Svētdiena, 18. aprīlis
Šodien sveicam: Laura, Jadviga
Laika ziņas: Sigulda +15℃, ZA vējš 4.4 m/s
e.sigulda.lv
A- A A+ T T

Pieteikties zemes nomai

Siguldas novada pašvaldības informācija par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu

(informācija tiek publiskota saskaņā ar Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 33.punktu)

Neapbūvēta zemesgabala atrašanās vieta un iznomāšanas mērķis

Iznomājamā platība, ha

Piezīmes

Iznomā zemi z.v. “Nurmiži”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8094 001 0094, sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai

līdz 0,08 ha

Plašāka informācija

Iznomā zemi z.v. “Zaļā iela 3”, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8042 004 0418, sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai

līdz 1,00 ha

Plašāka informācija

Iznomā zemi z.v. “Dārziņi”, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8042 004 0232, sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai

līdz 0,35 ha

Plašāka informācija

Iznomā zemi z.v. “Austrumi 1”, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 8042 004 0231, sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai

līdz 0,35 ha

Plašāka informācija

Iznomā zemi z.v. “Siguldas iela 3”, More, Mores pagasts, Siguldas novads, kadastra apzīmējums 4266 004 0115, sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai

līdz 1,10 ha

Plašāka informācija

 

______________________________

Par neapbūvēta zemesgabala iznomāšanu lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai

Informācija tiek publiskota saskaņā ar Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.8.apakšpunktu un 33.punktu, nolūkā apzināt iespējamo nomas tiesību pretendentu loku

Zemesgabals

Iznomājamā platība

Iznomājamā zemesgabala adrese

Iznomāšanas mērķis un termiņš

Informācijas publiskošanas datums

Pretendentu pieteikšanās termiņš

Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 80940041229, Siguldas pagasts, Siguldas novads

5,7 ha

 

Mērķis: lauksaimnieciskās produkcijas audzēšana

Termiņš: līdz sešiem gadiem

15.05.2020.

Līdz 25.05.2020. (ieskaitot)

*Zemes situācijas plānu skatīt šeit
**Pieteikums zemes nomai šeit
*** Zemes nomas līguma projekts šeit

Ja uz zemesgabala nomu izsludinātajā termiņā piesakās vairāki pretendenti, nomnieka atlase tiks veikta izsoles kārtībā.

Nomas maksas apmērs par zemesgabala nomu ir 423 eiro un PVN (88,83 eiro). Kopā 511,83 eiro gadā.
Pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja – SIA “INVEST-CĒSIS”, reģistrācijas Nr.44103018948 – atlīdzības summa ir 130 eiro un PVN (27,30 eiro). Kopā 157,30 eiro.
Zemesgabala lietošanas mērķis: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Apgrūtinājumi: nav ierakstu.

Apskates vieta un laiks: iepazīties ar situāciju dabā var patstāvīgi vai iepriekš sazinoties ar Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes galveno lauku attīstības speciālisti Inetu Eriksoni, zvanot uz tālruņa numuru 26341991 vai rakstot uz e-pasta adresi ineta.eriksone@sigulda.lv.

Iesniegums par zemesgabala nomu jāiesniedz Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā, vai sūtot uz e-pasta adresi pasts@sigulda.lvIesniegums tiek reģistrēts Siguldas novada pašvaldības dokumentu vadības sistēmā.

Kontaktpersona iznomāšanas jautājumos: Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļas galvenā lauku attīstības speciāliste Ineta Eriksone, tālrunis: 26341991, e-pasta adrese: ineta.eriksone@sigulda.lv.

______________________________

Par neapbūvēta zemesgabala iznomāšanu lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai

Informācija tiek publiskota saskaņā ar Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.8.apakšpunktu un 33.punktu, nolūkā apzināt iespējamo nomas tiesību pretendentu loku

Zemesgabals

Iznomājamā platība

Iznomājamā zemesgabala adrese

Iznomāšanas mērķis un termiņš

Informācijas publiskošanas datums

Pretendentu pieteikšanās termiņš

Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 42660050047, Mores pagasts, Siguldas novads

7,84 ha

 

Mērķis: lauksaimnieciskās produkcijas audzēšana

Termiņš: līdz sešiem gadiem

15.05.2020.

Līdz 25.05.2020. (ieskaitot)

*Zemes situācijas plānu skatīt šeit
**Pieteikums zemes nomai šeit
***Zemes nomas līguma projekts šeit

Ja uz zemesgabala nomu izsludinātajā termiņā piesakās vairāki pretendenti, nomnieka atlase tiks veikta izsoles kārtībā.

Nomas maksas apmērs par zemesgabala nomu ir 350 eiro ar PVN (73,50 eiro). Kopā 423,50 eiro gadā.
Pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja – SIA “INVEST-CĒSIS”, reģistrācijas Nr.44103018948 – atlīdzības summa ir 130 eiro un PVN, kas ir 27,30 eiro. Kopā 157,30 eiro.
Zemesgabala lietošanas mērķis: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Apgrūtinājumi: nav konstatēti.

Apskates vieta un laiks: iepazīties ar situāciju dabā var patstāvīgi vai iepriekš sazinoties ar Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes galveno lauku attīstības speciālisti Inetu Eriksoni, zvanot uz tālruņa numuru 26341991 vai rakstot uz e-pasta adresi ineta.eriksone@sigulda.lv.

Iesniegums par zemesgabala nomu jāiesniedz Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā, vai sūtot uz e-pasta adresi pasts@sigulda.lv. Iesniegums tiek reģistrēts Siguldas novada pašvaldības dokumentu vadības sistēmā.

Kontaktpersona iznomāšanas jautājumos: Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļas galvenā lauku attīstības speciāliste Ineta Eriksone, tālrunis: 26341991, e-pasta adrese: ineta.eriksone@sigulda.lv.

______________________________
 

ARHĪVS

Pasākumi

       Aprīlis 2021       
12 3 4
56 78910 11
12131415161718
19 20 212223 24 25
2627282930