Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.
Sestdiena, 28. maijs
Šodien sveicam: Vilis, Vilhelms
Laika ziņas: Sigulda +7.6℃, DR vējš 3 m/s
e.sigulda.lv
A- A A+ T T

Nolikumi, noteikumi

Pievienotie faili

Pašvaldības, pārvalžu un iestāžu nolikumi

Mālpils dienesta viesnīcas nolikums Nr. 7_2022.pdf (174.54 KB)
2022. gada 14. aprīļa iekšējie noteikumi Nr.11_2022 Siguldas novada bibliotēkas un tās struktūrvienību lietošanas noteikumi.pdf (279.38 KB)
Apstādījumu aizsardzības komisijas nolikums.pdf (117.1 KB)
Mālpils dienesta viesnīcas nolikums.pdf (168.02 KB)
Siguldas novada pašvaldības Sociālās aprūpes centra nolikums.pdf (202.32 KB)
Siguldas novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas nolikums.pdf (187.28 KB)
Mālpils un Mores pagastu Apvienības pārvaldes nolikums.pdf (188.63 KB)
Teritorijas attīstības pārvaldes Kapsētu pārvaldības nodaļas nolikums.pdf (165.21 KB)
Krimuldas un Lēdurgas pagastu Apvienības pārvaldes nolikums.pdf (188.17 KB)
Allažu un Inčukalna pagastu Apvienības pārvaldes nolikums.pdf (188.81 KB)
Siguldas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas nolikums.pdf (156.77 KB)
Iepirkumu nodaļas nolikums.pdf (191.44 KB)
Personāla pārvaldes nolikums.pdf (172.11 KB)
Transporta būvju nodaļas nolikums.pdf (165.6 KB)
Teritorijas attīstības pārvaldes Vides pārvaldības nodaļas nolikums.pdf (170.95 KB)
Siguldas novada bibliotēkas nolikums.pdf (275.66 KB)
Pirmsskolas izglītības iestādes – Krimulda – nolikums.pdf (247.08 KB)
Pirmsskolas izglītības iestādes – Ezerciems – nolikums.pdf (249.62 KB)
Mālpils Mūzikas un mākslas skolas nolikums.pdf (277.42 KB)
Maijas Pīlāgas Lēdurgas mākslas skolas nolikums.pdf (278.65 KB)
Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas nolikums.pdf (282.28 KB)
Mālpils vidusskolas nolikums.pdf (262.43 KB)
Siguldas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas_nolikums.pdf (283.17 KB)
Siguldas novada pašvaldības invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas nolikums.pdf (159.16 KB)
Siguldas novada pašvaldības Atbalsta uzņēmējdarbībai piešķiršanas komisijas nolikums.pdf (183.56 KB)
Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums.pdf (467.82 KB)
Siguldas novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums Nr. 34.pdf (193.62 KB)
Siguldas novada pašvaldības Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisijas.pdf (167.29 KB)
Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas nolikums.pdf (202.65 KB)
Siguldas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikums.pdf (187.08 KB)
Siguldas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas.pdf (178.09 KB)
Siguldas novada pašvaldības Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas nolikums.pdf (152.4 KB)
Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas nolikums.pdf (186.66 KB)
Siguldas novada Pilsētvides un ainavu komisijas nolikums.pdf (140.64 KB)
Pirmsskolas izglības iestādes – Minka – nolikums.pdf (250.62 KB)
Pirmsskolas izglības iestādes – Māllēpīte – nolikums.pdf (248 KB)
Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas nolikums.pdf (260.78 KB)
Krimuldas vidusskolas nolikums.pdf (258.02 KB)
Inčukalna pamatskolas nolikums.pdf (258.34 KB)
Inčukalna Mūzikas un mākslas skolas nolikums.pdf (188.97 KB)
Siguldas Tehnoloģiju izglītības centra nolikums.pdf (182.88 KB)
Siguldas novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas nolikums.pdf (172.68 KB)
Juridiskās pārvaldes nolikums.pdf (167.57 KB)
Siguldas novada pašvaldības Būvvaldes nolikums.pdf (176.04 KB)
Klientu apkalpošanas pārvaldes nolikums.pdf (209.23 KB)
Siguldas novada Jaunrades centra nolikums.pdf (258.91 KB)
Laurenču sākumskolas nolikums.pdf (251.46 KB)
Siguldas pilsētas vidusskolas nolikums.pdf (265.34 KB)
Finanšu pārvaldes nolikums .pdf (197.82 KB)
Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes – Saulīte – nolikums.pdf (243.74 KB)
Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes – Pīlādzītis – nolikums.pdf (318 KB)
Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes – Pasaciņa – nolikums.pdf (314.38 KB)
Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes – Ieviņa – nolikums.pdf (311.66 KB)
Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes – Ābelīte – nolikums.pdf (315.05 KB)
Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes – Tornīši – nolikums.pdf (316.87 KB)
Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu pārvaldības nodaļas nolikums.pdf (172.81 KB)
Teritorijas attīstības pārvaldes Investīciju nodaļas nolikums.pdf (201.27 KB)
Būvniecības kontroles pārvaldes nolikums.pdf (163.63 KB)
Teritorijas attīstības pārvaldes nolikums.pdf (177.87 KB)
Siguldas novada pašvaldības Transporta nodaļas nolikums.pdf (188.66 KB)
Mores pamatskola nolikums.pdf (268.82 KB)
Siguldas novada Pašvaldības policijas nolikums.pdf (251.42 KB)
Siguldas novada Kultūras centra nolikums.pdf (269.76 KB)
Siguldas pilsētvides un ainavu valdes nolikums.pdf (166.56 KB)
Sociālā dienesta nolikums.pdf (287.87 KB)
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa nolikums.pdf (266.83 KB)
Allažu sporta centra nolikums.pdf (258.07 KB)
Siguldas Sporta skolas nolikums.pdf (323.72 KB)
Siguldas Valsts ģimnāzijas nolikums.pdf (330.12 KB)
Siguldas Mākslu skolas – Baltais flīģelis – nolikums.pdf (278.59 KB)
Allažu pamatskolas nolikums.pdf (274.11 KB)
Siguldas 1.pamatskolas nolikums.pdf (266.29 KB)
Sporta pārvaldes nolikums.pdf (159.77 KB)
Izglītības pārvaldes nolikums.pdf (262.43 KB)
Mores pagasta pārvaldes nolikums.pdf (134.06 KB)
Allažu pagasta pārvaldes nolikums.pdf (134.38 KB)
Allažu pagasta tautas nama nolikums.pdf (117.9 KB)
Siguldas novada Bāriņtiesas nolikums Nr.14_2021.pdf (233.77 KB)

