnīca sadarbībā ar Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcu kopīgi izstrādājusi rehabilitācijas programmas pilotprojektu, sniedzot iespēju Gaiļezera slimnīcas pacientiem atveseļošanos turpināt Siguldas slimnīcā.
 • Siguldas slimnīcā ārpus ģimenes ārstu prakses darba laika Siguldas novadā deklarētajām ģimenēm ir pieejamas pediatra konsultācijas, nodrošinot iespēju saņemt akūtu pediatra medicīnisko palīdzību tuvāk savai dzīvesvietai. Pediatra konsultācijas nodrošina brīvdienās un svētku dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00.
 • Siguldas slimnīcā iegādāta laparoskopijas iekārta ar 4K izšķirtspēju, kas šobrīd ir vienīgā tāda veida iekārta Latvijā.
 • Siguldas slimnīca ārkārtējās situācijas laikā saņēma vairāk nekā 8000 sejas aizsargmaskas un 500 respiratorus. Siguldas novada pašvaldība daļu no slimnīcā atvestajām aizsargmaskām nogādāja zobārstniecības praksēm un kopumā 20 ģimenes ārstu praksēm Siguldas novadā, Mālpilī, Krimuldā, Inčukalnā un Vangažos.
 • Ārkārtējās situācijas laikā Sociālais dienests sekmīgi nodrošina palīdzības sniegšanu, apzinot dažādas novada iedzīvotāju grupas.
 • Pašvaldība ārkārtējās situācijas laikā pavasarī nodrošinājusi 2674 pārtikas pakas. Pārtikas pakas tika izsniegtas divas reizes mēnesī maznodrošināto, trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu skolēniem no 1. līdz 9. klasei. Papildus tam vienu reizi mēnesī pārtikas pakas tika izsniegtas arī maznodrošināto, trūcīgo un daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni apmeklēja gan pašvaldības, gan privāto pirmsskolas izglītības iestādi. Rudenī nodrošinātas 612 pārtikas pakas maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni mācās attālināti Siguldas novada skolās.
 • Pašvaldība, solidarizējoties ar sabiedrību, kopīgi iznesusi vīrusa Covid-19 ietekmi uz iedzīvotāju veselību, labklājību, pārdalot budžetu un sadarbībā ar Labklājības ministriju papildus krīzes pabalstos piešķirot turpat 36 tūkstošus eiro atbalstu vairāk nekā 130 personām.
 • Sociālā dienesta psihologa kabinets ierīkots Līvkalna ielā 26, sniedzot novadniekiem iespēju saņemt bezmaksas psihologa pakalpojumus piemērotās telpās.
 • Epidemioloģiskās situācijās dēļ Veselības dienas, kurās iedzīvotāji varētu apmeklēt bezmaksas lekcijas, nodarbības un ārstus, pārceltas uz nākamā gada pavasari. Šogad notika tiešsaistes biohakinga lekcija.
 • Sociālā dienesta Dienas centrā norisinās atbalsta grupas programma vecākiem un bērniem no septiņu gadu vecuma “Izproti sava bērna bailes” un vecākiem, kuri audzina pusaudžus – “Ceļvedis audzinot pusaudzi”.
   

Sabiedrība un drošība

 • Kultūras centrā “Siguldas devons” aizvadīts labdarības koncerts “Cīruļputenī”. Visi ienākumi sadarbībā ar biedrību “Cerību spārni” tika ziedoti, lai trim Siguldas novada bērniem nodrošinātu medikamentus, nepieciešamās terapijas, palīglīdzekļus vai aparatūru un palīdzību ārkārtas gadījumos.
 • Siguldas mobilajā lietotnē izveidota sadaļa “Ziņo Pašvaldības policijai”, kas dod iespēju operatīvi reaģēt uz iesniegto informāciju, fotogrāfijām vai citiem novadnieku ziņojumiem.
 • Lai veicinātu saldūdens zivju resursu aizsardzību Siguldas novada ūdenstilpēs, Pašvaldības policija iegādāsies kvadriciklu un termokameru.
 • Šogad augstākā pašvaldības apbalvojuma saņēmēji – Goda un Gada novadnieki –godināti individuāli, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības.
 • Ar Siguldas novada pašvaldības atbalstu Siguldā aizvadīts jau trešais zaļā dzīvesveida festivāls “GreenFest”.
 • Jau piekto gadu Siguldas pilsētas oficiālajā pludmalē pie Gaujas par atpūtnieku drošību rūpējas Pašvaldības policijas kārtībnieki-glābēji.
 • Pilsētvidē uzstādītas četras speciālas kastītes ar vidē sairstošiem maisiņiem, kuros iedzīvotāji var savākt sava suņa ekskrementus.
 • Raiņa parkā un pie Svētku laukuma uzstādīti dzeramā ūdens brīvkrāni, no kuriem ikvienam līdzpaņemtā ūdens pudelē ir iespēja iepildīt dzeramo ūdeni.
 • Pašvaldības policija organizējusi bezmaksas velosipēdu vadītāju apmācību kursus. Norisinās apmācības velosipēda vadītāja apliecības iegūšanai novada skolās.
 • Biedrība “Aicinājums Tev” Siguldā, Ata Kronvalda ielā 4, atklājusi Vidzemē pirmo Senioru skolu, kurā vecāka gadagājuma cilvēkiem ir iespēja bez maksas apmeklēt dažādas lekcijas, nodarbības un pasākumus.
 • Sociālais uzņēmums “Visi Var” un biedrība “Cerību spārni” atvēruši jaunu tirdzniecības vietu Stacijas laukumā 1, Siguldā.
 • Siguldas novadniece Nora Gavare ar Siguldā realizētu projektu “Kopienas dārzs “audz”” ieguvusi Silver balvu starptautiskajā Japānas dizaina konkursā “IAUD 2020” publiskās telpas kategorijā.
 • Mores pagasta svētku laikā pie Mores brīvdabas estrādes atklāta jaunizveidota ugunskura vieta.
 • Novada kapsētās veikta ikgadējā sauso un bīstamo koku apzināšana un bīstamo koku zāģēšanas un koku vainagu veidošanas darbi.
 • Siguldas kapsētā veikta ikgadējā nekopto kapavietu apzināšana un iezīmēšana.
 • Siguldā norisinājusies ikgadējā Rudens stādu parāde.
 • Siguldā pieejami trīs tekstila šķirošanas konteineri, kuros iedzīvotāji aicināti ievietot savu nevajadzīgo apģērbu, apavus un mājas tekstīlijas.
 • Raiņa parkā izveidota inovatīva velo trase “Velozinis”, kurā, atdarinot pilsētvidē sastopamos šķēršļus, velobraucējiem jau no trīs gadu vecuma tiek attīstīta līdzsvara izjūta un droša pilsētvidē sastopamo elementu pārvarēšana.
 • Siguldas novada dabiskajās pļavās šogad ganījušās Latvijas Dabas fonda projekta GrassLIFE mobilā ganāmpulka govis, noganot 7 dabiskos zālājus 53 hektāru platībā.

Pasākumi