Ceturtdiena, 21. jūnijs
Šodien sveicam: Emīls, Egita, Monvīds
Laika ziņas: Sigulda +18.7℃, D vējš 3.5 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Siguldas novada Daudzbērnu ģimeņu atbalsta programma

2013.gadā Siguldas novada pašvaldība ir izstrādājusi Siguldas novada Daudzbērnu ģimeņu atbalsta programmu, kura ik gadu tiek paplašināta. Programma paredz vairākus ieguvumus Siguldas novada ģimenēm, kuru aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu, tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona līdz 25 gadu vecumam, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Atbalstu daudzbērnu ģimenēm un kārtību, kādā novada daudzbērnu ģimenes var saņemt statusu, kas nodrošina vienkāršotas procedūras pašvaldības atbalsta un palīdzības saņemšanai, nosaka Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi „Siguldas novada pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība”. Daudzbērnu ģimenes statuss tiek noteikts uz 12 mēnešiem.

Reģistrēt daudzbērnu ģimeni, kā arī noformēt atvieglojumus iespējams pašvaldības Pakalpojumu centrā un pašvaldības e-pakalpojumu portālā.

 

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NODROŠINĀTIE ATBALSTA PASĀKUMI ĢIMENĒM, KURAS AUDZINA TRĪS UN VAIRĀK BĒRNUS

Pabalsts jaundzimušajiem
Par vienu jaundzimušo – 320 eiro, par vienās dzemdībās dzimušiem diviem bērniem – 480 eiro par katru bērnu; par vienās dzemdībās dzimušiem trīs vai vairāk bērniem – 640 eiro par katru bērnu, ja abi vecāki vismaz gadu pirms mazuļa dzimšanas deklarējušies Siguldas novadā un mazuļa pirmā deklarētā dzīvesvieta ir Siguldas novads.

 

Atlaide ēdināšanas maksai Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārizglītojošās skolās, ja skolēns apmeklē no 5. līdz 12.klasei (valsts programma paredz brīvpusdienas bērniem skolās no 1. līdz 4.klasei):

 • 20% atlaide, ja vispārējās izglītības iestādes 5.–12.klasē vai bērnudārzā izglītību iegūst viens daudzbērnu ģimenes bērns;
 • 30% atlaide, ja vispārējās izglītības iestādes 5.–12.klasē vai bērnudārzā izglītību iegūst divi daudzbērnu ģimenes bērni;
 • 50% atlaide, ja vispārējās izglītības iestādes 5.–12.klasē vai bērnudārzā izglītību iegūst trīs daudzbērnu ģimenes bērni;
 • 75% atlaide, ja vispārējās izglītības iestādes 5.–12.klasē vai bērnudārzā izglītību iegūst četri un vairāk daudzbērnu ģimenes bērni.

Ēdināšanas pakalpojumu maksas atvieglojumi tiks piemēroti tiem daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri apmeklē kādu no Siguldas novada vispārējām izglītības iestādēm, savukārt atlaidi ēdināšanas maksai pirmsskolā varēs saņemt arī bērni, kuri apmeklē privāto pirmsskolas izglītības iestādi vai bērnudārzu citā administratīvajā teritorijā.

 

Samazināta maksa Siguldas Sporta skolā un Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”:

 • ja viens vai divi vienas ģimenes bērni apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmas, maksa par nodarbībām katram bērnam par katru programmu samazināta par 50% mēnesī;
 • ja vismaz trīs vienas ģimenes bērni apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmas, maksa par nodarbībām katram bērnam par katru programmu samazināta par 65% mēnesī.

Pabalsts daudzbērnu ģimenei mācību līdzekļu iegādei
Par katru bērnu, kurš mācās pamatizglītības, vidējās izglītības, kā arī arodizglītības iestādē, reizi gadā ģimenei ir iespēja saņemt pabalstu 50 eiro apmērā.

Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides:

 • daudzbērnu ģimenēm – par zemi, par dzīvokli, dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām – 50% apmērā;
 • maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm – par zemi, dzīvokli, dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām – 70% apmērā.

Bezmaksas sabiedriskais transports
Siguldas novada daudzbērnu ģimenēm Siguldas novada sabiedriskais transports, uzrādot Siguldas novada iedzīvotāja ID karti, pieejams bez maksas.

