Pirmdiena, 17. jūnijs
Šodien sveicam: Artūrs, Artis
Laika ziņas: Sigulda +17.4℃, Z vējš 1.5 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Pieteikties zemes nomai

Siguldas novada pašvaldības informācija par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu

(informācija tiek publiskota saskaņā ar Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 33.punktu)

Neapbūvēta zemesgabala atrašanās vieta un iznomāšanas mērķis

Iznomājamā platība, ha

Piezīmes

Iznomā zemi z.v. „Roķēni”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8094 004 0437, sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai

līdz 0,53 ha

Plašāka informācija

Iznomā zemi z.v. „Kūdras”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8094 004 0548, sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai

līdz 0,09 ha

Plašāka informācija

Iznomā zemi z.v. „Jūdaži 4A”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8094 005 0217, sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai

līdz 0,27 ha

Plašāka informācija

Iznomā zemi z.v. „Nurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8094 001 0094, sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai

līdz 0,08 ha

Plašāka informācija

Iznomā zemi z.v. „Zaļā iela 3”, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8042 004 0418, sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai

līdz 1,00 ha

Plašāka informācija

Iznomā zemi z.v. „Dārziņi”, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8042 004 0232, sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai

līdz 0,35 ha

Plašāka informācija

Iznomā zemi z.v. „Austrumi 1”, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8042 004 0231, sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai

līdz 0,35 ha

Plašāka informācija

Iznomā zemi z.v. „Siguldas iela 3”, More, Mores pagasts, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 4266 004 0115, sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai

līdz 1,10 ha

Plašāka informācija

 
Iznomā zemi z.v. „Pērles”, Allažu pagasts, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8042 002 0145, sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai 0,7840 ha Plašāka informācijaARHĪVS

Pasākumi