Pašvaldības nolikums, budžets, simbolikaPašvaldības nolikumsNoteikumi par nomas maksu un maksas pakalpojumiem

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas laulību reģistrācijas maksas pakalpojumu cenrādis.pdf (145.14 KB)
Būvniecības kontroles nodaļas maksas pakalpojumu cenrādis.pdf (400.64 KB)
Siguldas Sporta skolas interešu izglītības nodarbību cenrādis.pdf (350.65 KB)
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis.pdf (159.07 KB)
Siguldas novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādis 10.10.2019.pdf (87.17 KB)
Iekšējie noteikumi Nr.13_2019 Par Siguldas pilsētas kapsētas Jaunās kapličas telpu iznomāšanu.pdf (297.99 KB)
Iekšējie noteikumi Nr.18_2018 Par medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību.pdf (658.95 KB)
Siguldas Mākslu skolas Baltais flīģelis maksas pakalpojumu cenrādis.pdf (448.19 KB)
Kultūras centra Siguldas devons maksas pakalpojumu cenrādis.pdf (94.67 KB)
Iekšējie noteikumi Nr. 4_2021 Par Siguldas novada Kultūras centra un tā struktūrvienību, un koncertzāles Baltais flīģelis telpu izmantošanu.pdf (731.25 KB)
Iekšējie noteikumi Nr.11_2019 Par Siguldas novada Kultūras centra, tā struktūrvienību un Siguldas koncertzāles Baltais flīģelis organizētajiem publiskajiem kultūras un izklaides maksas pasākumiem.pdf (499.84 KB)
Noteikumi - Siguldas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenu noteikšanas kārtība.pdf (356.31 KB)
Iekšējie noteikumi Nr.1_2019 Par Siguldas novada pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību.pdf (187.39 KB)
Noteikumi par Siguldas novada Būvvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem un samaksas kārtību.pdf (125.84 KB)
Siguldas novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādis 21.12.2017.pdf (413.31 KB)
Cenrādis Par maksas pakalpojumiem Siguldas novada kapsētu kapličās.pdf (94.15 KB)

