Trešdiena, 15. jūlijs
Šodien sveicam: Egons, Egmonts, Egija, Henriks, Heinrihs
Laika ziņas: Sigulda +10.9℃, A vējš 1.5 m/s
e-pakalpojumi
A- A A+


2020-03-16
Ierobežota klātienes klientu apkalpošana pašvaldībā un iestāžu darbība visā novada teritorijā

Saistībā ar Ministru kabineta izsludināto ārkārtas stāvokli un papildus noteiktajiem ierobežojumiem Siguldas novada pašvaldība līdz 14. aprīlim ierobežo klātienes klientu apkalpošanu Teritorijas attīstības pārvaldē, Izglītības pārvaldē, Būvniecības kontroles nodaļā, Bāriņtiesā un pašvaldības administrācijā, savukārt Pakalpojumu centrs un Dzimtsarakstu nodaļa klātienes klientus apkalpos katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 12.00. Līdz lēmumam par darbības atjaunošanu slēgti būs abi Tūrisma informācijas centri Ausekļa ielā 6 un pie Gūtmaņalas. Aicinām būt atbildīgiem un izvērtēt klātienes apmeklējuma nepieciešamību! Tiem pašvaldības darbiniekiem, kuriem tas būs iespējams, tiks nodrošinātas attālinātas darba iespējas, tāpēc saziņai ar pašvaldības speciālistiem aicinām izmantot e-pastu.

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa nodrošinās dzimšanas un miršanas fakta reģistrāciju. Aicinām reģistrāciju iespēju robežās veikt vienpersoniski. Atgādinām: ja bērna vecāki nesastāv laulībā, nepieciešama abu vecāku klātbūtne, savukārt jaundzimušā klātbūtne nav nepieciešama. Pāriem, kuri vēlas slēgt laulību līdz 14. aprīlim, Dzimtsarakstu nodaļa lūdz iespēju robežās samazināt laulību ceremoniju apmeklētāju skaitu un atgādina, ka laulības iespējams reģistrēt, klātesot tikai laulājamajiem un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Atkārtotus civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentus var pieteikt attālināti izmantojot valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv.

Siguldas novada Bāriņtiesa līdz 14. aprīlim pārtraukusi klientu apkalpošanu klātienē un visas iepriekš paredzētās konsultācijas tiks pārceltas, savstarpēji vienojoties. Bāriņtiesai dokumentus parakstītus ar drošu elektronisko parakstu var iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi barintiesa@sigulda.lv, vai pašrocīgi parakstītus, nosūtot pa pastu Siguldas novada Bāriņtiesa, Raiņa iela 3, Sigulda, LV-2150. Neatliekamas konsultācijas gadījumā ar Bāriņtiesu var sazināties pa tālruni 67970846 vai 29191404. Tāpat tiek pārtraukts veikt notariālās darbības, izņemot neatliekamas steidzamības gadījumus, kurus izvērtē atbildīgais Bāriņtiesas darbinieks. Svarīgi atzīmēt, ka Bāriņtiesa saglabā nekavējošu rīcību gadījumos, ja tiek saņemta informācija par bērna veselības un dzīvības apdraudējumu.

Siguldas novada pašvaldības vadība pašvaldības pakalpojumu saņemšanai aicina izvēlēties neklātienes formu, aizpildot pieteikumus pakalpojumu portālā e.sigulda.lv, kur pieejami arī pašvaldības pakalpojumu apraksti. Portālā latvija.lv attālināti var saņemt arī valsts pārvaldes pakalpojumus. Aicinām jauniešus atbalstīt un palīdzēt vecāka gada gājuma cilvēkiem izmantot mūsdienu tehnoloģijas.

Iesniegumu vai dokumentu, kas adresēts pašvaldībai un parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, aicinām sūtīt uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi pasts@sigulda.lv. Atgādinām, ka e-paraksts personas apliecībā (eID kartē) un eParaksts mobile risinājumā tiek nodrošināts neierobežotu reižu skaitu, un ir bez maksas.

Saziņai ar pašvaldību aicinām zvanīt uz tālruņa numuru 80000388 vai rakstīt uz e-pasta adresi pasts@sigulda.lv. Tāpat aicinām sazināties ar atbildīgo speciālistu, rakstot uz viņa e-pasta adresi. Informācijas apmaiņa ar iedzīvotājiem notiks arī pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv pakalpojumā “Vēstule pašvaldībai”, kā arī sociālo tīklu vietnēs Facebook un Twitter. Siguldas novada pašvaldības administrācija iespēju robežās nodrošinās iespēju darbiniekiem strādāt attālināti.

Nekustamā īpašuma nodokli iespējams samaksāt, izmantojot internetbanku vai latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”.

19. martā norisināsies Siguldas novada pašvaldības domes kārtējā sēde. Lai samazinātu iesaistīto personu dalību domes sēdē, jautājumus ziņos Juridiskās pārvaldes vadītāja un apmeklētājiem tā nebūs pieejama. Aicinām ikvienu interesentu domes sēdi vērot tiešraidē.

