Piektdiena, 22. septembris
Šodien sveicam: Māris, Mārica, Maigurs
Laika ziņas: Sigulda +17℃, A vējš 4.1 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Nolikumi, noteikumi

Pievienotie faili

Pašvaldības nolikumsNoteikumi par nomas maksu un maksas pakalpojumiem

Siguldas novada Kultūras pārvaldes un tās struktūrvienību organizēto tradicionālo kultūras un izklaides pasākumu cenrādis.pdf (334.26 KB)
Noteikumi - Siguldas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenu noteikšanas kārtība.pdf (356.31 KB)
Par Siguldas novada pašvaldībai piederošās zemes iznomāšanas kārtību (ar grozījumiem, aktualizēts 27.04.2016).pdf (127.16 KB)
Noteikumi par Siguldas novada Būvvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem un samaksas kārtību.pdf (125.84 KB)
Siguldas novada bibliotēkas un tās struktūrvienību maksas pakalpojumi un ieņēmumu cenrādis.pdf (166.76 KB)
Nr.26 - Par Siguldas novada pašvaldības nodevām par izsniegtajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām.pdf (173.02 KB)
Nr.23 - Par nomas maksas noteikšanu pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai.pdf (166.28 KB)
Par Siguldas novada izglītības iestāžu telpu, sporta būvju un inventāra izmantošanu.pdf (100.08 KB)
Allažu Sporta centra telpu un stadiona izmantošanu.pdf (206.02 KB)
Par maksas pakalpojumiem Siguldas novada kapsētu kapličās.pdf (403.62 KB)
Par maksas pakalpojumiem Siguldas novada kapsētās.pdf (189.35 KB)
Par pašvaldības noteiktajiem maksas pakalpojumiem Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā.pdf (178.65 KB)
Siguldas novada Kultūras centra un struktūrvienību cenrādis ieņēmumiem un maksas pakalpojumu tarifiem.pdf (106.09 KB)

Pašvaldības, pārvalžu un iestāžu nolikumi

Nr.21/2017 Klientu apkalpošanas pārvaldes nolikums.pdf (311.66 KB)
Siguldas novada Jaunrades centra nolikums.pdf (484.15 KB)
Laurenču sākumskolas nolikums.pdf (494.62 KB)
Siguldas pilsētas vidusskolas nolikums.pdf (487.96 KB)
Nr.14/2016 Siguldas novada Finanšu pārvaldes nolikums.pdf (328.09 KB)
Nr.6/2017 pirmsskolas izglītības iestādes Saulīte nolikums.pdf (507 KB)
Nr.5/2017 pirmsskolas izglītības iestādes Pīlādzītis nolikums.pdf (507.08 KB)
Nr.4/2017 pirmsskolas izglītības iestādes Pasaciņa nolikums.pdf (507.35 KB)
Nr.3/2017 pirmsskolas izglītības iestādes Ieviņa nolikums.pdf (507.11 KB)
Nr.2/2017 pirmsskolas izglītības iestādes Ābelīte nolikums.pdf (507.81 KB)
Nr.20/2017 Pirmsskolas izglītības iestādes Pasaciņa filiāles Tornīši nolikums.pdf (328.7 KB)
Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļas nolikums.pdf (465.24 KB)
Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Investīciju nodaļas nolikums.pdf (462.06 KB)
Būvniecības kontroles nodaļas nolikums.pdf (104.08 KB)
Siguldas novada Teritorijas attīstības pārvaldes nolikums.pdf (196.64 KB)
Siguldas novada pašvaldības Transporta nodaļas nolikums (591.83 KB)
Siguldas novada pašvaldības Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas nolikums.pdf (129.58 KB)
Mores pamatskolas nolikums.pdf (493.14 KB)
Siguldas novada Pašvaldības policijas nolikums.pdf (176.31 KB)
Siguldas novada Kultūras pārvaldes nolikums.pdf (540.1 KB)
Siguldas pilsētvides un ainavu valdes nolikums.pdf (166.56 KB)
Sociālā dienesta nolikums.pdf (177.87 KB)
Siguldas novada pašvaldības aģentūras - Siguldas Attīstības aģentūra - nolikums.pdf (428.96 KB)
Siguldas novada Kultūras centra nolikums.doc (238 KB)
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikums.pdf (339.21 KB)
Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas nolikums.pdf (250.63 KB)
Ģimenes atbalsta centra nolikums.pdf (42.79 KB)
Allažu sporta centra nolikums.pdf (258.07 KB)
Siguldas Sporta skolas nolikums.pdf (640.38 KB)
Sociālās aprūpes mājas GAISMIŅAS nolikums.pdf (118.06 KB)
Siguldas Valsts ģimnāzijas nolikums.pdf (501.08 KB)
Siguldas novada bibliotēkas reglaments.pdf (250.25 KB)
Siguldas mākslu skolas Baltais Flīģelis nolikums.pdf (627.41 KB)
Allažu pamatskolas nolikums.pdf (500.11 KB)
Siguldas 1.pamatskolas nolikums.pdf (489.32 KB)
Sporta pārvaldes nolikums (aktualizēts 08.06.2016).pdf (134.25 KB)
Sabiedrisko attiecību pārvaldes nolikums.pdf (110.52 KB)
Izglītības pārvaldes nolikums (aktualizēts 03.08.2016).pdf (144.75 KB)
Pakalpojumu centra nolikums.pdf (71.61 KB)
Siguldas pagasta pārvaldes nolikums.pdf (134.68 KB)
Mores pagasta pārvaldes nolikums.pdf (134.06 KB)
Allažu pagasta pārvaldes nolikums.pdf (134.38 KB)
Allažu pagasta tautas nama nolikums.pdf (117.9 KB)
Bāriņtiesas nolikums.pdf (198.29 KB)
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas nolikums.pdf (130.69 KB)