Pašvaldības aģentūras nolikumsIzglītība

2022. gada 14. aprīļa iekšējie noteikumi Nr. 12_2022 Siguldas novada Jauniešu domes nolikums.pdf (222.43 KB)
2022. gada 14. aprīļa nolikums Nr. 5_2022 Kārtība Siguldas novada izglītības iestāžu audzēkņu, skolotāju apbalvošanai par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās un zinātniski pētniecisko darbu skatē.pdf (138.17 KB)
2021. gada 22. decembra nolikums Nr.70_2021 Siguldas novada pieaugušo mūžizglītības projektu finansēšanas konkursa nolikums.pdf (371.18 KB)
Siguldas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas_maksas pakalpojumu cenrādis.pdf (108.84 KB)
2021. gada 4. novembra nolikums Nr. 68_2021 Siguldas novada pašvaldības konkursa Gada klase nolikums.pdf (206.61 KB)
2022. gada 24. februāra iekšējie noteikumi Nr. 5__2022 Kārtība, kādā Siguldas novadā vasaras brīvlaikā organizējama skolēnu nodarbinātība.pdf (236.44 KB)
Iekšējie noteikumi Nr.6_2019 Par atbalstu kolektīvu, kas nav Siguldas novada pašvaldības izglītības vai kultūras iestāžu interešu izglītības kolektīvi, dalībai Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētko.pdf (146.59 KB)
Iekšējie noteikumi Nr.1-6_03_2019 Kārtība, kādā izglītojamos uzņem Siguldas Sporta skolā.pdf (187.94 KB)
Iekšējie noteikumi Nr.11_2017 Audzēkņu uzņemšanas noteikumi Mākslu skolā Baltais flīģelis.pdf (751.16 KB)
2020. gada 13. augusta iekšējie noteikumi Nr.14_2020 Par Siguldas novada izglītības iestāžu telpu izmantošanu.pdf (288.29 KB)
2021. gada 22. decembra nolikums Nr. 71_2021 Nolikums nometņu projektu atbalstam.pdf (279.49 KB)

Finanses

Iekšējie noteikumi Nr.8_2022 Reprezentācijas un pasākumu izdevumu plānošanas, uzskaites un norakstīšanas kārtība.pdf (258.55 KB)
Iekšējie noteikumi Nr. 6_2022 Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībām Siguldas novadā.pdf (237.58 KB)
Pielikumi – iekšējie noteikumi Nr. 6_2022 Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībām Siguldas novadā.docx (24.79 KB)
Iekšējie noteikumi Nr. 2_2022 Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā.pdf (910.72 KB)
Iekšējie noteikumi Nr.1_2022 Par finansējuma piešķiršanu amatieru, veterānu un Skolu sportam.pdf (408.81 KB)
Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikums Nr. 67_2021.pdf (390.65 KB)
Iekšējie noteikumi Nr.8_2017 Par atbalstu kolektīvu, kas nav Siguldas novada pašvaldības dibinātie amatiermākslas kolektīvi, dalībai Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos.pdf (279.66 KB)
Iekšējie noteikumi Nr.6_2016 Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektu realizācijai Siguldas novadā.pdf (230.26 KB)
Iekšējie noteikumi Nr.5_2021 Par Siguldas novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu dibināšanu, darbības finansēšanu un to vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksu.pdf (305.07 KB)
Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu atbalsta fonda finansējuma piešķiršanas nolikums (195.4 KB)
Iekšējie noteikumi Nr. 4_2021 Finanšu līdzekļu un mantas dāvinājumu, ziedojumu pieņemšanas un izlietošanas noteikumi Siguldas novada pašvaldībā.pdf (204.59 KB)

