Sestdiena, 25. janvāris
Šodien sveicam: Zigurds, Sigurds, Sigvards
Laika ziņas: Sigulda +1.7℃, ZR vējš 3.7 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Nolikumi, noteikumi

Pievienotie faili

IzglītībaPašvaldības aģentūras nolikumsPašvaldības nolikums, budžets, simbolikaNekustamais īpašumsPašvaldības nolikumsNoteikumi par nomas maksu un maksas pakalpojumiem

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis.pdf (454.09 KB)
Siguldas novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādis 10.10.2019.pdf (87.17 KB)
Iekšējie noteikumi Nr.13_2019 Par Siguldas pilsētas kapsētas Jaunās kapličas telpu iznomāšanu.pdf (297.99 KB)
Iekšējie noteikumi Nr.18_2018 Par medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību.pdf (658.95 KB)
Siguldas Mākslu skolas Baltais Flīģelis sniegto maksas pakalpojumu cenrādis.pdf (116.75 KB)
Kultūras centra Siguldas devons maksas pakalpojumu cenrādis.pdf (94.67 KB)
Iekšējie noteikumi Nr.17_2018 Par Siguldas novada Kultūras centra un tā struktūrvienību, un koncertzāles Baltais flīģelis telpu izmantošanu.pdf (278.34 KB)
Iekšējie noteikumi Nr.11_2019 Par Siguldas novada Kultūras centra, tā struktūrvienību un Siguldas koncertzāles Baltais flīģelis organizētajiem publiskajiem kultūras un izklaides maksas pasākumiem.pdf (134.78 KB)
Noteikumi - Siguldas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenu noteikšanas kārtība.pdf (356.31 KB)
Iekšējie noteikumi Nr.1_2019 Par Siguldas novada pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību.pdf (187.39 KB)
Noteikumi par Siguldas novada Būvvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem un samaksas kārtību.pdf (125.84 KB)
Siguldas novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādis 21.12.2017.pdf (413.31 KB)
Cenrādis Par maksas pakalpojumiem Siguldas novada kapsētu kapličās.pdf (94.15 KB)

Pašvaldības, pārvalžu un iestāžu nolikumi

Siguldas novada Būvvaldes nolikums.pdf (190.18 KB)
Klientu apkalpošanas pārvaldes nolikums.pdf (187.58 KB)
Siguldas novada Jaunrades centra nolikums.pdf (140.3 KB)
Laurenču sākumskolas nolikums.pdf (494.62 KB)
Siguldas pilsētas vidusskolas nolikums.pdf (278.85 KB)
Finanšu pārvaldes nolikums.pdf (324.62 KB)
Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes – Saulīte – nolikums.pdf (192.61 KB)
Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes – Pīlādzītis– nolikums.pdf (192.72 KB)
Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes – Pasaciņa – nolikums.pdf (191.73 KB)
Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes – Ieviņa – nolikums.pdf (191.85 KB)
Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes – Ābelīte – nolikums.pdf (192.56 KB)
Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes – Tornīši – nolikums.pdf (192.97 KB)
Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļas nolikums.pdf (306.76 KB)
Teritorijas attīstības pārvaldes Investīciju nodaļas nolikums.pdf (579.94 KB)
Būvniecības kontroles nodaļas nolikums.pdf (164.64 KB)
Teritorijas attīstības pārvaldes nolikums.pdf (311.2 KB)
Siguldas novada pašvaldības Transporta nodaļas nolikums (591.83 KB)
Siguldas novada pašvaldības Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas nolikums.pdf (129.58 KB)
Mores pamatskolas nolikums.pdf (280.26 KB)
Pašvaldības policijas nolikums.pdf (196.94 KB)
Siguldas novada Kultūras centra nolikums.pdf (175.57 KB)
Siguldas pilsētvides un ainavu valdes nolikums.pdf (166.56 KB)
Sociālā dienesta nolikums.pdf (557.44 KB)
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa nolikums.pdf (170.99 KB)
Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas nolikums.pdf (250.63 KB)
Allažu sporta centra nolikums.pdf (258.07 KB)
Siguldas Sporta skolas nolikums.pdf (219.86 KB)
Sociālās aprūpes mājas – Gaismiņas – nolikums.pdf (333.74 KB)
Siguldas Valsts ģimnāzijas nolikums.pdf (215.12 KB)
Siguldas novada bibliotēkas reglaments.pdf (250.25 KB)
Siguldas Mākslu skolas – Baltais flīģelis – nolikums.pdf (205.47 KB)
Allažu pamatskolas nolikums.pdf (194.56 KB)
Siguldas 1.pamatskolas nolikums.pdf (183.86 KB)
Sporta pārvaldes nolikums.pdf (303.64 KB)
Sabiedrisko attiecību pārvaldes nolikums.pdf (300.33 KB)
Izglītības pārvaldes nolikums.pdf (319.96 KB)
Mores pagasta pārvaldes nolikums.pdf (134.06 KB)
Allažu pagasta pārvaldes nolikums.pdf (134.38 KB)
Allažu pagasta tautas nama nolikums.pdf (117.9 KB)
Siguldas novada Bāriņtiesas nolikums.pdf (482.91 KB)
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas nolikums.pdf (130.69 KB)