Finanses

Festivālu mērķprogrammas līdzfinansēšanas konkurss. Nolikums.pdf (384.64 KB)
Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā.pdf (337.11 KB)
Pielikums Nr.1 Prioritāro sporta veidu finansējums 2017.gadam.pdf (396.64 KB)
Pielikums Nr.2 Statistikas datu aptaujas tabula.pdf (301.21 KB)
Pielikums Nr.3 Sporta pasākumu vērtēšanas kritēriji.pdf (237.09 KB)
Par kārtību, kādā Siguldas novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvu apmēru.pdf (185.59 KB)
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektu realizācijai Siguldas novadā.pdf (230.26 KB)
Par Siguldas novada pašvaldības dibināto amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanu un to vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksu.pdf (436.01 KB)
Kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikums.pdf (750.13 KB)
Izglītības un kultūras atbalsta fonda finansējuma piešķiršanas nolikums.pdf (147.72 KB)
Nolikums un pielikums - Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Siguldas novada pašvaldībā.pdf (133.73 KB)
Par finansējuma piešķiršanu sporta biedrībām.pdf (185.66 KB)

Citi

Siguldas novada Kultūras konsultatīvās padomes nolikums.pdf (147.86 KB)
Mārketinga padomes nolikums.pdf (251.35 KB)
Noteikumi - Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1.klasē Siguldas pilsētas vispārējās izglītības iestādēs 2016./2017.mācību gadā.pdf (94.76 KB)
Nr.13/2016 Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums.pdf (1.076 MB)
Konkursa Jauniešu biznesa ideja RADI SIGULDAI nolikums.pdf (292.99 KB)
Noteikumi - par autoceļu uzturēšanas klasēm Siguldas novadā.pdf (219.21 KB)
Noteikumi - par tirdzniecību Starptautiskajos Siguldas Opermūzikas svētkos.pdf (442.75 KB)
Nolikums - Par preču zīmes Radīts Siguldā lietošanu.pdf (302.92 KB)
Sacensību - Siguldas apļi 2015 - nolikums.pdf (49.79 KB)
Siguldas novada Domes bezmaksas juridiskās konsultācijas saņemšanas noteikumi.pdf (106.32 KB)
Par Siguldas novada jaundzimušo pasākuma - Esmu dzimis Siguldas novadā - organizēšanu (aktualizēts 03.08.2016).pdf (128.69 KB)
Noteikumi - Kārtība, kādā bērni tiek uzņemti 1.klasē Siguldas pilsētas vispārējās izglītības iestādēs 2015./2016.mācību gadā.pdf (276.62 KB)
1_Par aizliegumu uzbraukt un atrasties ar mehānisko transportlīdzekli uz ledus ūdenstilpēs.pdf (355.05 KB)
Nr.20 - Kapsētu uzturēšanas un lietošanas noteikumi Siguldas novadā.pdf (609.55 KB)
Nr.18 - Siguldas novada brīvpieejas sporta un rotaļu laukumu kārtības noteikumi.pdf (135.29 KB)
Noteikumi - Par Allažu Sporta centra telpu un stadiona izmantošanu.pdf (113.79 KB)
Siguldas novada pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikums un veidlapas (aktualizēts 03.08.2016).doc (169 KB)
Noteikumi par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Siguldas novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu klasēs.pdf (123.93 KB)
NOTEIKUMI - Kārtība, kādā Siguldas novadā vasaras brīvlaikā organizējama skolēnu nodarbinātība.pdf (294.38 KB)
Siguldas novada bibliotēku lietošanas noteikumi.doc (67 KB)

Pasākumi