Otrdiena, 22. septembris
Šodien sveicam: Māris, Mārica, Maigurs
Laika ziņas: Sigulda +14.9℃, DR vējš 2.8 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Nolikumi, noteikumi

Pievienotie faili

Izglītība

2020. gada 13. augusta nolikums Nr. 9_2020 Siguldas novada pašvaldības konkursa Gada klase nolikums.pdf (518.73 KB)
Siguldas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums.pdf (538.68 KB)
Iekšējie noteikumi_Kārtība, kādā Siguldas novadā vasaras brīvlaikā organizējama skolēnu nodarbinātība.pdf (499.45 KB)
Iekšējie noteikumi Nr.6_2019 Par atbalstu kolektīvu, kas nav Siguldas novada pašvaldības izglītības vai kultūras iestāžu interešu izglītības kolektīvi, dalībai Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētko.pdf (146.59 KB)
Iekšējie noteikumi Nr.1-6_03_2019 Kārtība, kādā izglītojamos uzņem Siguldas Sporta skolā.pdf (187.94 KB)
Iekšējie noteikumi Nr.11_2017 Audzēkņu uzņemšanas noteikumi Mākslu skolā Baltais flīģelis.pdf (751.16 KB)
2020. gada 13. augusta iekšējie noteikumi Nr. 14_2020 Par Siguldas novada izglītības iestāžu telpu izmantošanu.pdf (573.95 KB)
2020. gada 13. augusta nolikums Nr. 10_2020 Siguldas novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa nolikums.pdf (544.97 KB)

Pašvaldības aģentūras nolikumsPašvaldības nolikums, budžets, simbolikaPašvaldības nolikumsNoteikumi par nomas maksu un maksas pakalpojumiem

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis.pdf (454.09 KB)
Siguldas novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādis 10.10.2019.pdf (87.17 KB)
Iekšējie noteikumi Nr.13_2019 Par Siguldas pilsētas kapsētas Jaunās kapličas telpu iznomāšanu.pdf (297.99 KB)
Iekšējie noteikumi Nr.18_2018 Par medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību.pdf (658.95 KB)
Siguldas Mākslu skolas Baltais Flīģelis sniegto maksas pakalpojumu cenrādis.pdf (116.75 KB)
Kultūras centra Siguldas devons maksas pakalpojumu cenrādis.pdf (94.67 KB)
Iekšējie noteikumi Nr.17_2018 Par Siguldas novada Kultūras centra un tā struktūrvienību, un koncertzāles Baltais flīģelis telpu izmantošanu.pdf (278.34 KB)
Iekšējie noteikumi Nr.11_2019 Par Siguldas novada Kultūras centra, tā struktūrvienību un Siguldas koncertzāles Baltais flīģelis organizētajiem publiskajiem kultūras un izklaides maksas pasākumiem.pdf (134.78 KB)
Noteikumi - Siguldas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenu noteikšanas kārtība.pdf (356.31 KB)
Iekšējie noteikumi Nr.1_2019 Par Siguldas novada pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību.pdf (187.39 KB)
Noteikumi par Siguldas novada Būvvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem un samaksas kārtību.pdf (125.84 KB)
Siguldas novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādis 21.12.2017.pdf (413.31 KB)
Cenrādis Par maksas pakalpojumiem Siguldas novada kapsētu kapličās.pdf (94.15 KB)

Pašvaldības, pārvalžu un iestāžu nolikumi

Siguldas novada Būvvaldes nolikums.pdf (190.18 KB)
Klientu apkalpošanas pārvaldes nolikums.pdf (187.58 KB)
Siguldas novada Jaunrades centra nolikums.pdf (140.3 KB)
Laurenču sākumskolas nolikums.pdf (494.62 KB)
Siguldas pilsētas vidusskolas nolikums.pdf (278.85 KB)
Finanšu pārvaldes nolikums.pdf (324.62 KB)
Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes – Saulīte – nolikums.pdf (192.61 KB)
Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes – Pīlādzītis– nolikums.pdf (192.72 KB)
Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes – Pasaciņa – nolikums.pdf (191.73 KB)
Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes – Ieviņa – nolikums.pdf (191.85 KB)
Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes – Ābelīte – nolikums.pdf (192.56 KB)
Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes – Tornīši – nolikums.pdf (192.97 KB)
Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļas nolikums.pdf (306.76 KB)
Teritorijas attīstības pārvaldes Investīciju nodaļas nolikums.pdf (579.94 KB)
Būvniecības kontroles nodaļas nolikums.pdf (164.64 KB)
Teritorijas attīstības pārvaldes nolikums.pdf (311.2 KB)
Siguldas novada pašvaldības Transporta nodaļas nolikums (591.83 KB)
Siguldas novada pašvaldības Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas nolikums.pdf (292.52 KB)
Mores pamatskolas nolikums.pdf (280.26 KB)
Pašvaldības policijas nolikums.pdf (196.94 KB)
Siguldas novada Kultūras centra nolikums.pdf (175.57 KB)
Siguldas pilsētvides un ainavu valdes nolikums.pdf (166.56 KB)
Sociālā dienesta nolikums.pdf (557.44 KB)
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa nolikums.pdf (170.99 KB)
Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas nolikums.pdf (250.63 KB)
Allažu sporta centra nolikums.pdf (258.07 KB)
Siguldas Sporta skolas nolikums.pdf (219.86 KB)
Sociālās aprūpes mājas – Gaismiņas – nolikums.pdf (333.74 KB)
Siguldas Valsts ģimnāzijas nolikums.pdf (215.12 KB)
Siguldas novada bibliotēkas reglaments.pdf (250.25 KB)
Siguldas Mākslu skolas – Baltais flīģelis – nolikums.pdf (205.47 KB)
Allažu pamatskolas nolikums.pdf (194.56 KB)
Siguldas 1.pamatskolas nolikums.pdf (183.86 KB)
Sporta pārvaldes nolikums.pdf (303.64 KB)
Sabiedrisko attiecību pārvaldes nolikums.pdf (303.33 KB)
Izglītības pārvaldes nolikums.pdf (319.96 KB)
Mores pagasta pārvaldes nolikums.pdf (134.06 KB)
Allažu pagasta pārvaldes nolikums.pdf (134.38 KB)
Allažu pagasta tautas nama nolikums.pdf (117.9 KB)
Siguldas novada Bāriņtiesas nolikums.pdf (482.91 KB)
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas nolikums.pdf (130.69 KB)