Citi

Konkursa Mazo un vidējo uzņēmumu projektu tūrisma un viesmīlības jomās līdzfinansēšana nolikums.pdf (187.19 KB)
Siguldas novada radošo rezidenču programmas konkursa nolikums Nr.4_2021.pdf (162.02 KB)
2021. gada 4. februāra iekšējie noteikumi Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politiku.pdf (284.06 KB)
Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums.pdf (728.65 KB)
Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas konkursa nolikums.pdf (629.99 KB)
Iekšējie noteikumi Nr.1_2021 Kārtība, kādā tiek piešķirta un izīrēta dzīvojamā platība Laurenču sākumskolas dienesta viesnīcā .pdf (210.11 KB)
Iekšējie noteikumi Nr.6_2021 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika.pdf (188.07 KB)
Iekšējie noteikumi Nr. 19_2018 Par korupcijas un interešu konflikta riska novēršanu.pdf (339.65 KB)
Iekšējie noteikumi Nr. 23_2020 Siguldas Jaunās pils salona izmantošanas noteikumi.pdf (229.79 KB)
Iekšējie noteikumi Nr. 9_2020 Par Siguldas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem.pdf (587.37 KB)
Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas noteikumi Nr. 2_2021.pdf (180.76 KB)
2020. gada 13. augusta iekšējie noteikumi Nr. 15_2020 Par pašvaldības aģentūras –Siguldas Attīstības aģentūra – kiosku iznomāšanu.pdf (744.19 KB)
2022. gada 24. februāra iekšējie noteikumi Nr. 4_2022 Par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu Siguldas novada pašvaldībā.pdf (232.18 KB)
Siguldas novada Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes nolikums.pdf (305.81 KB)
Siguldas novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikums.pdf (187.07 KB)
Siguldas novada pašvaldības konkursa “Māmiņa. Uzņēmēja.” nolikums Nr.3_2021.pdf (204.98 KB)
Siguldas jauniešu projektu konkurss_nolikums.pdf (460.92 KB)
Siguldas novada Bāriņtiesas ētikas kodekss.pdf (173.17 KB)
Iekšējie noteikumi Nr. 1_2018 Par informācijas pieejamību.pdf (176.47 KB)
Noteikumi par Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas standartu.pdf (497.64 KB)
Siguldas novada Kultūras konsultatīvās padomes nolikums.pdf (163.34 KB)
Mārketinga padomes nolikums.pdf (251.35 KB)
Nolikums Nr.3_2019 Siguldas novada pašvaldības konkursa – Jauniešu biznesa ideja Radi Siguldai – nolikums.pdf (237.89 KB)
Iekšējie noteikumi Nr.6 2018 – Par autoceļu uzturēšanas klasēm Siguldas novadā.pdf (922.48 KB)
Nolikums - Par preču zīmes Radīts Siguldā lietošanu.pdf (302.92 KB)
Iekšējie noteikumi Nr.4_2020 Siguldas novada pašvaldības bezmaksas juridiskās konsultācijas saņemšanas noteikumi.pdf (498.12 KB)
2020. gada 13. augusta nolikums Nr. 7_2020 Par Siguldas novada jaundzimušo pasākuma – Esmu dzimis Siguldas novadā – organizēšanu.pdf (476.93 KB)

Pasākumi