Finanses

Iekšējie noteikumi Nr.1_2016 Siguldas novada pašvaldības sportistu un komandu dalības valsts un reģionāla mēroga sporta sacensībās līdzfinansēšanas kārtība.pdf (173.83 KB)
Nolikums Nr.32_2017 Siguldas novada pašvaldības konkursa – Siguldas novada kultūras un izklaides pasākumu mērķprogrammas finansēšanas konkurss – nolikums.docx (115.46 KB)
Iekšējie noteikumi Nr.8_2017 Par atbalstu kolektīvu, kas nav Siguldas novada pašvaldības dibinātie amatiermākslas kolektīvi, dalībai Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos.pdf (279.66 KB)
Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikums.pdf (350.22 KB)
Iekšējie noteikumi Nr.4_2017 Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā.pdf (610.32 KB)
Iekšējie noteikumi Nr.16_2019 Par naudas balvu un finansējuma piešķiršanu par Siguldas novada sportistu augstiem sasniegumiem sportā.pdf (179.19 KB)
Iekšējie noteikumi Nr.6_2016 Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektu realizācijai Siguldas novadā.pdf (230.26 KB)
Iekšējie noteikumi Nr.9_2019 Par Siguldas novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu dibināšanu, darbības finansēšanu un to vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksu.pdf (448.83 KB)
Izglītības un kultūras atbalsta fonda finansējuma piešķiršanas nolikums.pdf (147.72 KB)
Nolikums un pielikums - Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Siguldas novada pašvaldībā.pdf (133.73 KB)

Citi

Siguldas novada Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes nolikums.pdf (305.81 KB)
Nolikums Nr.8_2019 Siguldas novada pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanai nolikums.pdf (176.75 KB)
Nolikums Nr.2_2019 Siguldas novada pašvaldības konkursa – Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja. – nolikums.pdf (1.069 MB)
Nolikums Nr.14_2018 Siguldas novada pašvaldības konkursa – Siguldas novada jauniešu projektu konkurss – nolikums.pdf (317.86 KB)
Siguldas novada Bāriņtiesas ētikas kodekss.pdf (173.17 KB)
Par informācijas pieejamību.pdf (316.2 KB)
Kārtība, kādā Siguldas novadā vasaras brīvlaikā organizējama skolēnu nodarbinātība.pdf (294.67 KB)
Noteikumi par Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas standartu.pdf (497.64 KB)
Siguldas novada Kultūras konsultatīvās padomes nolikums.pdf (163.34 KB)
Mārketinga padomes nolikums.pdf (251.35 KB)
Nolikums Nr.10_2018 Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums.pdf (799.53 KB)
Nolikums Nr.3_2019 Siguldas novada pašvaldības konkursa – Jauniešu biznesa ideja Radi Siguldai – nolikums.pdf (237.89 KB)
Iekšējie noteikumi Nr.6 2018 – Par autoceļu uzturēšanas klasēm Siguldas novadā.pdf (922.48 KB)
Nolikums - Par preču zīmes Radīts Siguldā lietošanu.pdf (302.92 KB)
Siguldas novada Domes bezmaksas juridiskās konsultācijas saņemšanas noteikumi.pdf (106.32 KB)
Par Siguldas novada jaundzimušo pasākuma – Esmu dzimis Siguldas novadā – organizēšanu.pdf (289.49 KB)
Siguldas novada pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikums un veidlapas.doc (169 KB)

Pasākumi