Finanses

Iekšējie noteikumi Nr.1_2016 Siguldas novada pašvaldības sportistu un komandu dalības valsts un reģionāla mēroga sporta sacensībās līdzfinansēšanas kārtība.pdf (173.83 KB)
Nolikums Nr.32_2017 Siguldas novada pašvaldības konkursa – Siguldas novada kultūras un izklaides pasākumu mērķprogrammas finansēšanas konkurss – nolikums.docx (115.46 KB)
Iekšējie noteikumi Nr.8_2017 Par atbalstu kolektīvu, kas nav Siguldas novada pašvaldības dibinātie amatiermākslas kolektīvi, dalībai Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos.pdf (279.66 KB)
Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikums.pdf (350.22 KB)
Iekšējie noteikumi Nr.16_2019 Par naudas balvu un finansējuma piešķiršanu par Siguldas novada sportistu augstiem sasniegumiem sportā.pdf (179.19 KB)
Iekšējie noteikumi Nr.6_2016 Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektu realizācijai Siguldas novadā.pdf (230.26 KB)
Iekšējie noteikumi Nr.9_2019 Par Siguldas novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu dibināšanu, darbības finansēšanu un to vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksu.pdf (448.83 KB)
Izglītības un kultūras atbalsta fonda finansējuma piešķiršanas nolikums.pdf (147.72 KB)
Iekšējie noteikumi Nr.6_2020 Finanšu līdzekļu un mantas dāvinājumu, ziedojumu pieņemšanas un izlietošanas noteikumi Siguldas novada pašvaldībā.pdf (661.26 KB)

Citi

2020. gada 13. augusta iekšējie noteikumi Nr. 15_2020 Par pašvaldības aģentūras –Siguldas Attīstības aģentūra – kiosku iznomāšanu.pdf (744.19 KB)
2019. gada 19. decembra iekšējie noteikumi Nr.15_2019 Par trauksmes celšanas sistēmu Siguldas novada pašvaldībā.pdf (218.69 KB)
Siguldas novada Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes nolikums.pdf (305.81 KB)
Nolikums Nr.8_2019 Siguldas novada pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanai nolikums.pdf (176.75 KB)
Nolikums Nr.2_2020 Konkursa – Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja. – Nolikums.pdf (344.3 KB)
Nolikums Nr.13_2019 Siguldas novada pašvaldības konkursa – Siguldas novada jauniešu projektu konkurss – nolikums.pdf (313.18 KB)
Siguldas novada Bāriņtiesas ētikas kodekss.pdf (173.17 KB)
Par informācijas pieejamību.pdf (316.2 KB)
2015. gada 18. februāra iekšējie noteikumi Kārtība, kādā Siguldas novadā vasaras brīvlaikā organizējama skolēnu nodarbinātība.pdf (495.76 KB)
Noteikumi par Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas standartu.pdf (497.64 KB)
Siguldas novada Kultūras konsultatīvās padomes nolikums.pdf (163.34 KB)
Mārketinga padomes nolikums.pdf (251.35 KB)
Iekšējie noteikumi Nr.4_2017 Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā.pdf (897.34 KB)
2019. gada 19. decembra nolikums Nr.12 Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums.pdf (706.91 KB)
Nolikums Nr.3_2019 Siguldas novada pašvaldības konkursa – Jauniešu biznesa ideja Radi Siguldai – nolikums.pdf (237.89 KB)
Iekšējie noteikumi Nr.6 2018 – Par autoceļu uzturēšanas klasēm Siguldas novadā.pdf (922.48 KB)
Nolikums - Par preču zīmes Radīts Siguldā lietošanu.pdf (302.92 KB)
Iekšējie noteikumi Nr.4_2020 Siguldas novada pašvaldības bezmaksas juridiskās konsultācijas saņemšanas noteikumi.pdf (498.12 KB)
2020. gada 13. augusta nolikums Nr. 7_2020 Par Siguldas novada jaundzimušo pasākuma – Esmu dzimis Siguldas novadā – organizēšanu.pdf (476.93 KB)

Pasākumi