Svētdiena, 19. novembris
Šodien sveicam: Elizabete, Liza, Līze, Betija
Laika ziņas: Sigulda +1.4℃, DA vējš 3 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

PAPLAŠINĀTA ATBALSTA PROGRAMMA SIGULDAS NOVADA DAUDZBĒRNU ĢIMENĒM

Kopš 2013.gada Siguldas novada pašvaldība uzsākusi atbalsta programmu Siguldas novada daudzbērnu ģimenēm. Programma paredz vairākus ieguvumus Siguldas novada ģimenēm, kuru aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu, tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni.

Atbalstu daudzbērnu ģimenēm un kārtību, kādā novada daudzbērnu ģimenes var saņemt statusu apliecinošu dokumentu, kas nodrošina vienkāršotas procedūras pašvaldības atbalsta un palīdzības saņemšanai, nosaka Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi „Siguldas novada pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība”. Daudzbērnu ģimenes statuss tiek noteikts uz 12 mēnešiem.


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMI SIGULDAS NOVADA DAUDZBĒRNU ĢIMENĒM

2014.gada 17.decembra Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.25 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā” nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu var saņemt:

  • daudzbērnu ģimenes – par zemi, par dzīvokli, dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām – 50% apmērā;
  • maznodrošinātas daudzbērnu ģimenes – par zemi, par dzīvokli, dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām – 70% apmērā.

Atvieglojumu var saņemt daudzbērnu ģimenes, kuru aprūpē atrodas trīs vai vairāk nepilngadīgu bērnu (tai skaitā audžuģimenē vai aizbildniecībā esošie bērni), vai bērni pēc pilngadības sasniegšanas, bet ne ilgāk kā līdz 25 gadu vecumam (ja tie turpina izglītības iegūšanu, iesniedzot izziņu no mācību iestādes) un ir kopīga deklarētā dzīvesvieta.

Ja gada laikā ģimene kļūst par daudzbērnu ģimeni, atvieglojums tiek piešķirts ar nākamo mēnesi pēc daudzbērnu ģimenes statusa iegūšanas.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu ir tiesīgas saņemt daudzbērnu ģimenes, kuru īpašumā, tiesiskajā valdījumā atrodas nekustamā īpašuma objekts, kurā viņi ir deklarēti. Ja ir vairāki īpašumi, atvieglojumu piešķir tikai par īpašumu, kurā daudzbērnu ģimene ir deklarējusies.

Lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu:

  • daudzbērnu ģimenēm ir jāreģistrējas Siguldas novada Daudzbērnu ģimeņu reģistrā, saņemot izziņu par daudzbērnu ģimenes statusu. Lai reģistrētos Daudzbērnu ģimeņu reģistrā, ir jāiesniedz iesniegums Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās;
  • pēc izziņas saņemšanas Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā jāiesniedz iesniegums par nekustamā īpašuma atvieglojuma saņemšanu.

Sākot ar 2014.gada 1.janvāri, valsts informatīvajā sistēmā tiek fiksētas daudzbērnu ģimenes, kurās ir trīs vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam, līdz ar to iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanu jāraksta tām ģimenēm, kurās ir bērni vecumā no 18 līdz 25 gadiem, un tām ģimenēm, kuras par daudzbērnu ģimeni kļūst gada laikā, klāt pievienojot izziņu par ģimenes statusu (kopiju), ja nepieciešams – izziņu par maznodrošinātas ģimenes statusu (kopiju), izziņu no mācību iestādes bērniem pēc pilngadības sasniegšanas.

Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu jāiesniedz katru gadu.


SAMAZINĀTA MAKSA SPORTA SKOLĀ UN MĀKSLU SKOLĀ „BALTAIS FLĪĢELIS” SIGULDAS NOVADA DAUDZBĒRNU ĢIMENĒM

2012.gada 24.oktobra Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.28 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas” nosaka, ka maksa par nodarbībām pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas, mācību gadā tiek samazināta gadījumos, ja:

  • ģimenē, kurā kopā dzīvo trīs vai vairāk bērnu, vismaz trīs apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmas kādā no izglītības iestādēm, maksa par nodarbībām katram bērnam par katru programmu tiek samazināta par 65% mēnesī;
  • ģimenē, kurā kopā dzīvo trīs vai vairāk bērnu, viens vai divi apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmas kādā no izglītības iestādēm, maksa par nodarbībām katram bērnam par katru programmu tiek samazināta par 50% mēnesī.

Atlaides tiek piemērotas, ja audzēkņa nodarbību apmeklējums ir ne mazāks par 75%, neskaitot attaisnojošu iemeslu dēļ kavētas nodarbības.

Atlaides par profesionālās ievirzes izglītības programmas maksu stājas spēkā ar mēnesi, kurā vecāki iesnieguši iesniegumu. Pieteikums atlaižu saņemšanai ir jāiesniedz katru mācību gadu.


PABALSTS SIGULDAS NOVADA DAUDZBĒRNU ĢIMENĒM, BĒRNIEM UZSĀKOT MĀCĪBAS VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ SKOLĀ

2017.gada 28.septembra saistošie noteikumi Nr.26 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” nosaka, ka Siguldas novada daudzbērnu ģimenēm ar trīs un vairāk bērniem pašvaldība izmaksā vienreizēju pabalstu 50 eiro apmērā par katru bērnu, kurš apmeklē vispārizglītojošo skolu.

Tiesības saņemt pabalstu ir daudzbērnu ģimeņu vecākiem vai personai, kura ar Bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni un audžuģimenes vecākiem.

Pabalstu daudzbērnu ģimenei izmaksā ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas dienas.
Pabalsts daudzbērnu ģimenei tiek piešķirts vienu reizi kalendārā gada ietvaros.


ATLAIDE MAKSAI PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS SIGULDAS NOVADA DAUDZBĒRNU ĢIMENĒM

2017.gada 28.septembra saistošie noteikumi Nr.26 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” nosaka, ka Siguldas novada daudzbērnu ģimenes saņem atlaidi maksai pirmsskolas izglītības iestādēs:

  • 20 % atlaidi ēdināšanas pakalpojumu apmaksai, ja viens bērns apmeklē bērnudārzu;
  • 30 % atlaidi ēdināšanas pakalpojumu apmaksai, ja divi bērni apmeklē bērnudārzu;
  • 50 % atlaidi ēdināšanas pakalpojumu apmaksai, ja trīs bērni apmeklē bērnudārzu;
  • 75 % atlaidi ēdināšanas pakalpojumu apmaksai, ja četri un vairāk bērni apmeklē bērnudārzu.

Piešķirtā atlaide pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam tiek pārskaitīta izglītības iestādei sniegtā pakalpojuma apmaksai ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas dienas.


___________________________________________________
Reģistrēt daudzbērnu ģimeni, kā arī noformēt atvieglojumus iespējams arī pašvaldības e-pakalpojumu portālā.

Pasākumi