Atlaižu programma Siguldas Sporta centrā
Papildus Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes atlaidei (10%) tiek piešķirta 10% atlaide Siguldas Sporta centra pedbaseina, Spēka zāles, Ūdens atrakciju un atpūtas parka apmeklējumam, kā arī ģimenes piedāvājumiem Ūdens atrakciju un atpūtas parkā.

Atlaižu programma Fischer Slēpošanas centrā
20% atlaide vasaras un ziemas inventāra nomai, kā arī ģimenes piedāvājumam ziemā – kameršļūkšanai.

Atlaižu programma Siguldas pilsētas slēpošanas trasē
20% atlaide ziemas inventāra nomai un braucienam ar pacēlāju (lielais un mazais slēpošanas kalns).

Bezmaksas Siguldas novada iedzīvotāja ID karte
Siguldas novada daudzbērnu ģimeņu locekļi pašvaldības Pakalpojumu centrā un Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā Siguldas novadā deklarētās daudzbērnu ģimenes var saņemt bez maksas.

Kultūras un sporta pasākumi
Novada daudzbērnu ģimenēm pašvaldības organizētajos kultūras un sporta pasākumos pieejamas atlaides līdz pat 40%.

Atbalsts un konsultācijas
Daudzbērnu ģimenēm ir pieejams atbalsta personāls izglītības iestādēs (psihologs, sociālais pedagogs, logopēds), kā arī Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta nodaļas speciālistu konsultācijas, atbalsta un izglītojošās grupas.

Citi pabalsti
Daudzbērnu ģimenei saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības saņemt arī citus sociālās palīdzības pabalstus (GMI, dzīvokļa pabalsts, veselības aprūpes pabalsts).

 

VALSTS NODROŠINĀTIE ATBALSTA PASĀKUMI ĢIMENĒM, KURAS AUDZINA TRĪS UN VAIRĀK BĒRNUS

 • Darba devējam ir pienākums piešķirt ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu darbiniekiem, kuriem ir trīs un vairāk bērnu vecumā līdz 16 gadiem, izmaksājot vidējo izpeļņu par laiku, kad darbinieks atrodas papildatvaļinājumā.
 • Daudzbērnu ģimenes locekļi, braucot reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos, ir tiesīgi saņemt atlaidi 25% apmērā no viena brauciena biļetes, kā arī 20% apmērā no abonementa biļetes cenas. Atlaidi var saņemt daudzbērnu ģimenes locekļi, kuri biļetes iegādes brīdī uzrāda „3+ Ģimenes karti” un pasi, personas apliecību jeb ID karti un skolēnu apliecību, ja bērna vecums nepārsniedz 15 gadus.
 • Daudzbērnu ģimene par vienu no tās īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par attiecīgo kalendāro gadu maksā 50% apmērā.
 • Bērna vecākam vai aizbildnim, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 gadiem, kurš laika periodā līdz bērns sasniedzis 18 gadu vecumu, ne mazāk kā astoņus gadus ir aprūpējis piecus vai vairāk bērnus, ir tiesības uz vecuma pensiju piecus gadus pirms likumā noteiktā pensijas vecuma sasniegšanas.
 • Ģimenes valsts pabalsts, kuru piešķir par katru ģimenē audzināmo bērnu vecumā no gada līdz 15 gadiem vai par vecāku bērnu, kurš turpina mācības, nesaņemot stipendiju – par pirmo bērnu pabalsta apmērs ir 11,38 eiro mēnesī, par otro bērnu ģimenē pabalsts ir 22,76 eiro, par trešo un nākamajiem bērniem – 34,14 eiro.
 • Tiesības uz atbrīvojumu no civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevas.
 • Tiesības uz atbrīvojumu no valsts nodevas par rajonu/pilsētu tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
 • Atbalsts norēķiniem par elektrību – pirmajām 300 kilovatstundām mēnesī.
 • Iespēja saņemt Latvijas Goda ģimenes apliecību „3+ Ģimenes karte”.
 • Atlaides valsts kultūras iestādēs – muzejos, teātros un citviet.

Pasākumi