Pilsonības un migrācijas pārvaldes Rīgas 1. nodaļas Siguldas filiāles darbinieki trešdien, 18. martā, veiks personu apliecinošu dokumentu formēšanu tikai tiem klientiem, kas veikuši iepriekšēju pierakstu uz šo datumu. Tāpat trešdien no plkst. 10.00 līdz 14.00 iedzīvotājiem būs iespējams saņemt savus personu apliecinošus dokumentus, kas pasūtīti jau iepriekš. Līdz ar to Pakalpojumu centra klientu apkalpošanas speciālisti trešdien klātienes klientus apkalpos no plkst. 9.00 līdz 14.00. Savukārt, sākot no 25. marta līdz 14. aprīlim, ja netiks noteikti citi ierobežojumi, PMLP Rīgas 1. nodaļas Siguldas filiāle apturēs darbību Raiņa ielā 3. PMLP pakalpojumus būs iespējams saņemt kādā no tuvākajām PMLP nodaļām tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Papildu informāciju var iegūt, zvanot uz PMLP informatīvo tālruni 67209400.

Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests līdz 14. aprīlim apmeklētājus lūdz ierasties tikai krīzes situācijās vai gadījumos, kad sociālās palīdzības sniegšana saistīta ar pamatvajadzību nodrošināšanu (trūcīgs/maznodrošināts statuss, GMI pabalsts). Pārējos gadījumos Sociālais dienests lūdz izvērtēt nepieciešamību ierasties klātienē. Jautājumu un citos akūtos gadījumos lūdzam zvanīt uz tālruņa numuriem 67385298, 67800966, 67381454. Klientu pieņemšana tiks nodrošināta tikai Sociālajā dienestā Zinātnes ielā 7, Peltēs, pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 18.00.

Sociālais dienests lūdz atsaukties tos cilvēkus, kuriem nav tuvinieku vai kuru tuvinieki uz laiku atrodas karantīnā, un kuriem nepieciešama palīdzība ēdiena un medikamentu nodrošināšanā. Sociālais dienests risinās palīdzības sniegšanu ārkārtas situācijās. Tāpat Sociālais dienests informē, ka līdz 14. aprīlim slēgts apmaiņas punkts “Parpaliņa” Zinātnes ielā 7, Peltēs.

Rūpējoties par Siguldas novada pašvaldības Sociālās aprūpes mājas “Gaismiņas” Allažos iemītnieku veselību un drošību, līdz 14. aprīlim tiks aizliegti visi tuvinieku apmeklējumi. Aprūpes mājas vadība ir sazinājusies ar piederīgajiem un informējusi, ka tie, kas vēlēsies, varēs sazvanīties ar tuviniekiem, kā arī nodot tiem paciņu, ja tas būs nepieciešams. Plašāka informācija pieejama, zvanot uz tālruņa numuriem 65821899 vai 26482170.

Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoles komisija informē, ka līdz šim plānotās izsoles norisināsies pēc iepriekš izsludināta grafika. Dalība izsolē būs iespējama pēc rakstiska apliecinājuma iesniegšanas izsoles komisijai, ka dalībnieks nav pēdējo 14 dienu periodā bijis ārvalstīs un nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām. Ja dalībnieks šādu apstiprinājumu nevar parakstīt, aicinām piesaistīt pilnvarotu personu dalībai izsolēs, kura var šādu apliecinājumu parakstīt. Lūdzam izsoles dalībnieku izsolē piedalīties vienpersoniski. Plašāku informāciju par izsoļu norisi vai citus papildjautājumus iespējams uzdot, rakstot uz e-pasta adresi ipasumi@sigulda.lv. Pieteikties izsolēm no 18. marta var, elektroniski aizpildot pieteikumus pakalpojumu portālā e.sigulda.lv vai sūtot pieteikumu uz pasta adresi  Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda, LV-2150.

Atgādinām, ka saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumiem, Siguldas novadā darbība ierobežota vai pilnībā apturēta kultūras, sporta un izglītības, profesionālās izglītības iestādēs, kā arī ierobežojumi noteikti citās iestādēs.

Atgādinām, ka pašvaldības bērnudārzos tiek nodrošināta dežūrgrupu darbība, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu vecākiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem reizi nedēļā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav pēdējo 14 dienu periodā bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām, un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Gadījumos, kuros nav nepieciešama steidzama un neatliekama Pašvaldības policijas klātbūtne, saziņai aicinām izmantot Pašvaldības policijas oficiālo e-pastu policija@sigulda.lv vai zvanīt uz diennakts dežūrtālruni 26160288. Steidzamos un neatliekamos gadījumos, kuros nepieciešama Pašvaldības policijas klātbūtne, aicinām izmantot zvana pogu pie Pašvaldības policijas ārdurvīm Ausekļa ielā 6, Siguldā.

Papildinformācija, kas attiecas uz tūrisma jomas uzņēmējiem pieejama šeit.

Aicinām ikvienu novadnieku būt atbildīgam par savu un ģimenes locekļu veselību, kā arī sekot līdzi pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem tīmekļa vietnē www.sigulda.lv vai pašvaldības sociālo tīklu vietnēs Facebook un Twitter.

Latvijas Pašvaldību savienības apkopotā informācija par Ministru kabineta pieņemtajiem lēmumiem (16.03.2020., pdf) latviski, in English, по русски.


© www.sigulda.lv
KOMENTĀRI
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam vai reģistrēties!


Apskatīt komentārus

Pasākumi

       Jūlijs 2020